Weekend Vrij wijzigingen 2016


Laatst bewerkt op 16-03-20016

Vanaf 1 januari 2016 is het tarief van het Weekend Vrij 2e klas gestegen van € 29. naar € 32. Deze prijsverhoging gaat in op het moment dat het abonnement wordt verlengd. Daar staat wat tegenover. Vanaf nu mag je ook op alle feestdagen vrij reizen met het Weekend Vrij abonnement.

Welke feestdagen kent NS in 2016?
Goede Vrijdag - 25 maart 2016
Pasen: 1e Paasdag 27 maart 2016 & 2e Paasdag 28 maart 2016
Koningsdag - 27 april 2016
Hemelvaartsdag - 5 mei 2016
Pinksteren: 1e Pinksterdag - 15 mei 2016 & 2e Pinksterdag - 16 mei 2016
Kerst: 1e Kerstdag 25 december 2016 & 2e Kerstdag 26 december 2016

Waarom is de prijs van het 2e klas Weekend Vrij abonnement verhoogd?
De prijs van het abonnement Weekend Vrij 2e klas zal worden verhoogd naar 32 euro per maand. Hiermee blijft Weekend Vrij nog steeds lager geprijsd dan de introductieprijs van 40 euro in 2011. Samen met deze verhoging krijgen reizigers met Weekend Vrij wel extra dagen per jaar waarop zij kosteloos mogen reizen: abonnementhouders van Weekend Vrij mogen per 1 januari 2016 alle feestdagen door de week ook kosteloos reizen, terwijl dit nu nog niet het geval was. Gemiddeld betekent dit dat klanten 7 dagen per jaar extra kosteloos mogen reizen en hiermee bijvoorbeeld ook in de lange weekenden van Pasen en Pinksteren op maandag mogen reizen. Weekend Vrij is dan in lijn met producten zoals Dal Vrij, Dal Voordeel en het Weekend Studentenreisproduct. Hiermee komt NS tegemoet aan een veelgehoord verzoek en wordt tevens het portfolio vereenvoudigd.

Wat is de nieuwe prijs van mijn Weekend Vrij abonnement?
De abonnementsprijs van Weekend Vrij 2e klas is gestegen van € 29,- naar € 32,- per maand. De abonnementsprijs van Weekend Vrij 1e klas is verlaagd van € 45,- naar € 39,- per maand.

Wanneer gaat de prijswijziging van mijn Weekend Vrij abonnement in?
De prijswijziging gaat in op het moment in 2016 waarop jouw abonnement verlengd wordt.

Verandert er iets aan het reizen op feestdagen met mijn Weekend Vrij abonnement?
Vanaf 1 januari 2016 mogen Weekend Vrij abonnementhouders ook gratis reizen op alle feestdagen die niet in het weekend vallen.

Ik heb geen toestemming gegeven voor reclame/aanbiedingen. Waarom krijg ik toch dit bericht?
Dit bericht is verstuurd om Weekend Vrij abonnementhouders te informeren over een wijziging in de dienstverlening. NS hoeft daarom geen rekening te houden met permissies.

Gaat het vrij reizen op feestdagen in op het moment dat mijn Weekend Vrij abonnement wordt verlengd?
Nee, alle Weekend Vrij abonnementhouders kunnen vanaf 1 januari 2016 vrij reizen op feestdagen. Dit is dus onafhankelijk van het moment waarop uw abonnement wordt verlengd.

Ik krijg een e-mail/brief van NS dat het tarief van mijn 2e klas Weekend Vrij abonnement wordt verhoogd van € 29 naar € 32 euro per maand, maar ik betaal € 20 per maand?
Weekend Vrij-abonnees die 65 jaar of ouder zijn, óf die het Weekend Vrij als een Bijabonnement hebben, betalen inderdaad geen € 29 per maand, maar € 20 per maand. Dit tarief wordt verhoogd van € 20 naar € 22 per maand. De prijsverhoging gaat pas in per de verlengdatum.

Is vrij reizen op feestdagen voor Weekend Vrij abonnees ook geldig bij andere treinvervoerders?
Ja, de geldigheid van Weekend Vrij is bij alle treinvervoerders gelijk.

