beantwoord

Gratis reizen zorgpersoneel

  • 10 april 2020
  • 38 reacties
  • 1120 Bekeken

Ik ben spoedeisendehulp verpleegkundige en moet nu meer de trein nemen aangezien er in veel ziekenhuizen te kort is aan gespecialiseerd verpleegkundigen. Echter wordt dit door de ns/overheid niet makkelijker gemaakt nu. Ik snap dat we allemaal moeten aanpassen, maar door de onregelmatigheid van diensten en de langere treinreizen d.m.v. Sprinters wordt het er niet beter op.

Daarbij kon je voorheen ook actiekaartjes kopen voor een retourreis. Ik snap dat jullie reizigers nu niet willen stimuleren voor uitjes en daarbij horende acties. Ik woon in Breda maar ga nu extra werken in Rotterdam omat ze daar te kort hebben aan personeel. 

In meerdere landen is het zo dat zorgpersoneel gratis met de trein mag reizen. Het zijn voor ons al lange en zware dagen, ik ben benieuwd wat jullie mening hierover is.

 

Vriendelijke groet, 

 

Kim van Zuidland 

icon

Beste antwoord door Thom 10 april 2020, 07:02

Tot nu toe is het beleid dat er verder geen aanpassingen in de tarieven plaatsvinden. Het personeel in vitale beroepen krijgt de reiskosten vergoed. Ook. en zeker als u op de SEH werkt. NS houdt de treinenloop in stand, juist en vooral voor de vitale beroepen en zal op geen enkele wijze het gaan reizen stimuleren door de prijs te verminderen. De geringere controle heeft al een nadelig effect.

De NS personeelsleden in de trein riskeren - in hun vitale beroep - op zijn minst de eigen gezondheid. Het is geen doen te controleren of iemand echt in een vitaal beroep werkt. Prijsaanpassingen zullen niet plaatsvinden, vanwege de mogelijke ongewenste aantrekkende effecten er van. Inmiddels deed de verantwoordelijke minister al uitspraken over het wangedrag binnen het OV. Ik verwijs u naar de recente bespuging en intimidatie van een conductrice van een autonoom gedragende, die vond dat de conductrice normaal moest doen tegen uiteraard iemand met een vitaal beroep.

NS is overigens geen overheidsbedrijf, maar neemt wel haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er rijden uiteraard veel minder treinen, het is nu een noodvoorziening voor vitale beroepen. 

U zult in uwvitale functie uw reiskosten ongetwijfeld vergoed krijgen. Het gratis maken dient geen redelijk doel, en heeft wellicht ongewenste effecten bij mensen die alles wat minder nauw nemen.

Bekijk origineel

38 reacties

Reputatie 7
Badge +4

Tot nu toe is het beleid dat er verder geen aanpassingen in de tarieven plaatsvinden. Het personeel in vitale beroepen krijgt de reiskosten vergoed. Ook. en zeker als u op de SEH werkt. NS houdt de treinenloop in stand, juist en vooral voor de vitale beroepen en zal op geen enkele wijze het gaan reizen stimuleren door de prijs te verminderen. De geringere controle heeft al een nadelig effect.

De NS personeelsleden in de trein riskeren - in hun vitale beroep - op zijn minst de eigen gezondheid. Het is geen doen te controleren of iemand echt in een vitaal beroep werkt. Prijsaanpassingen zullen niet plaatsvinden, vanwege de mogelijke ongewenste aantrekkende effecten er van. Inmiddels deed de verantwoordelijke minister al uitspraken over het wangedrag binnen het OV. Ik verwijs u naar de recente bespuging en intimidatie van een conductrice van een autonoom gedragende, die vond dat de conductrice normaal moest doen tegen uiteraard iemand met een vitaal beroep.

NS is overigens geen overheidsbedrijf, maar neemt wel haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er rijden uiteraard veel minder treinen, het is nu een noodvoorziening voor vitale beroepen. 

U zult in uwvitale functie uw reiskosten ongetwijfeld vergoed krijgen. Het gratis maken dient geen redelijk doel, en heeft wellicht ongewenste effecten bij mensen die alles wat minder nauw nemen.

Reputatie 7
Badge

Ik ben spoedeisendehulp verpleegkundige en moet nu meer de trein nemen aangezien er in veel ziekenhuizen te kort is aan gespecialiseerd verpleegkundigen. Echter wordt dit door de ns/overheid niet makkelijker gemaakt nu. Ik snap dat we allemaal moeten aanpassen, maar door de onregelmatigheid van diensten en de langere treinreizen d.m.v. Sprinters wordt het er niet beter op.

