Uitsluitsel toegestane reisroutes en in- en uitcheckstations met Traject VrijToon eerste bericht

83 reacties

Dat NS het ingewikkeld gemaakt heeft blijkt al uit het feit dat de reizen buiten je traject achteraf via automatische incasso worden verrekend.
Waarom reis ik met Traject Vrij buiten mijn traject op rekening en niet, zoals bij de andere abonnementen voor Consumenten, op saldo?
Als u met Traject Vrij reist, zijn er soms meerdere routes toegestaan om uw eindbestemming te bereiken. De paaltjes en poortjes waar u in- en uitcheckt zijn (in een fractie van een seconde) niet in staat, om te bepalen of u binnen of buiten uw traject reist. Bij reizen op rekening heeft NS meer tijd om ervoor te zorgen dat u de laagste prijs betaalt voor de reizen buiten uw traject.


In de produkt- of algemene voorwaarden is niet te vinden welke regels er gelden bij het tussentijds uit- en weer inchecken. Dat is jammer want je kunt dus niet vooraf even checken wat het gaat kosten. Bij afwijkingen in m'n reisgedrag ben ik dus geneigd om maar met de auto te gaan.

Overigens vind ik het wel knap dat het de NS gelukt is om (op grote schaal?) automatische incasso's bij klanten te kunnen doen op basis van wazige voorwaarden. Welk bedrijf wil dat nou niet?:8
Reputatie 6
Badge +2
Mijn grootste ergernis is op dit moment dat ik op tussengelegen stations moet betalen. Bij de uitleg op Mijn NS staat ook "Wanneer u op (een deel van) uw afgekochte traject reist, dan wordt dit traject niet in rekening gebracht. Dit geldt ook wanneer u op een traject reist dat door de Reisplanner als alternatief is aangegeven. Bij een klassewissel naar de 1e klas brengen wij op uw afgekochte traject alleen de meerprijs in rekening." Dit zou juist betekenen dat ik niet hoef te betalen voor het uitchecken op Gouda, Amsterdam Zuid, Bijlmer etc.
Het in rekening gebrachte klopt inderdaad niet met de vermelde regels. De 10-TE-regel is blijkbaar een uitzondering.

Dat van die klassewissel is ook vreemd, dat kon juist niet meer.
Reputatie 3
Badge
Het lijkt er, aan de hand van de ervaring van ikreismet dat inderdaad de regel geldt dat je van het begin naar het eind van je traject mag reizen via alle toegestane reisroutes, maar dat in- of uitchecken op tussengelegen stations alleen is toegestaan langs de kortste reisroute, of langs routes die niet meer dan 10 tariefeenheden langer zijn dan die kortste route.
Woerden ligt nog op de kortste reisroute van Leiden naar Utrecht, Gouda ligt op de (veel langere) reisroute via Den Haag Centraal. Daarom mag je niet (zonder bijbetalen) van Gouda naar Utrecht, maar wordt het stuk van Gouda naar Woerden in rekening gebracht.

Het zou toch wel verdraaid fijn zijn als deze regels nu eens eenduidig werden vastgelegd en met de reizigers en de HC's gecommuniceerd. Zelfs onze die-hard huisconducteur Loes kende die 10-tariefeenhedenregel niet. . .
Reputatie 6
Badge +2
Het lijkt er, aan de hand van de ervaring van ikreismet dat inderdaad de regel geldt dat je van het begin naar het eind van je traject mag reizen via alle toegestane reisroutes, maar dat in- of uitchecken op tussengelegen stations alleen is toegestaan langs de kortste reisroute, of langs routes die niet meer dan 10 tariefeenheden langer zijn dan die kortste route.
Woerden ligt nog op de kortste reisroute van Leiden naar Utrecht, Gouda ligt op de (veel langere) reisroute via Den Haag Centraal. Daarom mag je niet (zonder bijbetalen) van Gouda naar Utrecht, maar wordt het stuk van Gouda naar Woerden in rekening gebracht.

Het zou toch wel verdraaid fijn zijn als deze regels nu eens eenduidig werden vastgelegd en met de reizigers en de HC's gecommuniceerd. Zelfs onze die-hard huisconducteur Loes kende die 10-tariefeenhedenregel niet. . .

