beantwoord

Inchecken bij overstap met weekend-vrij

  • 7 September 2023
  • 48 reacties
  • 1555 Bekeken

Reputatie 3

Hi,

 

Volgende week Zaterdag doe ik mee aan de 24h durende kilometerkampioen wedstrijd georganiseerd door Treinreiziger.nl. Ik heb op het moment van de wedstrijd echter een geldig weekend vrij abonnement. Tijdens de wedstrijd zitten er een paar op papier onmogelijke overstappen in, hopelijk in de praktijk niet, waardoor het op sommige moment niet mogelijk lijkt om weer uit te checken en in te checken als ik bijvoorbeeld terugsteek (dus in dezelfde richting reizen als waar ik vandaan kwam).

Mijn vraag simpelweg; is het verplicht om met een weekend vrij abonnement op ieder tijdstip altijd op de "juiste manier” ingecheckt te zijn? Of is het in het algemeen voldoende als ik ben ingecheckt bij NS dat het niet uitmaakt in welke richting ik reis.

 

Danku!

icon

Beste antwoord door Thom 7 September 2023, 23:19

Bekijk origineel

48 reacties

Reputatie 7
Badge +4

U hoort correct uit te checken en weer in te checken als dat nodig is. Het is wel zo dat een boete normaal niet wordt verstrekt bij afgekocht reisrecht. Het zou dus kunnen zijn dat een uit en incheck u wordt vergeven,

 

Het is echt compleet onwaar dat u niet volgens de regels moet inchecken, ook met Weekendvrij. Strikt genomen is het wel degelijk verplicht, ook als u geen boete zou krijgen. Bij een challenge als deze zal de conducteur een lastige in- en uitcheck wellicht door de vingers zien.

De niet zo heldhaftige asoredenering van je krijgt toch geen boete dus ik check maar niet in of uit, is echt onjuist. U bent met het kopen van een abonnement bij NS overeengekomen dat u zult in- en uitchecken. Daar heeft u zich gewoon aan te houden. 

Reputatie 7
Badge +3

Het lijkt mij goed dat je de regels van de wedstrijd eens goed doorleest. Naast dat hetzelfde traject maximaal 2x meetelt (bij terugsteken doe je een deel van het traject 2x) dien je als bewijs in- en uit te checken.

 

Reputatie 5

A.D. Hildebrand, de auteur van "De Kilometer Kampioen", zou zijn boek moeten herschrijven als destijds, begin jaren vijftig, zijn hoofdpersoon op allerlei stations naar poortjes had moeten rennen om uit- en in te checken. Coryza, hartstikke leuk dat je meedoet, maak er een leuke dag van. Natuurlijk is het verplicht uit- en in te checken als je terugsteekt, helaas ook met weekendvrij, maar je hoeft niet katholieker te zijn dan de paus. Klamp eventueel een conducteur aan, als er een vindbaar is. Ik vermoed dat de meesten met je mee willen denken en ze hebben alle tijd voor een gesprek. Als bewijs volstaan ook foto's, begrijp ik. Check-ins kunnen wel helpen, doe het zoveel je kunt. En laat laat je niet kisten door de opmerking van Thom, die meteen in schoolmeestertaal met een opgeheven berenvinger over een asoredenering begint.

Ik denk dat de organisatoren van deze (onzin) wedstrijd zouden moeten eisen dat mensen altijd direct zijn ingecheckt. Dat voorkomt ook gesjoemel door de deelnemers.

Daarom eisen ze dus foto's.

Reputatie 7

Systeemcorrecties (Flex) wegens vergeten/ontbrekende/verkeerde vervoerder incheck (20 euro) en controle onderweg (50 euro) zijn géén boete, dus als je die krijgt is het een prima waarschuwing (die je dus altijd kunt laten corrigeren). 🤣

 

Tja correctietarieven en boetes; verwarrend !

Correctietarieven, die regelmatig (ook door NS) boetes worden genoemd en als zodanig ook worden ervaren, kunnen, in principe, altijd worden teruggedraaid tot maximaal de ritprijs. Bij een volledig afgekocht reisrecht is dit dus altijd nihil. De reis was immers al betaald.

Indien men indertijd heeft willen aangeven dat het niet voldoen aan de plicht tot in- en uitchecken, bij een volledig afgekocht reisrecht nooit tot boetes (geen correctietarieven), zou leiden dan zou ik iets van het beleid niet begrepen hebben.