Daarbij kon je voorheen ook actiekaartjes kopen voor een retourreis. Ik snap dat jullie reizigers nu niet willen stimuleren voor uitjes en daarbij horende acties. Ik woon in Breda maar ga nu extra werken in Rotterdam omat ze daar te kort hebben aan personeel. 

In meerdere landen is het zo dat zorgpersoneel gratis met de trein mag reizen. Het zijn voor ons al lange en zware dagen, ik ben benieuwd wat jullie mening hierover is.

 

Vriendelijke groet, 

 

Kim van Zuidland 


Helemaal mee eens inderdaad. :relieved:

Reputatie 7
Badge +3

@Kimvanzuidland @Trein-D 

In het buitenland is het in het algemeen zo dat de werknemers zelf hun reiskosten moeten betalen en daarvoor geen vergoeding ontvangen van hun baas. Dan ligt tijdelijk gratis reizen dus meer voor de hand. 

Een punt is wel dat sommige zorgverleners ZZP'er zijn en dan zijn de kosten inderdaad wel voor eigen rekening.

Mocht het gewenst zijn dat zorgpersoneel gratis kan reizen dan is dat iets wat de overheid moet regelen en ook betalen. Wel speelt dan een belastingprobleem omdat de werkgever in dat geval niet ook nog een onbelaste reiskostenvergoeding mag betalen.

 

Reputatie 7
Badge +3

Gratis reizen voor zorgpersoneel, gratis reizen voor anderen werkzaam in vitale beroepen…

Ik.ben bang dat er straks geen trein meer kan rijden. Gewoon omdat NS geen inkomsten meer heeft. NS lijdt nu al behoorlijk verlies.

Er zijn wel andere initiatieven om te zorgen dat zorgpersoneel snel en met minder kosten op het werk kan komen. Zo worden er auto's beschikbaar gesteld.

Mogelijk kan er gekeken.worden naar een ander abonnement of reiskostenvergoeding?

 

Reputatie 7
Badge +3

Dit lijkt me iets dat de overheid in samenspraak met de werkgevers in de zorg met NS zou moeten afspreken. En daar dan ook voor betalen. Het lijkt me in deze uitzonderlijke tijden niet onredelijk om zorgpersoneel zonder kosten te laten reizen. Dat zal dan breder moeten gelden dan alleen treinreizen.

 

Gratis reizen voor zorgpersoneel, gratis reizen voor anderen werkzaam in vitale beroepen…

Ik.ben bang dat er straks geen trein meer kan rijden. Gewoon omdat NS geen inkomsten meer heeft. NS lijdt nu al behoorlijk verlies.

 

 

Dan kun je je maar beter druk maken om een verjaarsdagkadootje, niet waar?

Reputatie 7
Badge +3

Dit lijkt me iets dat de overheid in samenspraak met de werkgevers in de zorg met NS zou moeten afspreken. En daar dan ook voor betalen. Het lijkt me in deze uitzonderlijke tijden niet onredelijk om zorgpersoneel zonder kosten te laten reizen. Dat zal dan breder moeten gelden dan alleen treinreizen.

Zorgpersoneel in vaste dienst krijgt de reiskosten al vergoed, het enige punt zijn de zzp'ers in de zorg. 

Reputatie 5

 

NS is overigens geen overheidsbedrijf, maar neemt wel haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er rijden uiteraard veel minder treinen, het is nu een noodvoorziening voor vitale beroepen. 

 

Confusie is enigszins begrijpelijk, maar NS is toch echt een overheidsbedrijf.

Dringend wordt geadviseerd om in deze periode enkel met de trein te reizen indien dit strikt noodzakelijk is. Bij beroepsmatige activiteiten in de vitale sectoren zou daar inderdaad sprake van kunnen zijn, maar dat hoeft natuurlijk niet en het is geen beperkende voorwaarde.

Reputatie 7
Badge +4

Nee, NS is een private onderneming. Het dubbele zit hem in het feit dat de overheid de aandelen bezit. Het zal om die reden nooit zo zijn dat de overheid geen sturing kan geven. NS is echter geen staatsbedrijf volgens de definitie die daarvoor geldt. 

 

Los daarvan zitten we nu in een situatie dat de overheid veel sterker leidend bezig is. Het kan ook niet anders tijdens deze crisis, individuele particuliere ondernemingen kunnen dit niet oplossen. Initiatieven uit de hoek van de bedrijven kunnen wel goed bijdragen.

