beantwoord

Traject Vrij uitzonderingen

  • 15 november 2014
  • 25 reacties
  • 1467 Bekeken

Hallo,

Ik heb het forum doorgespit maar nooit een duidelijk antwoord gevonden.
Bij eerdere jaarabonnementen was het zo dat je je abonnement kon opzeggen bij het veranderen van baan of wanneer je ontslagen werd bijvoorbeeld. (bijzondere voorwaarden) Kan dit nog bij het nieuwe Jaar Traject Vrij Abonnement?

In mijn ogen is het zeer klantonvriendelijk wanneer dit niet meer kan aangezien vele mensen zakelijk reizen en dus afhankelijk zijn van externe factoren.
Ik zou de gok van een Jaar Traject Vrij Abonnement niet durven wagen wanneer er niet enige uitzonderingen gelden.

Graag zou ik antwoord ontvangen op het volgende, uitgaande van dat ik een Jaar Traject Vrij Abonnement ga afsluiten voor woon-werk-verplaatsing:
- Kan ik het traject tussendoor wijzigen? Dus bijvoorbeeld wanneer mijn werklocatie wijzigt, kan ik mijn traject aanpassen in zowel een voordeliger als duurder traject?
- Ik neem aan dat de maandkosten automatisch lager worden wanneer ik het abonnement aanpas naar een voordeliger traject?
- in welke bijzondere gevallen is het abonnement BINNEN EEN JAAR opzegbaar? (zoals eerdere abonnementen dit ook hadden en wat klantvriendelijk is). Denk hierbij aan ontslag of verandering van baan waardoor er geen treinabonnement meer nodig is.
- KORTOM: kan een NS medewerker nu eens duidelijk uitleggen welke wijzigings-/opzegmogelijkheden men binnen het eerste jaar heeft bij een Traject Vrij Abonnement?

Ik kijk uit naar een complete en heldere uitleg van een NS medewerker (alle links met informatie heb ik al eens doorgespit).

Alvast hartelijk dank en een fijne dag,

Groetjes Sharone
icon

Beste antwoord door Inge NS 15 november 2014, 11:27

Welkom op het forum Sharone! Het Traject Vrij jaarabonnement kan het eerste contractjaar niet tussentijds beëindigd worden. Als je niet de zekerheid hebt van een aanstelling van minstens 1 jaar, is het dus niet aan te raden om de jaarversie van Traject Vrij aan te schaffen. In dat geval kan het Traject Vrij maandabonnement uitkomst bieden. Het is daarentegen wel mogelijk om de route te wijzigen in een duurder of voordeliger traject als je op een andere locatie gaat werken. De maandkosten worden in dat geval automatisch aangepast & verrekend nadat de wijziging is doorgevoerd.
Bekijk origineel

25 reacties

Welkom op het forum Sharone! Het Traject Vrij jaarabonnement kan het eerste contractjaar niet tussentijds beëindigd worden. Als je niet de zekerheid hebt van een aanstelling van minstens 1 jaar, is het dus niet aan te raden om de jaarversie van Traject Vrij aan te schaffen. In dat geval kan het Traject Vrij maandabonnement uitkomst bieden. Het is daarentegen wel mogelijk om de route te wijzigen in een duurder of voordeliger traject als je op een andere locatie gaat werken. De maandkosten worden in dat geval automatisch aangepast & verrekend nadat de wijziging is doorgevoerd.
Beste Inge,

Bedankt voor je snelle en duidelijke reactie!
Fijn dat het abonnement ook aangepast kan worden naar een voordeliger traject, indien nodig.

Wel jammer dat er geen uitzonderingsregels meer zijn, aangezien je vaak onvoorziene omstandigheden hebt zoals het verliezen van een baan, langdurige ziekte oid. Uiteraard aantoonbaar natuurlijk want ik snap dat er anders misbruik van gemaakt gaat worden. Wellicht is het toch een puntje voor NS om dat nog eens te bekijken.

Nogmaals bedankt voor je supersnelle reactie en een fijn weekend!