Maar ja, er kan nog wel worden opgemerkt dat gedoe met correctietarieven e.d. als een soort boetedoening gezien kan worden. Leuk is in ieder geval anders.

En zo wordt een correctietarief toch een boete !

Reputatie 5

Als bewijs volstaan ook foto's, begrijp ik.

Goed begrepen.

Bewijs verzamelen met een OV-chipkaart is slechts een alternatief als je niet wilt of kunt fotograferen. In- en uitchecken is wat betreft de wedstrijd absoluut niet verplicht.

Het zou dus kunnen zijn dat een uit en incheck u wordt vergeven,

NS-personeel heeft de instructie hier geen boete voor te geven. Toch opgelegde boetes/correctietarieven worden door NS sinds 2015 onbeperkt kwijtgescholden. NS past hier ook geen limiet toe, dat is bewust beleid.

Reputatie 7
Badge +3

Ik wil met alle plezier van alles uittesten. Regel jij de verschillende kaarten met volledig afgekocht reisrecht, @BrunoEst

Jammer dat @BrunoEst geen bronvermelding geeft van de uitspraak van de Raad van State. Ik vermoed dat het gaat om deze uitspraak van 10 november 2021: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@127451/201907488-1-a3/#highlight=inchecken

Maar als het om een andere uitspraak gaat, dan lees ik dat graag.

In deze casus gaat het in eerste instantie om een klacht over het verwerken van persoonsgegevens door Translink en NS:
“Bij besluit van 19 maart 2018 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een verzoek van [appellant] om handhavend op te treden afgewezen. [appellant] heeft de AP verzocht om handhavend op te treden tegen de NS, omdat de NS volgens hem persoonsgegevens verwerkt in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: de Wbp). De NS en Trans Link Systems B.V. (hierna: TLS) verwerken volgens [appellant] persoonsgegevens zonder verwerkingsdoel of verwerkingsgrondslag. Zo bestaat voor de verplichting om in en uit te checken geen grondslag als een reiziger in bezit is van een Altijd Vrij-abonnement, waarmee de reisrechten al zijn afbetaald. In- en uitcheckgegevens worden dan ten onrechte verwerkt. Ook verwerkt de NS ten onrechte persoonsgegevens als zij de OV-chipkaart controleert en worden stations onrechtmatig afgesloten met poortjes, zodat altijd bij het betreden van een station persoonsgegevens worden verwerkt, aldus [appellant]. De AP heeft het verzoek afgewezen.”

Heel interessant allemaal. Maar de appellant had onder andere gevraagd of het neerzetten van poortjes op stations wel rechtmatig is en of de gegevensverwerking wel voldoet aan de eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wat vreemd is en blijft is dat de vervoerders een ‘coulanceregeling’ hebben voor niet-ingecheckte reizigers met volledig afgekocht reisrecht.  Het betreft dan een situatie waarbij het in- en uitchecken volgens de RvS absoluut noodzakelijk is voor de gegevensverwerking en de facturering: “Dat er bij een Altijd Vrij-abonnement geen ritprijs hoeft te worden bepaald, omdat de korting ongeacht het tijdstip van inchecken of het traject waarop wordt gereisd 100% is, betekent niet dat er geen noodzaak bestaat voor het verwerken van incheckgegevens “.
En daar zit de denkfout. Bij volledig afgekocht reisrecht krijg je geen 100% korting op je reis. Je hebt vooraf betaald om onbeperkt op het Nederlandse net te mogen reizen. Er zijn helemaal geen in- en uitcheckgegevens nodig voor de juiste facturering omdat de reizen vooraf zijn betaald. Voor de eerste incheck is alles al gefactureerd en betaald.
Iets anders is dat in- en uitchecken noodzakelijk zou zijn voor de toerekening van opbrengsten naar de verschillende vervoerders. Dat zou tenminste een argument zijn. Maar daar heeft de RvS het helemaal niet over. Volgens de RvS is het in- en uitchecken met AltijdVrij noodzakelijk voor de uitvoering van de vervoersovereenkomst. NS heeft in 2015 al gezegd dat reizigers met volledig afgekocht reisrecht nooit een boete zullen krijgen wanneer ze niet hebben ingecheckt.

De enige conclusie is dat de hele situatie zo krom is als een hoepel en dat de vervoerders eieren voor hun geld hebben gekozen door in een voorkomend geval geen boetes of correctietarieven uit te delen. De vervoerders zouden wel gek zijn om ruzie te maken met hun beste en betalende klanten. De uitspraak van de RvS heeft daar dus enkele invloed op gehad.

