Weekend Vrij wijzigingen 2016


Laatst bewerkt op 16-03-20016

Vanaf 1 januari 2016 is het tarief van het Weekend Vrij 2e klas gestegen van € 29. naar € 32. Deze prijsverhoging gaat in op het moment dat het abonnement wordt verlengd. Daar staat wat tegenover. Vanaf nu mag je ook op alle feestdagen vrij reizen met het Weekend Vrij abonnement.

Welke feestdagen kent NS in 2016?
Goede Vrijdag - 25 maart 2016
Pasen: 1e Paasdag 27 maart 2016 & 2e Paasdag 28 maart 2016
Koningsdag - 27 april 2016
Hemelvaartsdag - 5 mei 2016
Pinksteren: 1e Pinksterdag - 15 mei 2016 & 2e Pinksterdag - 16 mei 2016
Kerst: 1e Kerstdag 25 december 2016 & 2e Kerstdag 26 december 2016

Waarom is de prijs van het 2e klas Weekend Vrij abonnement verhoogd?
De prijs van het abonnement Weekend Vrij 2e klas zal worden verhoogd naar 32 euro per maand. Hiermee blijft Weekend Vrij nog steeds lager geprijsd dan de introductieprijs van 40 euro in 2011. Samen met deze verhoging krijgen reizigers met Weekend Vrij wel extra dagen per jaar waarop zij kosteloos mogen reizen: abonnementhouders van Weekend Vrij mogen per 1 januari 2016 alle feestdagen door de week ook kosteloos reizen, terwijl dit nu nog niet het geval was. Gemiddeld betekent dit dat klanten 7 dagen per jaar extra kosteloos mogen reizen en hiermee bijvoorbeeld ook in de lange weekenden van Pasen en Pinksteren op maandag mogen reizen. Weekend Vrij is dan in lijn met producten zoals Dal Vrij, Dal Voordeel en het Weekend Studentenreisproduct. Hiermee komt NS tegemoet aan een veelgehoord verzoek en wordt tevens het portfolio vereenvoudigd.

Wat is de nieuwe prijs van mijn Weekend Vrij abonnement?
De abonnementsprijs van Weekend Vrij 2e klas is gestegen van € 29,- naar € 32,- per maand. De abonnementsprijs van Weekend Vrij 1e klas is verlaagd van € 45,- naar € 39,- per maand.

Wanneer gaat de prijswijziging van mijn Weekend Vrij abonnement in?
De prijswijziging gaat in op het moment in 2016 waarop jouw abonnement verlengd wordt.

Verandert er iets aan het reizen op feestdagen met mijn Weekend Vrij abonnement?
Vanaf 1 januari 2016 mogen Weekend Vrij abonnementhouders ook gratis reizen op alle feestdagen die niet in het weekend vallen.

Ik heb geen toestemming gegeven voor reclame/aanbiedingen. Waarom krijg ik toch dit bericht?
Dit bericht is verstuurd om Weekend Vrij abonnementhouders te informeren over een wijziging in de dienstverlening. NS hoeft daarom geen rekening te houden met permissies.

Gaat het vrij reizen op feestdagen in op het moment dat mijn Weekend Vrij abonnement wordt verlengd?
Nee, alle Weekend Vrij abonnementhouders kunnen vanaf 1 januari 2016 vrij reizen op feestdagen. Dit is dus onafhankelijk van het moment waarop uw abonnement wordt verlengd.

Ik krijg een e-mail/brief van NS dat het tarief van mijn 2e klas Weekend Vrij abonnement wordt verhoogd van € 29 naar € 32 euro per maand, maar ik betaal € 20 per maand?
Weekend Vrij-abonnees die 65 jaar of ouder zijn, óf die het Weekend Vrij als een Bijabonnement hebben, betalen inderdaad geen € 29 per maand, maar € 20 per maand. Dit tarief wordt verhoogd van € 20 naar € 22 per maand. De prijsverhoging gaat pas in per de verlengdatum.

Is vrij reizen op feestdagen voor Weekend Vrij abonnees ook geldig bij andere treinvervoerders?
Ja, de geldigheid van Weekend Vrij is bij alle treinvervoerders gelijk.