59 reacties

Reputatie 2
Het is voor mij onduidelijk waarom de vertraging niet berekend wordt aan de hand van het door de reisplanner gegeven aangepaste reisadvies.
Dat is inderdaad veel logischer.
Ik snap je punt Tochjo. Ik vraag Sivan even om dit verder toe te lichten, aangezien zij ook het andere topic heeft gepost. Zij zal zo spoedig mogelijk met een terugkoppeling komen.
Ik heb bovenstaande zojuist uitgevraagd. Ik kom er op terug. Ik heb verzocht die zo hoog mogelijk uit te zetten, zodat we zekerheid hebben. Ik kom er op terug.
Ik heb zojuist een reminder gestuurd.

Edit: dinsdag 25 oktober wederom om een update gevraagd.
Wat betreft het Weekend Vrij:

In 2016 en 2017 worden er inderdaad veel werkzaamheden uitgevoerd door Prorail. Dit wordt gedaan om het spoorvervoer in Nederland te verbeteren. Helaas kan dat niet zonder impact voor reizigers. NS probeert hinder zoveel mogelijk te verminderen, dmv inzet van bussen of omreisadviezen. Ook wordt er zo gepland dat niet elk weekend hetzelfde baanvak eruit ligt.

Per 1 januari 2016 zijn de prijzen van Weekend Vrij 2e klas verhoogd naar 32 Euro. Dat is echter nog steeds lager dan de introductieprijs in 2011 van 40 Euro. Ook krijgen Weekend Vrij klanten de mogelijkheid om alle feestdagen zonder extra kosten te reizen. Voor 1 januari 2016 kregen Weekend Vrij klanten enkel 40% korting. Per 1 januari 2017 wordt Weekend Vrij niet in prijs verhoogd.

Als reactie op Tochjo:

In geval van geplande werkzaamheden geldt er vaak een aangepast reisadvies. Hierdoor kan het gebeuren dat de klant een langere reistijd heeft dan normaal. Omdat het een vooraf aangekondigde aangepaste dienstregeling betreft, geldt die extra reistijd niet als vertraging. Wanneer de klant in vergelijking met dit aangepaste reisadvies alsnog een vertraging van 30 minuten of meer oploopt, komt hij uiteraard wel in aanmerking voor de GTBV-regeling.

Vertraging berekenen bij een aangepast reisadvies is vaak lastiger is omdat de punctualiteit van vervangende bussen minder goed gemeten/geregistreerd kan worden dan treinpunctualiteit. Hierdoor zou het kunnen gebeuren dat het systeem een claim afwijst terwijl de klant wel recht had op vertraging. Vaak wordt dit alsnog hersteld wanneer een bezwaar wordt ingediend.
Badge +3
Ik begrijp daaruit dat de hoeveelheid vertraging die bij geplande werkzaamheden wordt opgelopen wel degelijk wordt berekend aan de hand van het door de reisplanner gegeven alternatieve reisadvies en dat een toelichting bij het indienen van de claim raadzaam is. Duidelijk, bedankt!
Het spoor is behoorlijk onbruikbaar in het weekend. Ik was heel blij met mijn weekend vrij kaart, maar de tweede helft van het jaar nog geen reis kunnen maken zonder uitgevallen treinen en bus inzet. Ook vaak toch maar voor de auto gekozen. Zorgt voor vele ontevreden vroeger uitbed gekomen reizigers die op de bestemming aangekomen uitgebreid verslag doen van hun ontberingen en dubbele kosten...... Mischien toch iets bedenken om ons tegemoed te komen?
Haha wat een prutsers elke weekend is het feest of de trein rijdt niet of er is weer een storing vandaag weer stroomstoring hahaha echt triest denk dat je nog beter met de auto kan gaan!
Hallo Kokt, vervelend om te lezen dat je vandaag hinder hebt van de stoomstoring. Ik ben benieuwd op welk traject je regelmatig reist? Dan kan ik dit doorgeven en kunnen we kijken of er mogelijkheden zijn om dit specifieke traject te verbeteren.

Reageer