beantwoord

Wordt goede vrijdag als weekend gezien?

  • 15 april 2019
  • 47 reacties
  • 1404 Bekeken

Ik vraag me af of Goede Vrijdag ook als weekend gezien wordt.
Ik heb goedkope treinkaartjes gevonden waarmee ik in het weekend de hele dag kan reizen, maar ik ga op goede vrijdag weg, wat wel als feestdag gezien wordt, maar betekent dit dan ook dat ik een weekendticket kan gebruiken?

Ik hoor het graag, dan kan ik mijn tickets bestellen (of niet)
icon

Beste antwoord door Stijn NS 27 april 2019, 12:56

Nou, duidelijkheid. Wat ik in mijn eerste reactie aangaf is correct. Een feestdag wordt niet automatisch gezien als een weekenddag. Actietickets die geldig zijn op een zaterdag of een zondag zijn dus niet automatisch geldig op feestdagen. Dit moet expliciet vermeld zijn bij de voorwaarden van het ticket. Het is ook aangepast op de feestdagen pagina.

Heeft u een actiekaartje gekocht (bijvoorbeeld uit de Spoordeelwinkel, HEMA, Kruidvat etc.)? Dan reist u met de meeste actiekaartjes ook op feestdagen de gehele dag vrij, behalve op Koningsdag. Er zijn uitzonderingen, zoals het Trein Weekend Dagretour dat alleen geldig is op zaterdag en zondag. Lees daarom altijd goed de actievoorwaarden door.
Bekijk origineel

47 reacties

Mooi beleid met heel veel mensen lijkt mij een contradictio in terminis te zijn. Denk dat het beleid niet zo mooi zal zijn geweest of het aantal mensen geringer. 🤔
Badge +3
Tot zover dan het mooie beleid dat met heel veel mensen was afgestemd.
Dan heb ik het mij verkeerd herinnerd. Hoe dan ook is dat dus niet meer het geval, gezien er tegenwoordig tickets zijn die dus niet geldig zijn op feestdagen.
Badge +3
Er is in het verleden uitgebreid gesproken over de geldigheid van actiekaartjes op feestdagen en Sivan heeft uiteindelijk expliciet aangegeven dat sinds januari 2016 actiekaarten ook geldig waren op feestdagen. Nu daarop terugkomen en stellen dat de werkelijkheid afweek van de pagina met informatie, die destijds juist naar aanleiding van die informatie van Sivan is aangepast, vind ik wat kort door de bocht, zeker ook aangezien Sivan toen sprak van "een mooi beleid (...) met heel veel mensen afgestemd".
Voor zover ik weet is het altijd al zo geweest, er zijn altijd actieproducten geweest die enkel geldig zijn op zaterdag en zondag, maar niet op feestdagen. Het was enkel onduidelijk doordat de informatie op de feestdagen pagina het niet eens was met de werkelijkheid.
Badge +3
Het is maar wat je duidelijk noemt. We hadden juist een duidelijke regel en deze wordt nu vervangen door specifieke voorwaarden per actie. De onduidelijkheid die vorig jaar naar het leek eindelijk was weggenomen, keert terug.

Het is toch veel duidelijker om voor alle actiekaartjes dezelfde voorwaarden te hanteren? Het is dat ik weet dat er toch geen antwoord komt, anders had ik je gevraagd waarom NS niet daartoe besloten heeft.
Nou, duidelijkheid. Wat ik in mijn eerste reactie aangaf is correct. Een feestdag wordt niet automatisch gezien als een weekenddag. Actietickets die geldig zijn op een zaterdag of een zondag zijn dus niet automatisch geldig op feestdagen. Dit moet expliciet vermeld zijn bij de voorwaarden van het ticket. Het is ook aangepast op de feestdagen pagina.

