beantwoord

Overstap in Roermond vanuit Maastricht richting Venlo

  • 29 september 2019
  • 67 reacties
  • 2523 Bekeken


Toon eerste bericht

67 reacties

Badge

@umbusko waaruit maak jij op dat de borden voor beide sporen zijn?  Als er pijlborden worden toegevoegd dan zijn de borden niet voor 2 sporen maar voor 1 bepaald spoor, anders zijn de pijlborden nml. overbodig en zouden ze niet worden geplaatst.

Reputatie 3

Voor de stoppositie in Roermond is er inmiddels het volgende (slechte) nieuws. In het besluit over de dienstregeling 2021 https://locov.nl/binaries/Locov%202020-82755%20Besluit%20dienstregeling%202021_tcm118-444873.pdf wordt aangegeven dat de stoppositie niet hersteld zal worden. De argumentatie is flinterdun: het zou “zonde van de investering” zijn. Welke investering hebben we het over? Die paar treinlengteborden die ook nog eens in eerste instantie verkeerd geplaatst waren?

 

Dat de rest van de argumentatie inhoudelijk flauwekul is, is eerder in dit topic al voorbijgekomen. Men beweert dat reizigers met een busaansluiting voordeel hebben. Maar zowel in Maastricht als in Sittard kom je het perron op bij de achterzijde van de trein. Als je daar direct instapt en in Roermond weer uitstapt, kom je ook met de oude stoppositie precies bij de trap uit (sterker nog, nu zul je een stukje naar voren moeten lopen).

 

En de “oplossing” voor overstappers naar de Maaslijn is ook al niet elegant te noemen: Arriva moet hun tijden maar terugschuiven. Er wordt hier nog steeds oorlogje gespeeld over de rug van de reizigers, in plaats van dat beide partijen constructief samenwerken. Jammer.

 

Aansluiting Roermond

U bent blij dat NS op voorstel van Rover de aansluiting in Roermond tussen de Intercity uit Maastricht en de stoptrein richting Venlo heeft hersteld in de reisplanner. Daarnaast vraagt u of de aansluiting kan worden verruimd naar drie minuten of om de haltering van de Intercity op station Roermond aan te passen.

Arriva heeft in september 2019 ten behoeve van een meer betrouwbare dienstregeling de vertrektijd van de stoptrein naar Nijmegen vervroegd. Hierdoor werd de overstaptijd vanuit de Intercity uit Maastricht op deze stoptrein verlaagd van drie naar twee minuten, waardoor de aansluiting niet meer werd geboden in de reisplanner. Mede hierdoor is de seingeving voor de stopplaats van de Intercity aangepast, gelijktijdig met ander seintechnische werkzaamheden. De stopplaats van de intercity is verbeterd omdat de trein onder de beschutting én dichtbij de trappen halteert, prettig voor reizigers die overstappen van de trein op aansluitend busvervoer. In februari 2020 heeft NS de overstapnorm voor deze specifieke aansluiting aangepast naar twee minuten, waarbij NS geen rekening heeft gehouden met de verplaatste seingeving voor het halteren van de Intercity. Het zou nu zonde van de investering zijn om de seingeving weer te verplaatsen. Ook hebben reizigers die een aansluitende bus hebben, voordeel van deze positionering. Daarom gaat NS met Arriva in gesprek of de vertrektijd van de stroptrein naar Nijmegen een minuut later gerealiseerd kan worden, zoals dit ook het geval was voor september 2019. Gezien de krappe inpassing van de Intercity’s tussen Sittard en Eindhoven zien wij op dit moment geen mogelijkheid om de Intercity eerder te laten aankomen in Roermond.

Reputatie 3

@Jeroen Dat werd mij telefonisch toegelicht; ik heb er specifiek naar gevraagd. Dat er verzocht was om pijlen te plaatsen dat de borden voor beide sporen bedoeld zijn. (De andere richting op is dat al zo gedaan.)

