Uitsluitsel toegestane reisroutes en in- en uitcheckstations met Traject Vrij


Reputatie 3
Badge
Ik vrees dat ik het spoor totaal bijster ben als het gaat om wat er nu precies wel en niet is toegestaan (zonder te hoeven bijbetalen) met Traject Vrij als er meerdere reisroutes in de reisplanner worden aangegeven voor het vaste traject.

In https://forum.ns.nl/abonnementen-2/traject-berekening-3327 schrijft Hessel n.a.v. een vraag over Traject Vrij Utrecht-Leiden en een incheck op Schiphol:


Dag LeKa, het is een beetje een technisch verhaal. Maar ik zal proberen het uit te leggen. De prijs van Traject Vrij op jouw NS-Business Card is gebaseerd op het kortst mogelijk NS-traject. Dat is in het geval van jouw traject een reis over Alphen. Daarnaast mag je ook nog gebruik maken van de andere reisadviezen, over Schiphol of Den Haag. Deze reizen zijn echter qua afstand een stuk langer. Wanneer je gewoon op vertrek- en eindstation incheckt is dat geen probleem. Wanneer je echter op een tussengelegen station incheckt (Schiphol in dit geval), dan worden daarvoor extra kosten berekend. Weer technisch, maar de vuistregel daarin is dat de reis voor dezelfde prijs niet meer dan 10 tariefeenheden af mag wijken van de kortst mogelijke NS-reis.


Hier staat dat je WEL over de verschillende alternatieve reisroutes van het begin naar het eind van het traject mag reizen, maar alleen op de tussenliggende stations mag in- en uitchecken van routes die niet meer dan 10 tariefeenheden langer zijn dan de kortste route.

Dat staat volgens mij in tegenstelling tot wat Susan beweert in https://forum.ns.nl/abonnementen-2/mag-traject-vrij-abonnement-op-meerdere-routes-reizen-a-naar-b-3075, bijdrage 2:


Je mag gewoon reizen via alle trajecten die door onze Reisplanner worden geadviseerd. Ook de reis onderbreken op die trajecten is geen probleem, want dat hele traject is 'afgekocht'.

Daar staat duidelijk dat je ook tussentijds mag in- en uitchecken op alle stations van alle alternatieve routes. In beide gevallen gaat het hier om Traject Vrij op een Business Card.


Op https://forum.ns.nl/abonnementen-2/maand-jaartraject-vragen-voor-newbie-1482 (post 17), zegt (naar ik aanneem) dezelfde Susan naar aanleiding van een vraag over de alternatieven voor het traject Hilversum-Amsterdam Sloterdijk (via Schiphol of via Amsterdam Centraal):


Wannneer je het Traject Vrij abonnement aanvraagt zal er in de bestelprocedure een vraag worden gesteld, deze heeft te maken met het traject waarop je wilt reizen. In dit geval zal jou dus de vraag worden gesteld of je per Amsterdam Centraal of via Schiphol (van wil reizen. Je kiest dus voor één vaste reismogelijkheid. Dit heeft te maken met de routekeuze. Met het huidige maand- of trajectabonnement kan je nog van beide reisopties gebruikmaken.

Daar staat dus dat je moet kiezen voor een reisroute, en dat alleen die route is toegestaan. Volgens mij gaat het daar over een consumentenabonnement.

Op een aantal andere topics, die ik zo snel niet meer kan vinden (misschien iemand anders?) wordt uiteindelijk juist weer geconcludeerd dat alle alternatieve routes zijn toegestaan, zowel van begin tot eind als met in- en/of uitcheck op tussengelegen stations langs al die routes.

Kortom, er zijn wat tegenstrijdige berichten, en het feit dat Susan twee verschillende antwoorden geeft suggereert dat het ook in NS-kringen niet helemaal helder is.

Is er iemand die nu kan uitleggen hoe het precies zit, met indien nodig een differentiatie tussen zakelijk en consument; of tussen reis van begin tot eind en in/uitcheck op tussengelegen stations langs elk van de alternatieve routes. Wat kan er nu wel en wat niet ZONDER BIJBETALING (ofwel: wat geldt er als 'reizen op je vaste traject' zodat je daar niet achteraf een factuur voor krijgt)?