Groetjes Sharone
Beste Inge,

Bedankt voor je snelle en duidelijke reactie!
Fijn dat het abonnement ook aangepast kan worden naar een voordeliger traject, indien nodig.

Wel jammer dat er geen uitzonderingsregels meer zijn, aangezien je vaak onvoorziene omstandigheden hebt zoals het verliezen van een baan, langdurige ziekte oid. Uiteraard aantoonbaar natuurlijk want ik snap dat er anders misbruik van gemaakt gaat worden. Wellicht is het toch een puntje voor NS om dat nog eens te bekijken.

Nogmaals bedankt voor je supersnelle reactie en een fijn weekend!

Groetjes Sharone
Badge +3
Wel jammer dat er geen uitzonderingsregels meer zijn
Een andere medewerker van NS gaf twee maanden geleden aan dat er wel uitzonderingen gemaakt kunnen worden in geval van ontslag, ziekte of verhuizing.
Beste Tochjo,

Zoiets heb ik inderdaad voorbij zien komen.... Dat stukje blijft dus verwarrend want wat is correct?!
Beste Tochjo,

Zoiets heb ik inderdaad voorbij zien komen.... Dat stukje blijft dus verwarrend want wat is correct?!


Ik denk dat het allebei correct is. Formeel mag het abonnement niet tussentijds worden opgezegd, in de praktijk is coulance mogelijk al zal de NS hierover geen uitspraken doen zodat mensen hier geen rechten aan kunnen ontlenen.
In dit topic geeft Dennis aan dat het goedkoopste abonnement € 28,10 per maand kost.
Gezien de grote verschillen in prijs tussen het maand- en het jaarabonnement kan dit betekenen dat het als je je abonnement maar vijf maanden gebruikt al voordeliger is om een jaarabonnement af te sluiten en de laatste zeven maanden je traject te wijzigen in Sliedrecht - Hardinxveld Blauwe Zoom.

Als de reiskosten worden vergoed door de werkgever is het vermoedelijk aantrekkelijker om op safe te spelen en te kiezen voor de maandvariant, zijn deze kosten echter voor eigen rekening dan loont het jaarabonnement al snel.
Badge +3
al zal de NS hierover geen uitspraken doen zodat mensen hier geen rechten aan kunnen ontlenen
Ja, stel je voor dat de klanten die duizenden euro's per jaar neertellen voor een abonnement weten waar ze precies aan toe zijn, dat moet je natuurlijk niet hebben. 😞
al zal de NS hierover geen uitspraken doen zodat mensen hier geen rechten aan kunnen ontlenen
Ja, stel je voor dat de klanten die duizenden euro's per jaar neertellen voor een abonnement weten waar ze precies aan toe zijn, dat moet je natuurlijk niet hebben. :(


Mensen met Traject Vrij hebben toch überhaupt geen idee waar ze aan toe zijn?
Elke maand is het weer een verrassing welke kosten voor buiten het traject dit keer weer zullen worden gefactureerd. En dat de NS van mening is dat de langeafstandskorting niet van toepassing is op aan weerszijden buiten het traject reizen (waarmee de laagste prijsgarantie dus ook een lachertje wordt) zul je ook nergens in de voorwaarden terugvinden.
Badge +3
Mensen met Traject Vrij hebben toch überhaupt geen idee waar ze aan toe zijn?
Goed punt 😃
In schrijnende situaties kan een medewerker van de afdeling Beëindiging er voor kiezen om het abonnement uit coulance tussentijds te beëindigen. Dit is inderdaad niet de formele werkwijze en ook geen recht. Ik zou daarom niet willen aanraden om de gok te nemen.
Badge +3
Ik vind dat dit soort mogelijkheden niet horen af te hangen van de beoordeling door een individuele medewerker, maar gewoon vastgelegd moeten zijn: of je staat het in sommige gevallen altijd toe en beschrijft in welke gevallen, of je staat het nooit toe.

