beantwoord

Te restitueren bedrag

  • 1 april 2021
  • 60 reacties
  • 1125 Bekeken

Vandaag bericht van de NS dat ik - gebruikmakend van mij herroepingsrecht - met het beëindigen van mijn Dal Voordeel 2e klas abonnement een te restitueren bedrag van € 54,90 tegemoet kan zien. Vreemd betreffend abonnement is 27-02-2020 door betaling van € 56,00 gestart en middels een NS incasso op 16 maart 2021 van € 60 verlengd. Kan de NS onderbouwen hoe voornoemd restitutiebedrag van € 54,90 tot stand is gekomen? Ik verwijs naar Relatienummer: xxx en NS Kenmerk: xxx.

icon

Beste antwoord door Sascha NS 10 april 2021, 16:39

Vandaag kreeg ik uitsluitsel over de werking van het herroepingsproces. 

Op het moment dat de aanvraag verwerkt wordt, wordt het abonnement op reguliere wijze beëindigd. Ofwel, per het eerstvolgende mogelijke moment. De restitutie die wordt uitgekeerd is dus ook n.a.v. een reguliere beëindiging. 

Het herroepingsgedeelte wordt naderhand nog verwerkt door de achterliggende afdeling. Daar berekenen ze welke restitutie er moet volgen voor het jaar ervoor. 

2 losse restituties dus, waarvan de restitutie omtrent het herroepen even op zich kan laten wachten gezien het handmatig verwerkt wordt.

Bekijk origineel

60 reacties

Reputatie 7
Badge +4

Het is hier, in tegenstelling wat u mogelijk veronderstelt, geen postadres van NS maar een openbaar forum. U kunt het beste contact opnemen met Klantenservice.

 

In principe is het altijd naar rato van de resterende tijd in relatie tot het daadwerkelijk vooruitbetaalde bedrag. Er is afronding. Klantenservice kan bij uw gegevens, wij kunnen dat niet,

Goedemorgen Albert Formulier! Het is lastig voor mij om de hoogte van de restitutie te verklaren gezien het beëindigen n.a.v. herroepingsrecht niet via de "reguliere” Klantenservice loopt. In dit geval wil ik je adviseren om te reageren op de e-mail die je hebt ontvangen, dan kan diezelfde afdeling dit voor je in kaart brengen.

Reputatie 7
Badge +3

Geldt dat herroepingsrecht ook bij verlenging van een abonnement? 't Lijkt mij er eerder op dat het als ‘gewone’ opzegging is behandeld en het abonnement per 27-03-2021 is stopgezet. Als je dat naar rato omrekent, kom je wel ongeveer op die € 54,90.

Dat idee heb ik ook mrfreeze, maar de ‘ongeveer’ kan ik niet verklaren. Vandaar de doorverwijzing naar de afdeling die het daadwerkelijk berekent.

Reputatie 7
Badge +3

Vandaag bericht van de NS dat ik - gebruikmakend van mij herroepingsrecht - met het beëindigen van mijn Dal Voordeel 2e klas abonnement een te restitueren bedrag van € 54,90 tegemoet kan zien. Vreemd betreffend abonnement is 27-02-2020 door betaling van € 56,00 gestart en middels een NS incasso op 16 maart 2021 van € 60 verlengd. Kan de NS onderbouwen hoe voornoemd restitutiebedrag van € 54,90 tot stand is gekomen? Ik verwijs naar Relatienummer: xxx en NS Kenmerk: xxx.

Er is geen wettelijk herroeppingsrecht bij verlenging.

Reputatie 7
Badge +3

Er was wel eerder dit jaar een mail uitgegaan dat voor abonnementen aangeschaft tussen tussen 26 januari 2020 en 1 september 2020 men alsnog de mogelijkheid tot dit herroepingsrecht heeft, maar dat moest wel uiterlijk op 2 maart 2021 zijn doorgegeven aan NS. Zie een reactie hierover in dit topic.

