beantwoord

Welke routes kan ik nemen met een Traject Vrij voor Leiden - Amsterdam Amstel?

  • 8 augustus 2014
  • 78 reacties
  • 3573 Bekeken


Toon eerste bericht
This topic has been closed for comments

78 reacties

Ook ik volg dit topic al geruime tijd en kan me volledig aansluiten bij de reactie van Tochjo. Ook ik snap niet waarom er blijkbaar een regel is die wel geprogrammeerd is maar niet bekend is, daarbij is dit al de zoveelste 'aap' die uit de mouw komt m.b.t. de prijsberekening.

Het lijkt mij dan ook, zoals Tochjo en theofiel ook al vragen, tijd worden dat de NS op zeer korte termijn met een document komt dat wel klopt en waar de vaste klant, die veel geld betaalt, wel rechten aan kan ontleden.
Of is het wachten op de volgende 'fout' die nog in een verzonnen regel opgenomen moet worden?
Hoewel er in het zeven pagina's tellende aanvullende document niets staat over het niet dubbel mogen bereizen van trajectdelen, was dit wel eerder bekend. De software weet immers wel dat zoiets niet is toegestaan. Dat blijkt duidelijk uit de prijsberekeningen die tevoorschijn zijn gekomen in dit topic. Iemand moet dat zo hebben geprogrammeerd, eventueel in opdracht van iemand. Wie is dat en waarom heeft hij dit niet gedocumenteerd?

Een andere mogelijkheid is dat de programmeur een foutje heeft gemaakt waardoor de reisroute via Amsterdam CS ten onrechte niet als toegestaan alternatief is herkend of waardoor hieraan een fout aantal tariefeenheden is gekoppeld. Dat laatste zou bijvoorbeeld kunnen verklaren waarom Klaas-Jan en Sivan zich aanvankelijk hadden laten influisteren dat de route via Amsterdam CS 13 tariefeenheden langer zou zijn dan de kortste route (reactie 21, 28 en 33).

Wat in ieder geval uiterst merkwaardig is aan dit hele verhaal is dat de persoon die tot nu toe in alle discussies over Traject Vrij als de grote deskundige werd aangeduid blijkbaar niet op de hoogte was van deze "uitzonderingsregel". Immers nadat Sivan contact met deze expert had gehad (reactie 64) moest dit probleem opeens worden geëscaleerd naar een andere groep deskundigen waardoor het nog ruim een week duurde voordat men een antwoord voor dit forum had geformuleerd.
Ook blijft het apart dat het hier een "regel" betreft die nooit eerder door de NS is aangehaald, maar die nota bene door een forumlid is gesuggereerd.

Volgens mij zijn er dus twee verklaringen mogelijk:
1. De berekening van de tarieven is conform de specificaties, echter niemand binnen de NS is op de hoogte van deze specificaties, daarom kan of wil men deze niet delen met de reizigers en moet de reiziger de NS maar op de blauwe ogen geloven als er weer een schijnbaar onverklaarbaar bedrag op de factuur verschijnt.
2. De berekening van de tarieven is niet conform de specificaties maar NS prefereert het verbergen van fouten door het creëren van uitzonderingssituaties boven het oplossen ervan, dus moet de reiziger de NS maar op de blauwe ogen geloven als er weer een schijnbaar onverklaarbaar bedrag op de factuur verschijnt.

Beide verklaringen lijken me even bedroevend en een zichzelf serieus nemende organisatie onwaardig.
Hoi allemaal.

Vanuit de organisatie is besloten dat wij ons willen richten op daadwerkelijke praktijkvragen. Dit betekent dat wanneer jij als reiziger ergens tegenaan loopt bij het gebruik van jouw product (zoals Traject Vrij), wij graag van jou persoonlijk bericht ontvangen (via een topic), waarna wij aan de hand van jouw persoonlijke gegevens (zoals kaartnummer) met jouw vraag dan wel signaal aan de slag kunnen. Er worden op dit forum nu veel fictieve scenario’s voorgesteld, waarbij het voor ons niet haalbaar is om daar elke keer op te reageren. Om die reden sluit in dit topic dan ook.