59 reacties

Hallo Kokt, vervelend om te lezen dat je vandaag hinder hebt van de stoomstoring. Ik ben benieuwd op welk traject je regelmatig reist? Dan kan ik dit doorgeven en kunnen we kijken of er mogelijkheden zijn om dit specifieke traject te verbeteren.
Haha wat een prutsers elke weekend is het feest of de trein rijdt niet of er is weer een storing vandaag weer stroomstoring hahaha echt triest denk dat je nog beter met de auto kan gaan!
Het spoor is behoorlijk onbruikbaar in het weekend. Ik was heel blij met mijn weekend vrij kaart, maar de tweede helft van het jaar nog geen reis kunnen maken zonder uitgevallen treinen en bus inzet. Ook vaak toch maar voor de auto gekozen. Zorgt voor vele ontevreden vroeger uitbed gekomen reizigers die op de bestemming aangekomen uitgebreid verslag doen van hun ontberingen en dubbele kosten...... Mischien toch iets bedenken om ons tegemoed te komen?
Badge +3
Ik begrijp daaruit dat de hoeveelheid vertraging die bij geplande werkzaamheden wordt opgelopen wel degelijk wordt berekend aan de hand van het door de reisplanner gegeven alternatieve reisadvies en dat een toelichting bij het indienen van de claim raadzaam is. Duidelijk, bedankt!
Wat betreft het Weekend Vrij:

In 2016 en 2017 worden er inderdaad veel werkzaamheden uitgevoerd door Prorail. Dit wordt gedaan om het spoorvervoer in Nederland te verbeteren. Helaas kan dat niet zonder impact voor reizigers. NS probeert hinder zoveel mogelijk te verminderen, dmv inzet van bussen of omreisadviezen. Ook wordt er zo gepland dat niet elk weekend hetzelfde baanvak eruit ligt.

Per 1 januari 2016 zijn de prijzen van Weekend Vrij 2e klas verhoogd naar 32 Euro. Dat is echter nog steeds lager dan de introductieprijs in 2011 van 40 Euro. Ook krijgen Weekend Vrij klanten de mogelijkheid om alle feestdagen zonder extra kosten te reizen. Voor 1 januari 2016 kregen Weekend Vrij klanten enkel 40% korting. Per 1 januari 2017 wordt Weekend Vrij niet in prijs verhoogd.

Als reactie op Tochjo:

In geval van geplande werkzaamheden geldt er vaak een aangepast reisadvies. Hierdoor kan het gebeuren dat de klant een langere reistijd heeft dan normaal. Omdat het een vooraf aangekondigde aangepaste dienstregeling betreft, geldt die extra reistijd niet als vertraging. Wanneer de klant in vergelijking met dit aangepaste reisadvies alsnog een vertraging van 30 minuten of meer oploopt, komt hij uiteraard wel in aanmerking voor de GTBV-regeling.

Vertraging berekenen bij een aangepast reisadvies is vaak lastiger is omdat de punctualiteit van vervangende bussen minder goed gemeten/geregistreerd kan worden dan treinpunctualiteit. Hierdoor zou het kunnen gebeuren dat het systeem een claim afwijst terwijl de klant wel recht had op vertraging. Vaak wordt dit alsnog hersteld wanneer een bezwaar wordt ingediend.
Ik heb zojuist een reminder gestuurd.

Edit: dinsdag 25 oktober wederom om een update gevraagd.
Ik heb bovenstaande zojuist uitgevraagd. Ik kom er op terug. Ik heb verzocht die zo hoog mogelijk uit te zetten, zodat we zekerheid hebben. Ik kom er op terug.
Ik snap je punt Tochjo. Ik vraag Sivan even om dit verder toe te lichten, aangezien zij ook het andere topic heeft gepost. Zij zal zo spoedig mogelijk met een terugkoppeling komen.
Reputatie 2
Het is voor mij onduidelijk waarom de vertraging niet berekend wordt aan de hand van het door de reisplanner gegeven aangepaste reisadvies.
Dat is inderdaad veel logischer.
Badge +3
Het is voor mij onduidelijk waarom de vertraging niet berekend wordt aan de hand van het door de reisplanner gegeven aangepaste reisadvies.

