Productvoorwaarden Abonnementen Consumenten


Reputatie 6
Badge +2
Naslagtopic

De Productvoorwaarden Abonnementen Consumenten geldig vanaf 30 april 2014 staan in http://www.ns.nl/binaries/content/assets/NS/nieuwe-portfolio/productvoorwaarden-abonnementen-consumenten-30-april-2014-def.pdf

Nieuw is dat een deel van de voorwaarden verwijderd is omdat die bijvoorbeeld al in http://www.ns.nl/binaries/content/assets/NS/pdf/voorwaarden_reizen_op_saldo.pdf staan, zoals de 60-minutenregel.

Het zou handig zijn als de actuele voorwaarden compleet vermeld zouden worden, maar er wordt op 14 plaatsen verwezen naar ns.nl/voorwaarden, wat automatisch doorlinkt naar http://www.ns.nl/reizigers/klantenservice/klantenservice/voorwaarden-en-folders. Dit is een verzamelplaats van allerlei informatie, dus de 14 verwijzingen zijn totaal niet specifiek gericht op een concreet stukje informatie.

Het betreft de volgende onderwerpen:
 • eventuele toekomstige wijziging, minstens drie maanden van tevoren aangekondigd, van de Daluren, Spitsuren en NS Feestdagen (in totaal 3 maal)
 • Instaptarief. Informatie hierover is te vinden in http://www.ns.nl/binaries/content/assets/NS/jaar--en-maandabonnementen/gebruiksmogelijkheden-abonnementen. Deze informatie is echter onjuist, zie https://forum.ns.nl/welkom-15/instaptarief-vrij-reizen-1218.
 • Wettelijke verhoging. Te vinden in http://www.ns.nl/binaries/content/assets/NS/jaar--en-maandabonnementen/gebruiksmogelijkheden-abonnementen
 • correctietarief
 • bijabonnement (2 maal)
 • Kids Vrij
 • De Abonnementen voor onbepaalde tijd waarbij iemand van 60 jaar of ouder Keuzedagen aan kan schaffen.
 • vervoerbewijzen waarop de korting van toepassing is: vervoerbewijzen van het reguliere reizen op saldo bij NS dan wel de vervoerbewijzen van het reguliere reizen op rekening van NS (2 maal)
 • toekomstig vervallen van 40% korting tussen 16.00 uur en 18.30 uur met het Grensabonnement.
 • Intercity Direct

Verder staat er nog "NS kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van een Keuzedag", zonder verwijzing.

10 reacties

Reputatie 6
Badge +2
 • Instaptarief. Informatie hierover is te vinden in http://www.ns.nl/binaries/content/assets/NS/jaar--en-maandabonnementen/gebruiksmogelijkheden-abonnementen. Deze informatie is echter onjuist, zie https://forum.ns.nl/welkom-15/instaptarief-vrij-reizen-1218.
 • Wettelijke verhoging. Te vinden in http://www.ns.nl/binaries/content/assets/NS/jaar--en-maandabonnementen/gebruiksmogelijkheden-abonnementen
 • Correctietarief
 • Abonnementen waarbij een of meer bijabonnementen besteld kunnen worden, en per soort hoofdabonnement, uit welke bijabonnementen gekozen kan worden (2 maal een verwijzing). Te vinden in http://www.ns.nl/binaries/content/assets/NS/jaar--en-maandabonnementen/gebruiksmogelijkheden-abonnementen.
 • Abonnementen voor onbepaalde tijd waarbij men het recht heeft om tegen gereduceerd tarief maximaal 3 Kids Vrij abonnementen af te sluiten. Te vinden in http://www.ns.nl/binaries/content/assets/NS/jaar--en-maandabonnementen/gebruiksmogelijkheden-abonnementen.
 • De Abonnementen voor onbepaalde tijd waarbij iemand van 60 jaar of ouder Keuzedagen aan kan schaffen. Te vinden in http://www.ns.nl/binaries/content/assets/NS/jaar--en-maandabonnementen/gebruiksmogelijkheden-abonnementen.
 • Vervoerbewijzen waarop de korting van toepassing is: vervoerbewijzen van het reguliere reizen op saldo bij NS dan wel de vervoerbewijzen van het reguliere reizen op rekening van NS (2 maal een verwijzing)
 • Intercity Direct

Eventuele toekomstige wijzigingen:
 • minstens drie maanden van tevoren aangekondigd, van de Daluren, Spitsuren en NS Feestdagen (in totaal 3 maal een verwijzing)
 • toekomstig vervallen van 40% korting tussen 16.00 uur en 18.30 uur met het Grensabonnement.

