Abonnementkosten voor iemand anders van mijn rekening

  • 16 September 2021
  • 18 reacties
  • 222 Bekeken

  • Op het juiste spoor
  • 1 reactie

Er worden jaarlijks abonnement kosten voor iemand anders kaart automatisch van mijn rekening ingehouden. Dit gebeurt nu al een aantal jaar. Elke keer als ik met de NS contact opneem is het antwoord: we kunnen niets doen. NS wil mij niet helpen door deze automatische incasso die van mijn rekening worden afgeschreven te stoppen onder het mom van privacy. De gebruiker van het abonnement waar ik blijkbaar automatisch voor betaal moet dat doen, ikzelf kan de betaling niet stopzetten.

Nu moet ik het bedrag jaarlijks storneren, maar wil de NS dat ik daarmee doorga totdat ik dood ben? Of moet ik - omdat de NS de privacy van de kaarthouder die op mijn kosten rijdt belangrijker vindt -een nieuwe rekening openen?

 


18 reacties

Reputatie 7
Badge +3

Volgens mij is het mogelijk om bij je eigen bank aan te geven dat NS niet meer automatisch mag incasseren. Waarschijnlijk zul je dan aanmaningen e.d. krijgen die niet aan jou gericht zijn. Neem dan contact op om de boel nog één keer uit te leggen. Mochten ze dan toch nog door blijven gaan, zou ik rustig wachten op deurwaarders en een evt. dagvaarding. Ze hebben geen enkele zaak. Bewaar wel alle correspondentie goed, vooral de communicatie waarin je aan NS aangeeft dat de betreffende bankrekening niet van de abonnementshouder is en u nooit toestemming heeft gegeven voor de incasso.

Reputatie 6

Volgens mij is het mogelijk om bij je eigen bank aan te geven dat NS niet meer automatisch mag incasseren. Waarschijnlijk zul je dan aanmaningen e.d. krijgen die niet aan jou gericht zijn. Neem dan contact op om de boel nog één keer uit te leggen. Mochten ze dan toch nog door blijven gaan, zou ik rustig wachten op deurwaarders en een evt. dagvaarding. Ze hebben geen enkele zaak. Bewaar wel alle correspondentie goed, vooral de communicatie waarin je aan NS aangeeft dat de betreffende bankrekening niet van de abonnementshouder is en u nooit toestemming heeft gegeven voor de incasso.

 

Ik denk eerlijk gezegd dat Naomy het contract destijds wel is aangegaan, maar dat de relatie bijvoorbeeld inmiddels niet meer bestaat tussen Naomy en gebruiker.

 

Bij invoer van een bankrekeningnummer is er toch altijd die beruchte controle van € 0,01. Indien Naomy wel ooit een relatie heeft gehad met gebruiker is een blokkade niet de oplossing. Want dan treedt de Incasso van NS in werking.

 

Ik zou contact opnemen met je bank over de mogelijkheden.  

Reputatie 7
Badge +3

Het is inderdaad een heel gedoe om een dergelijke kwestie met NS te regelen. 

Hier een topic op een ander forum over een vergelijkbare casus: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2010710

Er is blijkbaar nooit nagedacht door NS over wat de consequenties kunnen zijn wanneer een abonnement door iemand anders betaald wordt en deze personen niets meer met elkaar te maken willen hebben.

 
 
×
 
 
 
Reputatie 7
Badge +3

Er was al eens eerder een topic waarbij er abonnementskosten van iemand anders werden afgeschreven. Dat was toen uitgezocht en bleek dat ook daar vanwege privacy regels aan degene bij wie het werd afgeschreven niet kon worden gezegd wie dat abonnement en OV-chipkaart had. Er is daarna geen update meer geweest of en hoe dat verder nog opgelost is.

 

Ik denk dat je inderdaad het beste kan doen wat mrfreeze aangeeft. Als ik kijk bij mijn ING rekening zie ik onderstaand. Dan zou ik de incassomachting van NS (die was voor de jaarlijkse cent voor OV-fiets abonnement) kunnen blokkeren. Wat betreft die aanmaningen, die zullen worden gestuurd naar het e-mail adres van degene van wie de OV-chipkaart/abonnement is en als dat niet jouw mailadres is zul je die dus niet krijgen.

Bij mijn Rabobank rekening kan ik een Blokkadelijst incassanten en machtigingen bekijken en dan kiezen of ik een incassant wil blokkeren of alleen een bepaalde machtiging van die incassant. Ik zou dat eens bekijken voor jouw betaalrekening. Lukt dat niet, neem dan contact op met de bank.

Reputatie 7
Badge +3

Je zou denken dat wie betaalt bepaalt.

De incasso blokkeren (zoals vroeger de rode kaart) is waarschijnlijk de snelste weg om structureel van het probleem af te komen. NS zal dan zelf in actie moeten komen om het abonnement op de OV-chipkaart te blokkeren wegens wanbetaling. De aanmaningen komen dan bij de kaarthouder terecht.

