beantwoord

Wat valt wel en niet onder je traject

  • 30 november 2015
  • 21 reacties
  • 1163 Bekeken

Ik heb zojuist contact gehad met de klantenservice, maar helaas konden die geen eenduidig antwoord geven. Voor mijn werk moet ik op 2 verschillende locaties zijn en ik zoek nu naar het traject wat ik het beste kan afsluiten voor een abonnement. Ik zou graag weten of 'station Holendrecht' op het traject 'Den Dolder - Amsterdam Zuid' valt.
Als ik de 'spoorkaart' bekijk dan ligt Holendrecht op dit traject (weliswaar als sprinter-station terwijl de snelste route naar Amsterdam Zuid met de intercity is), dus ik ga er vanuit dat ik zonder extra kosten mag reizen van Den Dolder - Holendrecht bij een traject vrij abonnement van Den Dolder-Amsterdam Zuid. Volgens de klantenservice zag zij Holendrecht niet oppoppen als tussenstation in de reisplanner (logisch want het is een sprinter-station) en kon ze het daarom niet bevestigen.
icon

Beste antwoord door Klaas-Jan NS 4 december 2015, 17:16

Zoals ik eerder al aangaf kun jij kosteloos uitchecken op station Holendrecht. Er zijn situaties waarbij het best even lastig is (ook voor ons), maar in jouw geval kun je mijn antwoord in reactie 11 aannemen.
Bekijk origineel

21 reacties

Als een station op de route (het traject) ligt, mag je daar gewoon uit- en instappen en valt dat onder het abonnement/reisrecht dat je hebt afgesloten. Of er alleen Sprinters stoppen is daarbij totaal niet relevant.
Reputatie 7
Badge +4
Het mag zonder meer. U mag op elke plaats tussen begin- en eindpunt in- of uitstappen. Neem de route Breukelen - Amsterdam Zuid en Holendrecht verschijnt. Die reis mag u maken. Het feite dat de sneltrein vanaf Utrecht CS er niet stopt, doet niet ter zake.Helaas is Den Dolder - Amsterdam Zuid een twijfelgeval, omdat de route via Baarn even lang is in tariefeenheden als die via Utrecht. Amsterdam Holendrecht ligt niet op de route via Baarn.
Helaas is Den Dolder - Amsterdam Zuid een twijfelgeval, omdat de route via Baarn even lang is in tariefeenheden als die via Utrecht. Amsterdam Holendrecht ligt niet op de route via Baarn.

Hoe kom ik er achter dat de 'tariefeenheden' hetzelfde zijn? En als dat zo is kun je dan niet voor één van de 2 routes kiezen? Op de NS planner zie ik overigens geen enkele keer de optie via Baarn voorbijkomen.
Reputatie 7
Badge +4
De reisplanner geeft via Utrecht aan en de reisplanner is leidend. U mag zo reizen.
Daar komt u achter door te tellen op een tariefeenhedenkaart. hier vindt u die van 2015 en en hier die van 2016 (de bijlagen).

De reisplanner geeft via Utrecht aan en de reisplanner is leidend. U mag zo reizen.
Dat geeft geen garantie voor uitchecken op de tussenstations zonder bijkomende kosten met Traject Vrij.

Er ligt vrijwel niets vast betreffende de geldigheid van Traject Vrij. Wat erover gepubliceerd is heeft als disclaimer dat er geen rechten aan ontleend kunnen worden en dat NS het op ieder moment mag wijzigen zonder daar de abonnementhouders zelfs maar over te informeren. Het kan zomaar gebeuren dat NS op een goed moment alleen nog de route via Baarn als "het afgekochte traject" beschouwt en dat eastbird op de factuur achteraf moet ontdekken dat elke keer een rit Duivendrecht - Amsterdam Holendrecht v.v. in rekening wordt gebracht.