Opvallend is dat http://www.ns.nl/binaries/content/assets/NS/jaar--en-maandabonnementen/gebruiksmogelijkheden-abonnementen enerzijds helderheid biedt in sommige gevallen waarin de informatie elders vaag en tegenstrijdig is, maar dat op andere punten deze informatie zeer verouderd is, zoals over de geldigheid bij andere treinvervoerders.
Hoi Dennis,

Het is (juridisch gezien) niet haalbaar om deze informatie in 1 boekwerk van Productvoorwaarden op te nemen. Voor verschillende abonnementen e.d. hebben we daarom verschillende Voorwaarden in het leven geroepen. Wel hartelijk dank voor je uitzoekwerk en feedback!
Reputatie 6
Badge +2
 • Instaptarief. Informatie hierover is te vinden in http://www.ns.nl/binaries/content/assets/NS/jaar--en-maandabonnementen/gebruiksmogelijkheden-abonnementen. Deze informatie is echter onjuist, zie https://forum.ns.nl/welkom-15/instaptarief-vrij-reizen-1218.
 • Wettelijke verhoging. Te vinden in http://www.ns.nl/binaries/content/assets/NS/jaar--en-maandabonnementen/gebruiksmogelijkheden-abonnementen
 • Abonnementen waarbij een of meer bijabonnementen besteld kunnen worden, en per soort hoofdabonnement, uit welke bijabonnementen gekozen kan worden (2 maal een verwijzing). Te vinden in http://www.ns.nl/binaries/content/assets/NS/jaar--en-maandabonnementen/gebruiksmogelijkheden-abonnementen.
 • Abonnementen voor onbepaalde tijd waarbij men het recht heeft om tegen gereduceerd tarief maximaal 3 Kids Vrij abonnementen af te sluiten. Te vinden in http://www.ns.nl/binaries/content/assets/NS/jaar--en-maandabonnementen/gebruiksmogelijkheden-abonnementen.
 • De Abonnementen voor onbepaalde tijd waarbij iemand van 60 jaar of ouder Keuzedagen aan kan schaffen. Te vinden in http://www.ns.nl/binaries/content/assets/NS/jaar--en-maandabonnementen/gebruiksmogelijkheden-abonnementen.
 • Vervoerbewijzen waarop de korting van toepassing is: vervoerbewijzen van het reguliere reizen op saldo bij NS dan wel de vervoerbewijzen van het reguliere reizen op rekening van NS (2 maal een verwijzing)
 • Intercity Direct

Eventuele toekomstige wijzigingen:
 • minstens drie maanden van tevoren aangekondigd, van de Daluren, Spitsuren en NS Feestdagen (in totaal 3 maal een verwijzing)
 • Correctietarief
 • toekomstig vervallen van 40% korting tussen 16.00 uur en 18.30 uur met het Grensabonnement.
Reputatie 6
Badge +2
Er is een wat vreemde nummering met

Artikel 11a Intercity Direct altijd Toeslagvrij

met de leden 11.1 t/m 11.4

en

Artikel 11b Het Grensabonnement

met de leden 11.5 t/m 11.9.

Lid 11.1 is verminkt, het begint met:

Het Intercity Direct Altijd Toeslagvrij abonnement is een supplement op de Abonnementen
1Op s het gebruik van dit supplement is van toepassing: Treinsoortvoorwaarden Intercity Direct die zijn momenteel te vinden op . www.ns.nl/voorwaarden.

Het is daarmee niet duidelijk op welke abonnementen het een supplement is. Op http://www.nshispeed.nl/nl/intercity-direct/abonnementen-voor-intercity-direct staat dat het een supplement is op alle in deze voorwaarden behandelde abonnementen, met uitzondering van Kids Vrij.