Als je met Traject Vrij Leiden - Utrecht in Gouda incheckt en naar Utrecht reist is dat voor de HC in orde, los van de vraag of iets in rekening wordt gebracht.
Reputatie 3
Badge
[quote=Dennis]
Als je met Traject Vrij Leiden - Utrecht in Gouda incheckt en naar Utrecht reist is dat voor de HC in orde, los van de vraag of iets in rekening wordt gebracht.[/quote

Zeker; vandaar ook mijn toevoeging 'zonder bijbetalen'. Daar gaat de HC niet over, en die kan al helemaal niet controleren wat er later eventueel in rekening gebracht gaat worden.

Daarin zit nu net een deel van het probleem. Hier gaat het om een tussentijdse incheck, en dan is er voor de HC niet veel aan de hand. Maar als iemand een omweg maakt waarvoor hij normaal gesproken zou moeten bijbetalen, moet hij dus ergens omchecken. Iemand die had moeten omchecken maar dat niet gedaan heeft, reist zonder geldig vervoerbewijs. Dus moet de HC dit controleren, dus moet de HC weten welke omwegen zijn toegestaan en welke niet. En naar nu onder meer uit de reacties van Loes blijkt, zijn ook voor de HC's de regels niet altijd duidelijk: zij kende de '10-tariefeenhedenregel' niet, en omdat zij altijd heel goed geïnformeerd is kan dat niet aan haar liggen. Hoe kun je dan verwachten dat de reiziger dit weet, en dat je dit kunt handhaven zonder eindeloze discussies met die reiziger?

Daarom ben ik nog steeds in afwachting van een door NS geautoriseerde formulering van de regeling. En zou deze ook in de productvoorwaarden of de algemene voorwaarden moeten worden opgenomen. Zo'n laagsteprijsgarantie is leuk, maar als je niet weet hoe de prijs berekend wordt en welke routes er zijn toegestaan, weet je dus ook niet of er echt geen goedkopere opties waren. Bovendien: in dit geval is er een bedrag in rekening gebracht dat op geen enkele manier verband lijkt te houden met de normale tariefstelling. . .
Reputatie 6
Badge +2
Maar als iemand een omweg maakt waarvoor hij normaal gesproken zou moeten bijbetalen, moet hij dus ergens omchecken. Iemand die had moeten omchecken maar dat niet gedaan heeft, reist zonder geldig vervoerbewijs. Dus moet de HC dit controleren, dus moet de HC weten welke omwegen zijn toegestaan en welke niet. En naar nu onder meer uit de reacties van Loes blijkt, zijn ook voor de HC's de regels niet altijd duidelijk: zij kende de '10-tariefeenhedenregel' niet, en omdat zij altijd heel goed geïnformeerd is kan dat niet aan haar liggen. Hoe kun je dan verwachten dat de reiziger dit weet, en dat je dit kunt handhaven zonder eindeloze discussies met die reiziger?
De '10-tariefeenhedenregel' gaat over bijbetalen, niet over moeten omchecken.

Zo'n laagsteprijsgarantie is leuk, maar als je niet weet hoe de prijs berekend wordt en welke routes er zijn toegestaan, weet je dus ook niet of er echt geen goedkopere opties waren.
Dat is inderdaad niet vast te stellen zolang het tariefsysteem onbekend is. De laagsteprijsgarantie definiiert ook niet het tarief, maar geeft voor zover nu bekend alleen een (nu nog niet duidelijke) bovengrens (je betaalt gegarandeerd niet meer dan dat bedrag). Dit is in tegenstelling met wat http://www.ns.nl/zakelijk/producten/abonnementen/traject-vrij-abonnement.html beweert, "Het laagste bedrag vindt u terug op de factuur", maar blijkt uit de vreemde bedragen die niet eens een veelvoud van 10 cent zijn.

De garantie zou kunnen inhouden dat je niet minder betaalt met extra uit- en inchecken, en dienovereenkomstig eventueel een andere route nemen, zodanig dat de reis hierdoor verdeeld wordt in ritten met check-in en check-uit op stations op het kortste traject, en ritten waarbij het afgekochte traject geen rol speelt (waar je vol tarief betaalt of 40% korting krijgt).

