beantwoord

Overstap in Roermond vanuit Maastricht richting Venlo

  • 29 September 2019
  • 67 reacties
  • 2894 Bekeken


Toon eerste bericht

67 reacties

Reputatie 7
Badge

Ik ben al een tijdje niet meer in Limburg geweest en ken deze nieuwe situatie dan ook niet. Het komt me wel heel eigenaardig over dat er dan blijkbaar een stopplaatsbord 12 áchter het bord ‘alle treinlengtes’ is geplaatst, dat is gewoon fout.

 

De reden dat er op spoor 2 alleen maar dat bord ‘alle lengtes’ stond, was zodat mensen makkelijker konden overstappen naar Veolia/Arriva/Maaslijn.

Reputatie 4

OV Ombudsman vraagt om nog twee weken te wachten of Arriva intern iets opgelost krijgt. Dat zullen we dan maar doen.

Over de plaatsing van de treinlengteborden heb ik zojuist contact opgenomen met ProRail.

Reputatie 4

ProRail is sneller dan snel. :grinning:

Ik citeer:

Op 23 december 2019 hebt u contact opgenomen met ProRail, vanwege uw bezwaar over de nieuwe treinlengteborden op station Roermond en de missende pijlbordjes. 

Dank voor uw bericht. Ik heb vandaag telefonisch contact met u opgenomen.

Zoals besproken heb ik voor u uitgezocht wat hier de achterliggende reden van is. De treinlengteborden zijn geplaatst conform afspraken met NS Reizigers. NSR heeft ons wel gevraagd om de pijlborden aan te brengen. Deze pijlborden gaan we in januari aanbrengen. NSR is van mening dat de nieuwe borden toch in het voordeel zijn van de reiziger. Een oplossing zou wellicht bij de vervoerders gevonden kunnen worden in de overstaptijd. De dienstregeling is een aangelegenheid van de vervoerders. 

Ik vertrouw erop dat ik u met bovenstaande informatie van dienst ben geweest. Als u nog vragen of opmerkingen hebt, dan hoor ik het graag.

 

De nieuwe treinlengteborden blijken dus toch voor zowel spoor 1 als spoor 2 bedoeld te zijn, en zijn geplaatst op verzoek van NS.

 

Een korte samenvatting van de situatie lijkt me wel op zijn plaats:

  • Situatie zoals die altijd was: er is een overstap van drie minuten tussen de IC uit Maastricht en de stoptrein naar Venlo. De voorste deur van de IC komt altijd tegenover de stoptrein uit.
  • 2 september 2019: Arriva wijzigt zonder overleg de dienstregeling, zodat de overstaptijd nog maar twee minuten bedraagt. Arriva vindt deze overstaptijd voldoende. NS echter niet; daarom verdwijnt de overstap uit de reisplanners.
  • Medio november 2019: NS laat nieuwe treinlengteborden plaatsen op spoor 2, zodat de voorste deur van de IC nooit meer tegenover de stoptrein uitkomt. Als de IC kort is, moet zelfs een flink stuk gelopen worden. Dit komt de overstap zeker niet ten goede.
Badge

@umbusko waaruit maak jij op dat de borden voor beide sporen zijn?  Als er pijlborden worden toegevoegd dan zijn de borden niet voor 2 sporen maar voor 1 bepaald spoor, anders zijn de pijlborden nml. overbodig en zouden ze niet worden geplaatst.

Reputatie 4

@Jeroen Dat werd mij telefonisch toegelicht; ik heb er specifiek naar gevraagd. Dat er verzocht was om pijlen te plaatsen dat de borden voor beide sporen bedoeld zijn. (De andere richting op is dat al zo gedaan.)

Ik zie inderdaad dat het in de mail niet duidelijk staat.

Badge

@Jeroen Dat werd mij telefonisch toegelicht; ik heb er specifiek naar gevraagd. Dat er verzocht was om pijlen te plaatsen dat de borden voor beide sporen bedoeld zijn. (De andere richting op is dat al zo gedaan.)