Heeft u een actiekaartje gekocht (bijvoorbeeld uit de Spoordeelwinkel, HEMA, Kruidvat etc.)? Dan reist u met de meeste actiekaartjes ook op feestdagen de gehele dag vrij, behalve op Koningsdag. Er zijn uitzonderingen, zoals het Trein Weekend Dagretour dat alleen geldig is op zaterdag en zondag. Lees daarom altijd goed de actievoorwaarden door.
Reputatie 3
Ns maakt het zichzelf moeilijk.
Je rijdt op een feestdag als zaterdag of zondag. Maar dan zouden de speciefieke weekendkaartjes niet geldig zijn?

Kortom. Eenvoud!
Reputatie 7
Badge +3
En die zullen vaak ook op vrijdag naar huis gaan. Zo is bv op vrijdag eind van de middag de fietsenstalling in Delft normaal altijd al veel voller dan op andere dagen van de week, maar was het vorig jaar op Goede Vrijdag echt bijna onmogelijk om nog een plekje te vinden. Ik kwam er rond 1 uur in de middag en stalling 1 vol, stalling 2 vol, werd je al niet eens meer binnengelaten en de buitenstalling ook vol. Er werd gezegd om maar gewoon op straat te stallen.
Dit jaar maar anders aangepakt door thuis te werken.
Reputatie 7
Badge +4
Dat doet van dit gegeven niets af, vrees ik. Deze studenten reizen zelfs een aantal maanden per jaar eerste klas op zondagavond. In ieder geval genoeg jongeren om voor een volle eerste klas te zorgen. Briljant marketingbeleid naar de eersteklasreizigers toe, als je moet staan zie je tenslotte meer. 😉 Eersteklasreizigers zijn een dik betalende minderheid, zeuren niet en de studenten kunnen naast hun goedkope studentenproduct de eerste klas ook nog innemen.

Iedereen blij, maar niet heus. Tijdens de actiemaanden is de waarde van de eerste klas sterk gedevalueerd op zondagavond. En dat gedonder is er elk jaar weer gedurende een aantal maanden.

Dan maar weer vroeger naar huis op zondag.
Reputatie 7
Badge +3
Op zondagavond zit de trein er op weg naar de studentensteden vol mee. Dit zijn dan wel overwegend studenten die op een redelijke afstand van het ouderlijk huis studeren.
Maar 9% van alle studenten heeft een weekendkaart, 91% een kaart voor doordeweeks.
Reputatie 7
Badge +4
Op zondagavond zit de trein er op weg naar de studentensteden vol mee. Dit zijn dan wel overwegend studenten die op een redelijke afstand van het ouderlijk huis studeren.
Reputatie 7
Badge +3
Het is inmiddels iets van 33% omdat de OV-studentenkaart is uitgebreid en omdat er sinds het leenstelsel veel minder studenten op kamers gaan. Daar komt bij dat het studentenaandeel in de spits hoger is (vaste schooltijden) dan de rest van tijd. Op zaterdag en zondag zijn er bijv. maar heel weinig studenten.
Reputatie 3
Het aandeel studenten was 25% in 2011 http://www.andredevos.nl/archief/bestanden/ovm-studentenkaartpdf.pdf.

Dat zal nu dus zeker niet meer dan 50% zijn.
Reputatie 7
Badge +3
Ik heb vandaag niet gereisd, de halve dag dat ik werk, werk ik thuis, maar het zal denk ik rustig zijn geweest in de trein Vorig jaar tenminste wel, toen ik wel naar kantoor ging.
Toevallig las ik vanmorgen in de krant dat 6,5% van de werkenden verplicht vrij is (onderwijs en gemeenteambtenaren), daar bovenop komen nog links en rechts wat mensen in het bedrijfsleven en mensen die individueel vrij nemen. Omdat het onderwijs niet werkt hakt dat er bij de trein natuurlijk wel flink in, er gaan meer studenten dan werkenden met de trein.
Reputatie 7
Badge +4
Veel mensen maken er een lang weekend van, maandag is toch al vrij, dus samen met Goede Vrijdag vier dagen er tussen uit is prettig. Mijn visite had ook een stille trein.
Reputatie 7
Badge +3