In deze formulering komt de '10-tariefeenhedenregel' niet voor, die is mogelijk een extraatje boven de genoemde garantie.
Reputatie 6
Badge +2
In het voorbeeld https://forum.ns.nl/ov-chipkaart-5/welke-routes-mogelijk-traject-vrij-abonnement-5613/index2.html#post36162 (abo Gvc - Asd, reis Gvc - Ut) zou de garantie dan inhouden dat je niet meer betaalt dan Shl - Ut, maar was de rekening in werkelijkheid minder.

De garantie zou dan niet tot gevolg hoeven hebben dat je een volgende keer hetzelfde betaalt, maar alleen dat je de volgende keer weer niet meer betaalt dan Shl - Ut (vergelijk https://forum.ns.nl/ov-chipkaart-5/welke-routes-mogelijk-traject-vrij-abonnement-5613/index1.html#post36020).
Reputatie 3
Badge

De '10-tariefeenhedenregel' gaat over bijbetalen, niet over moeten omchecken.Ja dat klopt. Maar die twee hangen nauw samen. NS kan volgens mij alleen maar achteraf vaststellen of iemand via een omweg van meer dan 10 tariefeenheden heeft gereisd - en daarmee of hij al dan niet moet bijbetalen - als hij tussentijds heeft omgecheckt. (Bij afwezigheid van een omcheck moet NS er wel vanuit gaan dat de kortste route werd gevolgd.) En dat legt dus de last bij de HC om te controleren of de reiziger zit op een route waarvoor hij later moet bijbetalen of niet, en zo ja: of die omcheck ook heeft plaatsgevonden.
Reputatie 6
Badge +2
Met een abo Ledn - Ut mag je Ledn - Gvc - Ut reizen (wat 25 TE extra is) zonder omchecken. (wat de HC ook weet) en zonder bijbetalen. Je mag ook Ledn - Gvc reizen, maar moet dan bijbetalen omdat 25 > 10. Ik zie niet dat de HC deze 10-tariefeenhedenregel zou moeten kennen.
Reputatie 3
Badge
Zoals ik al zei heb ik het niet over tussentijds in- of uitchecken (dan is er voor de HC inderdaad weinig aan de hand), maar over toegestane reisroutes met of zonder bijbetaling.

Met een abo Ledn-Asd mag je via Hlm en via Shl-Asdl. Beide routes zijn 48 tariefeenheden.
De reisplanner geeft geen route via Shl-Dvd, en die is 52 tariefeenheden. Dat mag volgens de 10-tariefeenhedenregel dus ook, maar het is geen route die in de reisplanner staat aangegeven. De HC moet dus weten dat dit mag zonder omchecken. Ik schat in dat menig HC die u op de route Shl-Asdz-Dvd-Asa-Asdm zou controleren, toch even raar zou opkijken.

En meer nog: stel nu eens dat die route geen 52, maar 59 tariefeenheden zou zijn geweest. Dan had u wél moeten bijbetalen. Maar als u alleen maar incheckt in Ledn en uitcheckt in Asd weet niemand meer dat u een omweg heeft gevolgd. De enige die dat weet (behalve uzelf) is de HC die u ergens op het bovengenoemde traject gecontroleerd heeft. Dus die zal u er ook op moeten aanspreken dat u had moeten omchecken.

Ik geef toe: dit is een hypothetische situatie, waarvan ik zo gauw niet weet of er ergens op de spoorkaart een realistischer voorbeeld te vinden is. Maar in principe blijft de crux volgens mij: niet voor elke omweg hoef je bij te betalen. Maar om te kunnen vaststellen of de omweg meer dan 10 tariefeenheden langer is dan de kortste route, moet NS wel kunnen bepalen welke omweg je hebt gevolgd, en daarvoor zul je moeten omchecken.
Reputatie 6
Badge +2
Zoals ik al zei heb ik het niet over tussentijds in- of uitchecken (dan is er voor de HC inderdaad weinig aan de hand), maar over toegestane reisroutes met of zonder bijbetaling.

Met een abo Ledn-Asd mag je via Hlm en via Shl-Asdl. Beide routes zijn 48 tariefeenheden.
De reisplanner geeft geen route via Shl-Dvd, en die is 52 tariefeenheden. Dat mag volgens de 10-tariefeenhedenregel dus ook, maar het is geen route die in de reisplanner staat aangegeven. De HC moet dus weten dat dit mag zonder omchecken.

