beantwoord

NS blijft maar proberen van een oud rekeningnummer af te schrijvenToon eerste bericht

56 reacties

Reputatie 3
De laatste reactie vanuit NS-zijde is van 19 dagen geleden. NS heeft in antwoord op een schriftelijke klacht van Juliette inmiddels al zo'n beetje toegegeven dat haar werkwijze niet klopt.

De reactie op de klacht van Juliette was als volgt.

Hierop heb ik desgevraagd een bankafschrift gestuurd die aantoonde dat ik gebruik had gemaakt van de overstapservice en dat dit eerder goed was gegaan bij een afschrijving van de ns. Daarna tot op heden niks meer gehoord en ook nog niks ontvangen.

Op verzoek van NS heeft Juliette dus aangetoond dat zij gebruik heeft gemaakt van de overstapservice, een service waar volgens @Stijn NS, NS helemaal niet aan mee doet.

Als NS aan deze service niet meedoet waarom moet Juliette dan bewijsstukken aanleveren dat zij van de overstapservice gebruik heeft gemaakt??

Graag zou ik hier nu eindelijk eens antwoord op willen hebben. Ik heb het topic nog maar eens doorgelezen en mij echt ongelooflijk verwonderd over de onzin die vanuit NS-zijde hier allemaal is uitgekraamd. (privacy wetgeving???)

De eerste fout aangaande Juliette is overduidelijk gemaakt door NS die ondanks de instructie vanuit de overstapservice van de banken, de wijziging van het bankrekeningnummer niet heeft verwerkt.

Dat Juliette inmiddels haar email heeft gewijzigd en ook nog verhuisd is, is vervelend voor NS. Maar als NS gewoon haar werk had gedaan, was er niets aan de hand geweest.

Ik ga er vooralsnog vanuit dat Juliette de onterecht in rekening gebrachte kosten per omgaande terugontvangt. Daarnaast vind ik dat zij ook recht heeft op een tegemoetkoming voor alle ergernis en tijd die e.e.a. heeft gekost.
Ik heb geen verdere reactie meer gegeven omdat ik niets verder te melden heb. Ik heb mijn best gedaan om zoveel mogelijk informatie te krijgen, maar op den duur houd het ook voor mij op wat ik kan betekenen. Op het moment dat er door een contactpersoon van de ABM Amro zelfs aangegeven wordt dat wij niet verplicht zijn om een rekeningnummer te wijzigen aan de hand van een overstapservice, accepteer ik dat als feit.

Wat mijn collega precies wil bereiken met de uitgevraagde informatie weet ik niet. Ik heb me niet gebogen over het individuele geval van Juliette2411, ik heb enkel in zijn algemeenheid informatie uitgevraagd over de overstapservice. Indien deze collega het juist acht om de terechte incassokosten te vergoeden, dan zal dit uit coulance zijn. Zoals ik in mijn eerdere berichten ook al heb aangegeven blijft het de verantwoordelijkheid van een klant om ervoor te zorgen dat de abonnementskosten betaald worden. Er wordt niet voor niets aangegeven bij de overstapservices om dit zelf in de gaten te houden:
Wij raden u altijd aan om eerst uit te zoeken welke contracten en afspraken aan de oude betaalrekening zijn verbonden. Mogelijk gaan deze services niet mee naar uw nieuwe bank als u gebruik maakt van de Overstapservice.

