NS groepsretour c.q etickets met verkeerde datum besteld; NS resitutiebeleid klantvriendelijker aub?

  • 11 oktober 2014
  • 33 reacties
  • 1654 Bekeken


Toon eerste bericht

33 reacties

Gisteravond heb ik per abuis een NS groepsretour Rotterdam (Blaak) besteld voor 5 personen voor 11-10-2014. Dat het 12-10-2014 had moeten zijn kwam ik pas achter nadat ik ze geprint had. Natuurlijk wil je dan de koop op afstand ontbinden. Maar terwijl voor vrijwel alle andere producten en diensten in de EU sinds kort standaard een herroepingsrecht van 14 dagen geldt, lijkt dit niet voor etickets van de NS op te gaan (vanwege Burgerlijk Wetboek 6 Artikel 230h, lid 2 sub h, waardoor consumenten veel minder bescherming genieten bij koop of afstand bij personenvervoerders ten opzichte van andere leveranciers).


Het door U aangehaalde Art. 6:230h, lid 2, aanhef, onder sub h BW verwijst naar art. 7: 500 BW. Laatstgenoemde artikel heeft betrekking op zogenoemde"reisovereenkomsten". Hierover bepaalt lid 1, sub b van artikel 500 het volgende verstaat:

"[b.] reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede ten minste twee van de volgende diensten:
1°. vervoer,
2°. verblijf,
3°. een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende, toeristische dienst die een significant deel van de reis uitmaakt;"

Uw groepsretour valt niet onder de uitzonderingsbepaling van artt. artt. 6:230h, lid 2, aanhef, onder sub h jo 7: art 500 BW.

Kortom: U maakt gedurende 14 kalenderdagen aanspraak op herroeping (dwz annulering) vanaf het moment dat U de overeenkomst online heeft afgesloten. Eigenlijk is het nog zo dat de NS een online-annuleringsformulier beschikbaar te stellen ( art. 6: 230m lid 1, onderdeel h BW). Indien dat niet gebeurt kan dat tot gevolg hebben dat de tweeweekse-termijn wordt verlengd met maximaal een jaar (art. 6: 230o, lid 2 BW). Op grond van lid 2 is het ook nog zo dat indien de NS gedurende de verlengde termijn alsnog de vereiste informatie verstrekt, dan eindigt de termijn waarbinnen de consument de overeenkomst kan ontbinden veertien dagen vanaf het moment van het verstrekken van de informatie.
Scherp! Zoals ik al (dis)claimde: ik ben geen jurist.
Maar als ik er nu nog een keer naar kijk, krijg ik het idee dat mijn eerste gevoel niet alleen op coulance mocht rekenen, maar (ook) een wettelijke grond had.
Ik hoop dat NS haar beleid op het gebied van e-tickets nog even onder de loep wil nemen en dat de NS de rechten van haar klanten respecteert en blijft respecteren, ook als de wet verandert!
Ik hoop dat NS haar beleid op het gebied van e-tickets nog even onder de loep wil nemen.

Ik ben benieuwd ...
Volgens mijn informatie valt de aankoop van een e-ticket binnen de uitzondering in art. 6:230h, lid 5. Op deze pagina wordt bovendien verder uitgelegd dat de regels omtrent bedenktijd niet gelden voor vervoer (deze pagina is natuurlijk geen wet, maar dient slechts als uitleg).
Volgens mijn informatie valt de aankoop van een e-ticket binnen de uitzondering in art. 6:230h, lid 5. Op deze pagina wordt bovendien verder uitgelegd dat de regels omtrent bedenktijd niet gelden voor vervoer (deze pagina is natuurlijk geen wet, maar dient slechts als uitleg).

idd, het was lid 5: personenvervoer, waarvoor veel minder regels gelden.
Ik blijk idd geen jurist en was even niet zo sherp in mijn reactie op 'kerk'.
Ik blijf dus bij mijn eerdere advies als je overkomt wat mij is overkomen: nieuwe e-tickets kopen en NS om coulance vragen.
Het zou daarnaast heel prettig zijn als je in de toekomst dergelijke e-tickets zou kunnen annuleren totdat je incheckt of zelfs instapt... One can dream, can't one?
Volgens mijn informatie valt de aankoop van een e-ticket binnen de uitzondering in art. 6:230h, lid 5. (...)

In de Memorie van Toelichting (zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33520-3.html ) wordt op p.26 - pdf-versie, ook te downloaden via zelfde link - mbt door U aangehaalde artikel toegelicht dat met het begrip “personenvervoer” hetzelfde begrip “personenvervoer” wordt bedoeld van art. 8: 80 BW.

Art. 8: 80 BW bepaalt in lid 2 dat “de overeenkomst van personenvervoer als omschreven in artikel 100 is geen overeenkomst van personenvervoer in de zin van deze afdeling”.

Daarmee heeft art. 8: 80 BW (ev) geen betrekking op personenvervoer over spoorwegen.

Het begrip “personenvervoer” van art. 8: 100, lid 1 BW omvat namelijk (onder meer) personenvervoer over spoorwegen.

Het door U aangehaalde artikel 6: 230h, lid 5 BW heeft dus betrekking op het begrip “personenvervoer” van art. 8: 80 BW, doch volgens art. 8: 80, lid 2 niet op art. 8: 100 BW (spoorwegen).
De Memorie van Toelichting verwijst bewust naar het begrip “personenvervoer” van art. 8: 80 BW en niet naar art. 8: 100 BW.

Het begrip personenvervoer over spoorwegen valt dan ook niet onder het door u aangehaalde uitzonderingsbepaling van art. 6: 230h, lid 5 BW. Er zou dan dus wel een herroepingsrecht moeten gelden voor online-boekingen mbt personenvervoer over spoorwegen (NS).

Ik ben oprecht benieuwd naar de reactie van de moderator.
@kerk; ik heb je opmerkingen even doorgespeeld aan de juridische afdeling, omdat ik als moderator niet de vereiste juridische kennis heb om je betoog te beoordelen. Ik zal je het laten weten wanneer ik reactie heb.
Zojuist antwoord gekregen van mijn collega van juridische zaken:
Zonder meteen helemaal in detail te treden: Er is in bovenstaande discussie een aanname gedaan die niet correct is. Voor de uitleg van ‘personenvervoer’ dient te worden aangesloten bij de Richtlijn Consumentenrechten, niet bij artikel 8: 80 BW. In deze richtlijn is bepaald dat passagiersvervoer dient te worden uitgesloten van de nieuwe regelgeving. Voorts sluit de toezichthouder (Autoriteit Consument en Markt) het passagiersvervoer uit van de nieuwe regels (zie ‘wanneer gelden regels niet’)

Reageer