beantwoord

Waarom wordt de OV steeds duurder?


Ik heb al een geruime tijd een OV abonnement en ik merk dat ieder jaar het steeds duurder word. Hoe komt dat?
icon

Beste antwoord door Annewil NS 18 juli 2016, 12:08

Hallo Abigeal, welkom op het NS Serviceforum!

De tariefwijzigingen zijn gebaseerd op de verwachte inflatie van 2016 (1,2%). Daarnaast stijgt de gebruiksvergoeding die NS betaalt aan spoorbeheerder ProRail voor het gebruik van het spoor. In 2016 rekent NS een deel van de stijging van gebruiksvergoeding door in de tarieven. Hier vind je meer informatie.
Bekijk origineel

15 reacties

Reputatie 7
Badge +3
De laatste jaren zijn vooral de lonen bij het OV erg verhoogd en die kosten worden doorberekend in de prijs van de kaartjes.
Hallo Abigeal, welkom op het NS Serviceforum!

De tariefwijzigingen zijn gebaseerd op de verwachte inflatie van 2016 (1,2%). Daarnaast stijgt de gebruiksvergoeding die NS betaalt aan spoorbeheerder ProRail voor het gebruik van het spoor. In 2016 rekent NS een deel van de stijging van gebruiksvergoeding door in de tarieven. Hier vind je meer informatie.
Reputatie 7
Badge +3
@Annewil
Dat verhaal over inflatie is onzin. NS baseert zich jaarlijks op de door het CPB "verwachte" inflatie maar die is jaar in jaar uit veel hoger dan de daadwerkelijke inflatie. Dit jaar was de schatting 1,2% maar is de realiteit 0%. Door deze truc van NS worden de prijzen geruisloos extra verhoogd.
Reputatie 4
De prijsstijging is de laatste jaren enorm, eerst met het verdwijnen van de OV zones en nu met de verchipte abonnementen. Waarom is een OV vrij abonnement duurder dan een OV-jaarabonnement?
Reputatie 7
Badge +3
Dit jaar was de schatting 1,2% maar is de realiteit 0%. Door deze truc van NS worden de prijzen geruisloos extra verhoogd.
En omdat het net zo werkt als samengestelde interest, sluipen de tariefsverhogingen nog eens extra omhoog. Net als de verhuurdersheffing. Door dit soort maatregelen creëren de overheid en NS hun eigen inflatie, die zelfs dan niet boven de 0% uitkomt.

Het wordt zo langzamerhand tijd dat NS de prijzen gaat verlagen. Al was het maar om iedereen te compenseren die getroffen is door de uit de lucht gegrepen tariefsverhogingen van de laatste jaren.
Reputatie 4
Bijna overal in Europa is het treinvervoer bezig zich in snel tempo uit de markt te prijzen. Het wordt kostenbeheersing is in het door vakbnden gedomineerde spoorwegland nog steeds een heel vies woord. Uiteindelijk zal de wal het schip wel keren.
Collega Annewil heeft een bondig en correct antwoord gegeven. Iedereen mag voor zichzelf weten of hij/zij dit afdoet als onzin.

@Abigeal Met welk product/abonnement reis je zelf?
Ik heb al een geruime tijd een OV abonnement en ik merk dat ieder jaar het steeds duurder word. Hoe komt dat?

In een normale markt houdt de wet van vraag en aanbod de prijzen in toom: Als de AH de prijzen verhoogt, lopen de klanten naar de Jumbo, waardoor AH minder verdient dan met lagere prijzen. AH weet dat, dus verhoogt de prijzen niet. Bij een monopolist, zoals NS, werkt dat anders: De klanten kunnen niet voor een andere treinvervoerder kiezen en maar in zeer beperkte mate voor de bus of eigen vervoer, dus 2% prijsverhoging betekent 2% meer omzet.