Als NS dat onnodig negatief vindt in plaats van een terechte waarschuwing, zie ik graag een link naar een document waar eastbird het recht aan kan ontlenen zonder bijkomende kosten naar Amsterdam Holendrecht te reizen met een Traject-Vrijabonnement Den Dolder - Amsterdam Zuid.
De reisplanner geeft via Utrecht aan en de reisplanner is leidend. U mag zo reizen.

Dat klinkt mij ook logisch in de oren
Als ik op de NS reisplanner invul dat ik via Baarn naar Amsterdam Zuid wil reizen dan geeft hij aan dat dit via Amersfoort is. Als ik dit dan op de tariefeenheden kaart bekijk, dan is die route qua tariefeenheden langer dan de route via Utrecht. De route met sprinters over Baarn en Hilversum wordt niet eens weergegeven, dus die route zal qua reistijd echt belachelijk veel langer duren..
De reisplanner zegt alleen maar welke routes u van het begin- tot het eindpunt van uw Traject-Vrijabonnement mag afleggen als geheel. De reisplanner zegt niets over of er kosten in rekening worden gebracht als er halverwege wordt uitgecheckt. Het inmiddels klassieke voorbeeld is Leiden Centraal - Utrecht Centraal. De reisplanner geeft naast de directe route ook reismogelijkheden via Schiphol en Den Haag Centraal. Toch schijnt alleen tussentijds uitchecken op de directe route (via Alphen aan den Rijn) zonder bijkomende kosten te zijn. De redenering daar achter is dat de prijs is bepaald op basis van het kortste traject in tariefeenheden en dat traject is helemaal afgekocht. In uw geval zijn er echter twee routes die precies even lang zijn. Dan wordt het al een stuk schimmiger. Ik ben geneigd te zeggen dat het kosteloos is om op Amsterdam Holendrecht uit te checken, maar met zekerheid is dat niet te zeggen en bovendien: als het vandaag zo is, kan het morgen alsnog anders zijn.

Voor nadere informatie kunt u onder meer de volgende draadjes raadplegen:
https://forum.ns.nl/abonnementen-2/uitsluitsel-toegestane-reisroutes-in-uitcheckstations-traject-vrij-3561
https://forum.ns.nl/abonnementen-2/reizen-buiten-traject-traject-vrij-extra-uitleg-voor-de-liefhebbers-10452
Als station Holendrecht op het traject ligt wat wij in de reisplanner aanmerken als kortste traject dan mag je hier kosteloos uitchecken.
De reisplanner geeft niet aan wat het kortste traject is en wat niet. Volgens Hessel NS was het te duur om informatie over het reisrecht van Traject Vrij aan de reisplanner toe te voegen.
Reputatie 7
Badge +3
De reisplanner geeft via Utrecht aan en de reisplanner is leidend. U mag zo reizen.
Niet alles wat de reisplanner aangeeft is altijd toegestaan.
Als station Holendrecht op het traject ligt wat wij in de reisplanner aanmerken als kortste traject dan mag je hier kosteloos uitchecken.
Dit antwoord vind ik erg stuitend om twee redenen.

1). De NS geeft aan dat ze alleen nog maar concrete vragen over traject-vrij willen beantwoorden. Dan komt zo'n vraag er en is het antwoord nog steeds een stelling 'Als dit en dat dan mag je daar uit checken'.
Als de NS concrete vragen over traject vrij wil beantwoorden waarom wordt er dan niet gezegd.
Als je een traject vrij abonnement tussen Den Dolder en Amsterdam Zuid hebt tussen dan mag je kostenloos uitchecken op de volgende stations: Station1, Station2 etc.
Het geven van een stelling als antwoord legt de verantwoordelijkheid weer bij de reiziger, ik zou van de NS verwachten dat ze kan controleren welke route de kortste is. Want wat als de supercomputer voor de tarief berekening nu toch de route via Baarn als kortste kiest?