Ik zou denken dat je wel moet omchecken, maar niet hoeft bij te betalen (zoals je verderop in je post ook zegt).
Reputatie 3
Badge
Zoals ik al zei heb ik het niet over tussentijds in- of uitchecken (dan is er voor de HC inderdaad weinig aan de hand), maar over toegestane reisroutes met of zonder bijbetaling.

Met een abo Ledn-Asd mag je via Hlm en via Shl-Asdl. Beide routes zijn 48 tariefeenheden.
De reisplanner geeft geen route via Shl-Dvd, en die is 52 tariefeenheden. Dat mag volgens de 10-tariefeenhedenregel dus ook, maar het is geen route die in de reisplanner staat aangegeven. De HC moet dus weten dat dit mag zonder omchecken.

Ik zou denken dat je wel moet omchecken, maar niet hoeft bij te betalen (zoals je verderop in je post ook zegt).


Aha, dat zou betekenen dat je altijd moet omchecken als je een reisroute neemt die niet in de reisplanner staat, en dat dan achteraf bepaald wordt of je daarvoor moet bijbetalen. Voor de HC is dat in ieder geval duidelijk. Dat klinkt eigenlijk wel redelijk.

Het betekent ook dat een omweg van minder dan 10 TE niet per se beschouwd mag worden als een toegestane reisroute, ondanks het feit dat je er niet voor hoeft bij te betalen. Immers: op een toegestane reisroute hoef je niet om te checken, en er zijn kennelijk gevallen van omwegen waarvoor je niet hoeft bij te betalen, maar wel moet omchecken.

Ben benieuwd of het in de praktijk ook zo werkt.
Reputatie 6
Badge +2
De vraag of je bij een abo van A naar B bijbetaalt als je met een omweg van A naar B (die geen toegestane reisroute is) reist is overigens maar bijkomstig, de 10-tariefeenhedenregel gaat vooral over het reizen van/naar een station C op zo'n omweg.
Nog even terugkomen op de 10-tariefeenhedenregel, ik lees op dit forum 2 verschillende definities ervan. Welke zou de juiste kunnen zijn? Heeft iemand dit (na minimaal drie maanden*) al kunnen constateren?

*tot drie maanden na dato kan de NS nog geld incasseren voor een gemaakte reis.
Beste allemaal, mijn eerder gegeven uitleg (https://forum.ns.nl/abonnementen-2/traject-berekening-3327/index1.html#post21644) over de prijsberekening is nog steeds van toepassing, alleen is dit zoals jullie en ikzelf ook concluderen een tamelijk ingewikkeld en technisch verhaal. Wij zijn alle vragen omtrent Traject Vrij aan het inventariseren om samen met alle verantwoordelijken te kijken hoe we hierover pro-actief meer informatie kunnen delen met de klanten, o.a. op onze website.

Wat betreft het omreizen: net als bij reizen op saldo vindt de prijsberekening plaats op basis van het in-/ en uitcheckstation. Een reden om om te reizen kan bijvoorbeeld zijn werkzaamheden of een verstoring. Wanneer je dan gewoon incheckt op je begin- en uitcheckt op je eindstation, dan heeft dat verder geen onverwachte consequenties. Dit is echter geen vrijbrief om op je trajectabonnement het hele land door te reizen: een conducteur zal bij controle - wederom niet anders dan bij reizen op saldo - bijvoorbeeld kijken of het incheckstation in overeenstemming is met de reisrichting.
Bedankt Hessel. Omdat ik niet zo lang kon wachten heb ik de proef eens op de som genomen en het bevalt me eigenlijk niet. Ik heb een trajectkaart Leiden - Bussum Zuid en heb op 6 oktober de volgende reis gemaakt:

17:52 Leiden Centraal - Hilversum Sportpark
20:11 Hilversum Sportpark - Bussum Zuid

Dit is een route aangegeven op NS reisplanner en ik wilde dus testen of voor het tweede deel kosten in rekening worden gebracht (de afstand tot het eindstation is 6TE). Dat is dus het geval, maar wat blijkt: zelfs voor het eerste deel worden kosten in rekening gebracht. Wat schetst mijn verbazing als ik op details klik:

Reisdetails Ritprijs
Leiden Centraal - Bussum Zuid € 0,00
Bussum Zuid - Hilversum Sportpark € 2,10

Maar ik ben helemaal niet via Bussum Zuid gereisd!:@ Nou was ik al ingecheckt om 17:35 en om 17:36 gaat een eerdere trein die wel via Bussum Zuid gaat, maar die heb ik niet genomen. Dat had ook niet gekund want 1 minuut tussen inchecken en instappen is te kort (op station Leiden is het nog een heel eind vanaf de poortjes naar perron 4a). Bovendien vertrekt die trein om 17:36 en moet je dus ruim daarvoor al ingestapt zijn.

Kan ik hieruit concluderen dat zelfs alleen al uitstappen op een tussenstation mogelijk extra geld kost?
Reputatie 6
Badge +2
Leiden - Bussum Zuid is 62 TE, en via Hilversum Sportpark 74 TE. Het criterium was (voor zover bekend) dat bij in-/uitchecken op een tussenstation de langere volledige route 15 TE extra zou mogen zijn, maar het verschil is hier 12 TE, dus dat is vreemd.
Reputatie 6
Badge +2
Ik heb een trajectkaart Leiden - Bussum Zuid en heb op 6 oktober de volgende reis gemaakt:

17:52 Leiden Centraal - Hilversum Sportpark
(..)

Wat schetst mijn verbazing als ik op details klik:

Reisdetails Ritprijs
Leiden Centraal - Bussum Zuid € 0,00
Bussum Zuid - Hilversum Sportpark € 2,10

Maar ik ben helemaal niet via Bussum Zuid gereisd!:

Dat is normaal. Ze geven de fictieve route die het voordeligst is.

http://www.ns.nl/reizigers/blind/abonnementen/factuur-traject-vrij.html:

Als ik in ‘Mijn reishistorie’ klik op ‘Reisdetails’ dan zie ik stations waar ik helemaal niet ben geweest. Hoe kan dat en is dat wel juist?

Deze situatie kan zich voordoen als u een reis maakt die buiten uw traject begint en/of eindigt of wanneer u op een traject reist dat door NS Reisplanner als alternatief is aangegeven voor (een deel van) uw vaste traject. Reist u buiten uw traject, dan houden we in de prijsberekening rekening met het vaste traject van het Traject Vrij abonnement. De ritten buiten uw traject worden daardoor zo kort en daarmee ook zo goedkoop mogelijk. Zo betaalt u altijd een zo gunstig mogelijke prijs. Dit bedrag ziet u terug in uw reistransacties als u klikt op Reisdetails en op uw factuur in Mijn NS.


Deze pagina is overigens zo te zien niet meer gelinkt vanaf http://www.ns.nl/reizigers/producten/abonnementen/traject-vrij.html, maar blijkbaar nog wel van belang.
Reputatie 6
Badge +2
Kan ik hieruit concluderen dat zelfs alleen al uitstappen op een tussenstation mogelijk extra geld kost?
Niet uitstappen en na een verblijf op het station weer verder reizen, wel soms in- en/of uitchecken op een tussenstation van een langere route dan de kortste.
Bedankt Dennis! Ik dacht dat het om 10TE ging, maar dat doet er even niet toe.

Dat is normaal. Ze geven de fictieve route die het voordeligst is.
Maar ze schrijven niet fictief geld van m'n rekening af!

Zo betaalt u altijd een zo gunstig mogelijke prijs.
Dit wordt nu wel een beetje wrang, zo gunstig mogelijk voor wie eigenlijk?:8

Volgens mij heb je tussen inchecken en vertrek max. 30 minuten. Dus als NS echt in mijn voordeel zou rekenen, dan zouden ze vanaf het tijdstip van inchecken (17:35) alle toegestane treinen t/m vertrektijd 18:05 van Leiden centraal naar Bussum Zuid moeten bekijken en bepalen of 1 van die treinen stopt op Hilversum Sportpark. Volgens mij is dat de trein van 17:52 via Utrecht die ik dus ook genomen heb.