Ik zie inderdaad dat het in de mail niet duidelijk staat.

Badge

@Jeroen Dat werd mij telefonisch toegelicht; ik heb er specifiek naar gevraagd. Dat er verzocht was om pijlen te plaatsen dat de borden voor beide sporen bedoeld zijn. (De andere richting op is dat al zo gedaan.)

Ik zie inderdaad dat het in de mail niet duidelijk staat.


Vreemd want ze zouden dan al kunnen volstaan door het bord wat er verkeerd tussen staat (zonder getal ) te verwijderen. Op dat moment geldt het gewoon voor beide sporen.

Reputatie 7
Badge +3

Zijn al die pijltjes onder de borden niet verwarrend voor machinisten? 

In het echt is het misschien wel beter te zien, maar als ik de foto fullscreen open zie ik de witte cijfers op de blauwe achtergrond duidelijk maar voor dat pijltje onder de 12 moet ik echt inzoomen. Maar misschien hebben machinisten wel betere ogen dan ik :grin:

Ik heb inmiddels antwoord van Arriva. Ik citeer:

De aansluiting in Roermond blijft gewoon een aansluiting. Een crossplatform overstap van 2 minuten is inderdaad voldoende en bood de mogelijkheid de dienstregeling van de Maaslijn iets robuuster te plannen. We hebben de vraag uitgezet hoe het komt dat de reisplanners deze overstap niet (meer) weergeven.
Dat antwoord laat nog op zich wachten. Dit zullen we intern verder oppakken met de verantwoordelijke afdeling en waar mogelijk zorgen dat dit wel zichtbaar wordt.

Er is zo te zien sprake van een impasse: Arriva vindt dat 2 minuten in dit geval wél een officiële overstap is en NS niet.

Ik zie dat ik deze reactie heb gemist, waar ik wel nog even op wil reageren. 

Als standaard vuistregel hanteren wij als NS onderstaande schema voor het bepalen van de overstaptijden (afhankelijk van de locatie kan dit eventueel aangepast worden, maar dat is bij Roermond niet ter sprake). Voor de overstap in Roermond geldt een crossplatform-overstap van een a-zijde naar b-zijde (of andersom), waarvoor 3 minuten staat. Dit tonen wij als een gegarandeerde overstap. Zoals ik eerder ook al heb aangegeven is het vaak mogelijk om de overstap in minder tijd prima te halen, maar dit is een minimum wat we hanteren wat voor iedereen haalbaar moet zijn.

Zoals ik in mijn eerdere reactie al aangaf is Arriva op de hoogte van deze vuistregels. Ik vind het dan ook vreemd dat ze aangeven niet te begrijpen waarom de reisplanners deze overstap niet meer weergeeft.

Reputatie 3

Maar dan heb je voor spoor 1 weer alleen een bord 10, want bij het bord 12 is het perron al opgehouden. (!) (Maar 12 bakken passen wel degelijk op spoor 1.) De oplossing moet dus zijn om het bord zonder cijfer een pijl naar links te geven, en dan zal men voor de duidelijkheid de overige borden wel dubbele pijlen willen geven.

 

Jammer wel dat de borden ook voor spoor 2 bedoeld blijken...

Update: Inmiddels heb ik een sluitend antwoord gekregen. 

Ter herhaling van wat ik eerder heb aangegeven, de overstap wordt momenteel niet meer weergegeven in de NS Reisplanner omdat hij niet meer voldoet aan de overstapregels die gelden voor deze overstap. 

Arriva is op de hoogte van onze reisinformatie-overstapregels en wist dus dat deze overstap zou verdwijnen als gevolg van de wijziging. Ondanks dat hebben zij alsnog deze wijziging uitgevoerd, zonder hier met oNS in overleg in te gaan om bijvoorbeeld te kijken naar de mogelijkheden om de overstapregels aan te passen in dit specifieke geval. Derhalve beschouwen we deze wijziging als een bewuste keuze van Arriva en kunnen we deze overstap niet meer erkennen als een ‘officiële overstap’. In hoeverre het Locov betrokken is bij deze wijziging door Arriva is bij ons niet bekend. De vraag waarom hier niet over is gecommuniceerd naar reizigers zou, ons inziens, aan Arriva gesteld moeten worden, gezien zij de wijziging hebben uitgevoerd.