Treinsoortvoorwaarden Intercity Direct zijn zo te zien niet te vinden op www.ns.nl/voorwaarden, maar vormen een artikel van De Algemene Voorwaarden NS Hispeed (http://www.nshispeed.nl/web/file?uuid=0ec2e445-9d88-45c9-b13c-7fe99da1860f&owner=d993140d-1de6-4326-971f-9d2a9c9ed4c4).
Reputatie 6
Badge +2
 • Instaptarief. Informatie hierover is te vinden in http://www.ns.nl/binaries/content/assets/NS/jaar--en-maandabonnementen/gebruiksmogelijkheden-abonnementen. Deze informatie is echter onjuist, zie https://forum.ns.nl/welkom-15/instaptarief-vrij-reizen-1218.
 • Wettelijke verhoging. Te vinden in http://www.ns.nl/binaries/content/assets/NS/jaar--en-maandabonnementen/gebruiksmogelijkheden-abonnementen.
 • Abonnementen waarbij een of meer bijabonnementen besteld kunnen worden, en per soort hoofdabonnement, uit welke bijabonnementen gekozen kan worden (2 maal een verwijzing). Te vinden in http://www.ns.nl/binaries/content/assets/NS/jaar--en-maandabonnementen/gebruiksmogelijkheden-abonnementen.
 • Abonnementen voor onbepaalde tijd waarbij men het recht heeft om tegen gereduceerd tarief maximaal 3 Kids Vrij abonnementen af te sluiten. Te vinden in http://www.ns.nl/binaries/content/assets/NS/jaar--en-maandabonnementen/gebruiksmogelijkheden-abonnementen.
 • De Abonnementen voor onbepaalde tijd waarbij iemand van 60 jaar of ouder Keuzedagen aan kan schaffen. Te vinden in http://www.ns.nl/binaries/content/assets/NS/jaar--en-maandabonnementen/gebruiksmogelijkheden-abonnementen.
 • Vervoerbewijzen waarop de korting van toepassing is: vervoerbewijzen van het reguliere reizen op saldo bij NS (http://www.ns.nl/binaries/content/assets/NS/pdf/voorwaarden_reizen_op_saldo.pdf) dan wel de vervoerbewijzen van het reguliere reizen op rekening van NS (http://www.ns.nl/over-ns/nieuwscentrum/nieuwsberichten/2014/04/ns-introduceert-op-30-april-reizen-op-rekening-voor-consumenten.html, http://www.ns.nl/binaries/content/assets/NS/nieuwe-portfolio/21249_spdf_nsr-brochure-traject-vrij.pdf, http://www.ns.nl/reizigers/producten/abonnementen/traject-vrij.html).
 • Treinsoortvoorwaarden Intercity Direct, niet te vinden op www.ns.nl/voorwaarden, maar een artikel van De Algemene Voorwaarden NS Hispeed (http://www.nshispeed.nl/web/file?uuid=0ec2e445-9d88-45c9-b13c-7fe99da1860f&owner=d993140d-1de6-4326-971f-9d2a9c9ed4c4).

Eventuele toekomstige wijzigingen:
 • Wijziging, minstens drie maanden van tevoren aangekondigd, van de Daluren, Spitsuren en NS Feestdagen (in totaal 3 maal een verwijzing).
 • Correctietarief.
 • Het eventueel in de toekomst vervallen van 40% korting tussen 16.00 uur en 18.30 uur met het Grensabonnement.
 • Eventuele (al of niet incidentele) korting op andere vervoerbewijzen dan van het reguliere reizen op saldo bij NS dan wel de vervoerbewijzen van het reguliere reizen op rekening van NS.
Reputatie 6
Badge +2
 • Instaptarief. Informatie hierover is te vinden in http://www.ns.nl/binaries/content/assets/NS/jaar--en-maandabonnementen/gebruiksmogelijkheden-abonnementen. Deze informatie is echter onjuist, zie https://forum.ns.nl/welkom-15/instaptarief-vrij-reizen-1218.
 • Wettelijke verhoging. Te vinden in http://www.ns.nl/binaries/content/assets/NS/jaar--en-maandabonnementen/gebruiksmogelijkheden-abonnementen.
 • Abonnementen waarbij een of meer bijabonnementen besteld kunnen worden, en per soort hoofdabonnement, uit welke bijabonnementen gekozen kan worden (2 maal een verwijzing). Te vinden in http://www.ns.nl/binaries/content/assets/NS/jaar--en-maandabonnementen/gebruiksmogelijkheden-abonnementen.
 • Abonnementen voor onbepaalde tijd waarbij men het recht heeft om tegen gereduceerd tarief maximaal 3 Kids Vrij abonnementen af te sluiten. Staat niet op één plaats. Het zijn Dal Voordeel, Altijd Voordeel Jaar, Weekend Vrij, Dal Vrij, Altijd Vrij Jaar, Traject Vrij Jaar, Grensabonnement Jaar.
 • De Abonnementen voor onbepaalde tijd waarbij iemand van 60 jaar of ouder Keuzedagen aan kan schaffen. Te vinden in http://www.ns.nl/binaries/content/assets/NS/jaar--en-maandabonnementen/gebruiksmogelijkheden-abonnementen.
 • Vervoerbewijzen waarop de korting van toepassing is: vervoerbewijzen van het reguliere reizen op saldo bij NS (http://www.ns.nl/binaries/content/assets/NS/pdf/voorwaarden_reizen_op_saldo.pdf) dan wel de vervoerbewijzen van het reguliere reizen op rekening van NS (http://www.ns.nl/over-ns/nieuwscentrum/nieuwsberichten/2014/04/ns-introduceert-op-30-april-reizen-op-rekening-voor-consumenten.html, http://www.ns.nl/binaries/content/assets/NS/nieuwe-portfolio/21249_spdf_nsr-brochure-traject-vrij.pdf, http://www.ns.nl/reizigers/producten/abonnementen/traject-vrij.html).
 • Treinsoortvoorwaarden Intercity Direct, niet te vinden op www.ns.nl/voorwaarden, maar een artikel van De Algemene Voorwaarden NS Hispeed (http://www.nshispeed.nl/web/file?uuid=0ec2e445-9d88-45c9-b13c-7fe99da1860f&owner=d993140d-1de6-4326-971f-9d2a9c9ed4c4).

