beantwoord

Welke routes kan ik nemen met een Traject Vrij voor Leiden - Amsterdam Amstel?

  • 8 augustus 2014
  • 78 reacties
  • 3573 Bekeken


Toon eerste bericht
This topic has been closed for comments

78 reacties

We zullen het nogmaals onder de loep nemen
Ik kwam inderdaad ook op 9 TE extra, vandaar mijn vraag.
Dank voor de moeite alvast!
Hoi allen,

Ik heb even een procesmanager op deze case gezet. Ook voor mij is dit nog erg technisch allemaal.

Ook hij komt op de volgende berekening:
Hilversum - Amsterdam CS = 29 TE
Amsterdam CS - Amsterdam Amstel = 6
Samen 35
Amsterdam Amstel - Hilversum = 26
verschil = 9

De onduidelijkheid zit hem echter in de omweg. Die moet je namelijk twee keer berekenen (heen en terug Amd CS - Muiderpoort) en dus twee keer 4 TE). Daardoor komen wij uit op 13 TE.

Om nu echt even zeker te weten hoe het zit, en om te zorgen dat wanneer dit juist blijkt, dit aangepast wordt bij NS, heb ik contact genomen met de marketeer die over Traject Vrij gaat. Hij is ook de persoon die Hessel toentertijd heeft geholpen.

Sorry iedereen, voor alle onduidelijkheid en op elkaar staande uitspraken. Ik ben het met jullie eens dat jullie meer duidelijkheid moeten krijgen. Ik ga er mee aan de slag!
Ik mis in het verhaal van Sivan de toelichting waarom je de omweg twee keer zou moeten berekenen. De reisplanner lijkt immers vrij duidelijk in haar antwoord dat het verschil in tariefeenheden toch echt 9 is en niet 13.
Bovendien is het nogal treurig dat uit de reacties van Sivan en Klaas-Jan blijkt dat de NS nog steeds niet of nauwelijks weet hoe de automatisch geïncasseerde bedragen voor reizen buiten het afgekochte traject worden berekend. Niet alleen was men vorig jaar dus nog lang niet klaar voor de overhaaste introductie van dit abonnement, men is dit nog steeds niet.
Meteen terugkoppeling gehad:

De reiziger heeft TV Hilversum-Amsterdam Amstel

Reizen
Reiziger mag met dit abonnement zowel via Utrecht Centraal, Duivendrecht, als Weesp/A’dam Muiderpoort reizen, conform de reisplanner.

Rekeningloos in/uitstappen
Reiziger mag op alle tussenstations uitstappen onderweg van de volgende trajecten:
- Hilversum-Weesp-Amsterdam Muiderpoort-Amstel
- Hilversum-Weesp-Duivendrecht-Amstel
- Dus ook Hilversum Media Park

Wanneer de reiziger reist naar Utrecht Centraal, brengt NS 18 TE in rekening (Hilversum-Utrecht Centraal). De route via Utrecht Centraal naar Amstel is meer dan 10 TE langer, bijna twee keer zo lang als de rechtstreekse route.

Wanneer de reiziger reist naar Amsterdam Centraal, brengt NS 4 TE in rekening (Amsterdam Muiderpoort-Amsterdam Centraal).

Hopelijk brengt dit meer duidelijkheid over de eerder gestelde vraag.

Wanneer de reiziger reist naar Amsterdam Centraal, brengt NS 4 TE in rekening (Amsterdam Muiderpoort-Amsterdam Centraal).

Hopelijk brengt dit meer duidelijkheid over de eerder gestelde vraag.


Nee, dit brengt niet meer duidelijkheid, want nog steeds is onduidelijk waarom bij een verschil van minder dan 10 TE ten opzichte van de kortste route toch kosten in rekening worden gebracht.
Badge +3
Reizen
Reiziger mag met dit abonnement zowel via Utrecht Centraal, Duivendrecht, als Weesp/A’dam Muiderpoort reizen, conform de reisplanner.

De reiziger mag ook via Amsterdam Centraal reizen. Deze route verschijnt immers ook in de reisplanner. Niet vaak (elke twee uur, want aankomst te Amsterdam met IC Berlijn), maar hij staat er wel.
@Theo: De route via Amsterdam Centraal is niet afgekocht, omdat deze route in zijn totaliteit meer dan 10 tariefeenheden afwijkt van de kortste route, via Muiderpoort. Bij uitchecken op Amsterdam Centraal wordt dus het aanvullende deel Centraal – Muiderpoort a 4 tariefeenheden in rekening gebracht.