 

Kim veronderstelt mogelijk dat de overheid het gratis reizen direct zou kunnen realiseren. In theorie kan dat in overleg met NS in deze situatie, maar de overheid kan het geld nu beter besteden aan andere zaken. Ik heb al aangegeven dat het geen goed idee is en het is niet te verwachten dat de overheid deze kosten overneemt.

Ik ben het wel met Tamzin eens dat er voor de zzp-ers in de vitale beroepen  iets geregeld zou moeten worden.

Reputatie 7
Badge +3

In veel gevallen krijgen uitzendkrachten wel een reiskosten vergoeding gebaseerd op het aantal kilometers. Daarbij is het mogelijk om via de belastingdienst een tegemoetkoming in de reiskosten te krijgen als er vanuit de werkgever geen of beperkte reiskostenvergoeding mogelijk is. Voor de belastingdienst is een OV-verklaring van de werkgever nodig.

 

Reputatie 7
Badge +3

Dit lijkt me iets dat de overheid in samenspraak met de werkgevers in de zorg met NS zou moeten afspreken. En daar dan ook voor betalen. Het lijkt me in deze uitzonderlijke tijden niet onredelijk om zorgpersoneel zonder kosten te laten reizen. Dat zal dan breder moeten gelden dan alleen treinreizen.

Zorgpersoneel in vaste dienst krijgt de reiskosten al vergoed, het enige punt zijn de zzp'ers in de zorg. 

Dat is bijna correct. Personeel dat in de zorg werkt krijgt een tegemoetkoming in de reiskosten. Personeel krijgt niet de werkelijk gemaakte kosten op declaratiebasis  vergoed. 

Het lijkt me niet onredelijk dat iemand die in plaats van in Breda tijdelijk in Rotterdam werkt de werkelijke reiskosten vergoed krijgt.

Reputatie 5

Nee, NS is een private onderneming. Het dubbele zit hem in het feit dat de overheid de aandelen bezit. Het zal om die reden nooit zo zijn dat de overheid geen sturing kan geven. NS is echter geen staatsbedrijf volgens de definitie die daarvoor geldt. 

Los daarvan zitten we nu in een situatie dat de overheid veel sterker leidend bezig is. Het kan ook niet anders tijdens deze crisis, individuele particuliere ondernemingen kunnen dit niet oplossen. Initiatieven uit de hoek van de bedrijven kunnen wel goed bijdragen.

Ik ben het wel met Tamzin eens dat er voor de zzp-ers in de vitale beroepen  iets geregeld zou moeten worden.

 

Kan niets dubbels waarnemen en een definitie lijkt mij overbodig. Indien een onderneming volledig in handen is van de overheid, is het een bedrijf van de overheid; een overheidsbedrijf dus. Verder heeft ook los van de huidige crisis de overheid bij NS een bijzonder stevige vinger in de pap.

NS is echter een vervoersbedrijf dat zich zo veel mogelijk zelf dient te bedruipen. In principe moet er dus betaald worden voor de geleverde dienst (de treinreis).

Dat Kim extra kosten zou moeten maken omdat zij elders, wegens personeelsgebrek, moet/gaat bijspringen acht ik niet redelijk. Het is echter wel iets dat met de werkgever/opdrachtgever geregeld moet worden. Zou het zelf als een harde eis op tafel leggen.

Voor zowel de treinreis als wel de inzet op de SEH te Rotterdam geldt dat voor niets de zon opgaat.

Reputatie 7
Badge +4

Indien een onderneming volledig in handen is van de overheid, is het een bedrijf van de overheid; een overheidsbedrijf dus.

 

Nee dus, daar zit hem zelfs de kneep bij de huidige constructie. De relatie Overheid - NS is een hele andere dan met indertijd de PTT als staatsbedrijf. Een staatsbedrijf was een bedrijf voor algemeen nut, dat door de overheid werd geëxploiteerd. Persoonlijk, en dit is wel een politieke opvatting, ben ik er heel blij mee dat de overheid de aandelen heeft, maar het blijft een onduidelijk wangedrocht. 

Reputatie 7
Badge +3

@BrunoEst

Als het verschil niet begrijpt tussen een staatsbedrijf en een bedrijf waar van de overheid aandeelhouder is moet je je economieboeken er nog maar eens op na slaan. Hint: het heeft iets te maken met de rol van een aandeelhouder en de zeggenschap over de bedrijfsvoering.  

Reputatie 5

Indien een onderneming volledig in handen is van de overheid, is het een bedrijf van de overheid; een overheidsbedrijf dus.