Maar als het abonnement per 27-3-2021 is stopgezet, is dat na die uiterlijke datum van 2 maart en zal het inderdaad een reguliere beëindiging zijn en geen herroeping. 

Badge +3

Ik kan bevestigen dat het ‘herroepen’ van een nieuw abonnement (via de klantenservice) inderdaad afgehandeld wordt als een beëindiging per de datum dat je contact opneemt, en je dus niet de volledige kosten (met aftrek van reiskosten en genoten korting) terug krijgt. Dit in ieder geval bij NS Flex.

Verder kreeg ik na enig heen en weer gesteggel tussen hier (community) en Twitter en telefoon bevestigd dat een wijziging in Flex telt als een nieuwe bestelling, met het recht om die binnen 2 weken ongedaan te maken, maar dus niet met terugwerkende kracht. Dat zal dan misschien ook wel gelden bij een jaarlijkse verlenging die je eigenlijk niet wilde?

Als een Dal Voordeel abonnement op 27-02-2021 verlengd is dan betaal je dus (redenering NS) alsnog tot de datum van je opzegging (wat dus geen volledige herroeping is). De einddatum zal dan 26-03-2021 o.i.d. zijn, waardoor je recht hebt op 11 maanden (dus € 55,00) terug.

Een andere mogelijkheid is dat je wél de volle € 60,00 terug krijgt maar dat je na de verlenging nog met korting gereisd hebt, in dit geval reiskosten € 12,75 (met korting € 7,65, verschil € 5,10).

Die genoten korting gaat dan dus van het te restitueren bedrag af. Check je facturen in Mijn NS, of de einddatum van het abonnement in de mail die je gekregen hebt.

Ontdek zojuist middels Factuurnummer 44 000 30 189 98 van 4 april 2021 dat de NS voornoemde terugbetaling niet op orde heeft. Restitutie van genoemde € 54,90 betreft de op 16 maart 2021 door de NS geïncasseerde € 60 wegens Dal Voordeel periode 08-03-2021 t/m 07-03-2022. Vreemd, want mijn herroepingsrecht is 16-02-2021 door de NS bevestigd en ik heb in 2021 geen gebruik gemaakt van betreffende Dal Voordeel kaart. Reden voor mij om thans het door de NS niet terecht geïncasseerde € 60 wegens Dal Voordeel periode 08-03-2021 t/m 07-03-2022 te storneren. Ik ga er nu vanuit dat het restitutiebedrag van € 54,90 betrekking heeft op Dal Voordeel periode 08-03-2020 t/m 07-03-2021 groot € 56,00. Discussie is wat mij betreft in deze topic hiermee gesloten.

Reputatie 7
Badge +3

Heb je inmiddels abonnement ook van jouw kaart gehaald? Anders blijft het abonnement toch doorlopen.

U bent gewaarschuwd: dit gaat niet goed zo.

Bij verlenging van uw abonnement heeft u geen herroepingsrecht, maar is het abonnement maandelijks opzegbaar. Dat staat hierboven duidelijk aangegeven. De NS heeft 11/12 teruggestort, omdat al een maand is ingegaan. De NS doet het dus prima. 

Storneren van de € 60 leidt tot een aanmaning. Uiteindelijk komt de vordering bij een deurwaarder terecht die betaling zal afdwingen.

U weet dat u hierboven ten onrechte schrijft dat de terugstorting betrekking heeft op een eerder jaar. Houd niet tegen beter weten in vast aan uw onjuist inzicht in het herroepingsrecht, maar neem contact op met de klantenservice om alsnog de € 60 te betalen. Als u dat snel doet, bespaart u uzelf een hoop problemen.

Badge +3

Heb je inmiddels abonnement ook van jouw kaart gehaald? Anders blijft het abonnement toch doorlopen.

Als het abonnement niet (binnen een maand na opzeggen) van de kaart gehaald is krijg je volgens mij die restitutie toch helemaal niet?

Ik snap het verder niet echt. Blijkbaar wordt er € 54,90 gerestitueerd van een eerder betaalde € 60 en vervolgens ga je een incasso van € 60 storneren/terugboeken? Niet slim.

