beantwoord

Wie is te laat?

  • 12 June 2014
  • 3 reacties
  • 367 Bekeken

Beste meneer / mevrouw,

Onlangs was er een storing vanwege een telefoon in Alkmaar welke niet wilde werken. Uit veiligheidsoverweging, vond de NS het daardoor noodzakelijk het trein verkeer tussen Leiden en Den Helder lam te leggen. Hierdoor heb ik twee uur over mij reis gedaan ipv 15 minuten. Daar ik te lui was en de hoop heb opgegeven met de NS om nog een geld-terug-bij-vertraging brief op te maken, ga ik door met mijn leventje.

Deze week heb ik een boze brief van uw incassobureau ontvangen dat ik te laat ben met betalen. De factuur datum is van 11 april en de melding van de incasso is van 10 juni.

Vind u het niet wat snel en scherp om binnen twee maanden, zonder mij voortijdig op de hoogte te brengen van de openstaande rekening, een incasso bureau op mij af te sturen? En dat van het bedrijf wat op nummer 1 staat in de top 100 te laat komen?

In de melding, geeft u aan, getracht contact met mij op te nemen wat niet is gelukt. Mijn telefoon staat 24/7 aan.
Het enige contact wat ik van NS heb vernomen, zijn de e-mail marketing mailtjes in mijn mailbox.

Met vriendelijke groet, with sugar on top.

Lucas Degen


icon

Beste antwoord door Anonymous 13 June 2014, 02:21

Bekijk origineel

3 reacties

PS. De rekening is inmiddels betaald en ben weer een jaartje klant van NS bij gebrek aan beter.
De bedoeling van uw betoog ontgaat mij enigszins.
U geeft aan dat u enige vertraging hebt opgelopen omdat NS vanwege een defecte telefoon het treinverkeer lam legde.
Ik denk dat u hier een ietwat onjuiste voorstelling van zaken geeft.
Niet NS, maar ProRail is verantwoordelijk voor de treindienstleiding en heeft uit dien hoofde zonodig contact met machinisten.
En het was niet een defect telefoontoestel, maar een heel verbindingssysteem wat in storing was gevallen, waardoor de treindienstleiding van ProRail geen contact met machinisten kon opnemen.
En dat is nou toevallig wel hard nodig bij gevaarlijke situaties. Stel, een machinist ziet mensen langs het spoor lopen, of losgebroken schapen e.d. Dan zou het toch handig zijn als die machinist dat zou kunnen melden, zodat ook andere machinisten hun snelheid zouden kunnen aanpassen en zo erger kan worden voorkomen.
Veiligheid staat te allen tijde voorop en als de veiligheid (dus ook uw veiligheid) niet gewaarborgd kan worden doordat een heel communicatie systeem in storing ligt, dan worden inderdaad rigoureuze maatregelen genomen zoals het stil leggen van de treindienst.
En zoals gezegd, die beslissing ligt bij ProRail en niet bij NS.

U geeft zelf aan dat u te lui was om op internet een formuliertje in te vullen voor de GTBV regeling.
Heeft diezelfde instelling u misschien ook parten gespeeld bij het voldoen van die factuur?

Ik zie zelden facturen van NS, maar op die rekeningen die ik van NS en andere bedrijven zie, staat over het algemeen een bepaling dat de factuur voor een bepaalde datum of binnen een bepaalde termijn moet zijn voldaan. En dat u in verzuim bent als de rekening niet voor die datum of binnen die termijn is betaald.
Door zo'n zinsnede op de factuur is het niet nodig u naderhand nog eens in gebreke te stellen. Dat zit immers al opgesloten in zo'n mededeling op de factuur?
Logisch dat NS na verstrijken van de termijn de vordering uit handen geeft aan een incassobureau.

En als u in de kop van uw bericht de vraag stelt "Wie is te laat?, dan denk ik dat u daar zelf het antwoord al wel op weet.

Hallo Lucas,

Welkom op het NS serviceforum. Ik denk (zoals Geus ook aangeeft) dat je doelt op de storing begin mei, er waren toen problemen met de beveiligde telefoonverbinding tussen de treindienstleider en de machinisten. Die verbinding is belangrijk voor het geven van veiligheidsinstructies. Ik snap dat vertraging nooit leuk is, maar bij vertraging van meer dan 30 minuten kun je altijd een GTBV claim indienen. Via je Mijn NS account is dat niet heel veel werk.

In de reactie van Geus wordt ook aangeven dat wij altijd verschillende betaaltermijnen aangeven. Als je een abonnement hebt, wordt eerst geprobeerd het geld te innen via een automtische incasso. Mocht dit niet lukken, wordt er een acceptgiro verstuurd. Als er dan nog niet betaald is wordt het overgedragen aan een incassobureau. Je krijgt dus niet zomaar een brief van het incassobureau.

Kan het zijn dat je deze correspondentie gemist hebt doordat je verhuisd bent?Reageer