Ik denk dus dat NS straks ten onrechte geld van m'n rekening incasseert. Dat ik voor het tweede deel van m'n reis moet betalen snap ik, want dat is een nieuwe reis. Maar dat eerste deel zou zonder extra kosten moeten zijn. Als ik om 17:51 ingecheckt zou zijn, dan was het probleem er niet en dat is vreemd.
Reputatie 6
Badge +2
Dat het naar Bussum Zuid via Utrecht sneller is, is geen excuus als je niet naar Bussum Zuid gaat. Het precieze moment van inchecken speelt geen rol.
Daar moest ik even over nadenken, maar je hebt gelijk!

Maar het is niet ok wat mij betreft. Dus op een geldig traject (sneller en aangegeven door NS reisplanner) kun je extra kosten krijgen als je halverwege uitcheckt en evt. met ander vervoer verder gaat. Dat is net zoiets als in de supermarkt meer betalen voor een halve kilo appels dan voor een hele kilo.

Ik denk dat ik in het vervolg alleen nog maar uitcheck op het eindstation. Laat de conducteur maar bewijzen dat ik halverwege geen oponthoud had, niet naar de wc moest of niet op een bankje op het perron in slaap ben gevallen :P

Met m'n oude jaartrajectkaart had de trein laatst een technisch mankement op het voorlaatste station waardoor ik het laatste stuk lopend heb afgelegd. Als dat nog eens gebeurt, maar nu met m'n trajectvrij jaarkaart, dan word je in bepaalde gevallen dus financieel gestraft als je uitcheckt en lopend naar huis gaat. Want het uitcheckstation had in kortere tijd over een langere route bereikt kunnen worden en dus moet er extra betaald worden. Het moet niet gekker worden!
Beste Martin,

De prijs van jouw abonnement is berekend op de kortst mogelijke route van 62 tariefeenheden. Wanneer je op andere stations dan op deze route in-/uitcheckt, dan staan we zonder extra kosten een omreis toe van 10 tariefeenheden. Zouden we dat niet doen, dan zou je met jouw trajectabonnement zonder meerkosten heel Nederland door kunnen reizen. Ik begrijp hoe dit gevoelsmatig op je overkomt, maar er is dus nog niet betaald om via Hilversum Sportpark te mogen reizen, dat wordt in rekening gebracht. Op je factuur staat vermeld waarop we de ritprijs gebaseerd hebben. We staan van A naar B uiteraard wel zonder meerkosten alle reisadviezen van de Reisplanner toe.
Reputatie 6
Badge +2
Leiden - Bussum Zuid is 62 TE, en via Hilversum Sportpark 74 TE. Het criterium was (voor zover bekend) dat bij in-/uitchecken op een tussenstation de langere volledige route 15 TE extra zou mogen zijn, maar het verschil is hier 12 TE, dus dat is vreemd.
Ik dacht dat het om 10TE ging (..).
Ik vergiste me inderdaad. Het criterium is dat bij in-/uitchecken op een tussenstation de langere volledige route 10 TE extra mag zijn, en het verschil is hier 12 TE, dus het klopt dat er hier kosten in rekening worden gebracht.
Reputatie 6
Badge +2
Wanneer je op andere stations dan op deze route in-/uitcheckt, dan staan we zonder extra kosten een omreis toe van 10 tariefeenheden. Zouden we dat niet doen, dan zou je met jouw trajectabonnement zonder meerkosten heel Nederland door kunnen reizen. (..) er is dus nog niet betaald om via Hilversum Sportpark te mogen reizen, dat wordt in rekening gebracht. (..) We staan van A naar B uiteraard wel zonder meerkosten alle reisadviezen van de Reisplanner toe.
Het is niet helemaal duidelijk geformuleerd, want een reis van A via C naar B noem je een omreis, een reis van A naar C niet. Begrijp ik het goed dat je het volgende bedoelt?

We staan een reis van A naar C en omgekeerd en een reis van B naar C en omgekeerd zonder meerkosten toe als een reis van A via C naar B maximaal 10 tariefeenheden langer is dan de kortste reis van A naar B. Het maakt daarbij niet uit of C op een toegestane reisroute van A naar B ligt.

We staan tevens een reis van A naar B en omgekeerd zonder meerkosten toe over elke toegestane reisroute.

Reageer