Het gaat hier om grote bedragen en bij het jaartrajectabonnement was wel duidelijk waar je aan toe was, omdat dat na drie maanden al kon worden opgezegd. Bovendien leidt het kennelijk tot verschillende antwoorden van NS-medewerkers op dezelfde vraag. Wat als een medewerker van de klantenservice een klant informeert dat opzeggen in het eerste jaar niet mogelijk is - zoals Inge hierboven deed? Zo'n klant komt nooit bij de afdeling Beëindigen terecht en hoort nooit van eventuele coulance.

Die hele verschuiving van recht naar coulance, zoals nu ook bij vergeten abonnementen het geval is, bevalt me helemaal niet.
Reputatie 3
Badge
Bovendien leidt het kennelijk tot verschillende antwoorden van NS-medewerkers op dezelfde vraag.


Coulance zal altijd tot verschillende oordelen over dezelfde kwestie leiden. Anders kun je het namelijk net zo goed regelen,l en krijg je weer nieuwe uitzonderingen, waar je dan ook weer een rege voor moet gaan bedenken.


Wat als een medewerker van de klantenservice een klant informeert dat opzeggen in het eerste jaar niet mogelijk is - zoals Inge hierboven deed? Zo'n klant komt nooit bij de afdeling Beëindigen terecht en hoort nooit van eventuele coulance.


Ik vrees dat onze hele wereld zo in elkaar zit. Een brutaal (of assertief) mens heeft de halve wereld. De niet-brutalen hebben de andere helft; alleen zijn er daar meer van . . .

Die hele verschuiving van recht naar coulance, zoals nu ook bij vergeten abonnementen het geval is, bevalt me helemaal niet.

Zou u dan liever zien dat ook de coulance afgeschaft wordt? Regel is regel, u voldoet niet aan de regels dus hoe schrijnend de situatie ook is: dikke pech?

Begrijp me goed: ik vind het ook stom dat je niet meer van een jaarcontract kunt afkomen als je omstandigheden onverhoopt wijzigen. Maar het punt is natuurlijk dat het maandbedrag bij een jaarabo een stuk lager ligt dan bij een maandabo. Dus het is erg aantrekkelijk om een jaarabo af te sluiten, drie maanden het bijbehorende bedrag te betalen, en het dan weer op te zeggen.
Wellicht zou NS een regeling kunnen maken dat zoiets mogelijk is, mits je het verschil tussen het betaalde bedrag en de prijs van drie maandabo's dan bijbetaalt. Een andere optie zou zijn dat je na tien maandabo's het elfde en twaalfde maandabo gratis krijgt (min of meer vergelijkbaar met de huidige regeling. . .). Dan heb je de keuze: je betaalt tien maal het (hogere) maandbedrag van een maandabo en krijgt de elfde en twaalfde maand gratis, of je betaalt twaalf maal het lagere maandbedrag van een jaarabo, maar daar zit je dan wel een jaar aan vast.

Maar ik geloof absoluut niet in een wereld waarin alles is dichtgeregeld en er geen ruimte meer is voor individuele beoordeling van individuele gevallen. Moet er niet aan denken dat er geen coulance meer bestaat. . .
Coulance is een prima middel om in uitzonderlijke situaties van de regel af te wijken. Bij het voortijdig beëindigen van een abonnement vanwege bijzondere omstandigheden is mijns inziens sprake van zo'n situatie die je niet in regels hoeft dicht te timmeren maar per geval kunt bekijken (al was dit eenvoudig te voorkomen geweest door gewoon het maandbedrag van beide abonnementen hetzelfde te laten en bij het jaarabonnement de 11e en 12e maand cadeau te doen zoals voorheen het geval was).

Wat men mijns inziens echter wel gewoon goed in regels vast zou moeten leggen zijn zaken als geld terug bij vertraging, vergeten in te checken, abonnement vergeten et cetera. Dat de NS hier onder haar verantwoordelijkheid probeert uit te komen door steeds meer zaken die voorheen binnen de regeling vielen er nu buiten te plaatsen waardoor de reiziger nog slechts kan hopen op coulance bevalt mij ook geenszins.
Badge +3
Coulance zal altijd tot verschillende oordelen over dezelfde kwestie leiden.
Precies mijn bezwaar.