De casus Leiden Centraal-Utrecht Centraal is daarbij wel een mooie illustratie, omdat daar drie verschillende reisroutes mogelijk zijn, en ook in de reisplanner getoond worden (afhankelijk van het tijdstip):
  1. via Alphen aan den Rijn
  2. via Den Haag Centraal en Gouda
  3. via Schiphol en Amsterdam Bijlmer Arena

83 reacties

Alle vragen omtrent Traject Vrij de afgelopen tijd probeer is zo spoedig mogelijk scherp te krijgen. Bedankt voor jullie geduld.

We wachten pas een jaar of anderhalf op de meeste antwoorden dus die extra dagen/weken/maanden/jaren zullen ook wel lukken...
Alle vragen omtrent Traject Vrij de afgelopen tijd probeer ik zo spoedig mogelijk scherp te krijgen. Bedankt voor jullie geduld.
Om de vindbaarheid te vergroten: Ook in dit topic wordt aangegeven dat de geldigheid van Traject Vrij afwijkt van wat op basis van de gepubliceerde rekenvoorbeelden verwacht mag worden: Voor Traject Vrij Sassenheim - Amsterdam Bijlmer ArenA ligt Duivendrecht op een van de twee kortste toegestane reisroutes. (De andere is via de Utrechtboog op zichtafstand langs Duivendrecht en in tariefeenheden dus even lang.) Toch zou uitchecken met dit abonnement op station Duivendrecht niet kosteloos zijn volgens moderator Klaas-Jan NS.

Nog vreemder is dat uit dit oude bericht blijkt dat in andere gevallen kennelijk zelfs stations langs omreisroutes die niet eens door de reisplanner worden getoond onder het afgekochte traject worden gerekend. (Een Traject Vrij Amsterdam Centraal - Den Haag Centraal levert kennelijk voor een reis van Den Haag Centraal naar Amsterdam Bijlmer ArenA een ritprijs van €0,00 op, terwijl de reisplanner voor een reis tussen de eindpunten van dit abonnement alleen maar reismogelijkheiden via Leiden Centraal geeft.)

Het getoond worden van een reis in de reisplanner garandeert dus niet dat alle stations langs de route afgekocht zijn, zelfs niet als er in tariefeenheden geen kortere route mogelijk is, maar omgekeerd kunnen er ook stations afgekocht zijn die langs geen enkel reisadvies van de reisplanner liggen.
Ik kan het topic zo niet vinden, maar was er niet eerder een topic waarin ook de vraag gesteld werd of je op twee gelijke 'kortste routes' altijd mag uitchecken en het antwoord daarop was dat dit inderdaad zo was.

Verder zie ik dat de veel gestelde vragen op https://www.ns.nl/producten/vrij-reizen-op-een-traject/p/traject-vrij-jaar de link naar de detailinformatie met rekenvoorbeeld weer vervangen is door een niet werkende link. Wellicht dat minimaal die informatie weer hersteld kan worden.

Verder is er natuurlijk geen touw aan vast te knopen als de regels constant gewijzigd worden.
Om de vindbaarheid te vergroten: Ook in dit topic wordt aangegeven dat de geldigheid van Traject Vrij afwijkt van wat op basis van de gepubliceerde rekenvoorbeelden verwacht mag worden: Voor Traject Vrij Sassenheim - Amsterdam Bijlmer ArenA ligt Duivendrecht op een van de twee kortste toegestane reisroutes. (De andere is via de Utrechtboog op zichtafstand langs Duivendrecht en in tariefeenheden dus even lang.) Toch zou uitchecken met dit abonnement op station Duivendrecht niet kosteloos zijn volgens moderator Klaas-Jan NS.
Het langverwachte uitsluitsel leek er uiteindelijk te zijn gekomen met de publicatie van dit document, zie dit topic.

Uit dit topic blijkt dat echter dat het genoemde document nog steeds niet overeenkomt met de daadwerkelijke prijsberekening van reizen met Traject Vrij en dat NS er naar believen regels bij verzint.[/quote]
Vandaag is het antwoord van de NS per brief binnengekomen:


Graag voldoe ik aan uw verzoek om terugbetaling. Binnen drie weken maken wij een bedrag van € 3,40 over op rekening ...