In de voorwaarden Geld Terug bij Vertraging staat: "Onder vertraging in de zin van de regeling “Geld Terug Bij Vertraging” wordt verstaan een door de Railverkeersleiding (ProRail) vastgestelde en geregistreerde afwijking van de dienstregeling waarbij de NS-trein, waarin u zich bevindt of de NS-trein(en) die u neemt op basis van de vooraf bepaalde Optimale reisroute naar het NS-bestemmingsstation, en daar ten minste 30 minuten later arriveert dan in de Jaardienst regeling staat vermeld. Onder een vertraging wordt niet verstaan een afwijking van de Jaardienstregeling (bijvoorbeeld ten gevolge van werkzaamheden of een stremming) die vooraf door NS is aangekondigd."

Verder staat toegelicht dat een NS-trein "een door NS geëxploiteerd vervoermiddel op verbindingen waar NS volgens de Jaardienstregeling het openbaar vervoer van personen verricht" is, en dat de Jaardienstregeling "het door NS op www.ns.nl weergegeven schema van reismogelijkheden met door NS geëxploiteerde Vervoermiddelen binnen de grenzen van Nederland" is.

Uit bovenstaande maak ik op dat in normale omstandigheden de opgelopen vertraging gelijk is aan het tijdsverschil tussen de in de reisplanner vooraf gepubliceerde aankomsttijd en de werkelijke aankomsttijd. Ik begrijp dat de voorwaarden geen betrekking hebben op een situatie waarin sprake is van geplande werkzaamheden, maar het lijkt mij vrij normaal dat je ook bij een vooraf aangekondigde afwijking van de Jaardienstregeling die in de reisplanner is verwerkt, de vertraging op dezelfde manier berekent. In dit bericht geeft Sivan ook aan dat het zo werkt.

Waarom wordt de vertraging bij geplande werkzaamheden in de praktijk kennelijk niet berekend aan de hand van het verschil tussen de door de reisplanner vooraf gepubliceerde aankomsttijd en de werkelijke aankomsttijd?
Ik heb erbij gezet dat het gaat om de maximaal geplande vertraging. Bedankt dat je hier ook nog even een voorbeeld geeft Pe_pe. Mocht dit nog onduidelijk zijn voor andere forumleden dan hoor ik het graag.
@Pe_pe Dat bedoel ik ook, ik zal dit iets duidelijker verwoorden in mijn eerdere post.

De mededeling klopt nog steeds niet: Als jullie vermelden "extra reistijd 15 tot 45 minuten" en uit de aangepaste reisplanner blijkt dat in jouw geval de geplande extra reistijd 15 minuten is, beginnen jullie toch pas bij 45 minuten met tellen. Je hebt in dat geval dus pas bij 45+30=75 minuten vertraging ten opzichte van de normale dienstregeling eventueel recht op gtbv. Dat betekent dus een uitholling van gtbv bovenop de geplande extra reistijd. Dat is eerder een ondersteuning van de stellingname van rkock in reactie 41 dan een verzachting.
Reputatie 7
Badge +3
@Miriam NS
Het zou veel minder overlast geven als je werkzaamheden na 20.00 uur zou uitvoeren zoals op Zwolle-Wierden gebeurt. Het weekend veroorzaakt veel meer overlast.
@Pe_pe Dat bedoel ik ook, ik zal dit iets duidelijker verwoorden in mijn eerdere post.
Mocht je hierdoor veel vertraging oplopen dan kun je gebruik maken van onze compensatie regeling.
Was het maar waar. Vertraging door werkzaamheden vergoeden jullie niet, tenzij de vertraging meer dan een half uur meer dan de maximaal aangekondigde vertraging voor die werkzaamheden is én de claim niet alleen door de afwijscomputer wordt beoordeeld.