@Tochjo: dat mag ook, maar de tussenliggende stations zijn niet afgekocht.
@Theo: De route via Amsterdam Centraal is niet afgekocht, omdat deze route in zijn totaliteit meer dan 10 tariefeenheden afwijkt van de kortste route, via Muiderpoort. Bij uitchecken op Amsterdam Centraal wordt dus het aanvullende deel Centraal – Muiderpoort a 4 tariefeenheden in rekening gebracht.

Kun je me dan in heldere taal uitleggen waarom een reisroute van 35 tariefeenheden meer dan 10 tariefeenheden afwijkt van een reisroute van 26 tariefeenheden? Dat is me namelijk nog steeds niet duidelijk.
Reputatie 6
Badge +2
De route via Amsterdam Centraal is niet afgekocht, omdat deze route in zijn totaliteit meer dan 10 tariefeenheden afwijkt van de kortste route, via Muiderpoort.
Via Muiderpoort is 1 TE langer dan de kortste route, via Asd dus 9, zoals eerder opgemerkt.
Voor de volledigheid:

Hilversum - Duivendrecht - Amstel 26 (kortst)
Hilversum - Muiderpoort - Amstel 27 (+1)
Hilversum - Amsterdam C - Amstel 35 (+9)
Hilversum - Utrecht C - Amstel 51 (+25)
Ook hij komt op de volgende berekening:
Hilversum - Amsterdam CS = 29 TE
Amsterdam CS - Amsterdam Amstel = 6
Samen 35
Amsterdam Amstel - Hilversum = 26
verschil = 9

De onduidelijkheid zit hem echter in de omweg. Die moet je namelijk twee keer berekenen (heen en terug Amd CS - Muiderpoort) en dus twee keer 4 TE). Daardoor komen wij uit op 13 TE.

Ga je schoolgeld maar terug halen:

Hilversum - Amsterdam CS = 29 TE (inclusief 4 TE voor Amsterdam Muiderpoort - Amsterdam Centraal)
Amsterdam CS - Amsterdam Amstel = 6 (inclusief 4 TE voor Amsterdam Centraal - Amsterdam Muiderpoort)
Als je er dan nog een keer 4 TE bij optelt, tel je het trajectdeel dat je twee keer aflegt een derde keer mee!

Daarom klopt die 13 TE niet, het is gewoon 9. 9 is minder dan 10, dus Amsterdam Centraal behoort tot de afgekochte stations, waarvoor geen extra kosten in rekening horen te worden gebracht.

Als deze uiterst gecompliceerde berekening te technisch voor je is, kun je het ook berekenen zoals Dennis het doet: Hilversum-Weesp-Amsterdam Muiderpoort-Amstel is 1 TE langer dan Hilversum-Weesp-Duivendrecht-Amstel. Voor de route via Amsterdam Centraal komt daar tweemaal de tariefafstand Amsterdam Muiderpoort - Amsterdam Centraal bij. 1TE + (2 x 4TE) = 9TE.
Als binnenkort ook de NS tot de conclusie komt dat er onterecht geld is geïncasseerd ben ik erg benieuwd hoe men dit wil gaan corrigeren.
De enige acceptabele oplossing lijkt mij dat de NS voor alle reizen die het afgelopen jaar in rekening zijn gebracht gaat herberekenen of er niet te veel is geïncasseerd en indien dit het geval is deze bedragen automatisch terugstort. Tot op heden is men echter zelden bereid geweest tot het zelfstandig herstellen van gemaakte fouten. De enige situatie die ik me kan herinneren is toen men verzuimd had korting te verlenen op Tweede Paasdag en ook toen was men hier in eerste instantie niet toe bereid en vond men dat de reizigers zichzelf maar moesten melden. Door de onduidelijkheid die de NS doelbewust heeft gecreëerd rond de berekening van de reiskosten buiten het afgekochte traject zou het echter schandalig zijn om in dit geval de bal bij de gedupeerde reizigers te leggen.
Reputatie 4
Badge
Ik begin even met een herhaling van wat hierboven staat, maar even met een aantal tussenstations (of hier daadwerkelijk gestopt wordt is niet relevant).