Mooi maar ik had het eigenlijk niet verwacht. Het is dus niet uit coulance want dan was ik wel op de kleine lettertjes gewezen dat ik in principe toch fout zat. Over mijn opmerking om in het vervolg geen kosten in rekening te brengen als ik tussentijds uitstap op een door de NS reisplanner aangegeven route, wordt helaas niets gezegd. Uiteindelijk ben ik er toch blij mee. Een kort geding wordt ons bespaard want ik zat daar eigenlijk niet op te wachten.

De (ietwat omslachtige) procedure is dus: gewoon reizen met tussentijds uit/inchecken op trajecten die worden aangegeven door de NS reisplanner. Extra kosten die in rekening worden gebracht krijg je terug als je een brief stuurt waarin je duidelijk maakt dat die kosten onredelijk zijn.
Je hebt gelijk Dennis, tenminste volgens 1 uitleg v.d. 10TE regel. De andere uitleg die ik hier al eerder ben tegengekomen werkt net iets anders. Je zou voorzichtig kunnen concluderen dat de NS inderdaad jouw voorgestelde regel hanteert. Ik vind het eigenlijk wel tijd worden om de echte regel in de voorwaarden op te nemen. Voormalig jaartrajectkaart houders zoals ik denken een vergelijkbaar product te hebben aangeschaft, maar dat blijkt niet zo te zijn. Ik ben trouwens blij dat ik niet in b.v. Woerden of Utrecht ben uitgestapt. Het lijkt erop dat hoe eerder je uitstapt hoe duurder het wordt (tot halverwege traject LC - BZ).

Als alle deeltrajecten van alle toegestane reisroutes met Traject Vrij Ledn-Ut zonder bijbetalen zouden kunnen worden afgelegd, zou je bijvoorbeeld ook van Den Haag Centraal naar Gouda of Utrecht of Schiphol mogen reizen zonder bijbetalen. Daarmee zou het een heel aantrekkelijk abonnement zijn om een groot deel van de Randstad te bereizen.

Ja, mooi he, zo werkte de oude jaartrajectkaart die ook nog eens minder kostte. Het was inderdaad een heel aantrekkelijk abonnement, ik heb nu al heimwee 😃
Reputatie 6
Badge +2
Nu u echter al in Hilversum Sportpark heeft uitgecheckt, heeft u uw Traject Vrij niet gebruikt voor een reis van begin naar eind van uw vaste traject, en ook niet op een deeltraject daarvan dat niet meer dan 10 tariefeenheden langer is dan de kortste toegestane reisroute.
Moet dat niet zijn "een deeltraject van een route die in zijn geheel niet meer dan 10 tariefeenheden langer is dan de kortste reisroute voor het vaste traject"? Anders zou Hilversum Sportpark - Bussum Zuid wel gratis zijn.
Reputatie 3
Badge
Ik zal in de brief proberen uit te leggen dat echte laagsteprijsgarantie betekent dat het systeem rekening zal moeten houden met alle mogelijke routes voor het traject zoals aangegeven door de reisplanner binnen een half uur na inchecken. Dat gebeurt nu dus kennelijk niet en dat verbaast me want alle info zit in het systeem.


Ik geloof nog steeds niet dat dit de reden is voor het in rekening brengen van Bussum Zuid-Hilversum Sportpark.
Als u via Utrecht en Hilversum zou zijn doorgereisd naar Bussum Zuid en daar pas zou hebben uitgecheckt, zou u uw Traject Vrij hebben gebruikt voor een reis van Leiden naar Bussum Zuid, wat precies overeenkomt met het vaste traject waarover u een toegestane reisroute heeft gebruikt. (Overigens kan niemand dat laatste achteraf nog nagaan, maar dat terzijde.)
Nu u echter al in Hilversum Sportpark heeft uitgecheckt, heeft u uw Traject Vrij niet gebruikt voor een reis van begin naar eind van uw vaste traject, en ook niet op een deeltraject daarvan dat niet meer dan 10 tariefeenheden langer is dan de kortste toegestane reisroute. DAAR zit volgens mij de crux.
Die inderdaad leidt tot de merkwaardige conclusie dat je moet bijbetalen als je eerder uitstapt.