Ik vrees dat onze hele wereld zo in elkaar zit. Een brutaal (of assertief) mens heeft de halve wereld. De niet-brutalen hebben de andere helft; alleen zijn er daar meer van . . .

Mja, ik denk dat mijn politieke voorkeur hier wat doorschemert :)

Zou u dan liever zien dat ook de coulance afgeschaft wordt? Regel is regel, u voldoet niet aan de regels dus hoe schrijnend de situatie ook is: dikke pech?

Nee. Ik heb geen enkel probleem met coulance in gevallen waar dat op zijn plaats is, maar het wordt hier ongepast opgevoerd in standaardsituaties.

Waarom zijn wij nu zo vaak overgeleverd aan het inzicht van een willekeurige medewerker van de klantenservice, die vast zijn werk naar eer en geweten doet maar in dezelfde situatie wel een andere afweging kan maken dan zijn collega? We hebben het hier over verhuizingen, ziekte, ontslag: geen zaken die hoogst incidenteel voorkomen. Je kunt toch voor die gevallen afspreken wat er in zo'n geval gebeurt en de overige, echt incidentele gevallen overlaten aan de beoordeling van een medewerker van de klantenservice?

Maar het punt is natuurlijk dat het maandbedrag bij een jaarabo een stuk lager ligt dan bij een maandabo. Dus het is erg aantrekkelijk om een jaarabo af te sluiten, drie maanden het bijbehorende bedrag te betalen, en het dan weer op te zeggen.

Natuurlijk, nu men niet meer de laatste twee maanden van een jaarabonnement cadeau krijgt is het logisch dat de voorwaarden veranderen. Maar verander ze dan zo dat voor iedereen duidelijk wat er in een bepaalde situatie gebeurt en behandel iedereen gelijk.

Maar ik geloof absoluut niet in een wereld waarin alles is dichtgeregeld en er geen ruimte meer is voor individuele beoordeling van individuele gevallen. Moet er niet aan denken dat er geen coulance meer bestaat. . .

Volgens mij zijn we het hierover wel eens :)

Wat men mijns inziens echter wel gewoon goed in regels vast zou moeten leggen zijn zaken als geld terug bij vertraging, vergeten in te checken, abonnement vergeten et cetera. Dat de NS hier onder haar verantwoordelijkheid probeert uit te komen door steeds meer zaken die voorheen binnen de regeling vielen er nu buiten te plaatsen waardoor de reiziger nog slechts kan hopen op coulance bevalt mij ook geenszins.
Precies!
Reputatie 3
Badge
En dat de NS van mening is dat de langeafstandskorting niet van toepassing is op aan weerszijden buiten het traject reizen (waarmee de laagste prijsgarantie dus ook een lachertje wordt) zul je ook nergens in de voorwaarden terugvinden.

Dat is nu ook al het geval. Met Jaartraject koop je een kaartje bij voor het deel buiten je vaste traject. Bijvoorbeeld met JTK Utrecht Centraal-Amsterdam Centraal moet je gewoon een kaartje Amsterdam Centraal-Amsterdam Sloterdijk bijkopen als je naar Sloterdijk gaat. Je betaalt niet het verschil tussen het volledige traject en het afgekochte traject.

Wat nieuw is, is dat je met Traject Vrij Utrecht Centraal-Amsterdam Centraal geen kaartje Amersfoort-Amsterdam Centraal hoeft te kopen als je die reis wilt maken. Je betaalt alleen Amersfoort-Utrecht Centraal, ook al kom je helemaal niet op Utrecht Centraal. Dat mag met JTK niet: als je JTK Ut-Asd hebt en je koopt Aft-Ut bij, moet je (formeel) ook via Ut reizen. De meeste HC's zullen je niet beboeten als je het toch doet, maar dat is ...... coulance 😉.
En dat de NS van mening is dat de langeafstandskorting niet van toepassing is op aan weerszijden buiten het traject reizen (waarmee de laagste prijsgarantie dus ook een lachertje wordt) zul je ook nergens in de voorwaarden terugvinden.

