Uitsluitsel toegestane reisroutes en in- en uitcheckstations met Traject VrijToon eerste bericht

83 reacties

Reputatie 6
Badge +2
Nog enkele vragen. Als een reis van A via C naar B (met uit- en inchecken in C) niet gratis is, maakt het dan verschil of de tijd tussen uit- en inchecken meer dan 35 minuten is? Zo nee dan zou de reis duurder kunnen worden dan zonder abonnement. Zo ja, hoe worden de kosten dan berekend als de tijd tussen uit- en inchecken minder dan 35 minuten is? De som van de prijzen van de reis van A naar C en de reis van C naar B met het abonnement, maar niet meer dan de prijs van deze reis zonder abonnement (of indien van toepassing met alleen een 40%-kortingabonnement), dus bepaald op basis van het totale aantal TE?
Beste Martin,

De prijs van jouw abonnement is berekend op de kortst mogelijke route van 62 tariefeenheden. Wanneer je op andere stations dan op deze route in-/uitcheckt, dan staan we zonder extra kosten een omreis toe van 10 tariefeenheden. Zouden we dat niet doen, dan zou je met jouw trajectabonnement zonder meerkosten heel Nederland door kunnen reizen. Ik begrijp hoe dit gevoelsmatig op je overkomt, maar er is dus nog niet betaald om via Hilversum Sportpark te mogen reizen, dat wordt in rekening gebracht. Op je factuur staat vermeld waarop we de ritprijs gebaseerd hebben. We staan van A naar B uiteraard wel zonder meerkosten alle reisadviezen van de Reisplanner toe.


Bedankt Hessel voor je antwoord. De door NS reisplanner voorgestelde route loopt dus wel via Hilversum Sportpark. Is het echt waar dat je alleen al bij halverwege uitstappen, mogelijk extra moet betalen? Dit is toch niet te begrijpen? Ik heb het hier nog even niet over verder reizen op een later moment.

Voor de duidelijkheid: ik zit gewoon op een route die aangegeven is door de NS reisplanner. Dat is dus niet "heel Nederland door". En dan nog iets, bij mijn reishistorie zie ik dat NS denkt dat ik eerst naar Bussum Zuid gereisd ben en van daaruit naar Hilversum Sportpark. Dat is pertinent niet waar! Maar er worden dus wel kosten voor berekend. Dit zou leuk voer kunnen zijn voor een eventuele rechtzaak. Ik hoop alleen dat het niet zover komt.

Mijn voorlopige conclusie: bij het prijsberekenen wordt niet gekeken naar de route die de NS reisplanner voorstelt. Die route is soms meer dan 10TE extra t.o.v. de korste route. Ik ben zojuist gemaild door NS klantenservice en ook zij verwijzen me naar de reisplanner. Dat deed ik dus al braaf en nu word ik gestraft omdat ik buiten m'n traject zou reizen? Onbehoorlijk hoor!


Edit: de route tot het uitchecken is volgens NS reishistorie, dus via Bussum Zuid slechts 6TE om, namelijk Leiden Centraal - Bussum Zuid = 62TE, Bussum Zuid - Hilversum Sportpark = 6TE. Totaal = 68TE. De werkelijk genomen route tot aan uitchecken is toevallig ook precies 68TE (omdat Hilversum Sportpark precies op de helft ligt van een rondje LC - HS - LC). Dit is dus ook slechts 6TE om.
Ik neem even aan dat de kosten bij uitchecken niet afhangen van de latere incheck. Voor dat laatste worden apart kosten in rekening gebracht die ik wel kan begrijpen.
Reputatie 6
Badge +2
Ik heb een trajectkaart Leiden - Bussum Zuid en heb (..) de volgende reis gemaakt:

17:52 Leiden Centraal - Hilversum Sportpark
20:11 Hilversum Sportpark - Bussum Zuid

Dat ik voor het tweede deel van m'n reis moet betalen snap ik, want dat is een nieuwe reis. Maar dat eerste deel zou zonder extra kosten moeten zijn.
Als je "nieuwe reis" bedoelt in de zin van extra reis: met Traject Vrij mag je een onbeperkt aantal reizen per dag op je traject maken.