De kortste route is:
Hilversum - Weesp - Duivendrecht - Amsterdam Amstel deze is 15 + 9 + 2 = 26 TE

De omreisroute via Amsterdam Centraal is:
Hilversum - Weesp - Amsterdam Muiderpoort - Amsterdam Centraal - Amsterdam Muiderpoort - Amsterdam Amstel is 15 + 10 + 4 + 4 + 2 = 35 TE

Dus is de omreisroute duidelijk korter dan 10 TE extra en alleen op basis van deze regel zou je misschien verwachten zonder extra kosten naar Amsterdam Centraal te kunnen reizen.

Er geldt echter wel dat een deel van die route (Amterdam Muiderpoort - Amterdam Centraal - Amterdam Muiderpoort) heen en weer tussen dezelfde stations wordt gereisd. Ik vermoed dat daardoor dit geen omreisroute is op basis waarvan je naar Amsterdam Centraal kunt reizen zonder extra bijbetalen.

Dat is ook wel logisch. Stel dat je een Traject Vrij Hilversum - Utrecht Overvecht zou hebben. Van Utrecht Overvecht naar Utrecht Centraal is 3 TE. Een omreis Hilversum - Utrecht Overvecht via Utrecht Centraal is dus 6 TE extra. Dat is natuurlijk minder dan 10 TE, maar het is voor iedereen logisch dat je met een Traject vrij Hilversum - Utrecht Overvecht, als je doorreist naar Utrecht Centraal en daar uitcheckt, je dan extra moet betalen.

Het lijkt me dus in het algemeen dat de 10 TE regel alleen opgaat als je niet binnen de omreisroute heen en weer tussen dezelfde stations wordt gereisd. In dat geval is het logisch dat er met een Traject Vrij Hilversum - Amsterdam Amstel extra voor een reis naar Amsterdam Centraal moet worden betaald.
Bij mijn weten is de enige documentatie die de NS ons een jaar na introductie van dit abonnement heeft willen verschaffen over de berekening van de reiskosten buiten het afgekochte traject het document van Hessel. Voor de berekening zullen we dan ook van dat document moeten uitgaan en niet van eventuele vermoedens waarom de NS hier toch van zou afwijken.
Het voorbeeld van Hilversum - Utrecht Overvecht - Utrecht Centraal is bovendien slecht gekozen omdat dit geen deel uitmaakt van een geldige omreisroute voor het afgekochte traject.
Sivan NS begint het modereren van dit forum aardig door te krijgen: Een antwoord geven dat kant noch wal raakt en vervolgens het topic negeren.
Zoals ik het begrijp is er maar 1 persoon bij de NS die snapt hoe de tarieven worden berekend (de marketeer waarnaar Sivan in reactie 28 verwijst, die blijkbaar ook verantwoordelijk was voor de enige documentatie die de NS het afgelopen jaar hierover heeft verspreid), ik hoop daarom dat het topic nog niet in de negeerstand staat maar dat gewacht wordt op terugkoppeling van deze persoon.
Vandaar ook mijn opmerkingen in reactie 38. Als de NS al niets begrijpt van deze materie is het niet reëel om te verwachten dat de reiziger dit wel doet (bovendien is er bij mijn weten afgezien van dit forum geen enkele ruchtbaarheid gegeven aan het document dat Hessel heeft verspreid). Daarom zal NS dit toch echt zelf met terugwerkende kracht moeten herstellen.
In het document van Hessel staat voor de beschrijving m.b.t. dit punt het volgende:

Wanneer de alternatieve routes (rood) maximaal 10 TE langer zijn dan
de kortste route (de route waarop uw Traject Vrij prijs is gebaseerd), dan mag u ook zonder
aanvullende rekeningen uitstappen op de tussenstations van deze alternatieve routes


Zoals ik dit lees gaat het er dus om dat je op een traject ook tussentijds mag uitchecken indien de totale reis als je die zou nemen tot je eind station niet meer dan 10TE langer is dan het kortste traject.
Wat dus vergeleken moet worden is een de totale reis m.b.t. je begin en eind station van trajectvrij als je de reisroute kiest die langs het station waarop je uitcheckt. Het hele concept van dubbel tellen van trajecten komt hier niet in voor.

Zie ook voorbeeld 4 van het document. Hierin wordt de reisafstand in TE van de kortste route vergeleken met de 'totale' reisafstand van de route waarlangs uitgestapt wordt:
Utrecht - Baarn (kortste route via Den Dolder/Soest): 24 TE
Via Hilversum: 25 TE (+1)
Via Amersfoort: 30 TE (+6)
Hier staat niets bij over het (eventueel) dubbel tellen van bepaalde trajecten.