Dat is nu ook al het geval. Met Jaartraject koop je een kaartje bij voor het deel buiten je vaste traject. Bijvoorbeeld met JTK Utrecht Centraal-Amsterdam Centraal moet je gewoon een kaartje Amsterdam Centraal-Amsterdam Sloterdijk bijkopen als je naar Sloterdijk gaat. Je betaalt niet het verschil tussen het volledige traject en het afgekochte traject.


Dat klopt, de kaartautomaat was namelijk niet in staat om te bepalen of je dat kaartje ging gebruiken om de reis in 1 keer te maken of dat je tussentijds meerdere malen uitgebreide stops ging maken op de tussengelegen station. Tegenover de hogere prijs stonden dus gunstigere voorwaarden.
Bij Traject Vrij wordt het slechtste van twee werelden gepakt, de nieuwe voorwaarden (behorend bij de lagere prijs) tegen de oude prijs (behorende bij de gunstiger voorwaarden), met andere woorden wel de lasten, niet de lusten.
Zo krijg je de absurde situatie dat iemand met Traject Vrij voor het traject B-C meer betaalt voor de reis A-B-C-D dan iemand zonder Traject Vrij die dezelfde reis maakt maar Traject B-C met eigen vervoer aflegt en zorgt dat er minder dan 35 minuten zit tussen uitchecken in B en inchecken in C. Voor hetzelfde traject betaalt iemand met "laagste prijsgarantie" dus een hogere prijs dan iemand zonder "laagste prijsgarantie".

Traject Vrij is een van de duurdere abonnementen van de NS en toch zijn de voorwaarden volgens mij bij (vrijwel) geen enkel ander abonnement zo beroerd. Het zou prettig zijn als de NS de mensen die voor hun woon/werkverkeer afhankelijk zijn van het openbaar vervoer wat klantvriendelijker zou benaderen.

Wat nieuw is, is dat je met Traject Vrij Utrecht Centraal-Amsterdam Centraal geen kaartje Amersfoort-Amsterdam Centraal hoeft te kopen als je die reis wilt maken. Je betaalt alleen Amersfoort-Utrecht Centraal, ook al kom je helemaal niet op Utrecht Centraal. Dat mag met JTK niet: als je JTK Ut-Asd hebt en je koopt Aft-Ut bij, moet je (formeel) ook via Ut reizen. De meeste HC's zullen je niet beboeten als je het toch doet, maar dat is ...... coulance 😉.

Volgens mij is die laatste bewering nonsens. Ik reisde met mijn JaarTrajectKaart altijd op die manier en heb vooraf ook vaker gevraagd of dat was toegestaan waarbij mij werd verzekerd dat dat het geval was. Nu weet ik dat niet elke NS-medewerker even goed op de hoogte is van (de voorwaarden van) de eigen producten maar ik kan me ook niet voorstellen dat ze het allemaal fout hadden.
Reputatie 3
Badge

Zo krijg je de absurde situatie dat iemand met Traject Vrij voor het traject B-C meer betaalt voor de reis A-B-C-D dan iemand zonder Traject Vrij die dezelfde reis maakt maar Traject B-C met eigen vervoer aflegt en zorgt dat er minder dan 35 minuten zit tussen uitchecken in B en inchecken in C. Voor hetzelfde traject betaalt iemand met "laagste prijsgarantie" dus een hogere prijs dan iemand zonder "laagste prijsgarantie".


Dat zie ik even niet. Althans: ik zie dat het soms gunstiger kan zijn om de reis A-B-C-D met Dal Voordeel als één reis te maken, dan A-B en C-D los te kopen in aanvulling op je Traject Vrij B-C. Zeker als de afstanden A-B en C-D relatief lang zijn ten opzichte van B-C. Maar ik zie niet hoe dat verschilt van de situatie met JTK.

Traject Vrij is een van de duurdere abonnementen van de NS en toch zijn de voorwaarden volgens mij bij (vrijwel) geen enkel ander abonnement zo beroerd. Het zou prettig zijn als de NS de mensen die voor hun woon/werkverkeer afhankelijk zijn van het openbaar vervoer wat klantvriendelijker zou benaderen.