Eventuele toekomstige wijzigingen:
 • Wijziging, minstens drie maanden van tevoren aangekondigd, van de Daluren, Spitsuren en NS Feestdagen (in totaal 3 maal een verwijzing).
 • Correctietarief.
 • Het eventueel in de toekomst vervallen van 40% korting tussen 16.00 uur en 18.30 uur met het Grensabonnement.
 • Eventuele (al of niet incidentele) korting op andere vervoerbewijzen dan van het reguliere reizen op saldo bij NS dan wel de vervoerbewijzen van het reguliere reizen op rekening van NS.
Reputatie 6
Badge +2
Er zijn nu de nieuwe http://www.ns.nl/binaries/content/assets/NS/nieuwe-portfolio/productvoorwaarden-abonnementen-consumenten-juli-2014.pdf en http://www.ns.nl/binaries/content/assets/NS/nieuwe-portfolio/gebruiksmogelijkheden-abonnementen-juli-2014.pdf.

Het eerste heeft de nieuwe tekst "Bij sommige typen bijabonnementen genoemd in het document ‘Gebruiksmogelijkheden abonnementen’ op ns.nl/voorwaarden heeft u het recht om supplementen aan te schaffen (zogenoemde ‘add-ons’). Op de afzonderlijke supplementen zijn specifieke, op ns.nl/voorwaarden vermelde voorwaarden van toepassing.".

Ik zie/weet overigens niets over supplementen/add-ons bij bijabonnementen.
Reputatie 6
Badge +2
nieuw:

http://www.ns.nl/binaries/_ht_1465462296419/content/assets/ns-nl/abonnementen/2016/voorwaarden-abonnementen-consumenten-201606.pdf

http://www.ns.nl/binaries/_ht_1466687529310/content/assets/ns-nl/voorwaarden-folders/2016/gebruiksmogelijkheden-abonnementen.pdf (deels nog steeds zeer verouderd, zoals boven genoemd, over vervoerders en instaptarief).
Reputatie 6
Badge +2
http://www.ns.nl/binaries/_ht_1466687529310/content/assets/ns-nl/voorwaarden-folders/2016/gebruiksmogelijkheden-abonnementen.pdf (deels nog steeds zeer verouderd, zoals boven genoemd, over vervoerders en instaptarief).
Zie ook https://forum.ns.nl/stel-vraag-14/dal-vrij-abonnement-geldig-op-alle-trajecten-ariva-31262. bijdragevandennis
Reputatie 6
Badge +2
Nieuw: http://www.ns.nl/binaries/_ht_1482830067605/content/assets/ns-nl/voorwaarden-folders/2017/voorwaarden-abonnementen-consumenten-jan-2017.pdf.

In art. 10.6 staat nu: bijdragevandennis

Met een Kids Vrij Abonnement krijgt u op de in artikel 9.4
bedoelde vervoerbewijzen die u aanschaft voor een kind in
de leeftijd van 4 t/m 11 jaar, 100% korting tijdens Daluren en
Spitsuren, mits het kind in dezelfde klasse meereist met iemand
die de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt en in het bezit is van een
geldig vervoerbewijs. Laatstgenoemd persoon mag maximaal 3
kinderen begeleiden.


Op voorstel van Locov wordt niet de indruk gewekt dat degene die de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt verantwoordelijkheid als begeleider draagt.

Reageer