De informatie die gegevens wordt in een trein zelf (OBIS) gaat uit van iets minder strenge regels (minuut minder); het laat reizigers zien hoe laat de treinen vertrekken vanaf welk spoor zodat er zelf besloten kan worden of ze deze overstap nog willen of kunnen halen. Vandaar dat deze overstap op de OBIS schermen nog wel wordt getoond.

Ik had graag een positiever antwoord willen geven, maar helaas hebben we dat niet voor elkaar gekregen.

Badge
Vreemd, het overleg vindt dus blijkbaar pas na de wijziging plaats. Maar: goed dat men ermee bezig is, bedankt voor de update, ik hoop dat er snel iets positiefs uitkomt.


Dat is nu het nadeel met meerdere vervoerders op het spoor, er is in dit geval geen afstemming geweest met de NS.

Reputatie 3

Toch is dat wel wat de reiziger nodig heeft. In het bijzonder de reiziger wiens laatste verbinding nu 20 minuten eerder is vanwege deze impasse. Zou hij de niet-officiële overstap missen, dan kan hij immers geen aanspraak meer maken op alternatief vervoer.

 

Gerelateerd: sinds enkele weken zijn er nieuwe bakborden in Roermond verschenen, waardoor je zelfs helemaal voorin 10 bakken VIRM (op spoor 2) nog niet tegenover de stoptrein uitkomt. Ik heb me laten vertellen dat deze bakborden alleen voor spoor 1 bedoeld zijn (wat logisch klinkt; het bakbord zonder cijfer staat nu ook vóór dat met het cijfer 12), maar dat men vergeten is pijltjes te plaatsen. (De bakborden staan tussen de sporen in.) @Jouke NS Zou jij misschien kunnen uitzoeken of men hiervan op de hoogte is en voornemens is om het aan te passen? :)

Reputatie 3

Update: OV Ombudsman gaat nogmaals contact opnemen met de vervoerders en “hen vragen samen tot een oplossing te komen waar de reizigers beter mee bediend zijn”.

Reputatie 6

@umbusko heb je dit al bij OV-ombudsman neergelegd? Zelf ga je hier toch niet uitkomen met de treintjesrijders NS en Arriva. 

 

@Stijn NS sinds wanneer hanteert NS gegarandeerde overstappen? De belangrijkste taak van NS is toch het zoveel mogelijk op tijd rijden van treintjes?

Reputatie 3

Vanuit de richting Sittard in de richting Weert staan er bakborden tussen spoor 1 en 2 in, die dus alleen voor spoor 1 bedoeld zijn, maar niet voorzien zijn van een pijltje en nu dus voor beide sporen lijken te zijn.

 

In de andere richting zijn er ook nieuwe bakborden tussen spoor 1 en 2 in; ik denk (maar weet niet zeker) dat die wél voor beide sporen bedoeld zijn.

Reputatie 3

Ik heb deze zaak zojuist ook bij de OV-ombudsman neergelegd, in de hoop dat er in plaats van slechts naar elkaar te wijzen ook een oplossing bereikt zal kunnen worden. :slight_smile:  (Niets ten nadele van de moderatoren overigens; ik snap heel goed dat jullie ook maar schakels in de keten zijn!)

Reputatie 6

Ben benieuwd wat eruit komt @umbusko .

Wat Jeroen vorige week heeft aangegeven is ook hoe ik het heb begrepen. Er is contact opgenomen met Arriva over hoe dit nu verder gaat, gezien het gevolgen heeft voor het weergeven van deze overstap in de Reisplanner. Momenteel is het dus wachten op een reactie van hun kant.
Reputatie 7
Badge +3
Dit is een reizigers-helpen-reizigerscommunity en geen postadres van NS.