Reputatie 5

Een uitspraak van een lagere rechter over een UvB/boete of correctietarief zal ook nooit van de Raad van State kunnen komen, want dit is altijd een strafrechtelijke vervolging of een civielrechtelijk geschil en niet bestuursrechtelijk en komt daarmee (als het überhaupt zover komt) uiteindelijk voor de Hoge Raad en niet voor de RvS.

Een geschil met de AP over handhaving op het gebied van gegevensverwerking komt natuurlijk wel bij de bestuursrechter en uiteindelijk eventueel bij de RvS. 

Reputatie 7
Badge +3

Zou het geen asoredenering willen noemen maar correct is het niet. Dat NS zich door de politiek heeft laten verleiden tot een dergelijk beleid is betreurenswaardig. Het schept enkel verwarring en overlast.

Bedenk ook dat een door NS (per ongeluk) in rekening gebrachte boete slechts met een (hoop) gedoe weer ongedaan gemaakt kan worden.

Overigens is het geen boete voor zwartrijden maar een boete voor het niet voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van de ov-chipkaart.

Bij NS is er de instructie om die boete nooit te geven. Ondanks wat er in de gebruiksvoorwaarden staat. Dat kunnen we krom vinden, maar dat zijn de feiten. 
Uit de reacties over Arriva blijkt dat hun strenge controleurs wel ontstemd zijn maar ook geen boetes geven aan niet-ingecheckten met volledig afgekocht reisrecht. 

Een boete geven aan iemand die voor de volledige reis betaald heeft. Het moet niet gekker worden. Dat is de achterliggende gedachte geweest toen de Tweede Kamer zich erover heeft uitgesproken. 
Ik zie overigens ook geen oplossing voor dit merkwaardige fenomeen. Behalve dat de vervoerders de situatie maar gedogen. Het is natuurlijk maar een zeer klein aantal reizigers dat reist met volledig afgekocht reisrecht. En het zijn in de meeste gevallen ook nog eens de bestbetalende klanten.

Reputatie 7
Badge +4

Waarom altijd of vaak een negatieve ondertoon? 

 

Ik zou er zelf niet aan meedoen, maar vind het eigenlijk wel leuk. Bart Kromwijk, een fanatiek treinreiziger, niet heeft gewonnen maar er een leuk filmpje over heeft gemaakt.

Reputatie 7

Zie naast de product- en gebruiksvoorwaarden de Wet en het Besluit personenvervoer 2000.

BP 2000 art.47 luidt:

Een elektronisch vervoerbewijs is geldig indien:

a.het een op grond van de concessie door of namens de concessiehouder afgegeven elektronisch vervoerbewijs betreft,

b.de reismogelijkheden van het elektronisch vervoerbewijs toereikend zijn voor de te maken reis en het vertrekpunt elektronisch is geregistreerd”

 

Vanuit de politiek is verder helemaal NIET verzocht te komen tot een vergaand coulancebeleid.Voor wat het ook waard zou mogen zijn.

Reputatie 3

Zoals ik al vermoedde doet mijn vraag de gemoederen flink opwaaien… Ik ga het er incidenteel maar op gokken mocht het die dag nodig zijn… dank voor alle input. En @Thom - je antwoord kwam niet bijzonder vriendelijk over (mijn interpretatie), mijn advies zou zijn om daar rekening mee te houden.

Reputatie 7
Badge +3

Het is een al jaren voortslepende discussie. Aan de ene kant is er de regelgeving, aan de andere hebben consumentenorganisaties via de Tweede Kamer aangedrongen op coulance wanneer ‘incidenteel’ vergeten is in te checken door een reiziger met volledig afgekocht reisrecht. Dat is op verschillende momenten besproken in de Tweede Kamer en uiteindelijk bevestigd door staatssecretaris Dijksma in haar brief aan de Tweede Kamer d.d. 1 december 2015:
 

Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2015D46820

Let ook op het woordgebruik. “Voorop staat dat in- en uitchecken nodig blijft. (...)” Niet voor niets staat er nodig en niet verplicht. Het is mij dan ook niet duidelijk hoe @BrunoEst kan beweren dat er vanuit de politiek niet verzocht zou zijn om een coulancebeleid. Het wordt nota bene bevestigd door de staatssecretaris.
En of dat coulancebeleid vergaand is of niet is in feite irrelevant omdat niemand heeft vastgelegd hoe vaak ‘incidenteel’ is.