2) De vraag om inzage in de stations waarop je mag uitchecken is ooit toegezegd, ontkend en weer ingetrokken. Om dan nu in een antwoord dood leuk te suggereren dat het kan is mijnsinziens een belediging voor de mensen die zich hard gemaakt hebben voor transparantie bij traject-vrij.
Reputatie 6
Badge +1
Holendrecht ligt op de kortst (of één van de twee kortste) routes tussen Den Dolder en Amsterdam Zuid, dus daar in- en uitchecken moet zonder kosten kunnen op grond van wat NS overal beweert. Ik heb dan wel geen twijfel-traject, maar onderweg uitstappen mag bij mijn Traject Vrij altijd zonder extra kosten...
Dit topic toont aan dat men voor lelijke verrassingen kan komen te staan als men uitgaat van wat 'NS overal beweert' over de geldigheid van Traject Vrij. Als er regels waren op basis waarvan eenduidig in elke situatie het reisrecht van Traject Vrij bepaald kon worden, was er niets op tegen geweest om ze te publiceren. Dan had men ook niet aan hoeven komen met die dooddoener dat vragen over Traject Vrij die niet gaan over een reis waar in- en uitcheckgegevens van zijn (dus na het afsluiten van het abonnement en het maken van de reis), geen 'daadwerkelijke praktijkvragen' zouden zijn en derhalve de moeite van het beantwoorden niet waard zouden zijn.
Ik dacht 'ik stel de vraag even op het forum en dan heb ik snel duidelijkheid'. Maar inmiddels is me duidelijk geworden dat dit blijkbaar een hele lastige vraag is en verschillende onder jullie al enige tijd bezig zijn om hier duidelijkheid in te krijgen. Ik blijf hopen dat ik een antwoord van de NS ontvang, want ik wil het abonnement inderdaad niet afsluiten alvorens ik hier duidelijkheid over heb. Anders heb ik straks een enorme berg aan extra kosten. Dank in ieder geval dat jullie zo snel hebben gereageerd.
NS, nu jullie nog.
Zoals ik eerder al aangaf kun jij kosteloos uitchecken op station Holendrecht. Er zijn situaties waarbij het best even lastig is (ook voor ons), maar in jouw geval kun je mijn antwoord in reactie 11 aannemen.
Zoals ik eerder al aangaf kun jij kosteloos uitchecken op station Holendrecht. Er zijn situaties waarbij het best even lastig is (ook voor ons), maar in jouw geval kun je mijn antwoord in reactie 11 aannemen.

Wellicht was het dan handig geweest als je je reactie iets overtuigender had geformuleerd in plaats van te kiezen voor de als ... dan variant. Zoals Pe_pe al aangaf is door de reiziger niet na te gaan of aan de als-clausule is voldaan, waardoor deze dus ook niet kan concluderen of het dan-gevolg van toepassing is.
Als het "best even lastig is" voor jullie moet je gaan klagen bij je leidinggevende die het blijkbaar vertikt om je van de informatie te voorzien die je nodig hebt om je werk uit te voeren, maar val daar alsjeblieft niet de reizigers mee lastig die al sinds de introductie van dit belabberde abonnement proberen om de voorwaarden ervan boven tafel te krijgen en bij elke poging geschoffeerd worden door jou en je collega's.
Zoals ik eerder al aangaf kun jij kosteloos uitchecken op station Holendrecht. Er zijn situaties waarbij het best even lastig is (ook voor ons), maar in jouw geval kun je mijn antwoord in reactie 11 aannemen.

Ik ben blij met deze verduidelijking, aangezien ik uit het eerste antwoord niet kon opmaken óf Den Dolder - Utrecht - Amsterdam Zuid als het korte traject gezien wordt. Maar met deze aanvulling is het me duidelijk dat dit zo is en ik dus op Holendrecht kosteloos kan uitchecken. Dank!
Goed om te horen, Eastbird!
@eastbird

Een screenshot opslaan van het antwoord van Klaas-Jan NS kan mogelijk nog van pas komen. Niet dat er enig recht aan te ontlenen is, maar misschien draagt dat er toe bij dat NS u uit coulance achteraf niet méér in rekening brengt dan uit het antwoord van Klaas-Jan NS blijkt, als dat later toch niet blijkt te kloppen.

Reageer