Jullie mogen het er prima niet mee eens zijn dat de NS een rekeningnummer niet aanpast aan de hand van berichten bij het gebruik een overstapservice. Dat veranderd echter niets aan het feit dat een overstapservice geen garantie geeft voor het permanent wijzigen van een rekeningnummer bij een contract, noch aan de betalingsverantwoordelijkheid van de klant.
Het is toch fijn dat deze wereld 1 zekerheid heeft. Als de NS kan kiezen, dan zal altijd de minst klantvriendelijke oplossing gekozen worden.
Dit hele topic geeft dat weer eens aan.
Het was begin september dat ik die brief kreeg van de ns, daarin werd toegezegd dat in elk geval de abonnementskosten terug betaald zouden worden binnen 3 weken.
vandaag 11 oktober heb ik inderdaad de abonnementskosten op mijn rekening ontvangen. Tot op heden geen terugboeking van de incassokosten noch een inhoudelijke reactie op het toesturen van het afschrift waarop de overstapservice aangetoond werd.
Ik vraag me af wat en of ik hier verder nog iets mee kan en wil doen.....
Reputatie 3
De banken zijn door de overheid gesommeerd om zo klantvriendelijk mogelijk om te gaan met klanten die willen overstappen naar een andere bank, maar een klein dorpje blijft hardnekkig weerstand bieden en kiest ervoor haar klanten te treiteren door deze overstapservice te negeren en het ontbreekt de NS-medewerkers hier aan enige vorm van empathie waardoor ze niet in staat zijn te begrijpen hoe krom dat is.

Tsja en lees ik op de NS website fit missiestatement en denk

Over NS

Wie zijn wij?

NS is actief in de wereld van het openbaar vervoer. We bevorderen het gebruik van het openbaar vervoer en houden Nederland in beweging. Onze reizigers staan in al onze activiteiten op 1, 2 en 3 en we werken voor hen aan een zo aangenaam en duurzaam mogelijke reis van deur tot deur.

Misschien dat @Stijn NS : Nog even kan aangeven waar hij @Juliette2411 in dit topic op 1, 2 en 3 heeft gezet. Er is volgens mij nooit iets aan Juliette gecommuniceerd dat NS zo'n beetje als enig groot bedrijf in Nederland niet meewerkt aan zoiets basaal als een overstapservice. Hoe kan iemand die een jaar geleden dit heeft geregeld nu weten dat NS hier niet aan meewerkt. Ik heb de site van NS zoeven nog doorgespit. Daar staat het in ieder geval niet op vermeld.

Ik wil een dringende oproep doen aan NS om de overstapservice in het vervolg gewoon uit te voeren en hiervan ook melding te doen op de website.

Mocht NS toch niet mee willen doen dan hier in ieder geval pontificaal een melding van doen op de website. Zoals één en ander nu geregeld is, is het niet duidelijk en leidt dit tot ergernissen en misverstanden. Iets wat NS lijkt mij ook niet op zijn geweten wil hebben.
Reputatie 3

Bijgaand de verzonden klacht naar de directie:

 

XXX, 18 oktober 2019.

Directie NS,
t.a.v. de heer R.H.L.M. van Boxtel, president-directeur.
Postbus 2025,
3500 HA Utrecht.

Onderwerp: klacht inzake niet meewerken overstapservice

 

Geachte directie, geachte heer Van Boxtel,

Graag uw aandacht voor het volgende.

De banken hebben mede in opdracht van de Nederlandse overheid, waar u in het verleden ook werkzaam bent geweest, een voor de klanten van de banken simpele methode bedacht om over te kunnen stappen van de ene bank naar de andere bank. (de zgn overstapservice)

De overstapservice houdt o.a. in dat de bank de bedrijven aanschrijft die automatisch incasseren van de klant en daarbij aangeeft dat het rekeningnummer van de klant gewijzigd dient te worden.

Bijna alle grote bedrijven van Nederland werken aan deze overstapservice mee (belastingdienst, achmea, verzekeringsmaatschappijen enz.enz.)

Uw bedrijf heeft echter als één van de weinige “grote” bedrijven (enige??) besloten om niet aan deze overstapservice mee te werken.

Op de community van uw bedrijf heeft Juliette dienaangaande de volgende klacht geplaatst.