In ieder geval, als je op 16-02-2021 je abonnement opgezegd hebt (en daar bevestiging van hebt gekregen, die restitutie) en er op 16-03-2021 alsnog een bedrag van € 60 voor Dal Voordeel periode 08-03-2021 t/m 07-03-2022 geïncasseerd wordt dan is er iets mis.

Wat staat er in Mijn NS bij Producten qua einddatum van je Dal Voordeel? Of beter nog, koppel je kaart aan een Mijn OV-chip account en kijk dan op https://www.ov-chipkaart.nl/mijn-ov-chip/kaartinformatie.htm dan weet je het precies. Ziet er ongeveer zo uit:

 

Beste MoDe en Jan Haverkamp,
Dank voor jullie reacties.

Gelet op mijn op 16-02-2021 ingediende herroepingsrecht is het door de NS verlengen van betreffende Dal Voordeel abonnement en het incasseren hieromtrent niet rechtmatig, ten gevolge waarvan stornering van betreffend bedrag rechtmatig is. Eventuele herinneringen, aanmaningen en deurwaarders zie ik - eventueel bij de rechtbank - met vertrouwen tegemoet.
Ik ga er vanuit dat Sascha NS c.q. de NS deze laatste opmerking via deze topic leest en schriftelijk of via e-mail contact met mij opneemt.

P.S. betreffend abonnement is tijdig van de OV-chipkaart verwijderd. :thumbsup:

Houdt u ons - als dank voor de beantwoording van uw vraag - op de hoogte van het proces? Ik ben wel benieuwd hoe dit afloopt.

 

Reputatie 7
Badge +3

Bij verlenging van uw abonnement heeft u geen herroepingsrecht, maar is het abonnement maandelijks opzegbaar. Dat staat hierboven duidelijk aangegeven. De NS heeft 11/12 teruggestort, omdat al een maand is ingegaan. De NS doet het dus prima. 

Normaal gesproken is het inderdaad zo dat er geen herroepingsrecht is bij verlenging. Maar zoals al eerder aangegeven was er tot uiterlijk 2 maart 2021 de mogelijkheid om abonnementen die tussen 26 januari 2020 en 1 september 2020 zijn aangeschaft alsnog te herroepen, 

De herroeping van TS was 16 februari,  dus voor die uiterlijke datum van 2 maart. Dan zou het abonnement niet per 27 februari verlengd moeten zijn. Maar het zou ook niet verbazen als de administratie van NS dit niet juist of niet tijdig verwerkt heeft.

Bedenktijd abonnement

Na het afsluiten van een abonnement heb je als consument 14 dagen bedenktijd. Als je binnen die tijd van gedachten verandert, kun je zonder opgave van reden van het abonnement afzien en het contract ontbinden (herroepen). Dit noemen we het herroepingsrecht. Op deze pagina lees je voor welke abonnementen het herroepingsrecht geldt en hoe je hier gebruik van maakt.

 

Voor welke abonnementen?

Het herroepingsrecht geldt voor alle abonnementen van NS die je online of telefonisch via NS Klantenservice hebt afgesloten, met uitzondering van de zakelijke abonnementen.

Heb je je abonnement aan een NS-servicebalie afgesloten, dan kun je geen gebruik maken van het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht geldt namelijk alleen voor overeenkomsten die je op afstand of buiten een winkel hebt afgesloten.

Vanaf wanneer wordt je abonnement beëindigd?

Zodra je bij Klantenservice hebt aangegeven dat je je beroept op het herroepingsrecht, zetten we je abonnement met terugwerkende kracht, dat wil zeggen per ingangsdatum van het abonnement, stop. Dit geldt zowel voor een NS Flex abonnement als een abonnement op saldo. 

Je hebt vervolgens recht op volledige teruggave van je abonnementsgeld. We storten dit bedrag binnen 14 dagen terug op je rekening.