De situatie is volgens mij voor het 1e en 2e deel analoog. De kosten zijn behoudens de 40% korting als het goed is voor beide gelijk.
Dennis, met "nieuwe reis" bedoel ik dat tussen uit- en inchecken op hetzelfde station meer dan 35 minuten zit. De kosten zijn inderdaad zoals jij uitlegt. Ik heb hier te maken met exact hetzelfde probleem als eerder omschreven door ikreismet. NS wil mij doen geloven dat ik op een route reis die niet door de NS reisplanner wordt aangegeven. Dat is dus niet zo. Bovendien heb ik op het moment van uitchecken niet minimaal 10TE extra afgelegd, maar slechts 6TE, zoals ik hierboven al beschreef. Want als de computer 'weet' dat het totale traject waarlangs ik werkelijk reis inderdaad meer dan 10TE langer is, dan was dat in m'n reishistorie als zodanig zichtbaar. Maar eigenlijk doet dat er niet toe want de 10TE regel is niet in de voorwaarden beschreven.
Reputatie 6
Badge +2
In de productvoorwaarden (ns businesskaart) staat onder definities:

reisroute: "het traject waarlangs de bestemming in reistijd het eerst wordt bereikt en tevens de route volgens NS Reisplanner op ns.nl."

in 2.3 staat: (...) Wanneer wordt in- en uitgecheckt op stations, die tussen het begin- en eindpunt liggen, worden geen additionele kosten inrekening gebracht. (...)".

In 2.3 staat: (..) De Dienst Traject Vrij is de Dienst waarbij op een vooraf bepaald traject tegen een vast bedrag onbeperkt per trein gereisd kan worden. (..) Wanneer wordt in- en uitgecheckt op stations, die tussen het begin- en eindpunt liggen, worden geen additionele kosten in rekening gebracht. (..) In voorkomende gevallen wordt een reisroute door de reisplanner aangegeven, waarbij één of meerdere stations buiten het traject vallen. In dit geval wordt deze reisroute toegestaan om zo snel mogelijk naar het bestemmingsstation te komen. Bij in- en uitchecken op deze stations wordt een deel van de reis in rekening gebracht.

Ik vind het allemaal niet zo duidelijk. Als geen andere vervoerder dan NS in aanmerking komt dan worden bij Traject Vrij stations A en B gespecificeerd, zonder specificatie van een route. "vooraf bepaald traject" zou dus inhouden het paar (A,B), niet een route. "stations, die tussen het begin- en eindpunt liggen" en "In voorkomende gevallen wordt een reisroute door de reisplanner aangegeven, waarbij één of meerdere stations buiten het traject vallen" zijn niet duidelijk, maar er staat dus wel iets over "wordt een deel van de reis in rekening gebracht".

In de voorwaarden voor particulieren staat:

10.7 Met een Traject Vrij Abonnement krijgt u op de in artikel 9.4 bedoelde vervoerbewijzen 100% korting voor zover deze betrekking hebben op uw Vaste traject. Op een aantal trajecten, is het mogelijk om met meerdere routes en vervoerders de eindbestemming te bereiken. In die gevallen kunt u bij aanschaf van uw Abonnement één route kiezen. Reist u vervolgens op een andere route dan uw keuze, dan zal deze reis in rekening worden gebracht. U heeft ook de mogelijkheid bij aanschaf van uw Abonnement de zogenaamde ‘Vrij route keuze’ te kiezen. U mag dan uw Vaste traject afleggen via alle routes (en vervoerders), die voorkomen in de reisplanner van NS.

Dat klopt dus niet, dat geldt alleen als ook een andere vervoerder dan NS in aanmerking komt. En er staat niets over reizen van/naar een station C.