Frappant is dat NS eerder al op 6 april 2015 had medegedeeld dat er nooit een boete gegeven zal worden iemand met volledig afgekocht reisrecht niet heeft ingecheckt.

Er zijn in dit geval de papieren werkelijkheid van de verplichting om in te checken en de informele werkelijkheid van het niet beboeten. Waarschijnlijk omdat de vervoerders ook wel weten dat een boete voor iemand met volledig afgekocht reisrecht nooit stand zal houden bij de rechter. Een niet gegeven boete hoeft ook niet kwijtgescholden te worden. Dat scheelt de vervoerders ook weer werk. Zeker omdat het nogal onzinnig is om reizigers met volledig afgekocht reisrecht te beboeten.

En zo zijn we aanbeland bij de huidige situatie. Wanneer je niet incheckt met volledig afgekocht reisrecht zal je bij controle ernstig worden toegesproken door de controleur en vervolgens geen boete krijgen. En omdat niemand zin heeft in dergelijke korzelige gesprekken zal bij 99,9% van de reizen gewoon worden ingecheckt. In de praktijk zal het nauwelijks een probleem opleveren. Zeker niet omdat er steeds meer stations met poortjes zijn gekomen waardoor je ook met volledig afgekocht reisrecht automatisch incheckt bij het toegangspoortje.

Reputatie 7

@Coryza 

Een incidenteel ‘vergeten’ incheck zou, behoudens een (on)vriendelijke discussie met een conducteur en/of de nodige moeite met het terugvragen van een boete, niet dienen te leiden tot grotere problemen.

Veel succes en plezier met de wedstrijd !

Reputatie 7

Het gaat erom dat vervoerders in een voorkomend geval geen boetes zullen geven wanneer iemand met volledig afgekocht reisrecht niet ingecheckt heeft Ze noemen dat coulance.

 

Altijd coulance zou geen coulance meer zijn.

 

Maar feit is wel dat NS dat zwart op wit heeft staan en het sinds 6 april 2015 nooit heeft herroepen.

NS heeft zwart op wit staan dat een keer vergeten in te checken nooit zal leiden tot boetes en dat inchecken altijd verplicht is.

Toon maar eens aan dat je, wat NS betreft, thans helemaal niet meer zou hoeven in- en uit te checken en dat dit ook nooit, op welke wijze dan ook, bestraft zou worden. Manmoedig gaan uitproberen dus.

Use makes master !

Badge +3

Tja correctietarieven en boetes; verwarrend !

Maar ja, er kan nog wel worden opgemerkt dat gedoe met correctietarieven e.d. als een soort boetedoening gezien kan worden. Leuk is in ieder geval anders.

En zo wordt een correctietarief toch een boete !

Ja, zo voelt het wel natuurlijk (en mag je een paar keer per jaar vergeten zonder gevolgen, als jijzelf iets fout gedaan hebt of vergeten bent).

Bij vrij reizen is dat anders, maar ja Arriva en NS willen natuurlijk wél weten met wie je bijv. van Maastricht naar Roermond gevaren bent.

NS is dan goedkoper, maar met een Arriva sprinter (toegankeliijk reizen) en controle onderweg is een NS incheck simpelweg niet geldig. Dus 50 euro (Flex) of bij reizen op saldo een UvB dat nog meer kost. 😂

Oh, en off-topic, morgenavond wordt het behelpen.. Daar sta je dan met je keurige incheck om 18:15

 

Badge +3

Ik zou er zelf niet aan meedoen, maar vind het eigenlijk wel leuk. Bart Kromwijk, een fanatiek treinreiziger, niet heeft gewonnen maar er een leuk filmpje over heeft gemaakt.

De oudste deelnemer was 81 😅

Ook een leuke van (eigenlijk buchauffeur) Bart https://www.youtube.com/watch?v=8t5r5Fp2Dv4

Let op de omroep op 0:45 (dames/heren/jongens/meisjes en iets over waar de 1e klas voor bestemd is) 🤣 En op 2:15 in ‘Zoewolle’… 

Reputatie 7
Badge +3

Het beboeten van niet-ingecheckte reizigers met volledig afgekocht reisrecht is een juridisch gedrocht. Dat weten de vervoerders natuurlijk ook. Zeker NS is daar klip en klaar over. Het zal heus in de voorwaarden staat dat je moet in- en uitchecken. Maar vervoerders hebben geen poot om op te staan als iemand met volledig afgekocht reisrecht dat niet doet.