Wel al gereisd met je abonnement?
Tijdens het bestellen van je abonnement heb je NS verzocht deze tijdens de bedenktijd te activeren, zodat je het abonnement al kan gebruiken. Zie je in de bedenktijd toch af van je abonnement, maar heb je er al mee gereisd? Dan krijg je het volledige abonnementsgeld terug.

Wel verrekenen we de korting die je in die periode voor je treinkaartje hebt gekregen.

  • Een rekenvoorbeeld

Hoe maak je gebruik van je herroepingsrecht?

Na het afsluiten van een abonnement heb je 14 dagen bedenktijd. Deze bedenktijd gaat in op de dag ná de dag dat je je bestelling hebt geplaatst. Besluit je toch van je abonnement af te zien, dan kun je eenvoudig contact opnemen met onze Klantenservice en aangeven dat je gebruik wilt maken van je herroepingsrecht.  Je kunt ook gebruik maken van het modelformulier Herroepingsrecht

 

Tot slot: De van toepassing zijnde regels inzake “herroepingsrecht” wijken af van de regels inzake beëindiging abonnement. Bij herroepingsrecht wordt afgezien van betreffend abonnement. Ik kan alleen maar constateren dat de NS in onderhavige casus afwijkt van haar eigen regels, dat is niet best en uitermate klantonvriendelijk!

Badge

Tot slot: De van toepassing zijnde regels inzake “herroepingsrecht” wijken af van de regels inzake beëindiging abonnement. Bij herroepingsrecht wordt afgezien van betreffend abonnement. Ik kan alleen maar constateren dat de NS in onderhavige casus afwijkt van haar eigen regels, dat is niet best en uitermate klantonvriendelijk!


U baseert zich op de tekst voor een nieuw afgesloten abonnement, maar u had het abonnement al langer en wilt hem vanaf de verlenging beëindigen en daar geldt bovenstaande tekst voor het herroepingsrecht niet voor. Dat is alleen voor een NIEUW afgesloten abonnement.

Dus helaas heeft u geen recht op het geld terug van de eerste maand van de verlenging van uw abonnement.

En zoals sommige hierboven al hebben aangegeven is het storneren voor u uiteindelijk een dure zaak omdat dat door gaat naar de deurwaarde en er dus extra kosten bovenop het kleine bedrag komen welke u de NS toch echt schuldig bent.  Dan had u beter uw abonnement een jaar kunnen behouden dan had u er nog wat voor terug gehad in plaats van dat u niets heeft behalve wat brieven van het incassobureau en misschien zelfs nog wel de deurwaarde afhankelijk van hoever u het laat komen.

Beste Jeroen, Goed lezen is volgens mij niet uw sterkste kant. Naar ik hoop hebt u meer verstand van treinbesturen.

Badge

Beste Jeroen, Goed lezen is volgens mij niet uw sterkste kant. Naar ik hoop hebt u meer verstand van treinbesturen.

Ook van dit soort zaken ben ik vrij goed op de hoogte maar u bent en blijft ondanks dat meerdere mensen u er op wijzen hoe het werkelijk zit uw eigen visie houden hierop.  Gelukkig is het ook uw geld wat straks naar het incasso bureau overgemaakt moet worden en niet mijn geld.  I

Succes met uw verdediging straks in deze.

 

Reputatie 7
Badge +3

...

Jeroen, tot slot. Vrij goed op de hoogte is in deze casus onvoldoende. De NS volgt deze topic. Rest mij af te wachten en te handelen op de actie(s) welke de NS denkt te moeten ondernemen. Ik heb vertrouwen in de correcte afloop.😎

Badge +3

Zoals ik al eerder aangaf kreeg ik na wat navraag de bevestiging dat het wijzigen van een NS Flex abonnement gezien wordt als een ‘nieuw abonnement’, waarbij je dus 2 weken herroepingsrecht hebt. Dat staat ook gewoon aangeveven op de bestelpagina in de webshop.

Probleem is alleen de NS niet handelt naar de in het in geel aangeven tekst hierboven. De ‘terugwerkende kracht’ wordt niet toegepast maar men beëindigt het abonnement per de datum dat je contact opneemt (of bij klassieke abonnementen per de eerstvolgende ‘maanddatum’).