Het is soms ook erg krom Nederlands: de frase "stations, die tussen het begin- en eindpunt liggen" is door de komma onzinnig.
Misschien bedoelt NS met "voorkomende gevallen", gevallen die niet in de geplande dienstregeling voorkomen zoals het moeten omreizen bij een verstoring. Ik heb een "normaal", dus niet business abonnement. In de voorwaarden daarvan staan bovenstaande passages niet. Wel staat er dit:

10.7 Met een Traject Vrij Abonnement krijgt u op de in artikel 9.4
bedoelde vervoerbewijzen 100% korting voor zover deze
betrekking hebben op uw Vaste traject. Op een aantal trajecten,
is het mogelijk om met meerdere routes en vervoerders de
eindbestemming te bereiken. In die gevallen kunt u bij aanschaf
van uw Abonnement één route kiezen. Reist u vervolgens op
een andere route dan uw keuze, dan zal deze reis in rekening
worden gebracht. U heeft ook de mogelijkheid bij aanschaf
van uw Abonnement de zogenaamde ‘Vrij route keuze’ te
kiezen. U mag dan uw Vaste traject afleggen via alle routes (en
vervoerders), die voorkomen in de reisplanner van NS. Wanneer
u (geografisch) eerder instapt of verder reist dan uw Vaste traject
volgt een aanvullende rekening voor dat deel van het traject dat
niet behoort tot het Vaste traject.

Ik kon bij aanschaf van het abonnement niet één route kiezen zoals genoemd in de voorwaarden. Vooralsnog ga ik er vanuit dat ik alle treinen mag nemen van begin- tot eindstation zoals aangegeven met de NS reisplanner. Over halverwege uitchecken staat niets in de voorwaarden en het lijkt me toch sterk dat als je minder gebruik maakt van de trein, je meer moet betalen.
Reputatie 6
Badge +2
het lijkt me toch sterk dat als je minder gebruik maakt van de trein, je meer moet betalen.
In termen van je in de trein bevinden is het inderdaad minder, en dat je daar soms meer voor moet betalen is inderdaad vrij uitzonderlijk. (Het komt buiten Traject Vrij ook soms voor, bijvoorbeeld bij een enkele reis Kampen-Zuid - Den Haag Centraal, die is duurder dan een enkele reis Zwolle - Den Haag Centraal over de route langs Kampen-Zuid, ook als je met een Sprinter reist en tussendoor daar op het station verblijft. Als je met korting reist is het relatief voordelige tarief (niet extra betalen voor wat in termen van tariefeenheden een omweg is) van een enkele reis Zwolle - Den Haag Centraal alleen van toepassing bij inchecken in Zwolle en uitchecken in Den Haag Centraal; een kaartje of e-ticket komen dan niet in aanmerking.)

In termen van naar een station vervoerd worden en je daar buiten het station mogen begeven is Hilversum Sportpark echter een station dat niet inbegrepen is in Traject Vrij Leiden Centraal - Bussum Zuid (in de praktijk, los van de vraag of dit volgens de voorwaarden terecht is). Het voordeel van niet extra betalen voor reizen langs Hilversum Sportpark is van toepassing bij inchecken in Leiden Centraal en uitchecken in Bussum Zuid, ook bij uitstappen op Hilversum Sportpark, maar niet bij je buiten het station begeven (en, zoals verplicht, uit te checken).
Dennis, ik zie in de reisplanner geen enkele route Zwolle - Den Haag Centraal die in Kampen Zuid stopt. Dat is dus anders dan mijn geval. En in feite betaal ik niet extra voor het tussentijds uitstappen op een door NS reisplanner erkende route. Nee, ik betaal volgens NS voor de extra rit Bussum Zuid - Hilversum Sportpark.


Reisdetails Ritprijs
Leiden Centraal - Bussum Zuid € 0,00
Bussum Zuid - Hilversum Sportpark € 2,10


Ik snap dat de computer zo 'redeneert', maar dit klopt om twee redenen niet:
- ik heb die route niet genomen, ben niet langs Bussum Zuid geweest!
- als ik de route genomen zou hebben, dan was ik omgecheckt in Bussum Zuid zodat ik 40% korting kreeg. € 2,10 is namelijk het voltarief voor een enkeltje BZ - HS en ik kan vanuit Leiden Centraal nooit op tijd zijn aangekomen in BZ om in aanmerking te komen voor het voltarief..