De werkzaamheden zijn tien dagen van te voren bekend, dus u kunt dan voor het volgend weekend plannen.
Er zijn ook mensen die hun agenda eerder 10 weken dan 10 dagen van tevoren vullen. Bovendien blijkt steeds vaker dat 10 dagen van tevoren de informatie over de werkzaamheden die NS verstrekt nog niet juist, compleet en betrouwbaar is.
Je mening geven mag altijd rkcok. De collega's van ProRail proberen werkzaamheden in te plannen op rustige tijdstippen, zoals 's nachts en in het weekend. Het doel hierbij is ook om zoveel mogelijk werkzaamheden tegelijk uit te voeren om zo de hinder te beperken. Ik snap het erg vervelend is als je regelmatig in het weekend reist en hinder hebt van deze werkzaamheden. Mocht je hierdoor meer dan 30 minuten vertraging oplopen bovenop de maximaal geplande vertraging dan kun je gebruik maken van onze compensatie regeling.


Nee, Natuurlijk niet in de spits. Maar waarom niet vroege ochtenduren. En ik heb al uitgelegd dat ik ieder wknd moet reizen en dat plannen voor een volgend weekend dus niet gaat. Ik ben het er mee eens dat het een mooie prijs is, vindik zelf ook. Maar al die vertragingen en werkzaamheden zorgen voor zoveel frustratie dat dat bijna niet meer uitmaakt. Maar goed niks aan te doen. NS heeft nou eenmaal monopoly in nl. Wilde gewoon even mijn mening uiten
Reputatie 7
Badge +4
Werkzaamheden in de weekenden zorgen voor de minste overlast. Weekendvrij is overigens goedkoper geworden: Het was 45, werd even 29 en daarna met de uitbreiding voor de feestdagen 32. Het is denk ik het abonnement met de beste prijs.pret verhouding. De werkzaamheden zijn tien dagen van te voren bekend, dus u kunt dan voor het volgend weekend plannen.

De werkzaamheden door de week in de spits doen, lijkt me voor meer overlast zorgen, ik denk dat het niet anders kan dan nu.
Ik vind het niet kloppen dat het weekendabonnement duurder is geworden. Bijna ieder weekend zijn er werkzaamheden waardoor ik moet omreizen, met een NS bus moet reizen ipv trein of vertraging heb. Ik kon voor de verhoging ook al op feestdagen reizen dus ik heb niks aan de " 7 extra dagen kosteloos reizen (met een abo is het sowieso niet kosteloos). Ik had juist wen tegemoetkoming verwacht.
Ik moet ieder weekend reizen voor werk dus plannen voor een ander wknd kan niet. En dan zouden er waarschijnlijk toch werkzaamheden of vertrgingen zijn.
Reputatie 2
Ja dat werkt. Goed verstopt!
Reputatie 6
Badge +2
Jammer dat je de datum van deze berichten niet kunt zien, alleen vage aanduidingen als 2 jaar geleden.
Zet de muiscursor erop (of bij een aanraakscherm je vinger), dan zie je een pop-up met de datum en tijd, in dit geval 21 maart 2014, 13:07. Er wordt altijd naar beneden afgerond. "1 jaar geleden" bijvoorbeeld betekent dus "1 tot 2 jaar geleden". bijdragevandennis 201608
Reputatie 2
Het blijkt dus al ten minste twee jaar te spelen. Jammer dat je de datum van deze berichten niet kunt zien, alleen vage aanduidingen als 2 jaar geleden.
Reputatie 6
Badge +2
Zie ook https://forum.ns.nl/archief-43/vermelding-65-plusprijs-tijdens-bestelprocedure-abonnement-907. bijdragevandennis 201608
Reputatie 2
Ok, bedankt voor de informatie.
Reputatie 7
Badge +4
Aan het eind krijgt u een prijs van 20 euro, als het goed is. Anders is het wijs het via Klantenservice te regelen, dan is het in vijf minuten klaar als u al een persoonlijke chipkaart heeft.


De snelste manier, is dus Klantenservice bellen: 030-7515155. Het is tegen lokaal tarief en ze zijn er de hele week, 24 uur per dag.

Wilt u contact opnemen middels Twitter: https://twitter.com/ns_online
Het kan ook via Facebook: https://nl-nl.facebook.com/nederlandsespoorwegen
Wilt u een livechat met een echt mens: https://chat.webhelp.nl/ns/
Mailen gaat via het contactformulier: https://www.ns.nl/formulieren/contact.html
Als u iets met een bijlage wilt versturen, kunt u dat hier vragen.

Bedenk wel dat het antwoord op een mail doorgaans lang op zich laat wachten.

Reageer