Weekend Vrij wijzigingen 2016Toon eerste bericht

59 reacties

Badge +3
Het is voor mij onduidelijk waarom de vertraging niet berekend wordt aan de hand van het door de reisplanner gegeven aangepaste reisadvies.

In de voorwaarden Geld Terug bij Vertraging staat: "Onder vertraging in de zin van de regeling “Geld Terug Bij Vertraging” wordt verstaan een door de Railverkeersleiding (ProRail) vastgestelde en geregistreerde afwijking van de dienstregeling waarbij de NS-trein, waarin u zich bevindt of de NS-trein(en) die u neemt op basis van de vooraf bepaalde Optimale reisroute naar het NS-bestemmingsstation, en daar ten minste 30 minuten later arriveert dan in de Jaardienst regeling staat vermeld. Onder een vertraging wordt niet verstaan een afwijking van de Jaardienstregeling (bijvoorbeeld ten gevolge van werkzaamheden of een stremming) die vooraf door NS is aangekondigd."

Verder staat toegelicht dat een NS-trein "een door NS geëxploiteerd vervoermiddel op verbindingen waar NS volgens de Jaardienstregeling het openbaar vervoer van personen verricht" is, en dat de Jaardienstregeling "het door NS op www.ns.nl weergegeven schema van reismogelijkheden met door NS geëxploiteerde Vervoermiddelen binnen de grenzen van Nederland" is.

Uit bovenstaande maak ik op dat in normale omstandigheden de opgelopen vertraging gelijk is aan het tijdsverschil tussen de in de reisplanner vooraf gepubliceerde aankomsttijd en de werkelijke aankomsttijd. Ik begrijp dat de voorwaarden geen betrekking hebben op een situatie waarin sprake is van geplande werkzaamheden, maar het lijkt mij vrij normaal dat je ook bij een vooraf aangekondigde afwijking van de Jaardienstregeling die in de reisplanner is verwerkt, de vertraging op dezelfde manier berekent. In dit bericht geeft Sivan ook aan dat het zo werkt.

Waarom wordt de vertraging bij geplande werkzaamheden in de praktijk kennelijk niet berekend aan de hand van het verschil tussen de door de reisplanner vooraf gepubliceerde aankomsttijd en de werkelijke aankomsttijd?
Reputatie 2
Het is voor mij onduidelijk waarom de vertraging niet berekend wordt aan de hand van het door de reisplanner gegeven aangepaste reisadvies.
Dat is inderdaad veel logischer.
Ik snap je punt Tochjo. Ik vraag Sivan even om dit verder toe te lichten, aangezien zij ook het andere topic heeft gepost. Zij zal zo spoedig mogelijk met een terugkoppeling komen.
Ik heb bovenstaande zojuist uitgevraagd. Ik kom er op terug. Ik heb verzocht die zo hoog mogelijk uit te zetten, zodat we zekerheid hebben. Ik kom er op terug.
Ik heb zojuist een reminder gestuurd.

Edit: dinsdag 25 oktober wederom om een update gevraagd.
Badge +3
Ik begrijp daaruit dat de hoeveelheid vertraging die bij geplande werkzaamheden wordt opgelopen wel degelijk wordt berekend aan de hand van het door de reisplanner gegeven alternatieve reisadvies en dat een toelichting bij het indienen van de claim raadzaam is. Duidelijk, bedankt!
Het spoor is behoorlijk onbruikbaar in het weekend. Ik was heel blij met mijn weekend vrij kaart, maar de tweede helft van het jaar nog geen reis kunnen maken zonder uitgevallen treinen en bus inzet. Ook vaak toch maar voor de auto gekozen. Zorgt voor vele ontevreden vroeger uitbed gekomen reizigers die op de bestemming aangekomen uitgebreid verslag doen van hun ontberingen en dubbele kosten...... Mischien toch iets bedenken om ons tegemoed te komen?
Haha wat een prutsers elke weekend is het feest of de trein rijdt niet of er is weer een storing vandaag weer stroomstoring hahaha echt triest denk dat je nog beter met de auto kan gaan!
Hallo Kokt, vervelend om te lezen dat je vandaag hinder hebt van de stoomstoring. Ik ben benieuwd op welk traject je regelmatig reist? Dan kan ik dit doorgeven en kunnen we kijken of er mogelijkheden zijn om dit specifieke traject te verbeteren.

Reageer