Vanwege het gebrek aan concurrentie, heeft de overheid een maximum gesteld aan de tariefstijgingen die NS mag doorvoeren op bepaalde vervoerbewijzen. Dat is het inflatiecijfer waar Annewil NS het over heeft. In plaats van die in te zetten om kostenverhogingen te compenseren, berekent NS die echter nog eens apart door aan de klant. Zo is er bijvoorbeeld een toeslag gekomen op het gebruik van de kaartautomaat en wordt de gestegen gebruiksvergoeding bovenop de inflatiecorrectie doorberekend. Daarnaast heeft NS de afgelopen jaren diverse slinksigheden bedacht om de prijs te verhogen zonder de prijs te verhogen: Door te verlagen wat je ervoor terugkrijgt. Zo is de kans op een zitplaats aanzienlijk gedaald, is de Samenreiskorting niet meer geldig tijdens de middagspits, wordt het steeds moeilijker gemaakt om na de spits tegen daltarief verder te reizen met een abonnement, wordt het steeds moeilijker gemaakt om geld terug te krijgen bij vertraging, wordt het steeds moeilijker gemaakt om op kosten van NS om te reizen bij een verstoring, wordt er niet meer automatisch aan iedere abonnementhouder de beloofde gratis OV-chipkaart verstrekt, zijn er (op kosten van de overheid) poortjes geplaatst die de kans vergroten dat de reiziger te veel betaalt, is er een trajectabonnement gekomen waarvan de geldigheid goeddeels geheim wordt gehouden waardoor je niet kunt berekenen wat het voordeligste abonnement voor jouw situatie is, is de regeling vergeten abonnement afgeschaft, en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Maar zolang NS geen echte concurrentie heeft, kan ik het ze niet eens kwalijk nemen.
Reputatie 6
Badge
Alinea twee pe-pe vind ik grotendeels waar en geeft mij nieuwe inzichten. Los van prijsverhogingen krijg je als reiziger (inderdaad steeds) minder waar voor je geld, doordat er steeds meer beperkingen worden opgelegd. Ontbrekend maar zeer belangrijk: Het invoeren van de middagspits. Langzaam maar zeker wordt er voor de reguliere reiziger minder geboden.

Daarentegen zijn er wel veel actiedagkaarten en off-peak abonnementen, maar voor de dagelijkse spitsreiziger biedt dat geen soelaas. Die betaalt meer maar krijgt minder. De incidentele reiziger is de lachende derde.
Reputatie 4
Collega Annewil heeft een bondig en correct antwoord gegeven. Iedereen mag voor zichzelf weten of hij/zij dit afdoet als onzin.
Het gaat niet over iets "voor zichzelf weten", het gaat om feiten.

In 2012 betaalde ik voor mijn abonnement €3633,30
Als ik nu hetzelfde product samenstel kost het €5129,92

Verklaar dat. Ik kan bewijzen dat de prijsstijging enorm is, kan u met bewijs komen dat dit inflatie + ProRail gebruikersvergoeding is? Zoals de feiten nu zijn ìs het onzin, dus ik kijk uit naar uw verklaring.
Reputatie 4
Collega Annewil heeft een bondig en correct antwoord gegeven. Iedereen mag voor zichzelf weten of hij/zij dit afdoet als onzin.
Dus Klaas-Jan NS, hoe verklaart het antwoord van collega Annewil de vastgestelde prijsstijging van €1496,62? Het spijt mij, maar overduidelijk klopt het antwoord niet en hebben de vervoerders ook op andere manieren prijsstijgingen doorgevoerd.
Reputatie 4

Dus Klaas-Jan NS, hoe verklaart het antwoord van collega Annewil de vastgestelde prijsstijging van €1496,62? Het spijt mij, maar overduidelijk klopt het antwoord niet en hebben de vervoerders ook op andere manieren prijsstijgingen doorgevoerd.

Vermoedelijk reist dan U gecombineerd bus+trein.
Dus Klaas-Jan NS, hoe verklaart het antwoord van collega Annewil de vastgestelde prijsstijging van €1496,62? Het spijt mij, maar overduidelijk klopt het antwoord niet en hebben de vervoerders ook op andere manieren prijsstijgingen doorgevoerd.

Het antwoord van Annewil is juist. Als je verder nog 'klachten' hebt over de prijsstijgingen van bepaalde producten die je afneemt in het OV dan zijn daar loketten voor.
Reputatie 4
Ik heb een abonnement die ik afneem van de NS, maar blijkbaar zijn de werknemers bij de NS niet bewust van de prijsstijgingen die doorgevoerd worden. Neem alleen al de prijsstijging van de upgrades eerste klas, daar hebben inflatie en Prorail niks mee te maken. Feiten Klaas-Jan NS.
Leuk he zo'n forum. Als het lastig wordt verwijs je gewoon naar het klachtenloket. Dat werkt als een (ns)-trein.

Reageer