Deze hele discussie is min of meer op gang gekomen naar aanleiding van diverse toegestane reisroutes op het traject Leiden Centraal-Utrecht Centraal (via Alphen aan den Rijn, via Schiphol of via Den Haag Centraal). Als alle deeltrajecten van alle toegestane reisroutes met Traject Vrij Ledn-Ut zonder bijbetalen zouden kunnen worden afgelegd, zou je bijvoorbeeld ook van Den Haag Centraal naar Gouda of Utrecht of Schiphol mogen reizen zonder bijbetalen. Daarmee zou het een heel aantrekkelijk abonnement zijn om een groot deel van de Randstad te bereizen. Maar dat is, met bovenstaande redenering, door NS ontkend.
Reputatie 6
Badge +2
Wat ook handig zou zijn is een website/systeem waarmee je van tevoren kunt checken hoeveel een bepaalde reis gaat kosten. Ik heb het niet zo op automatische incasso's van nog te bepalen bedragen.
Ja, daar is herhaaldelijk al maanden om gevraagd. @NS: hoe is de stand van zaken daarmee?
Ik heb het voor de eenvoud alleen even over halverwege uitchecken. Maar er is weer wat voortgang:


Graag reageer ik op uw reactie betreffende uw Traject Vrij abonnement.
Ik heb alle informatie doorzocht en zie inderdaad dat het traject op sommige momenten via Hilversum gaat. Aangezien ik de gegevens niet verder in kan zien, met betrekking tot de betalingen, wil ik u vragen om dit verhaal schriftelijk op te sturen, met een verzoek tot restitutie.


Het gaat dus vast wel goed komen. Ik zal in de brief proberen uit te leggen dat echte laagsteprijsgarantie betekent dat het systeem rekening zal moeten houden met alle mogelijke routes voor het traject zoals aangegeven door de reisplanner binnen een half uur na inchecken. Dat gebeurt nu dus kennelijk niet en dat verbaast me want alle info zit in het systeem.

Wat ook handig zou zijn is een website/systeem waarmee je van tevoren kunt checken hoeveel een bepaalde reis gaat kosten. Ik heb het niet zo op automatische incasso's van nog te bepalen bedragen.
Reputatie 3
Badge
Ik vrees toch dat het verwijt van "fictieve reis, echt geld" geen stand houdt.
Op de NS-site een voorbeeld gegeven van zo'n situatie ter toelichting van de voorwaarden, en uitgelegd hoe de laagsteprijsgarantie werkt.

Dat neemt niet weg dat de voorwaarden buitengewoon onduidelijk zijn. Die hele regel van 10 tariefeenheden is - voor zover ik weet - opeens op dit forum geïntroduceerd door de moderators, en was nergens terug te vinden in de voorwaarden. Misschien nog steeds niet, trouwens; ik heb het niet recent gecheckt. En daarmee zijn er dan ook alle interpretatieproblemen naar binnen geslopen.

Ik geloof niet dat hier een juridisch punt te halen is. Maar het zou NS wel sieren als ze dit nu eens voor eens en voor altijd goed zouden uitleggen, of het systeem zo herzien dat je simpelweg op de reisplanner aan de hand van je vaste traject, je vertrek- en je eindstation kunt zien wat je dat gaat kosten bij een bepaalde reisroute. Waarbij je je als reiziger moet realiseren dat tussentijds uit- en weer inchecken altijd leidt tot het splitsen van de reis in twee gedeelten.
Reputatie 6
Badge +2
Ik probeer een beetje in kaart te brengen hoe NS rekent. Als ze willen dat hun systeem juridisch stand houdt zullen ze inderdaad duidelijke voorwaarden moeten hanteren.