Dit kan 2 kanten op werken, want als er met het abonnement gereisd is hoef je niets terug te betalen (vrij reizen of genoten korting), maar als je niet gereisd hebt krijg je dus niet het hele abonnementsgeld terug.

In mijn geval ging het om € 0,19 voor 3 dagen Weekend Voordeel (was een test), en in dit geval gaat het om ongeveer een maand Dal Voordeel (€ 5,10 minder terug dan je zou verwachten). En het gaat niet over een nieuw abonnement maar om een verlenging.

Om daar een rechtzaak over aan te spannen, ga gerust je gang… Van dreigen met een zaak ligt de NS in ieder geval niet wakker, dus al leest men mee, verwacht vooral niet dat er nog iets afgehandeld gaat worden.

Beste Robert B,

 

Dank voor je reactie.

Onderstaand de op 16-02-2021 van de NS ontvangen e-mail inzake informatie over herroepingsrecht:

 

Geachte Albert Formulier,

Als u online of telefonisch een abonnement aanschaft, heeft u een bedenktijd van 14
dagen. Heeft u vorig jaar tussen 26 januari 2020 en 1 september 2020 online of
telefonisch een doorlopend abonnement of maandabonnement bij NS aangeschaft?
Dan geven we u de mogelijkheid om alsnog gebruik te maken van uw
herroepingsrecht.
Dit recht geldt ook als het abonnement reeds beëindigd is. U heeft
dan recht op teruggave van het al betaalde abonnementsgeld.

Als u een gratis abonnement hebt (gehad), zoals bijvoorbeeld OV-fiets, NS Flex
Basis of Stallen op Rekening, dan wordt er niks gerestitueerd.

Hebt u gereisd met uw abonnement?
Let op: als u gereisd hebt met uw abonnement, dan bent u bij herroeping de
genoten kortingen alsnog verschuldigd aan NS.
Is de genoten korting op de reizen
die u heeft gemaakt hoger dan het abonnementsbedrag? Dan brengt NS het verschil
bij u in rekening.
Wilt u uitrekenen of u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht? Ga dan naar Mijn
NS en check uw reishistorie.
Hoe maakt u gebruik van uw herroepingsrecht?
Geef uiterlijk op 2 maart 2021 aan, dat u alsnog uw NS-abonnement wilt
herroepen.
Klik hiervoor op de blauwe button hieronder. U kunt ook
gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier Herroepingsrecht of
contact opnemen met onze Klantenservice.
Wij beëindigen vervolgens het NS-abonnement.
 Heeft u een reizen op saldo abonnement? Dan dient u binnen 14 dagen uw
abonnement van uw OV-chipkaart af te halen bij een NS-kaartautomaat of
ander ophaalpunt voor de OV-chipkaart.
 Daarna verrekenen we zo snel mogelijk het al betaalde abonnementsgeld
met de genoten korting.
Meer weten? Kijk op ns.nl/bedenktijd.
Aanvragen herroeping

Bovenstaande door de NS aan mij verzonden informatie vormt de basis van onderbouwing in deze casus.

Happy Second PeesDays :sunglasses:

Badge +3

Dan lijkt het er op dat je geld terug tegoed hebt voor het abonnement dat op 27-02-2020 verlengd was (ongeacht of er daarna mee gereisd is, dan wel minus de genoten korting of vrij reizen).

Maar dan had heel die recente incasso (€60 op 16 maart 2021, verlenging tot 2022) niet moeten plaatsvinden.

Inderdaad gevalletje klantenservice. Ik zou alsnog betalen als je een herinnering krijgt na storneren, want zodra NS het uit handen geeft aan een incassobureau kunnen ze niets meer voor je betekenen, en kost je dat ook nog €40 extra.

Dat een rechter daar ‘gehakt van maakt’ en jou gelijk geeft geloof ik graag, maar zul je moeten aantonen dat je alles gedaan hebt om het niet zo ver te laten komen.

Reageer