beantwoord

Gezin?

  • 24 January 2017
  • 1 reactie
  • 74 Bekeken

Als je met een gezinslid hetzelfde abbonnement afsluit krijg je korting, mijn broer heeft ook het weekendvrijabbonnement, maar woont op een ander adres, maakt dat uit?
icon

Beste antwoord door Tochjo 24 January 2017, 08:12

Bekijk origineel

1 reactie

Badge +3
In de productvoorwaarden worden Gezinsleden gedefinieerd als "natuurlijke personen die wonen op het adres van de aanvrager van een Abonnement en van wie deze aanvrager de ouder, voogd, echtgenoot, geregistreerd partner of partij bij een notarieel samenlevingscontract is".

Het is dus altijd noodzakelijk dat het gezinslid op hetzelfde adres woont, dus in die zin is het een probleem. Maar zelfs als uw broer op hetzelfde adres gewoond had, was het niet mogelijk geweest dat hij voor u een bijabonnement afsloot, omdat u niet zijn ouder, voogd, echtgenoot, geregistreerd partner of partij bij een notarieel samenlevingscontract bent.

Reageer