De NS heeft zich in de vingers gesneden en het bewijs daarvan staat keihard in de reisplanner en in mijn reishistorie. Op mijn e-mail werd gereageerd als volgt:


Wanneer u een traject abonnement afneemt dient u te reizen zoals de Reisplanner dit aangeeeft. U geeft aan uw reis altijd te maken via Hilversum en Utrecht. Echter is dit geen erkend traject voor uw abonnement. Volgens uw abonnement dient u te reizen via Amsterdam Rai of via Weesp/Duivendrecht. specifiekere informatie kunt u vinden als u uw traject invult op de Reisplanner via www.ns.nl/reisplanner. Dit is ook de reden waarom er kosten zijn berekend op het moment dat u buiten uw traject heeft in- en uitgecheckt op station Hilversum-Sportpark.

Dan breekt je klomp toch? Dus ik heb maar een schermafdruk v.d. reisplanner opgestuurd waarin je heel duidelijk ziet dat de route precies loopt zoals ik die genomen heb. Op exact dezelfde tijd. Ik reis al jaren met een jaartrajectkaart op dat "niet erkende traject" en nog nooit hebben conduc-teurs/trices er zelfs maar een opmerking over gemaakt. Logisch ook, want zij kennen als geen ander de routes die de reisplanner aangeeft.
Reputatie 3
Badge
Dat u gereisd heeft via Hilversum en Utrecht is niet de reden waarom er kosten zijn berekend. Die zijn berekend omdat, door het uitchecken en later opnieuw inchecken op Sportpark er feitelijk twee reizen zijn ontstaan, waarvan de eerste is geëindigd en de tweede is begonnen op een tussenstation op een reisroute die weliswaar is toegestaan, maar meer dan 10 trajecteenheden langer is dan de kortste toegestane reisroute voor uw vaste traject.

Ik zit me zelfs af te vragen of u niet eigenlijk tweemaal had moeten betalen voor het traject Bussum Zuid- Hilversum Sportpark; eenmaal voor de heenweg en eenmaal voor het 'doorreizen', want zoals gezegd: door het 'omchecken' vallen volgens mij zowel de eerste als de tweede reis niet onder de - inderdaad erg onduidelijke - voorwaarden voor het vaste traject van Traject Vrij.

Het is de vraag wat er gebeurd zou zijn als u niet tussentijds zou hebben uitgecheckt op Sportpark. Waarschijnlijk had er dan geen haan naar gekraaid en was u ook geen cent in rekening gebracht (vooropgesteld dat u binnen zes uur na inchecken weer had uitgecheckt op Bussum-Zuid). Alleen was u formeel gesproken in overtreding geweest als u Hilversum Sportpark zou hebben verlaten, omdat het verplicht (maar oncontroleerbaar) is om uit te checken voordat je het laatste poortje of paaltje voorbij loopt.
Reputatie 6
Badge +2
als ik de route genomen zou hebben, dan was ik omgecheckt in Bussum Zuid zodat ik 40% korting kreeg. € 2,10 is namelijk het voltarief voor een enkeltje BZ - HS en ik kan vanuit Leiden Centraal nooit op tijd zijn aangekomen in BZ om in aanmerking te komen voor het voltarief.
Bij de laagsteprijsgarantie wordt voor een fictieve reis geen andere tariefperiode gerekend.
Reputatie 6
Badge +2
Ik zit me zelfs af te vragen of u niet eigenlijk tweemaal had moeten betalen voor het traject Bussum Zuid- Hilversum Sportpark; eenmaal voor de heenweg en eenmaal voor het 'doorreizen', want zoals gezegd: door het 'omchecken' vallen volgens mij zowel de eerste als de tweede reis niet onder de - inderdaad erg onduidelijke - voorwaarden voor het vaste traject van Traject Vrij.
Beide zijn ook in rekening gebracht, zie boven. Het bezwaar is om mij nog niet duidelijke redenen alleen gericht op het 1e deel.
Reputatie 3
Badge
verwijderd - dubbel
Reputatie 3
Badge
als ik de route genomen zou hebben, dan was ik omgecheckt in Bussum Zuid zodat ik 40% korting kreeg. € 2,10 is namelijk het voltarief voor een enkeltje BZ - HS en ik kan vanuit Leiden Centraal nooit op tijd zijn aangekomen in BZ om in aanmerking te komen voor het voltarief.
Bij de laagsteprijsgarantie wordt voor een fictieve reis geen andere tariefperiode gerekend.