 

Nee dus, daar zit hem zelfs de kneep bij de huidige constructie. De relatie Overheid - NS is een hele andere dan met indertijd de PTT als staatsbedrijf. Een staatsbedrijf was een bedrijf voor algemeen nut, dat door de overheid werd geëxploiteerd. Persoonlijk, en dit is wel een politieke opvatting, ben ik er heel blij mee dat de overheid de aandelen heeft, maar het blijft een onduidelijk wangedrocht. 

 

Mogelijk wel een wangedrocht maar onduidelijk is het niet.

De NS is een overheidsbedrijf met een publieke functie.

De overheid bezit 100% van de aandelen en is daarmee de volledige en enige eigenaar. Daarnaast is de overheid leverancier van de enig mogelijke infrastructuur (conditio sine qua non) en de grootste afnemer (klant). Verder speelt de overheid een (mogelijk cruciale) rol bij de (verdere) financiering van de onderneming.

Het standpunt dat NS geen overheidsbedrijf is lijkt mij dus niet enkel qua simpele logica maar ook inhoudelijk niet houdbaar.

Reputatie 5

@BrunoEst

Als het verschil niet begrijpt tussen een staatsbedrijf en een bedrijf waar van de overheid aandeelhouder is moet je je economieboeken er nog maar eens op na slaan. Hint: het heeft iets te maken met de rol van een aandeelhouder en de zeggenschap over de bedrijfsvoering.  

 

Zou het niet zo kunnen zijn dat jij te veel teruggrijpt naar je oude schoolboeken en het zicht op de werkelijkheid een beetje bent kwijtgeraakt ?

 

 

Reputatie 7
Badge +3

@BrunoEst 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Staatsbedrijf

Reputatie 5

@BrunoEst

https://nl.wikipedia.org/wiki/Staatsbedrijf

Wat wil je daarmee aantonen ?

 

Als je op dat niveau een discussie wilt voeren:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Spoorwegen

Badge

@BrunoEst, de staat heeft geen zeggenschap binnen de NS, de staat bepaalt voor een deel hoe de NS de concessie uitvoert omdat dit voortvloeit uit afspraken die de staat heeft gemaakt voor d concessie.

De NS betaald aan ProRail gewoon kosten voor het gebruik van het spoor wat weer terugvloeit naar de staatskas maar NS is zelf verantwoordelijk voor de eigen cashflow binnen het bedrijf en niet de minister. De NS keert elk jaar dividend uit aan de aandeelhouder, in dit geval de staat.

Ik zou toch echt nog even terug gaan naar school voor wat betreft het vak Economie want je slaat de plank op dit moment flink mis.

 

En wat betreft het gratis vervoer van zorgverleners, dat is een zelfde soort verzoek om nu aan de supermarkten te vragen of personeel in vitale beroepen gratis boodschappen mag meenemen uit de supermarkt.

Maar kunnen we dan ook de ziekenhuizen vragen om gratis zorg als we iets mankeren ??  En dan ook gratis wegenbelasting en benzine voor als ik naar mijn werk moet ??

Reputatie 3

https://www.spoorpro.nl/materieel/2020/03/23/britse-overheid-nationaliseert-spoorvervoer-deels-in-strijd-tegen-coronavirus/?gdpr=accept

Reputatie 5

@Jeroen Welke discussie ben jij aan het voeren en wat wil je eigenlijk aantonen ?

Reputatie 7
Badge +4

@Jeroen Welke discussie ben jij aan het voeren en wat wil je eigenlijk aantonen ?

Ik denk dat dat u de discussie een andere kant wilt opsturen omdat de uitkomst van de eerdere u niet bevalt.

 

Maar als u er lol in heeft alles wat ik zeg in een negatief daglicht te plaatsen moet u dat vooral zelf weten. Dan is het risico wel dat u wordt afgebrand wegens gebrek aan feitenkennis en inzicht, zoals hierboven helder en meerdere malen verwoord. 

Indien een onderneming volledig in handen is van de overheid, is het een bedrijf van de overheid; een overheidsbedrijf dus.

Zou het niet zo kunnen zijn dat jij te veel teruggrijpt naar je oude schoolboeken en het zicht op de werkelijkheid een beetje bent kwijtgeraakt ?

 

Dit kan toch niemand in ernst beweren? Dit is op het niveau van ‘ik vind dat en dus is het zo’. Er zijn wel fora die werken met bluf, suggestie en factless facts, maar daar kunnen we ons maar beter verre van houden. Deze denkwijze, of wat er voor door moet gaan, is niet serieus te nemen door mensen met echte ontwikkeling.  Zoals gebruikelijk is het naar @Jeroen  en mij toe op de man gespeeld, en nu dan ook maar eens naar @Tamzin  of @iMark die kennelijk ook al niet meer goed wijs zijn.