Dat mag met JTK niet: als je JTK Ut-Asd hebt en je koopt Aft-Ut bij, moet je (formeel) ook via Ut reizen. De meeste HC's zullen je niet beboeten als je het toch doet, maar dat is ...... coulance 😉.

Volgens mij is die laatste bewering nonsens. Ik reisde met mijn JaarTrajectKaart altijd op die manier en heb vooraf ook vaker gevraagd of dat was toegestaan waarbij mij werd verzekerd dat dat het geval was. Nu weet ik dat niet elke NS-medewerker even goed op de hoogte is van (de voorwaarden van) de eigen producten maar ik kan me ook niet voorstellen dat ze het allemaal fout hadden.


Dat is geen nonsens. Onze 'huisconducteur' Loes heeft hier, ook in antwoord op vragen van mij, al meerdere keren gesteld dat ZIJ er geen probleem mee zou hebben als het totale bedrag maar min of meer klopt, maar dat je het altijd aan de HC moet vragen. Zie bijvoorbeeld dit topic. En verdraaid, ik heb het daarna tweemaal aan de HC gevraagd en te horen gekregen dat het niet mocht. . . Het is nadrukkelijk geen recht. JTK geeft recht op reizen langs een bepaald traject, niet om aan dat traject nog een stukje vast te plakken en dan via een totaal andere route van begin naar eind te reizen.
Maar ik zie niet hoe dat verschilt van de situatie met JTK.

Als de situatie met JTK nu opeens leidend is dan wil ik ook graag de overige voorwaarden van de JTK terug.
Bovendien heb ik hierboven ook al uitgelegd dat ik met die twee losse kaartjes bij JTK op elk tussengelegen station mocht uitstappen en dat daarvoor geen extra kosten werden gerekend, ook niet als ik het station verlaat, enkele uren in die plaats verblijf et cetera. Terwijl als ik dat bij Traject Vrij doe me dat nog veel meer gaat kosten dan wat ik nu al te veel moet betalen.
Reputatie 3
Badge
Maar ik zie niet hoe dat verschilt van de situatie met JTK.

Als de situatie met JTK nu opeens leidend is dan wil ik ook graag de overige voorwaarden van de JTK terug.
Bovendien heb ik hierboven ook al uitgelegd dat ik met die twee losse kaartjes bij JTK op elk tussengelegen station mocht uitstappen en dat daarvoor geen extra kosten werden gerekend, ook niet als ik het station verlaat, enkele uren in die plaats verblijf et cetera. Terwijl als ik dat bij Traject Vrij doe me dat nog veel meer gaat kosten dan wat ik nu al te veel moet betalen.


De situatie met JTK is niet leidend, maar u beweerde dat de door u gesignaleerde 'absurde situatie' het gevolg is van de invoering van Traject Vrij, en dat is in uw voorbeeld niet correct. Zoals het feit dat de inchecktijd bepalend is voor je korting en niet meer de reistijd ook niet het gevolg is van de invoering van Traject Vrij, maar van de invoering van het reizen op saldo. En het feit dat je tussen 16 en 18.30 uur geen korting meer krijgt ook niet het gevolg is van de invoering van Traject Vrij, maar van het afschaffen van de korting in de avondspits voor alle vervoerbewijzen.
En zoals het feit dat het onderbreken van de reis voor langer dan 35 minuten extra geld kost, niets te maken heeft met de overgang van JTK naar Traject Vrij, maar met een algemene verslechtering van de voorwaarden; dat geldt ook voor Dal Voordeel of Altijd Voordeel. Het uitstappen op tussengelegen stations met een langere onderbreking kost je gewoon altijd extra geld, tenzij je een eenmalig vervoerbewijs, een e-ticket hebt of 100% korting hebt.