Meer concreet:
Als je BINNEN je traject incheckt in de spits, en het deel van je reis dat buiten je traject valt speelt zich volledig in daluren af, betaal je voor dat laatste deel toch vol tarief. En omgekeerd: als je BINNEN je traject incheckt in daluren, en het deel van je reis buiten je traject speelt zich volledig in de spits af, krijg je korting op dat laatste deel.

En dat geldt dan ook voor de fictieve reizen die NS vaststelt om je de laagste prijs te kunnen bieden.

Een interessante casus is bijvoorbeeld een reis Amersfoort-Haarlem met Traject Vrij Amersfoort-Amsterdam Centraal. Stel je checkt om 18.15 in Amersfoort in, neemt de trein die om 18.26 in Amersfoort vertrekt en stapt in Amsterdam over op de trein van 19.12 naar Haarlem. Als je in Amsterdam niet omcheckt, betaal je Amsterdam-Haarlem vol tarief (want incheck in de spits). Als je wel omcheckt, heb je 40% korting (want bij omchecken wordt een eventuele tariefwisseling geëffectueerd).
De laagsteprijsgarantie betekent dus ironischerwijs niet dat je altijd de laagste mogelijke prijs bepaalt. Het loont de moeite om te kijken of het voordeliger wordt met omchecken. En in sommige gevallen misschien zelfs bewust een route met overstap te nemen, zodat je tussentijds kunt omchecken in plaats van een rechtstreekse reis.
Reputatie 3
Badge
Ik zit me zelfs af te vragen of u niet eigenlijk tweemaal had moeten betalen voor het traject Bussum Zuid- Hilversum Sportpark; eenmaal voor de heenweg en eenmaal voor het 'doorreizen', want zoals gezegd: door het 'omchecken' vallen volgens mij zowel de eerste als de tweede reis niet onder de - inderdaad erg onduidelijke - voorwaarden voor het vaste traject van Traject Vrij.
Beide zijn ook in rekening gebracht, zie boven. Het bezwaar is om mij nog niet duidelijke redenen alleen gericht op het 1e deel.


O ja, ik had het zinnetje "Dat is dus het geval." gemist . . .
Excuus.
Bedankt voor jullie commentaar. Het bezwaar is idd alleen gericht op het 1e deel want ik vind het vreemd dat je extra moet betalen alleen om het feit dat je de trein eerder verlaat. Je zou maar storing hebben en het laatste stukje moeten lopen. Ik had laatst zo'n situatie op dit traject bij Hilversum Mediapark. Ik had toen gelukkig nog geen trajectvrij kaart.

Maar we zijn er uit denk ik. NS hanteert fictieve reizen maar incasseert echt geld. Dat is wat ik hierboven bedoel met zich 'in de vingers gesneden'. Mocht het tot een rechtzaak komen, dan zal de rechter daar niet mee accoord gaan. In de voorwaarden staat er niets over en redelijkerwijs mag je toch aannemen dat je niet extra betaalt voor minder gebruik. Bovendien heb ik niet gedaan wat de NS mij verwijt. Ik heb zelfs de trein met exacte vertrektijd genomen zoals aangegeven in de reisplanner (met de oude jaartrajectkaart hoefde dat niet eens).

