Telefoniste slecht verstaanbaar


Beste mensen, 

Zo even contact met de klantenservice gehad. Het is de derde keer dat ik de dame slecht kon verstaan. Ze sprak met een zwaar Surinaams accent. Ze was wel erg vriendelijk. Maar wat heb ik daaraan als ik haar niet verstaat. NS, goed dat jullie multicultureel bezig zijn. Ik juich dat toe, maar laat uw medewerkers eerst verstaanbaar ABN leren verder niets dan lof voor iedereen. Groet, Tommy 


11 reacties

Reputatie 7
Badge +3

Een deel van NS klantenservice zit in Suriname, dus het kan inderdaad zo zijn dat je een Surinaamse dame aan de lijn had.

Momo, Het interesseert mij niet waar jullie call centrum zit. Als ik bel verwacht ik een verstaanbaar iemand. Inmiddels heb ik begrepen dat het een ergenis is voor veel mensen. Ik ga de politiek benaderen om ze hierover te bevragen. Het is uiteindelijk ook mijn belasting geld waarmee de NS werkt. Groet, Tommy Dielen 

Reputatie 7
Badge +3

Momo, Het interesseert mij niet waar jullie call centrum zit. Als ik bel verwacht ik een verstaanbaar iemand. Inmiddels heb ik begrepen dat het een ergenis is voor veel mensen. Ik ga de politiek benaderen om ze hierover te bevragen. Het is uiteindelijk ook mijn belasting geld waarmee de NS werkt. Groet, Tommy Dielen 

NS werkt niet met belastinggeld, NS is een Naamloze Vennootschap (N.V.). Vanwege dat laatste gaat de politiek ook niet over de dagelijkse bedrijfsvoering bij NS dus bij de politiek bent u aan het verkeerde adres. . 

Reputatie 7
Badge +3

Momo, Het interesseert mij niet waar jullie call centrum zit. 

Even voor de duidelijkheid, ik werk niet of heb nooit gewerkt voor NS. Dat “jullie” mag je dus weg laten. 

 

Mono, Blijkbaar heb jij andere belangen met de NS en heb jij geen probleem met de verstaanbaarheid van de telefoniste. En er wordt wel degelijk gebruik gemaakt van overheids geld, dus heb ik alle recht om de politiek te bevragen. En het is gebruikelijk in Nederland dat ter afsluiting van een schrijven men elkaar groet. Groet, Tommy Dielen

Reputatie 7
Badge +3

Ik heb geen enkel belang met NS. Zelf ben ik ook regelmatisch kritisch, zo zijn er ook met enige regelmaat berichten dat sommige medewerkers van de klantenservice onjuiste informatie geven. En ik ben het met je eens, als je de klantenservice belt moet de persoon aan de andere kant van de lijn verstaanbaar zijn, mijn reactie was puur ter informatie. Doe er mee wat je wilt.

Bedankt.

Badge +3

Wellicht is het een optie om bij zo’n contact te vragen naar een andere medewerker die wél Nederlands spreekt? Of opnieuw bellen voor iemand anders aan de lijn?

Reputatie 5

@Robert B 

Hoi Hoi! Wat zegt u? 

  • Kies één voor een medewerker die Nederlands spreekt.
  • Kies twee om opnieuw te bellen…

Ik weet het niet Robert. :rolling_eyes:

 

Reputatie 7
Badge +3

Slecht idee. In Suriname wordt Nederlands gesproken. Net als in Nederland en Vlaanderen.

Wel kun je je afvragen of het verstandig is om mensen die met een accent spreken dat sterk afwijkt van standaard Nederlands in te zetten op een callcenter dat gericht is op klanten in Nederland. We zouden vergelijkbare klachten hebben wanneer er medewerkers zouden zijn die met een sterk Vlaams accent zouden spreken.

Vergelijkbare situaties doen zich voor in Engeland wanneer klanten te maken krijgen met callcenters in India. Klanten hebben enorme moeite om bepaalde medewerkers te verstaan. Maar ook in Engeland bestaan regionale accenten die niet overal verstaan worden. Die mensen tref je ook niet een callcenter.

Problematisch is dat klachten over iemands verstaanbaarheid al snel kunnen overgaan in discriminatie vanwege een accent. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Tegelijkertijd moet een bedrijf zorgdragen dat de communicatie met de klant in verstaanbaar Nederlands verloopt. Een lastige spagaat.

Binnen de Klantenservice monitoren we dagelijks de gesprekken die onze medewerkers voeren. Als iemand steevast niet (goed) te verstaan is zal dat snel genoeg opvallen en wordt er gekeken naar een oplossing. 

Mijn excuses voor het moeizame gesprek TommyDielen. Als je er niet uit komt met de betreffende medewerker mag je altijd verzoeken om een ander te spreken. 

Reageer