Ik zie inderdaad dat het in de mail niet duidelijk staat.


Vreemd want ze zouden dan al kunnen volstaan door het bord wat er verkeerd tussen staat (zonder getal ) te verwijderen. Op dat moment geldt het gewoon voor beide sporen.

Reputatie 7
Badge +3

Zijn al die pijltjes onder de borden niet verwarrend voor machinisten? 

In het echt is het misschien wel beter te zien, maar als ik de foto fullscreen open zie ik de witte cijfers op de blauwe achtergrond duidelijk maar voor dat pijltje onder de 12 moet ik echt inzoomen. Maar misschien hebben machinisten wel betere ogen dan ik :grin:

Reputatie 4

Maar dan heb je voor spoor 1 weer alleen een bord 10, want bij het bord 12 is het perron al opgehouden. (!) (Maar 12 bakken passen wel degelijk op spoor 1.) De oplossing moet dus zijn om het bord zonder cijfer een pijl naar links te geven, en dan zal men voor de duidelijkheid de overige borden wel dubbele pijlen willen geven.

 

Jammer wel dat de borden ook voor spoor 2 bedoeld blijken...

Ik zie dat je inmiddels bij ProRail aan de bel hebt getrokken en hier snel een goede reactie hebt ontvangen umbusko. Ik ga ervan uit dat dit verder los loopt. Mocht dat niet het geval zijn dan kun je me altijd taggen in de reacties, dan zal ik het topic weer oppakken. 

Reputatie 4

Hé, kijk nou wat ik opeens van iemand toegestuurd krijg, die het op zijn beurt weer van ROVER Limburg heeft ontvangen: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20191212_00137049/nieuw-bordje-maakt-onhaalbare-overstap-station-roermond-nu-echt-onmogelijk

Nieuw bordje maakt ‘onhaalbare’ overstap station Roermond nu écht onmogelijk

Formeel kan het niet, maar hordes treinreizigers die vanuit Sittard richting Venlo moesten, deden het jarenlang toch. In Roermond vanuit de intercity overstappen op de stoptrein. Sinds kort komen ze echter steeds vaker van een koude kermis thuis.

...

(Is helaas een Plusartikel; zelf kreeg ik de volledige tekst toegestuurd maar ik neem aan dat ik die niet zomaar mag plaatsen.)

 

Het lijkt net of iemand hier meegelezen heeft: op 10 december maakte ik een opmerking over bakborden, en op 12 december verschijnt een artikeltje over, waarin ook gewoon de term ‘bakborden’ is overgenomen in plaats van het meer correcte treinlengteborden. Het is wel jammer dat het een beetje “Ik heb de klok wel horen luiden, maar ik weet niet waar de klepel hangt” is. Immers, de allereerste zin suggereert dat de overstap officieel nooit kon, maar tot 1 september was de overstap officieel. Een woordvoerster van NS beweert volgens het artikel dat er formeel niets aan de hand is, omdat er formeel geen overstap bestond. Een woordvoerster van Arriva beweert volgens het artikel geen klachten te hebben ontvangen. Hoera. 

Reputatie 4

Ik kom nu na de vakantie weer eens door Roermond, tijd voor een update: de treinlengteborden zijn inmiddels voorzien van pijltjes eronder. De borden 4, 6, 8, 10 van pijlen in beide richtingen, het bord alle lengtes van een pijl naar links en het bord 12 had al en heeft nog steeds een pijl naar rechts.

 

Het probleem van de overstap is echter niet opgelost en door deze nieuwe treinlengteborden alleen maar erger geworden. Ik zal dus later vandaag opnieuw contact opnemen met OV Ombudsman.

Reputatie 4

Voor de geïnteresseerden plaats ik hier de reactie die ik van OV-Ombudsman heb ontvangen, en de reactie die ik daar weer op teruggestuurd heb.

OV-Ombudsman:

Wij hebben uw klacht voorgelegd bij de NS. Zij hebben aan ons uitgelegd waarom zij de overstapnormering in Roermond niet hebben aangepast op ons en uw verzoek.