Maar laat ik niet te hard van stapel lopen. NS heeft nog voldoende tijd om de echte incasso te veranderen in een fictieve 🙂
Reputatie 6
Badge +2
Het in rekening brengen van een fictieve reis is alleen aan de orde als die goedkoper is dan de echte rit (met 1 check-in en 1 check-uit; het systeem in geval van meerdere met omchecken binnen 35 minuten is me nog niet duidelijk).
Reputatie 6
Badge +2
Als een rit van C naar D niet inbegrepen is bij het abonnement bedoel ik daarbij met de prijs van de echte rit de prijs van C naar D zonder de Traject Vrij van A naar B, maar met de betreffende korting van 0% of 40%.

De fictieve reizen die in aanmerking worden genomen voor het bepalen van de goedkoopste kunnen meerdere malen een check-in en check-uit hebben, en de prijs is de som van de prijzen van de niet-inbegrepen ritten, met de betreffende korting van 0% of 40%.

Het kan gaan om CE met ED inbegrepen, ED met CE inbegrepen, of CE en FD met EF inbegrepen.
Reputatie 6
Badge +2
In dit geval gaat het om de niet-inbegrepen rit AG, waarvoor slechts gerekend wordt de prijs van de fictieve reis ABG met AB inbegrepen, dus de prijs van BG, en de niet-inbegrepen rit GB waarbij er geen goedkopere fictieve reis is, en je dus de prijs van de echte rit GB betaalt (gelijk aan de prijs van BG).
Dennis, ik begrijp wat je bedoelt (dank daarvoor!), maar je kunt niet recht praten wat krom is. Bovendien is hier niets van in de voorwaarden te vinden en vind ik het redelijk dat als rit AB volgens de normale dienstregeling, aangegeven door de reisplanner langs G gaat, je ook moet kunnen uitchecken bij G. NS kan wel zeggen dat rit AG niet-inbegrepen is, maar de reisplanner zegt anders. Op dit punt conflicteert de NS zichzelf. En nogmaals, er is niets van in de voorwaarden te vinden, dus geldt redelijkheid als regel.
Reputatie 6
Badge +2
Ik probeer een beetje in kaart te brengen hoe NS rekent. Als ze willen dat hun systeem juridisch stand houdt zullen ze inderdaad duidelijke voorwaarden moeten hanteren.

Het bovenstaande is ook nog even een nadere uitwerking van mijn opmerking "De situatie is volgens mij voor het 1e en 2e deel analoog. De kosten zijn behoudens de 40% korting als het goed is voor beide gelijk." die voortvloeit uit de laagsteprijsgarantie, los van de vraag welke ritten inbegrepen zijn bij Traject Vrij A - B.
Reputatie 3
Badge
Ik vrees toch dat het verwijt van "fictieve reis, echt geld" geen stand houdt.
Op de NS-site een voorbeeld gegeven van zo'n situatie ter toelichting van de voorwaarden, en uitgelegd hoe de laagsteprijsgarantie werkt.

Dat neemt niet weg dat de voorwaarden buitengewoon onduidelijk zijn. Die hele regel van 10 tariefeenheden is - voor zover ik weet - opeens op dit forum geïntroduceerd door de moderators, en was nergens terug te vinden in de voorwaarden. Misschien nog steeds niet, trouwens; ik heb het niet recent gecheckt. En daarmee zijn er dan ook alle interpretatieproblemen naar binnen geslopen.

Ik geloof niet dat hier een juridisch punt te halen is. Maar het zou NS wel sieren als ze dit nu eens voor eens en voor altijd goed zouden uitleggen, of het systeem zo herzien dat je simpelweg op de reisplanner aan de hand van je vaste traject, je vertrek- en je eindstation kunt zien wat je dat gaat kosten bij een bepaalde reisroute. Waarbij je je als reiziger moet realiseren dat tussentijds uit- en weer inchecken altijd leidt tot het splitsen van de reis in twee gedeelten.
Ik heb het voor de eenvoud alleen even over halverwege uitchecken. Maar er is weer wat voortgang:


Graag reageer ik op uw reactie betreffende uw Traject Vrij abonnement.
Ik heb alle informatie doorzocht en zie inderdaad dat het traject op sommige momenten via Hilversum gaat. Aangezien ik de gegevens niet verder in kan zien, met betrekking tot de betalingen, wil ik u vragen om dit verhaal schriftelijk op te sturen, met een verzoek tot restitutie.


