Na 3 maanden nog geen inhoudelijke reactie op klacht

  • 15 januari 2020
  • 7 reacties
  • 318 Bekeken

  • Anonymous
  • 0 reacties

Op 17 oktober 2019 heb ik bij NS schriftelijk een klacht ingediend met betrekking tot de overstapservice. Op 6 december heb ik een reactie van NS gehad waarin vermeld stond dat ze niet meewerkten aan de overstapservice. Dit wist ik echter al en ik had in mijn brief een aantal vragen gesteld die NS in de brief niet beantwoord. Ik heb dan ook gereageerd dat ik mij niet in het antwoord kon vinden en NS verzocht nu eindelijk eens een inhoudelijke reactie op de brief te geven. Het is inmiddels 15 januari 2020 en nog altijd heb ik geen reactie mogen ontvangen. Ik vind dit onfatsoenlijk temeer daar NS een dienstverlenend bedrijf is. Het is niet mogelijk om hierover contact op te nemen met een NS-medewerker. Hoe en wanneer krijg ik een reactie op deze klacht?

 

Het gaat om dit topic:

https://community.ns.nl/abonnementen-2/ns-blijft-maar-proberen-van-een-oud-rekeningnummer-af-te-schrijven-23946 

 

 


7 reacties

Ik snap je punt en frustratie, maar Danny heeft destijds dit uitgezocht en een antwoord gegeven. Dat het antwoord niet naar wens is kan ik begrijpen, maar het feit blijft wel dat je een antwoord hebt vernomen. Ik kan helaas geen ander antwoord geven op jouw vraag. Ik zal je signaal wel doorzetten dat je dit liever anders ziet. Daarnaast wil ik aangeven dat wij sneller een response geven via de social media kanalen en ook hier binnen de community. Een mail of een brief per post heeft een lagere afhandeltijd. Dit komt mede door het verzenden van de brief en drukte op deze kanalen.

Beste Erryt,

 

Helaas zijn al jullie moderators tot op heden “vergeten” de cruciale vraag te beantwoorden:

 

Waar staat Juliette in deze afhandeling op 1, 2 en 3. ?

 

Immers zoals op jullie website staat te lezen.

 

NS is actief in de wereld van het openbaar vervoer. We bevorderen het gebruik van het openbaar vervoer en houden Nederland in beweging. Onze reizigers staan in al onze activiteiten op 1, 2 en 3 en we werken voor hen aan een zo aangenaam en duurzaam mogelijke reis van deur tot deur.

 

 

Welke vraag is dan onbeantwoord gebleven? Ik mis dan iets.

Op deze dus:

 

Ik verzoek u mij en Juliette aan te geven waar u vindt dat in deze activiteit uwerzijds passend is gereageerd, terzake de door Juliette verzochte wijziging van het bankrekeningnummer.  

Er is in het topic duidelijk aangegeven waarom wij niet meedoen aan de overstapservice en dat de betaling door middel van kenmerk is verwerkt. Het is duidelijk dat je dit liever anders had gezien en je signalen zijn doorgezet. Ik kan verder niets voor je doen.

Er is in het topic duidelijk aangegeven waarom wij niet meedoen aan de overstapservice en dat de betaling door middel van kenmerk is verwerkt. Het is duidelijk dat je dit liever anders had gezien en je signalen zijn doorgezet. Ik kan verder niets voor je doen.

 

Ja en als jullie dit nu ook gelijk aan Juliette hadden doorgegeven op het moment dat zij de overstapservice gebruikte had zij dus een jaar na dato geen incassobureau achter haar aan gehad. Dat is nu juist het punt. Jullie hebben het geld geïncasseerd en vervolgens helemaal niets gedaan. 

 

Juliette staat als klant dus overduidelijk niet op 1, 2 en 3. 

 

Ik ga wel een klacht indienen via de geschillencommissie openbaar vervoer. Jullie houden je niet aan het gestelde op jullie website. Ik heb er wel € 27,50 voor over uit principieel oogpunt.

Reputatie 7
Badge +3

Het blijft een vreemd, onlogisch en klantonvriendelijk verhaal. Sommige banken noemen NS zelfs expliciet als voorbeeld waar de overstapservice voor gebruikt kan worden.

Reageer