 

Mogelijk wel een wangedrocht maar onduidelijk is het niet.

De NS is een overheidsbedrijf met een publieke functie.

De overheid bezit 100% van de aandelen en is daarmee de volledige en enige eigenaar. Daarnaast is de overheid leverancier van de enig mogelijke infrastructuur (conditio sine qua non) en de grootste afnemer (klant). Verder speelt de overheid een (mogelijk cruciale) rol bij de (verdere) financiering van de onderneming.

Het standpunt dat NS geen overheidsbedrijf is lijkt mij dus niet enkel qua simpele logica maar ook inhoudelijk niet houdbaar.

 

Ziet u nu echt niet in dat dit wel aardig klinkt, maar inhoudelijk volstrekt niet deugt? Wie trapt daar nou in? Niemand toch? Mogelijk zijn mensen hier beter geschoold dan u wellicht veronderstelt. Suggesties, zeker als ze op de man gespeeld zijn, werken echt niet tegen feitenkennis en argumenten. Misschien helpt de link die @iMark  suggereerde toch nog.

 

Het is niet zozeer beledigend wat u zegt, daar is het te belachelijk voor, maar het is wel beledigend dat u klaarblijkelijk veronderstelt dat we hier over een dusdanig geringe intelligentie beschikken, dat we dit nog serieus zouden nemen ook.

 

 

Reputatie 3

https://www.spoorpro.nl/materieel/2020/03/23/britse-overheid-nationaliseert-spoorvervoer-deels-in-strijd-tegen-coronavirus/?gdpr=accept

https://www.spoorpro.nl/management/2020/03/31/noodmaatregel-overheid-neemt-90-procent-loonkosten-over/

 

Misschien dat het vanuit de overheid gezien gunstig kan zijn om enige coulance te verlenen om zorgverleners in ruime zin gunstig te vervoeren. https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Participatiesamenleving

Of zit ik er nu helemaal naast?

Badge

@Tijdvoor, waar wil je naar toe, dat elk bedrijf wat nu opteert voor de 90% bijdrage in de loonkosten voor het zorgpersoneel gratis hun diensten beschikbaar moet gaan stellen?  Dat zou wat zijn, ik heb veel familieleden welke in de zorg werken die zouden dat ook wel willen.

Is dat dan realistisch?  Totaal niet, als je dit van bedrijven wil vragen dan trek je deze bedrijven nog verder in de problemen.  Stel dat je zelf een bedrijf zou hebben waar dit nu voor geldt en al het zorgpersoneel komt bij jou om gratis de artikelen of diensten te halen.  Wat denk je dat er met je bedrijf gebeurt ??

 

En wat de NS betreft, de NS is geen overheidsbedrijf maar een bedrijf wat zijn eigen boontjes moet doppen, moet zorgen voor zijn eigen cashflow en dus kostendekkend moet draaien.  Als de NS verlies draait in normale omstandigheden springt de overheid niet bij maar moet de NS dit zelf oplossen.  Echter is het op dit moment een hele bijzondere situatie en om die reden springt de overheid veel bedrijven bij om de economie overeind te houden zodat we nog bedrijven over hebben na deze intelligente lockdown. Zou de overheid dit nu niet doen dan zijn de gevolgen voor de hele Nederlandse economie niet te overzien.  Of de overheid de NS ook gaat helpen, dat is nog afwachten en anders wordt het voor alle OV bedrijven erg moeilijk om te blijven bestaan net als voor bv Schiphol en de KLM.

Reputatie 7
Badge +3

Het voelt niet eerlijk om zelf de extra reiskosten te moeten betalen wanneer je extra werkt vanwege deze Coronacrisis. Maar vergoeden van reiskosten is nu eenmaal een kwestie tussen werkgever en werknemer.

In het bedrijf waar ik werkte konden werknemers die extra werkten en daardoor extra reiskosten voor de trein hadden dit bedrag declareren. Of eigenlijk betrof het maar 1 collega die met de trein en bus kwam en normaal 3 dagen per week werkte en die wanneer de directe collega op vakantie was enkele weken 4 of 5 dagen werkte. De normale reiskosten vergoeding was gebaseerd op 3 dagen.Niet dat het vanzelf ging, zij moest er wel over doorvragen maar uiteindelijk werd het betaald.

Reageer