Hiervoor hebben zij de volgende argumenten aangedragen:

- Het aankomstspoor (2) en het vertrekspoor (3b) liggen niet aan hetzelfde perron (norm 3 min). Dit heeft een langere looptijd dan een crossplatform situatie (norm 2 min).

-  Omdat de overstap is tussen twee verschillende vervoerders moet er uit- en ingecheckt worden. Dit vraagt extra tijd.

De NS heeft bepaalde regels over wanneer een overstap in de reisplanner wordt getoond. Helaas voldoet de overstap in Roermond gezien de bovenstaande argumentatie niet aan deze regels. Wij snappen vanuit de NS de beredenering, maar vinden het uiteraard ook vervelend voor u. NS heeft echter deze regels opgesteld om overstappen te tonen die ook daadwerkelijk haalbaar zijn. Dit kan namelijk juist klachten en teleurstellingen voorkomen. 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Mijn reactie:

Ik vind het schrijnend hoe weinig samenwerking en/of overleg tussen de verschillende partijen er te bespeuren lijkt in deze zaak. Arriva wijst naar NS, NS wijst naar Arriva en de reiziger krijgt geen overstap meer aangeboden "om teleurstellingen te voorkomen". Als dat toch geen teleurstelling is... Ook u heeft nu met maar één partij gesproken; dat meen ik althans uit uw reactie op te maken.

 

Toch lijkt het probleem me niet onoplosbaar. Daarom wil ik er nog één keer inhoudelijk op reageren:

 

Quote NS: "-  Omdat de overstap is tussen twee verschillende vervoerders moet er uit- en ingecheckt worden. Dit vraagt extra tijd."

Dit is duidelijk een slecht argument. Als overstappen tussen vervoerders extra tijd vragen, zou dat verwerkt moeten zijn in de overstapnormen. Dat is het echter niet: een crossplatformoverstap tussen twee vervoerders is er vanaf 2 minuten (zoals bijvoorbeeld in Sittard vanuit de serie 800/2900 uit Roermond (NS) op de serie 32500 richting Kerkrade (Arriva)). Dit argument kan ik dus ook niet serieus nemen.

 

En dat brengt me meteen op het volgende punt:

Quote NS: "- Het aankomstspoor (2) en het vertrekspoor (3b) liggen niet aan hetzelfde perron (norm 3 min). Dit heeft een langere looptijd dan een crossplatform situatie (norm 2 min)."

Hier zie ik een elegante oplossing voor het probleem. Als de overstap namelijk crossplatform gemaakt kan worden, voldoet de overstaptijd van 2 minuten wel. Het enige dat daarvoor nodig is, is om de intercity iets verder door te laten rijden op spoor 2 en dat administratief spoor 2b te noemen. Dit is in feite de situatie zoals die was voordat NS medio november nieuwe treinlengteborden liet plaatsen en die situatie was juist zo omwille van precies deze overstap, alleen was er administratief gewoon sprake van spoor 2.

 

Ik zou u daarom willen vragen of u met dit voorstel nogmaals de betrokken partijen (NS, Arriva, eventueel ProRail) zou willen benaderen.

 

Reputatie 4

Update: OV Ombudsman gaat nogmaals contact opnemen met de vervoerders en “hen vragen samen tot een oplossing te komen waar de reizigers beter mee bediend zijn”.

Reputatie 6

Beste umbusko, een woord van waardering voor de moeite die je in deze zaak steekt. 

Ook weer typerend om te zien dat bij NS en Arriva de reiziger op de plaatsen 10.001, 10.002 en 10.003 staat.

Reputatie 4

Een update van OV Ombudsman (inmiddels bijna een week oud, maar ik had hem hier nog niet gedeeld):

Het laatste nieuws wat wij hebben ontvangen van de NS is dat zij gaan overleggen met Arriva over uw overstap. Helaas wachten wij nog steeds op een reactie van Arriva. Zodra wij reactie hebben mogen ontvangen zal ik dit zo snel mogelijk aan u laten weten. 