Het bovenstaande is ook nog even een nadere uitwerking van mijn opmerking "De situatie is volgens mij voor het 1e en 2e deel analoog. De kosten zijn behoudens de 40% korting als het goed is voor beide gelijk." die voortvloeit uit de laagsteprijsgarantie, los van de vraag welke ritten inbegrepen zijn bij Traject Vrij A - B.
Dennis, ik begrijp wat je bedoelt (dank daarvoor!), maar je kunt niet recht praten wat krom is. Bovendien is hier niets van in de voorwaarden te vinden en vind ik het redelijk dat als rit AB volgens de normale dienstregeling, aangegeven door de reisplanner langs G gaat, je ook moet kunnen uitchecken bij G. NS kan wel zeggen dat rit AG niet-inbegrepen is, maar de reisplanner zegt anders. Op dit punt conflicteert de NS zichzelf. En nogmaals, er is niets van in de voorwaarden te vinden, dus geldt redelijkheid als regel.
Reputatie 6
Badge +2
In dit geval gaat het om de niet-inbegrepen rit AG, waarvoor slechts gerekend wordt de prijs van de fictieve reis ABG met AB inbegrepen, dus de prijs van BG, en de niet-inbegrepen rit GB waarbij er geen goedkopere fictieve reis is, en je dus de prijs van de echte rit GB betaalt (gelijk aan de prijs van BG).
Reputatie 6
Badge +2
Als een rit van C naar D niet inbegrepen is bij het abonnement bedoel ik daarbij met de prijs van de echte rit de prijs van C naar D zonder de Traject Vrij van A naar B, maar met de betreffende korting van 0% of 40%.

De fictieve reizen die in aanmerking worden genomen voor het bepalen van de goedkoopste kunnen meerdere malen een check-in en check-uit hebben, en de prijs is de som van de prijzen van de niet-inbegrepen ritten, met de betreffende korting van 0% of 40%.

Het kan gaan om CE met ED inbegrepen, ED met CE inbegrepen, of CE en FD met EF inbegrepen.
Reputatie 6
Badge +2
Het in rekening brengen van een fictieve reis is alleen aan de orde als die goedkoper is dan de echte rit (met 1 check-in en 1 check-uit; het systeem in geval van meerdere met omchecken binnen 35 minuten is me nog niet duidelijk).
Bedankt voor jullie commentaar. Het bezwaar is idd alleen gericht op het 1e deel want ik vind het vreemd dat je extra moet betalen alleen om het feit dat je de trein eerder verlaat. Je zou maar storing hebben en het laatste stukje moeten lopen. Ik had laatst zo'n situatie op dit traject bij Hilversum Mediapark. Ik had toen gelukkig nog geen trajectvrij kaart.

Maar we zijn er uit denk ik. NS hanteert fictieve reizen maar incasseert echt geld. Dat is wat ik hierboven bedoel met zich 'in de vingers gesneden'. Mocht het tot een rechtzaak komen, dan zal de rechter daar niet mee accoord gaan. In de voorwaarden staat er niets over en redelijkerwijs mag je toch aannemen dat je niet extra betaalt voor minder gebruik. Bovendien heb ik niet gedaan wat de NS mij verwijt. Ik heb zelfs de trein met exacte vertrektijd genomen zoals aangegeven in de reisplanner (met de oude jaartrajectkaart hoefde dat niet eens).

Maar laat ik niet te hard van stapel lopen. NS heeft nog voldoende tijd om de echte incasso te veranderen in een fictieve 🙂
Reputatie 3
Badge
Ik zit me zelfs af te vragen of u niet eigenlijk tweemaal had moeten betalen voor het traject Bussum Zuid- Hilversum Sportpark; eenmaal voor de heenweg en eenmaal voor het 'doorreizen', want zoals gezegd: door het 'omchecken' vallen volgens mij zowel de eerste als de tweede reis niet onder de - inderdaad erg onduidelijke - voorwaarden voor het vaste traject van Traject Vrij.
Beide zijn ook in rekening gebracht, zie boven. Het bezwaar is om mij nog niet duidelijke redenen alleen gericht op het 1e deel.


O ja, ik had het zinnetje "Dat is dus het geval." gemist . . .
Excuus.
Reputatie 3
Badge
als ik de route genomen zou hebben, dan was ik omgecheckt in Bussum Zuid zodat ik 40% korting kreeg. € 2,10 is namelijk het voltarief voor een enkeltje BZ - HS en ik kan vanuit Leiden Centraal nooit op tijd zijn aangekomen in BZ om in aanmerking te komen voor het voltarief.
Bij de laagsteprijsgarantie wordt voor een fictieve reis geen andere tariefperiode gerekend.