Het gaat dus vast wel goed komen. Ik zal in de brief proberen uit te leggen dat echte laagsteprijsgarantie betekent dat het systeem rekening zal moeten houden met alle mogelijke routes voor het traject zoals aangegeven door de reisplanner binnen een half uur na inchecken. Dat gebeurt nu dus kennelijk niet en dat verbaast me want alle info zit in het systeem.

Wat ook handig zou zijn is een website/systeem waarmee je van tevoren kunt checken hoeveel een bepaalde reis gaat kosten. Ik heb het niet zo op automatische incasso's van nog te bepalen bedragen.
Reputatie 6
Badge +2
Wat ook handig zou zijn is een website/systeem waarmee je van tevoren kunt checken hoeveel een bepaalde reis gaat kosten. Ik heb het niet zo op automatische incasso's van nog te bepalen bedragen.
Ja, daar is herhaaldelijk al maanden om gevraagd. @NS: hoe is de stand van zaken daarmee?
Reputatie 3
Badge
Ik zal in de brief proberen uit te leggen dat echte laagsteprijsgarantie betekent dat het systeem rekening zal moeten houden met alle mogelijke routes voor het traject zoals aangegeven door de reisplanner binnen een half uur na inchecken. Dat gebeurt nu dus kennelijk niet en dat verbaast me want alle info zit in het systeem.


Ik geloof nog steeds niet dat dit de reden is voor het in rekening brengen van Bussum Zuid-Hilversum Sportpark.
Als u via Utrecht en Hilversum zou zijn doorgereisd naar Bussum Zuid en daar pas zou hebben uitgecheckt, zou u uw Traject Vrij hebben gebruikt voor een reis van Leiden naar Bussum Zuid, wat precies overeenkomt met het vaste traject waarover u een toegestane reisroute heeft gebruikt. (Overigens kan niemand dat laatste achteraf nog nagaan, maar dat terzijde.)
Nu u echter al in Hilversum Sportpark heeft uitgecheckt, heeft u uw Traject Vrij niet gebruikt voor een reis van begin naar eind van uw vaste traject, en ook niet op een deeltraject daarvan dat niet meer dan 10 tariefeenheden langer is dan de kortste toegestane reisroute. DAAR zit volgens mij de crux.
Die inderdaad leidt tot de merkwaardige conclusie dat je moet bijbetalen als je eerder uitstapt.

Deze hele discussie is min of meer op gang gekomen naar aanleiding van diverse toegestane reisroutes op het traject Leiden Centraal-Utrecht Centraal (via Alphen aan den Rijn, via Schiphol of via Den Haag Centraal). Als alle deeltrajecten van alle toegestane reisroutes met Traject Vrij Ledn-Ut zonder bijbetalen zouden kunnen worden afgelegd, zou je bijvoorbeeld ook van Den Haag Centraal naar Gouda of Utrecht of Schiphol mogen reizen zonder bijbetalen. Daarmee zou het een heel aantrekkelijk abonnement zijn om een groot deel van de Randstad te bereizen. Maar dat is, met bovenstaande redenering, door NS ontkend.
Reputatie 6
Badge +2
Nu u echter al in Hilversum Sportpark heeft uitgecheckt, heeft u uw Traject Vrij niet gebruikt voor een reis van begin naar eind van uw vaste traject, en ook niet op een deeltraject daarvan dat niet meer dan 10 tariefeenheden langer is dan de kortste toegestane reisroute.
Moet dat niet zijn "een deeltraject van een route die in zijn geheel niet meer dan 10 tariefeenheden langer is dan de kortste reisroute voor het vaste traject"? Anders zou Hilversum Sportpark - Bussum Zuid wel gratis zijn.

Reageer