Een duidelijke verslechtering is wel dat stations die liggen op een toegestane reisroute die meer dan 10 tariefeenheden langer is dan de kortste reisroute niet meetellen voor het bepalen van de prijs volgens de 'laagsteprijsgarantie', zoals onder meer in dit topic is besproken.
Met JTK Leiden Centraal-Utrecht Centraal kun je bijvoorbeeld ook Duivendrecht-Den Haag Centraal doen zonder bijbetalen. Omdat je tussen Duivendrecht en Leiden kunt zeggen dat je van Utrecht naar Leiden onderweg bent, en van Leiden naar Den Haag zeg je dat je onderweg bent van Leiden naar Utrecht. Dat mag met Traject Vrij niet; dat is echt een gevolg van de overgang van JTK naar TV.
De situatie met JTK is niet leidend, maar u beweerde dat de door u gesignaleerde 'absurde situatie' het gevolg is van de invoering van Traject Vrij, en dat is in uw voorbeeld niet correct.

Dat is wel degelijk het geval. Bij de oude vervoersbewijzen betaalde je per traject en maakte het niet uit of je dit opsplitste in deelreizen.
Bij de nieuwe vervoersbewijzen betaal je per reis. Bij mijn weten is TrajectVrij het enige reisproduct waar de situatie zich voordoet dat sprake is van 1 reis, maar bij het optellen van de deelcomponenten geen lange afstandskorting wordt toegepast. Bij TrajectVrij heeft de NS dus een nieuwe regel in het leven geroepen, ogenschijnlijk met als enig doel om de reiziger meer geld uit de zak te kloppen.

Wat betreft uw andere stellingen. Andere doelgroepen zijn inderdaad al eerder geconfronteerd met deze productverslechteringen (al blijven sommige oude producten met de oude voorwaarden nog steeds te verlengen), voor de mensen met een afgekocht traject is het vervangen van de Jaartrajectkaart door TrajectVrij wel degelijk de reden dat die ongunstige voorwaarden nu ook op hen van toepassing zijn.
Reputatie 3
Badge
De situatie met JTK is niet leidend, maar u beweerde dat de door u gesignaleerde 'absurde situatie' het gevolg is van de invoering van Traject Vrij, en dat is in uw voorbeeld niet correct.

Dat is wel degelijk het geval. Bij de oude vervoersbewijzen betaalde je per traject en maakte het niet uit of je dit opsplitste in deelreizen.
Bij de nieuwe vervoersbewijzen betaal je per reis. Bij mijn weten is TrajectVrij het enige reisproduct waar de situatie zich voordoet dat sprake is van 1 reis, maar bij het optellen van de deelcomponenten geen lange afstandskorting wordt toegepast.


Dan is uw weten verkeerd, bij mijn weten. Het is bij IEDER product uit het nieuwe portfolio zo dat je per reis betaalt als er meer dan 35 minuten zit tussen uitchecken en opnieuw inchecken. Check je bijvoorbeeld met Dal Voordeel in op Amsterdam Centraal, check je uit in Den Bosch en dan drie uur later opnieuw in Den Bosch in om door te reizen naar Maastricht (waar je weer uitcheckt), dan betaal je eenmaal 87 en eenmaal 130 tariefeenheden (totaal 14,70 plus 19,50, dus 34,20 vol tarief) in plaats van 217 tariefeenheden ineens (24,70 vol tarief) in totaal. Hetzelfde geldt voor reizen op saldo. Scheelt dus bijna een tientje. Of een evenredige verslechtering als je met korting reist. De enige manier om hier nog onderuit te komen is reizen met een eenmalige OV-chipkaart of een e-ticket. Maar dan heb je zeker geen korting.


Wat betreft uw andere stellingen. Andere doelgroepen zijn inderdaad al eerder geconfronteerd met deze productverslechteringen (al blijven sommige oude producten met de oude voorwaarden nog steeds te verlengen), voor de mensen met een afgekocht traject is het vervangen van de Jaartrajectkaart door TrajectVrij wel degelijk de reden dat die ongunstige voorwaarden nu ook op hen van toepassing zijn.


Laten we dat dan maar op een definitiekwestie houden. In het algemeen zijn de productvoorwaarden verslechterd, en dat wordt doorvertaald naar de nieuwe (traject)abo's. En reken er maar op dat de oude Voordeelurenkaart ook verdwijnt, met Dal Voordeel als alternatief, en dan gelden ook daar de nieuwe voorwaarden.
De situatie met JTK is niet leidend, maar u beweerde dat de door u gesignaleerde 'absurde situatie' het gevolg is van de invoering van Traject Vrij, en dat is in uw voorbeeld niet correct.