 
 
×
 
 
 
Reputatie 7
Badge +3

Blijkbaar betaalt die kaarthouder ieder jaar wel na zo'n aanmaning en is het abonnement niet geblokkeerd. 

Dank voor jullie reacties. Ik heb inderdaad de bank gevraagd de incasso’s van NS te blokkeren. Fijn dat het nu klaar is. Maar goed voelt het niet, ik ben dus niet wie bepaalt waar mijn geld heen gaat. 

Reputatie 7
Badge +3

Structureel een abonnement betalen dat op iemand anders naam staat is blijkbaar niet zo’n goed idee. Ik zou als NS deze mogelijkheid alleen bieden voor minderjarigen uit hetzelfde huishouden.

 
 
×
 
 
 
Reputatie 7
Badge +3

Wat mij ook verbaast is dat niemand van de NS klantenservice blijkbaar de mogelijkheid aangeeft dat je zo'n incasso machtiging bij je bank kan blokkeren. Ze beroepen zich alleen maar op de privacy regels en geven aan niets aan de situatie te kunnen doen. Geef dan tenminste aan wat de klant wel kan doen. 

Wat mij verbaast is dat de NS volhoud dat ze niets kunnen doen. Als jij je meldt als eigenaar van de rekening dan heb je gewoon het recht om aan te geven dat de incasso ingetrokken wordt. Het is dan aan de NS om bij de klant te melden waar het om gaat dat hij/zij geen doorlopende machtiging meer heeft en op een andere wijze moet betalen.

 

Dat dit niet past in de werkwijze van de NS is natuurlijk geen excuus om het niet te doen!

Reputatie 7
Badge +3

Ik kan er nog wel in meegaan dat NS door privacy regels niet mag zeggen wie de kaarthouder / contractant van het abonnement is.

Ik kan ook nog begrijpen dat NS niet het rekeningnummer kan veranderen als iemand anders dan de kaarthouder / contractant contact opneemt. 

Maar als jij kan aantonen dat het rekeningnummer wat gebruikt wordt voor de incasso's van jou is en jij daarvoor de toestemming wil intrekken dan zou NS dat gewoon moeten doen. 

 

En ik zou willen weten hoe dat rekeningnummer in de NS systemen terecht is gekomen. Hoe is de machtigingstoestemming gegeven? Heeft zo'n persoon dat zelf gedaan? Bv voor een buitenlands studiegenootje die geen Nederlandse IBAN had, die vervolgens zonder opzeggen van het abonnement weer naar huis is? Is het abonnement telefonisch of bij een balie afgesloten? Wat als je op het formulier voor een SEPA machtiging (per ongeluk of expres) het verkeerde rekeningnummer invult? Of als een NS medewerker dat vervolgens verkeerd in de NS systemen kachelt? Moet je bij zo'n SEPA machtigingsforumulier nog iets aanleveren waaruit blijkt dat het jouw rekening is? Bv een kopie/download van een rekeningafschrift?

 

Reputatie 7
Badge +3

Ik heb nog even zitten kijken bij de betalingen voor mijn abonnement toen ik het destijds in 2014 afsloot.

Bij de eerste betaling die ik via iDeal heb gedaan staat ook als type iDeal en bij de omschrijving (naast allerlei nummers) ‘product OV-chipkaart’ (ik had er ook een nieuwe kaart bij besteld). Bij de 2e betaling, die dus voor de eerste keer per incasso ging, staat als type Incasso en bij omschrijving ‘Eerste incasso’ plus een machtiging ID en incassant ID, bij de volgende incasso's staat bij omschrijving ‘Doorlopende incasso’.

Je zou dus zelf bij de eerste betaling kunnen zien of die per iDeal is gegaan of niet. 

Badge +3

Degene die de rekeningen betaalt is (meestal) de contracthouder.

Als diegene ooit een abonnement voor iemand anders (kaarthouder) besteld heeft, dan zal de NS niet zomaar contact gaan opnemen met de kaarthouder om het abonnement op te zeggen of het IBAN te wijzigen.

Dat moet de contracthouder dus zelf doen (abonnement beëindigen), maar dan moet de kaarthouder alsnog naar een automaat. Blijft over (als de kaarthouder onbereikbaar is) om de kaart in zijn geheel te beëindigen, via OV-chipkaart en daarna de NS op de hoogte stellen.

Als er zomaar bedragen afgeschreven worden voor een abonnement van iemand die je helemaal niet kent is het natuurlijk een ander verhaal, en zal de NS actie moeten ondernemen.

Als jij contracthouder bent, dan is er geen privacy issue en mag je natuurlijk gewoon het contract beëindigen. Maar blijkbaar is TS geen contracthouder, want anders had de klantenservice hem toch niet weggestuurd. 

Als je niet de contracthouder bent maar het geld wel van jouw rekening gaat dan moet je dat gewoon kunnen intrekken en zal de NS in dit geval naar de contacthouder moeten om aan te geven dat er een nieuwe bankrekening doorgegeven moet worden.

