beantwoord

Beeindiging dalvoordeelurenabonnement

  • 9 september 2016
  • 6 reacties
  • 162 Bekeken

Mijn dalvoordeelurenabonnement is per 8 september met een jaar verlengd. Het is echter ook mogelijk om maandelijks op te zeggen; worden de kosten van het abonnement dan deels teruggestort of hoe gaat dit in zijn werk? Ik betaal nu namelijk €50 terwijl ik ook een aanbieding per mail heb ontvangen dat ik het abonnement goedkoper kan aanschaffen inclusief een nieuwe OV-chipkaart, die dus langer geldig is.
icon

Beste antwoord door Tochjo 9 september 2016, 11:05

U krijgt bij opzeggen restitutie voor de maanden dat u het abonnement niet gebruikt. Bij Dal Voordeel komt dat neer op ongeveer 4,17 euro per maand.
Bekijk origineel

6 reacties

Badge +3
U krijgt bij opzeggen restitutie voor de maanden dat u het abonnement niet gebruikt. Bij Dal Voordeel komt dat neer op ongeveer 4,17 euro per maand.
Hallo deboon en welkom op het NS Serviceforum.

Een doorlopend abonnement is na één jaar inderdaad maandelijks opzegbaar, met een opzegtermijn van twee weken. Voor de maanden dat het abonnement niet zal worden gebruikt zal de restitutie zoals Tochjo al aangaf 4,17 per maand zijn.
Badge +3
Een doorlopend abonnement is na één jaar inderdaad maandelijks opzegbaar, met een opzegtermijn van twee weken.
In een eerder topic is vastgesteld dat er van een opzegtermijn van twee weken geen sprake kan zijn, omdat abonnementen binnen een maand na opzeggen stopgezet moeten worden.
Bewerkt bericht

Even ter verduidelijking: jouw abonnement is 8 september verlengd. Als je vandaag belt om op te zeggen, hanteren we een opzegtermijn van 2 weken. Dat betekent dat we jouw abonnement per 7 oktober kunnen opzeggen.

Deze maand mogen wij niet overschrijden. Zou je bijvoorbeeld op 1 oktober bellen, dan dienen wij je abonnement alsnog per 7 oktober op te zeggen.

We kunnen verder inderdaad het abonnement alleen opzeggen per de datum waarop het ook is verlengd. In jouw geval dus altijd per de 7e van de maand.
Badge +3
Zou je bijvoorbeeld op 1 oktober bellen, dan zouden we 7 oktober niet meer redden, en wordt het 7 november.
Hoe verhoudt dat zich tot de informatie die Iris gaf in het topic waar ik naar linkte? Zij stelde in een bericht van 17 augustus expliciet dat een abonnement dat de 20e inging nog per 20 augustus kon worden beëindigd. Ook Annewil stelde in dit topic dat bij opzeggen het abonnement "binnen een maand op de dag van de maand dat je abonnement is ingegaan" stopgezet wordt.
Mijn collega schreef:
"Je dient een abonnement binnen een maand te moeten kunnen opzeggen, dus stel dat jouw abonnement steeds per de 20e wordt verlengd, dan kun je nu aan de klantenservice doorgeven dat je het per 20 augustus wilt beëindigen. Als je aangeeft om je abonnement stop te zetten dan dienen wij dit binnen een maand voor je stop te zetten. We blijven wel die bepaalde dag hanteren waarop het abonnement begonnen is."

Je bedoelt denk ik: als iemand op 1 oktober belt en wij zeggen het per 7 november op, dan valt dit niet binnen de maand.

Ik heb dit nagevraagd en wij mogen inderdaad deze maand inderdaad niet overschrijden. Deze werkwijze is onlangs breed gecommuniceerd (zo breed dat ik hem heb gemist) en klantadviseurs passen dit ook toe.

Ik zal mijn bericht aanpassen.

Reageer