Dat is wel degelijk het geval. Bij de oude vervoersbewijzen betaalde je per traject en maakte het niet uit of je dit opsplitste in deelreizen.
Bij de nieuwe vervoersbewijzen betaal je per reis. Bij mijn weten is TrajectVrij het enige reisproduct waar de situatie zich voordoet dat sprake is van 1 reis, maar bij het optellen van de deelcomponenten geen lange afstandskorting wordt toegepast.


Dan is uw weten verkeerd, bij mijn weten. Het is bij IEDER product uit het nieuwe portfolio zo dat je per reis betaalt als er meer dan 35 minuten zit tussen uitchecken en opnieuw inchecken.


Dat klopt, maar bij Traject Vrij is dat ook zonder dat er 35 minuten tussen uitchecken en opnieuw inchecken zitten, zelfs zonder dat er überhaupt gehercheckt is.

De enige manier om hier nog onderuit te komen is reizen met een eenmalige OV-chipkaart of een e-ticket. Maar dan heb je zeker geen korting.

Wat niet wegneemt dat je daarmee bij het onderbreken van een lange reis voordeliger uit kunt zijn dan met korting.
Dan is uw weten verkeerd, bij mijn weten. Het is bij IEDER product uit het nieuwe portfolio zo dat je per reis betaalt als er meer dan 35 minuten zit tussen uitchecken en opnieuw inchecken.

Dan heb je mijn post verkeerd begrepen. Ik gaf daarin reeds aan dat bij IEDER product uit het nieuwe portfolio niet meer het totale traject leidend is maar dat per reis (op basis van in- en uitchecktijden) een prijs wordt bepaald.
Bij IEDER product uit het nieuwe portfolio met uitzondering van Traject Vrij wordt, wanneer deze reis uit deeltrajecten bestaat, lange afstandskorting toegepast. Bij Traject Vrij heeft men de nieuwe situatie gecreëerd dat men bij het optellen van het deeltraject voor het afgekochte traject en het deeltraject na het afgekochte traject opeens geen lange afstandskorting toepast, ook al is er wel degelijk sprake van 1 reis.
Reputatie 3
Badge

Bij IEDER product uit het nieuwe portfolio met uitzondering van Traject Vrij wordt, wanneer deze reis uit deeltrajecten bestaat, lange afstandskorting toegepast.


Nee, dat is nu juist niet waar. Een reis bestaat uit deeltrajecten als je tussentijds uit- en later weer incheckt met meer dan 35 minuten tussentijd. En dan ben je je langeafstandskorting kwijt. En dat geldt - bij mijn weten - voor alle producten waarmee je moet in- en uitchecken.


Bij Traject Vrij heeft men de nieuwe situatie gecreëerd dat men bij het optellen van het deeltraject voor het afgekochte traject en het deeltraject na het afgekochte traject opeens geen lange afstandskorting toepast, ook al is er wel degelijk sprake van 1 reis.


Dat is helaas wel waar. Zelfs als je in één stuk van A naar D reist via B en C (met TV voor B-C), wordt je reis opgeknipt.

NS moet gewoon een soort Oystercard-systeem gaan invoeren: tel alle gereisde kilometers op een dag bij elkaar op, trek daar de reeds afgekochte kilometers van af en breng de rest in rekening met langeafstandskorting en een maximum per dag. Zeker voor de producten met reizen op rekening moet dat kunnen; bij reizen op saldo zie ik nog wel dat het lastig kan zijn.
Nee, dat is nu juist niet waar. Een reis bestaat uit deeltrajecten als je tussentijds uit- en later weer incheckt met meer dan 35 minuten tussentijd.

Dan hanteren wij een andere definitie van reis.
Ik hanteer de NS-definitie waarbij in het door jou beschreven geval een nieuwe reis begint.

Reageer