Reputatie 7
Badge +3

Degene die de rekeningen betaalt is (meestal) de contracthouder.

Meestal wel ja. Maar als de contracthouder iemand anders is (bv je vriendin) moet jij als degene die betaalt wel de incasso kunnen intrekken (bv als het intussen je ex-vriendin is en zij niet meewerkt om het rekeningnummer te veranderen). Op https://www.sepastop.eu/nl-nl/kennisbank/automatische-incasso-stopzetten/ staat o.a.

Sinds de invoering van de SEPA-incasso in 2014 dient u contact op te nemen met uw leverancier om uw automatische incasso stop te zetten. Vermeld zeker uw persoonsgegevens, IBAN-nummer (rekeningnummer) en mandaatreferte.

 

En als jij zelf geen machting heb afgegeven is er sprake van een onterechte incasso. Daarover zegt de consumentenbond o.a. dit:

Neem zelf contact op met het bedrijf dat geld heeft afgeschreven en vraag of ze de incasso terugdraaien. Op je afschrift zie je welk bedrijf heeft geïncasseerd.

Dat werkt NS blijkbaar niet aan mee. 

 

Ook kun je een Melding Onterechte Incasso doen.

Jouw bank zal contact opnemen met de bank van het bedrijf dat geld heeft afgeschreven, de incassant. Die bank vraagt aan de incassant de machtiging te laten zien. De incassant moet een geldige machtiging hebben. Deze moet de incasssant tot minimaal 1 jaar na de laatste incasso of het vervallen van de machtiging bewaren. Kan de incassant deze machtiging niet tonen, dan krijg je je geld terug. De procedure wordt in principe binnen 2 weken afgerond.

Als er een machtiging gegeven is aan NS moet NS die bewaard hebben. 

 

En bij diverse banken kun je ook nog een rode kaart / stoplichtenkaart downloaden. Die vul je dan in en stuur je naar de incassant. Die moet dan de incasso stoppen. 

https://www.betaalvereniging.nl/wp-content/uploads/B.SEPA_.085-voorbeeld-stoplichtkaart-doorlopende-machtiging-Europese-incasso.pdf

 

Bij een klacht dat er onterecht door NS wordt geincasseerd kan NS op zijn minst naar dit soort dingen verwijzen en niet alleen volhouden dat ze niet kunnen of mogen doen vanwege privacy.  En bij een onterechte incasso moet NS kunnen bewijzen dat zij een geldige machting hebben. 

 

Badge +3

Tja, als een ex (of wie dan ook) met jouw IBAN gegevens (plus bijbehorende iDeal betaling) een abonnement heeft kunnen afsluiten heb je natuurlijk een probleem, want dan is diegene de contracthouder…

Je kunt dan gewoon de incasso’s van NS blokkeren, of in je bankieren omgeving instellen dat je voor elke incasso toestemming moet geven (zodat terechte incasso’s nog wél gedaan kunnen worden).

Het lijkt mij niet onterecht dat wanneer jij geen flauw idee hebt wie die ander is, de NS (een deel van) de persoonsgegevens (bijvoorbeeld een voornaam, achternaam of geboortedatum) van die persoon met jou deelt, zodat je er zelf achteraan kunt.

Reputatie 7
Badge +3

Tja, als een ex (of wie dan ook) met jouw IBAN gegevens (plus bijbehorende iDeal betaling) een abonnement heeft kunnen afsluiten heb je natuurlijk een probleem, want dan is diegene de contracthouder…

Je kunt dan gewoon de incasso’s van NS blokkeren, of in je bankieren omgeving instellen dat je voor elke incasso toestemming moet geven (zodat terechte incasso’s nog wél gedaan kunnen worden).

Je moet dan wel de machting die je hebt gegeven kunnen intrekken, wie de contracthouder ook is. Dat kan dus via de rode kaart.

 

Het lijkt mij niet onterecht dat wanneer jij geen flauw idee hebt wie die ander is, de NS (een deel van) de persoonsgegevens (bijvoorbeeld een voornaam, achternaam of geboortedatum) van die persoon met jou deelt, zodat je er zelf achteraan kunt.

Dat kan dus via zo'n Melding Onterechte Incasso. Dan gaat je bank er achteraan en moet NS met een geldige machtiging op de proppen komen.

 

Beide oplossingen zou de klantenservice moeten aangeven, afhankelijk van de situatie. Dat doet de klantenservice blijkbaar niet, die beroept zich alleen maar op privacy regels. 

Badge +3

Die geldige machtiging is er helaas, maar als het kenmerk daarvan anders is dan voor je eigen abonnement(en) kan je die inderdaad een ‘rode kaart’ geven. Had ik nog niet aan gedacht… 

Dan snijd je jezelf in ieder geval niet in de vingers zoals bij het blokkeren van de NS als incassant.

Reageer