 

Verder mijn persoonlijke ervaring: vooralsnog haal ik de overstap iedere week met stevig doorlopen, maar zonder rennen (even afkloppen). Nu weer even zorgen dat hij ook officieel wordt. :wink:

Reputatie 4

De aanhouder wint!

Na iets meer dan vijf maanden staat sinds vandaag de overstap weer in de reisplanner! Bedankt aan allen die zich hiervoor ingespannen hebben! Via OV-Ombudsman heb ik nog de vraag uitstaan of men voornemens is de stoppositie op spoor 2 weer te herstellen naar de oude situatie, waarin de overstap mits je voorin zat “recht oversteken” was, terwijl er nu altijd nog een flink stuk gelopen moet worden. Maar in ieder geval wordt de overstap weer erkend!

 

Reputatie 4

Voor de stoppositie in Roermond is er inmiddels het volgende (slechte) nieuws. In het besluit over de dienstregeling 2021 https://locov.nl/binaries/Locov%202020-82755%20Besluit%20dienstregeling%202021_tcm118-444873.pdf wordt aangegeven dat de stoppositie niet hersteld zal worden. De argumentatie is flinterdun: het zou “zonde van de investering” zijn. Welke investering hebben we het over? Die paar treinlengteborden die ook nog eens in eerste instantie verkeerd geplaatst waren?

 

Dat de rest van de argumentatie inhoudelijk flauwekul is, is eerder in dit topic al voorbijgekomen. Men beweert dat reizigers met een busaansluiting voordeel hebben. Maar zowel in Maastricht als in Sittard kom je het perron op bij de achterzijde van de trein. Als je daar direct instapt en in Roermond weer uitstapt, kom je ook met de oude stoppositie precies bij de trap uit (sterker nog, nu zul je een stukje naar voren moeten lopen).

 

En de “oplossing” voor overstappers naar de Maaslijn is ook al niet elegant te noemen: Arriva moet hun tijden maar terugschuiven. Er wordt hier nog steeds oorlogje gespeeld over de rug van de reizigers, in plaats van dat beide partijen constructief samenwerken. Jammer.

 

Aansluiting Roermond

U bent blij dat NS op voorstel van Rover de aansluiting in Roermond tussen de Intercity uit Maastricht en de stoptrein richting Venlo heeft hersteld in de reisplanner. Daarnaast vraagt u of de aansluiting kan worden verruimd naar drie minuten of om de haltering van de Intercity op station Roermond aan te passen.

Arriva heeft in september 2019 ten behoeve van een meer betrouwbare dienstregeling de vertrektijd van de stoptrein naar Nijmegen vervroegd. Hierdoor werd de overstaptijd vanuit de Intercity uit Maastricht op deze stoptrein verlaagd van drie naar twee minuten, waardoor de aansluiting niet meer werd geboden in de reisplanner. Mede hierdoor is de seingeving voor de stopplaats van de Intercity aangepast, gelijktijdig met ander seintechnische werkzaamheden. De stopplaats van de intercity is verbeterd omdat de trein onder de beschutting én dichtbij de trappen halteert, prettig voor reizigers die overstappen van de trein op aansluitend busvervoer. In februari 2020 heeft NS de overstapnorm voor deze specifieke aansluiting aangepast naar twee minuten, waarbij NS geen rekening heeft gehouden met de verplaatste seingeving voor het halteren van de Intercity. Het zou nu zonde van de investering zijn om de seingeving weer te verplaatsen. Ook hebben reizigers die een aansluitende bus hebben, voordeel van deze positionering. Daarom gaat NS met Arriva in gesprek of de vertrektijd van de stroptrein naar Nijmegen een minuut later gerealiseerd kan worden, zoals dit ook het geval was voor september 2019. Gezien de krappe inpassing van de Intercity’s tussen Sittard en Eindhoven zien wij op dit moment geen mogelijkheid om de Intercity eerder te laten aankomen in Roermond.

Reageer