De website van Rijksoverheid geeft aan:
"Goede Vrijdag is een officiële feestdag in Nederland, maar niet iedereen is dan vrij."
Erkenning door de overheid heeft weinig betekenis. Het enige is dat de werkgever iemand die op een erkende feestdag vrij wil nemen dat moet toestaan (in principe zonder doorbetaling) tenzij het bedrijfsbelang zich daar tegen verzet.

Of je vrij bent of niet op een erkende feestdag en doorbetaald krijgt bepaalt de CAO of je arbeidsreglement.

Dat wordt verder ook aangegeven op de website van Rijksoverheid, maar het ging erom waarom NS Goede Vrijdag als feestdag beschouwd.
Het is dus gewoon een officiële feestdag wat dan reden is dat NS dit als feestdag beschouwd. Dat niet iedereen vrij is, is een andere zaak.
Ik heb vandaag niet gereisd, de halve dag dat ik werk, werk ik thuis, maar het zal denk ik rustig zijn geweest in de trein Vorig jaar tenminste wel, toen ik wel naar kantoor ging.
Reputatie 7
Badge +3
De website van Rijksoverheid geeft aan:
"Goede Vrijdag is een officiële feestdag in Nederland, maar niet iedereen is dan vrij."

Erkenning door de overheid heeft weinig betekenis. Het enige is dat de werkgever iemand die op een erkende feestdag vrij wil nemen dat moet toestaan (in principe zonder doorbetaling) tenzij het bedrijfsbelang zich daar tegen verzet.

Of je vrij bent of niet op een erkende feestdag en doorbetaald krijgt bepaalt de CAO of je arbeidsreglement. Veel mensen denken dat je werkgever verplicht is om je op eerste kerstdag vrij te geven en door te betalen maar dat is dus niet automatisch het geval.

Rijks en provinciale ambtenaren hadden vroeger via hun centrale CAO op Goede Vrijdag een doorbetaalde vrije dag, sinds 2014 mogen individuele kantoren van de overheid zelf bepalen of ze op Goede Vrijdag dicht zijn of dat de medewerkers een extra vakantiedag krijgen. In het overgrote deel van de gevallen wordt voor laatste gekozen.

Vroeger was de impact van een erkende feestdag veel groter omdat toen was bepaald dat winkels op erkende feestdagen dicht moesten blijven, tenzij expliciet uitgezonderd in de winkelsluitingswet. Voor Goede Vrijdag heeft zo'n uitzondering overigens altijd bestaan.
Reputatie 7
Badge +4
In de trein zijn er twee soorten dagen te onderscheiden. Dagen met een spits en dagen zonder een spits. Zonder een spits zijn zaterdagen, zondagen en feestdagen.De feestdagen zijn veelal gebaseerd op de christelijke cultuur. Het merendeel van Nederland is seculier, maar er is nog steeds sprake van een duidelijk cultuurchristendom. Ik denk dat maar weinigen de Kerstdagen willen afschaffen en bedenk dat er een minderheid van miljoenen is die hechten aan de oorspronkelijke betekenis van de christelijke feestdagen.

Maar feestdag of niet in subjectieve zin, er is die dag gewoon geen spits en voor elke reiziger is dat van een zeker belang, De betekenis van Pinksteren kent lang niet iedereen, maar je bent Pinkstermaandag wel vrij. Een feestdag afschaffen met als criterium dat veel mensen werken, doet geen recht aan mensen die de feestdag wel hanteren. Vandaar mijn opmerking over geschiedenis en maatschappijleer.

Iets als zondag of weekend zien is dus gewoon een kwestie van bepalen of er een spits is, en die is er niet op zaterdagen, zondagen en feestdagen. Klaar.