Mbt vraag 1: alleen overstappen in de NS reisplanner worden gezien als officiële overstappen.
Vraag 2a en 2b kan ik niet beantwoorden.
Reputatie 6
Dit is een reizigers-helpen-reizigerscommunity en geen postadres van NS.

Dit is niet geheel juist, zie huisregels:

https://community.ns.nl/over-de-ns-community-61/de-huisregels-van-de-ns-community-48118
Kort na het versturen van mijn reminder heb ik een reactie gekregen waarin wordt aangegeven dat er vanuit Arriva geen plannen lijken te zijn om iets terug te veranderen aan de vertrektijd van treinserie 32200. Op dit moment wordt er bekeken hoe we dit verder kunnen oplossen.
Reputatie 7
Badge +3

Dit is een reizigers-helpen-reizigerscommunity en geen postadres van NS.Dit is niet geheel juist, zie huisregels:

https://community.ns.nl/over-de-ns-community-61/de-huisregels-van-de-ns-community-48118

Ik lees nergens dat de community voor specifiek aan NS gestelde vragen is.
Reputatie 6
@MoDe

  1. waar lees je dat dit soort vragen niet gesteld kunnen worden ? Is het niet altijd zo geweest dat hier elke vraag die met het reizen met de trein te maken had, gesteld kon worden ?
  2. sinds wanneer maken de moderators geen deel meer uit van de community ?
  3. als je geen vragen aan de NS in behandeling wilt nemen dient de community niet als eerste contactmogelijkheid van de klantenservice te worden gepresenteerd !
Reputatie 3
Net andersom, van een geheel perron naar een b-fase. ;)
Maar dank, dat dacht ik al. Voor de rest wachten we nog even af!
Reputatie 7
Badge +3
@MoDe

  1. waar lees je dat dit soort vragen niet gesteld kunnen worden ? Is het niet altijd zo geweest dat hier elke vraag die met het reizen met de trein te maken had, gesteld kon worden ?
  2. sinds wanneer maken de moderators geen deel meer uit van de community ?
  3. als je geen vragen aan de NS in behandeling wilt nemen dient de community niet als eerste contactmogelijkheid van de klantenservice te worden gepresenteerd !

Dit soort vragen mogen best gesteld worden hier. Maar als iemand "beste NS" schrijft dan mag ik hopen dat diegene niet verwacht dat hij /zij een uitgebreid antwoord krijgt van een hogere medewerker op het hoofdkantoor van NS.

Off topic: @BrunoEst wie ben jij om iedere keer mijn reacties onderuit te halen?
Reputatie 7
Badge +3

Dit soort vragen mogen best gesteld worden hier. Maar als iemand "beste NS" schrijft dan mag ik hopen dat diegene niet verwacht dat hij /zij een uitgebreid antwoord krijgt van een hogere medewerker op het hoofdkantoor van NS.

Maar een dergelijke vraag kan wel door een moderator worden doorgestuurd naar de afdeling die er over gaat waarna een antwoord hier terug gekoppeld kan worden. Daar moet je vaak wel geduld voor hebben, want de moderators krijgen hier vaak geen antwoord op of pas na meerdere reminders sturen.

Een vraag als dit is natuurlijk wel iets waar andere klanten op dit klant helpt klant forum niet zo een antwoord op kunnen geven, dus is het echt aan NS om dit te doen. Op welke andere manier zou je dan willen dat iemand dit soort vragen stelt?
Reputatie 3

Kan iemand aangeven waarom hier het bericht van MoDe is aangevinkt als “antwoord”, terwijl de vraag nog in behandeling is en dit “antwoord” geen antwoord is op mijn vraag? (Maar een nuttige eerste bijdrage en poging tot een antwoord.) Kan dit ongedaan worden gemaakt?

Reageer