Juliette 2411:

“Bij mij gebeurt nu hetzelfde: vorig jaar overgestapt op andere bank met overstapservice. Vorig jaar is de afschrijving goed gegaan. Dit jaar niet, helaas heb ik de brief met aanmaning niet ontvangen of gemist en had de ns een oud e-mailadres van mij. Van beiden was ik niet op de hoogte.
De ns heeft nu een incassoburo ingezet.
Zij geven bij aan niet met een overstapservice te werken. Luisteren niet naar het feit dat dit vorig jaar wel goed is gegaan en blijven mij aanwijzen als degene die iets verkeerd heeft gedaan. Als er kan eerste instantie gewoon was geanticipeerd op de overstapservice was dit nooit gebeurd.
Ik ga er vanuit dat ook mijn probleem wordt opgelost. Want waarom moet ik nu opdraaien voor de extra kosten?”

Uw medewerker Stijn heeft hierop de volgende reactie geplaatst:

Ik vind het vervelend om te lezen dat dit is misgegaan Juliette2411, maar ik ben bang dat er weinig anders nog aan gedaan kan worden. Ik ben zelf niet bekend met hoe een overstapservice precies in werking gaat, maar vanuit de Klantenservice mogen wij enkel een gebruikt rekeningnummer aanpassen wanneer de contracthouder van het betreffende abonnement zelf die wijziging uitvoert of contact op neemt. Het zou kunnen dat de betaling vorig jaar wel goed is gegaan omdat jouw oude rekeningnummer de automatische incasso doorstuurde naar de nieuwe, maar dit zal dan geen permanente wijziging zijn geweest. Het rekeningnummer moet wel echt gewijzigd worden bij ons in het systeem en dat kan enkel door jouzelf gedaan worden.

Daarnaast heb je inderdaad de nodige correspondentie gemist, zoals masd aangeeft, waarbij jij er zelf verantwoordelijk voor bent om ervoor te zorgen dat wij de correcte contactinformatie bekend hebben.

Het betalen van de openstaande kosten is in ieder geval een verstandige keuze geweest, om te voorkomen dat er nog verdere kosten gemaakt worden.

Een klacht indienen waarbij je zo uitgebreid mogelijk de situatie beschrijft en eventueel bewijs meestuurt is natuurlijk altijd mogelijk, maar persoonlijk acht ik de kans klein dat je de incassokosten terug krijgt. Sorry.

In een later antwoord  schrijft uw medewerker Stijn vervolgens nog enkele onzinnige opmerkingen o.a. dat de overstapservice vanwege privacy-overwegingen niet verwerkt worden.

Klacht

Ik heb flink op uw website gezocht, maar heb nergens kunnen vinden dat u niet aan de overstapservice mee werkt. U heeft ook verzuimd Juliette2411  te informeren dat u niet aan deze overstapservice meewerkt. (ik heb hierover mailcontact gehad met Juliette) Kortom ik denk dat de conclusie mag worden getrokken dat Juliette 2411 er terecht van is uitgegaan dat u net als ontelbaar andere bedrijven in Nederland wel meewerkt aan de overstapservice.

Tot slot:

U schrijf  pontificaal op uw website het volgende: 

Wie zijn wij?

NS is actief in de wereld van het openbaar vervoer. We bevorderen het gebruik van het openbaar vervoer en houden Nederland in beweging. Onze reizigers staan in al onze activiteiten op 1, 2 en 3 en we werken voor hen aan een zo aangenaam en duurzaam mogelijke reis van deur tot deur.

Ik verzoek u mij en Juliette aan te geven waar u vindt dat in deze activiteit uwerzijds passend is geregeerd, terzake de door Juliette verzochte wijziging van het bankrekeningnummer.  

Ik verzoek u nogmaals dringend om de incassokosten per omgaande terug te betalen aan Juliette. Een verzoek daartoe heeft u al ontvangen.

Ik vind het niet meewerken aan een landelijke Overstapservice zeer klantonvriendelijk, dat u de klant ook niet op de hoogte stelt dat u niet meewerkt aan deze service is m.i. onfatsoenlijk.

Ik verzoek u derhalve uw beleid hiertoe aan te passen.

Een kopie van deze brief is gezonden aan Radar, Kassa en de Consumentenbond.

Met vriendelijke groet,
 

Reageer