Van de vrijdag na Hemelvaart een feestdag maken is in overeenstemming met de werkelijke gang van zaken, maar meer praktisch omdat er op die vrije dag dan geen spits is. Vier dagen geen spits past ook bij hoe we met die dagen omgaan.

Essentieel is hier alleen of er op een dag spitstijden zijn of niet. Eigenlijk is dat waar het om draait.
Reputatie 7
Vage dag, die Goede Vrijdag. Velen weten niet eens wat de betekenis is, iets met het christelijk geloof, en ze moeten gewoon werken of maken er een lekker lang weekendje weg van. Er is toch totaal geen reden meer om deze dag de status van officiële feestdag te geven. Het blijft de feestdag waar altijd het onduidelijkst en meest wisselend mee wordt omgegaan. Ook dus bij NS in duidelijkheid icm verschillende tickets.
Reputatie 7
Badge +3
Op Goede Vrijdag rijdt NS een gewone vrijdagsdienst aangezien het overgrote deel van de mensen gewoon moet werken. Het is me daarom ook een een raadsel waarom NS Goede Vrijdag wel als feestdag beschouwd en bijv. de vrijdag na Hemelvaart niet hoewel er dan veel meer mensen vrij zijn.
De website van Rijksoverheid geeft aan:
"Goede Vrijdag is een officiële feestdag in Nederland, maar niet iedereen is dan vrij."

Scholen zijn wel bijna altijd gesloten op Goede Vrijdag.


Het bedrijf waar ik werk is op Goede Vrijdag alleen in de ochtend geopend, de middag krijg je vrij.
De vrijdag na Hemelvaart zijn we ook meestal gesloten (1 jaar gehad dat we wel open waren die dag) maar dan is het een verplichte snipperdag, die gaat dus van de vakantiedagen af.
Reputatie 7
Badge +4
Ik kom nog uit een periode dat je alleen kon kiezen tussen A en B.
Badge +3
Hm, had je ook Geschiedenis of Maatschappijleer in je pakket? 😇
Beide! Totdat ik die vakken liet vallen en er 6 of 7 (nerds mochten er 8 doen, ik had Duits erbij, maar dat toch maar niet gekozen later) en moest echt kiezen..

Ik was goed in taal maar nog veel beter in de beta vakken!

Te suf voor woorden vond ik, maatschappijleer als vak!

Ik verveelde me dan meestal zoveel dat ik al gapend de klas uit liep (moet plassen, tot zo!), en me dan meldde bij de conciërge voor koffie en een half uurtje papier prikken op het schoolplein wegens bewust verzuim... Ging echt nergens over (vond ik).

Over mijn geschiedenisleraar kan ik een boek schrijven! Die vond alles best en dan keken we Charlie Chaplin video en zo.. The Great Dictator en zo, op een Betamax recorder.

Gouden opvoeding en helemaal off-topic eigenlijk. Leraren moeten leerlingen zien te boeien vooral!
Badge +3

Overigens, als NS de doordeweekse feestdagen ziet als 'weekend' (want de dienstregeling is dan ook als op een zaterdag of zondag)...Op Goede Vrijdag rijdt NS een gewone vrijdagsdienst aangezien het overgrote deel van de mensen gewoon moet werken. Het is me daarom ook een een raadsel waarom NS Goede Vrijdag wel als feestdag beschouwd en bijv. de vrijdag na Hemelvaart niet hoewel er dan veel meer mensen vrij zijn.

Mijn eerdere reacties ietwat aangepast. Je hebt gelijk @Tamzin en was al eerder aangekaart (de overheid erkent Goede Vrijdag niet als feestdag)

Dus waarom NS dan wél?
En dan toch gewoon rijden als op elke andere vrijdag?
In mijn info wordt niets vermeldt over de feestdagen, behalve Koningsdag. Lijkt mij handig dit ook even mee te pakken @Stijn NS.

Reageer