Meer concreet:
Als je BINNEN je traject incheckt in de spits, en het deel van je reis dat buiten je traject valt speelt zich volledig in daluren af, betaal je voor dat laatste deel toch vol tarief. En omgekeerd: als je BINNEN je traject incheckt in daluren, en het deel van je reis buiten je traject speelt zich volledig in de spits af, krijg je korting op dat laatste deel.

En dat geldt dan ook voor de fictieve reizen die NS vaststelt om je de laagste prijs te kunnen bieden.

Een interessante casus is bijvoorbeeld een reis Amersfoort-Haarlem met Traject Vrij Amersfoort-Amsterdam Centraal. Stel je checkt om 18.15 in Amersfoort in, neemt de trein die om 18.26 in Amersfoort vertrekt en stapt in Amsterdam over op de trein van 19.12 naar Haarlem. Als je in Amsterdam niet omcheckt, betaal je Amsterdam-Haarlem vol tarief (want incheck in de spits). Als je wel omcheckt, heb je 40% korting (want bij omchecken wordt een eventuele tariefwisseling geëffectueerd).
De laagsteprijsgarantie betekent dus ironischerwijs niet dat je altijd de laagste mogelijke prijs bepaalt. Het loont de moeite om te kijken of het voordeliger wordt met omchecken. En in sommige gevallen misschien zelfs bewust een route met overstap te nemen, zodat je tussentijds kunt omchecken in plaats van een rechtstreekse reis.
Reputatie 3
Badge
verwijderd - dubbel
Reputatie 6
Badge +2
Ik zit me zelfs af te vragen of u niet eigenlijk tweemaal had moeten betalen voor het traject Bussum Zuid- Hilversum Sportpark; eenmaal voor de heenweg en eenmaal voor het 'doorreizen', want zoals gezegd: door het 'omchecken' vallen volgens mij zowel de eerste als de tweede reis niet onder de - inderdaad erg onduidelijke - voorwaarden voor het vaste traject van Traject Vrij.
Beide zijn ook in rekening gebracht, zie boven. Het bezwaar is om mij nog niet duidelijke redenen alleen gericht op het 1e deel.
Reputatie 6
Badge +2
als ik de route genomen zou hebben, dan was ik omgecheckt in Bussum Zuid zodat ik 40% korting kreeg. € 2,10 is namelijk het voltarief voor een enkeltje BZ - HS en ik kan vanuit Leiden Centraal nooit op tijd zijn aangekomen in BZ om in aanmerking te komen voor het voltarief.
Bij de laagsteprijsgarantie wordt voor een fictieve reis geen andere tariefperiode gerekend.
Reputatie 3
Badge
Dat u gereisd heeft via Hilversum en Utrecht is niet de reden waarom er kosten zijn berekend. Die zijn berekend omdat, door het uitchecken en later opnieuw inchecken op Sportpark er feitelijk twee reizen zijn ontstaan, waarvan de eerste is geëindigd en de tweede is begonnen op een tussenstation op een reisroute die weliswaar is toegestaan, maar meer dan 10 trajecteenheden langer is dan de kortste toegestane reisroute voor uw vaste traject.

Ik zit me zelfs af te vragen of u niet eigenlijk tweemaal had moeten betalen voor het traject Bussum Zuid- Hilversum Sportpark; eenmaal voor de heenweg en eenmaal voor het 'doorreizen', want zoals gezegd: door het 'omchecken' vallen volgens mij zowel de eerste als de tweede reis niet onder de - inderdaad erg onduidelijke - voorwaarden voor het vaste traject van Traject Vrij.

Het is de vraag wat er gebeurd zou zijn als u niet tussentijds zou hebben uitgecheckt op Sportpark. Waarschijnlijk had er dan geen haan naar gekraaid en was u ook geen cent in rekening gebracht (vooropgesteld dat u binnen zes uur na inchecken weer had uitgecheckt op Bussum-Zuid). Alleen was u formeel gesproken in overtreding geweest als u Hilversum Sportpark zou hebben verlaten, omdat het verplicht (maar oncontroleerbaar) is om uit te checken voordat je het laatste poortje of paaltje voorbij loopt.

Reageer