Het argument dat het ingewikkeld is zou ik NOOIT meer uit de mond van iemand van de NS willen horen. De NS kiest er zelf voor het zo ingewikkeld te maken. Men had ook kunnen kiezen om, net als bij de jaartracjectkaart, het toe te staan om op alle toegestane reisroutes vrij in- en uit te checken. De keuze om dit heel complex te maken is door de NS gemaakt en niet door de reiziger.
Hoi allen,

Bedankt voor jullie aanvullingen. Het bericht van Kamcon heb ik doorgezet naar een andere afdeling. Kamcon, bedankt voor je uitgebreide toelichting met illustraties.

Fijn dat jullie kritisch blijven. Dat houdt ons ook scherp. Zoals beloofd houd ik jullie ook nu op de hoogte van de terugkoppeling.
Ja, kamcon, zo'n fraaie doelredenering die recht praat wat krom is, is NS tot inspiratie. Ze waren er zelf nog niet op gekomen om ter plekke en extra beperkende voorwaarde te verzinnen dat toegestane reisroutes waarbij een deeltraject dubbel wordt afgelegd niet meetellen voor Traject Vrij. 😠
De terugkoppeling:

Een omreisroute is niet geldig wanneer die ontstaat door heen en weer te reizen; bij een toegestane omreisroute kom je, als je de kortste route verlaat, verderop weer op die kortste route terug. Als je t.o.v. je kortste route gratis heen en weer zou mogen reizen, dan kan dat eigenlijk op elk tariefpunt zolang je maar niet meer dan 10 TE je kortste route verlaat.

In het voorbeeld dat door Kamcon is gegeven zou je dan ook gratis naar A’dam Bijlmer Arena en A’dam Holendrecht mogen.
Dus het document van Hessel waar we een jaar op hebben moeten wachten kan bij deze ook weer de prullenbak in omdat de NS gewoon de regels aanpast als de prijzen niet blijken te kloppen.

Goed bezig, NS! Het is weer pijnlijk duidelijk geworden wie er op 1, 2 en 3 staat.
Dat document is ook gelijk weggehaald als ik het zo zie, ze kunnen wel snel zijn....

Oh toch niet, andere link geworden.
Als je t.o.v. je kortste route gratis heen en weer zou mogen reizen, dan kan dat eigenlijk op elk tariefpunt zolang je maar niet meer dan 10 TE je kortste route verlaat.

In het voorbeeld dat door Kamcon is gegeven zou je dan ook gratis naar A’dam Bijlmer Arena en A’dam Holendrecht mogen.

Dat is niet het geval, want die liggen niet op een toegestane reisroute. Simpel gezegd: als je een reis plant van Hilversum naar Amsterdam Amstel verschijnen er wel reismogelijkheden van minder dan 10 TE langer dan de kortste reisroute via Amsterdam Centraal, maar geen reismogelijkheden van minder dan 10 TE langer dan de kortste reisroute via Holendrecht.

Ik sluit me aan bij Theofiel. Jullie hebben er verdorie een jaar over gedaan om eindelijk te komen tot een productbeschrijving van Traject Vrij. Vervolgens wordt er een geval gemeld waarin de tariefberekening niet overeenkomt met die productbeschrijving en in plaats van dat jullie zeggen: "Sorry BigFurryMonster, we hebben de tariefberekening niet goed geprogrammeerd. U krijgt natuurlijk het ten onrechte in rekening gebrachte geld terug en bovendien een leuke attentie voor het melden van deze bug" wringen jullie je in allerlei bochten om te doen alsof Amsterdam Centraal niet bij het afgekochte traject van dit abonnement hoort, terwijl uit alles wat daar voor het stellen van deze vraag over naar buiten is gebracht blijkt dat dat wel degelijk het geval is.
Deze nieuwe regel betekent bijvoorbeeld ook dat mensen met een Traject Vrij abonnement dat het deeltraject Utrecht Lunetten - Bunnik omvat, vanaf de opening van station Utrecht Vaartsche Rijn plotseling allemaal moeten gaan bijbetalen voor Utrecht Centraal. Daarbij doet het er niet eens toe of Utrecht Centraal deel uit maakt van een (voor andere vervoerbewijzen) toegestane reisroute.