Het voorbeeld van @Robert B is interessant. Zeker omdat er in 2015 (toen dit onderwerp in de Tweede Kamer is besproken) nog geen situaties waren waarbij meerdere vervoerders op hetzelfde traject reden zoals tegenwoordig in Limburg en Overijssel. Maar ook een verkeerde incheck met volledig afgekocht reisrecht zou niet tot een boete/correctietarief moeten leiden. 

Wat zou het systeem eigenlijk doen wanneer je met volledig afgekocht reisrecht in Maastricht incheckt bij NS en in Sittard probeert uit te checken bij Arriva? Krijg je dan een foutmelding op het poortje van Arriva met het verzoek om uit te checken bij NS? En hoe zou dat bij paaltjes werken als je bij NS bent ingecheckt en probeert uit te checken op een station waar alleen paaltjes van Arriva staan? Of krijg je dan een heel circus aan gemiste in- en uitchecks van 0 euro omdat je volledig afgekocht reisrecht hebt?

Daar hebben ze in 2015 vast niet over nagedacht.

 

Reputatie 7
Badge +2

Wat zou het systeem eigenlijk doen wanneer je met volledig afgekocht reisrecht in Maastricht incheckt bij NS en in Sittard probeert uit te checken bij Arriva? Krijg je dan een foutmelding op het poortje van Arriva met het verzoek om uit te checken bij NS? 

Yep, precies dat gebeurd tegenwoordig. Andersom ook trouwens.

Ik denk dat de organisatoren van deze (onzin) wedstrijd zouden moeten eisen dat mensen altijd direct zijn ingecheckt. Dat voorkomt ook gesjoemel door de deelnemers.

Reputatie 7
Badge

Ik denk dat de organisatoren van deze (onzin) wedstrijd zouden moeten eisen dat mensen altijd direct zijn ingecheckt. Dat voorkomt ook gesjoemel door de deelnemers.

Waarom altijd of vaak een negatieve ondertoon? 

Reputatie 7
Badge +3

Hou er wel rekening mee dat bij andere vervoerders dan NS minder coulant wordt omgegaan met niet inchecken wanneer je reist met volledig afgekocht reisrecht.

Reputatie 7

Het beboeten van niet-ingecheckte reizigers met volledig afgekocht reisrecht is een juridisch gedrocht. Dat weten de vervoerders natuurlijk ook. Zeker NS is daar klip en klaar over. Het zal heus in de voorwaarden staat dat je moet in- en uitchecken. Maar vervoerders hebben geen poot om op te staan als iemand met volledig afgekocht reisrecht dat niet doet.

 

Dit is kletskoek van de bovenste plank. Een betaling verschaft niet het onvoorwaardelijke recht op toegang/gebruik en stelt je ook zeker niet buiten de wet. Zo heeft o.a. de RvS nog onlangs in een hoger beroepszaak geoordeeld dat ook bij een AltijdVrij abonnement het in- en uitchecken onverkort verplicht is. Dit omdat het voor de uitvoering van de vervoersovereenkomst noodzakelijk wordt geacht.

 

Wat zou het systeem eigenlijk doen wanneer je met volledig afgekocht reisrecht in Maastricht incheckt bij NS en in Sittard probeert uit te checken bij Arriva? Krijg je dan een foutmelding op het poortje van Arriva met het verzoek om uit te checken bij NS? En hoe zou dat bij paaltjes werken als je bij NS bent ingecheckt en probeert uit te checken op een station waar alleen paaltjes van Arriva staan? Of krijg je dan een heel circus aan gemiste in- en uitchecks van 0 euro omdat je volledig afgekocht reisrecht hebt?

 

Waarom zou je dat allemaal niet eens zelf gaan uittesten @iMark? Je zou dan ook kunnen ervaren in hoeverre het stelselmatig niet inchecken zonder gevolgen blijft.

Men zou er trouwens ook een spannende wedstrijd voor kunnen uitschrijven.

Reputatie 7
Badge +3

Ik stel voor dat @BrunoEst nog een keer het topic

helemaal leest. Mijn uitleg is daar als beste antwoord gemarkeerd. 

Reputatie 7
Badge +4

In ieder geval wordt het bij Arriva niet op prijs gesteld. Het is in mijn ogen ook een idioot beleid van NS maar ik kon het niet onvermeld laten.

Reageer