beantwoord

Overstap in Roermond vanuit Maastricht richting Venlo

  • 29 September 2019
  • 67 reacties
  • 2889 Bekeken

Reputatie 4
Beste NS,

Op 2 september heeft Arriva de vertrektijd van de treinen Roermond-Nijmegen (serie 32200) in Roermond met één minuut vervroegd, naar .03 en .33. Daardoor is de overstap vanuit de Intercity uit Maastricht (serie 800 of 2900, aankomst .01 en .31) verkort van 3 naar 2 minuten.

Deze overstap is crossplatform, van spoor 2 naar spoor 3b: als je voorin de Intercity gaat zitten kom je recht tegenover de trein van Arriva uit. Twee minuten is niet veel, maar aangezien de Intercity tot Roermond vrij stipt rijdt eigenlijk altijd genoeg; bovendien zijn er wel meer crossplatformoverstappen van 2 minuten. OBIS geeft de overstap nog altijd aan, conducteurs roepen hem dus ook om, en veel mensen maken (uiteraard) nog steeds de overstap.
In de reisplanner is de overstap echter verdwenen en worden reizigers uit Maastricht met de 20 minuten vroeger vertrekkende stoptrein van Arriva meegestuurd. Dit is vooral vervelend voor mensen die volledig op de reisplanner vertrouwen, en voor mensen die graag de laatste verbinding richting Venlo willen hebben: die moeten nu immers 20 minuten eerder weg om nog een poot te hebben om op te staan bij een eventuele vertraging.

Daarom de volgende vragen:
1. Wordt deze overstap nog altijd erkend als officiële overstap?
2a. Zo ja: Zou de overstap zo snel mogelijk weer opgenomen kunnen worden in de reisplanner?
2b. Zo nee: Hebben NS en Arriva hier overleg over gevoerd? Is het Locov hierbij betrokken? Waarom is hier niet over gecommuniceerd naar de reiziger? Zou de aansluiting ook op papier hersteld kunnen worden?
icon

Beste antwoord door Stijn NS 22 November 2019, 13:27

Bekijk origineel

67 reacties

Reputatie 4

Voor de stoppositie in Roermond is er inmiddels het volgende (slechte) nieuws. In het besluit over de dienstregeling 2021 https://locov.nl/binaries/Locov%202020-82755%20Besluit%20dienstregeling%202021_tcm118-444873.pdf wordt aangegeven dat de stoppositie niet hersteld zal worden. De argumentatie is flinterdun: het zou “zonde van de investering” zijn. Welke investering hebben we het over? Die paar treinlengteborden die ook nog eens in eerste instantie verkeerd geplaatst waren?

 

Dat de rest van de argumentatie inhoudelijk flauwekul is, is eerder in dit topic al voorbijgekomen. Men beweert dat reizigers met een busaansluiting voordeel hebben. Maar zowel in Maastricht als in Sittard kom je het perron op bij de achterzijde van de trein. Als je daar direct instapt en in Roermond weer uitstapt, kom je ook met de oude stoppositie precies bij de trap uit (sterker nog, nu zul je een stukje naar voren moeten lopen).

 

En de “oplossing” voor overstappers naar de Maaslijn is ook al niet elegant te noemen: Arriva moet hun tijden maar terugschuiven. Er wordt hier nog steeds oorlogje gespeeld over de rug van de reizigers, in plaats van dat beide partijen constructief samenwerken. Jammer.

 

Aansluiting Roermond

U bent blij dat NS op voorstel van Rover de aansluiting in Roermond tussen de Intercity uit Maastricht en de stoptrein richting Venlo heeft hersteld in de reisplanner. Daarnaast vraagt u of de aansluiting kan worden verruimd naar drie minuten of om de haltering van de Intercity op station Roermond aan te passen.

Arriva heeft in september 2019 ten behoeve van een meer betrouwbare dienstregeling de vertrektijd van de stoptrein naar Nijmegen vervroegd. Hierdoor werd de overstaptijd vanuit de Intercity uit Maastricht op deze stoptrein verlaagd van drie naar twee minuten, waardoor de aansluiting niet meer werd geboden in de reisplanner. Mede hierdoor is de seingeving voor de stopplaats van de Intercity aangepast, gelijktijdig met ander seintechnische werkzaamheden. De stopplaats van de intercity is verbeterd omdat de trein onder de beschutting én dichtbij de trappen halteert, prettig voor reizigers die overstappen van de trein op aansluitend busvervoer. In februari 2020 heeft NS de overstapnorm voor deze specifieke aansluiting aangepast naar twee minuten, waarbij NS geen rekening heeft gehouden met de verplaatste seingeving voor het halteren van de Intercity. Het zou nu zonde van de investering zijn om de seingeving weer te verplaatsen. Ook hebben reizigers die een aansluitende bus hebben, voordeel van deze positionering. Daarom gaat NS met Arriva in gesprek of de vertrektijd van de stroptrein naar Nijmegen een minuut later gerealiseerd kan worden, zoals dit ook het geval was voor september 2019. Gezien de krappe inpassing van de Intercity’s tussen Sittard en Eindhoven zien wij op dit moment geen mogelijkheid om de Intercity eerder te laten aankomen in Roermond.

Reputatie 4

De aanhouder wint!

Na iets meer dan vijf maanden staat sinds vandaag de overstap weer in de reisplanner! Bedankt aan allen die zich hiervoor ingespannen hebben! Via OV-Ombudsman heb ik nog de vraag uitstaan of men voornemens is de stoppositie op spoor 2 weer te herstellen naar de oude situatie, waarin de overstap mits je voorin zat “recht oversteken” was, terwijl er nu altijd nog een flink stuk gelopen moet worden. Maar in ieder geval wordt de overstap weer erkend!

 

Reputatie 4

Een update van OV Ombudsman (inmiddels bijna een week oud, maar ik had hem hier nog niet gedeeld):

Het laatste nieuws wat wij hebben ontvangen van de NS is dat zij gaan overleggen met Arriva over uw overstap. Helaas wachten wij nog steeds op een reactie van Arriva. Zodra wij reactie hebben mogen ontvangen zal ik dit zo snel mogelijk aan u laten weten. 

 

Verder mijn persoonlijke ervaring: vooralsnog haal ik de overstap iedere week met stevig doorlopen, maar zonder rennen (even afkloppen). Nu weer even zorgen dat hij ook officieel wordt. :wink:

Reputatie 6

Beste umbusko, een woord van waardering voor de moeite die je in deze zaak steekt. 

Ook weer typerend om te zien dat bij NS en Arriva de reiziger op de plaatsen 10.001, 10.002 en 10.003 staat.

Reputatie 4

Update: OV Ombudsman gaat nogmaals contact opnemen met de vervoerders en “hen vragen samen tot een oplossing te komen waar de reizigers beter mee bediend zijn”.

Reputatie 4

Voor de geïnteresseerden plaats ik hier de reactie die ik van OV-Ombudsman heb ontvangen, en de reactie die ik daar weer op teruggestuurd heb.

OV-Ombudsman:

Wij hebben uw klacht voorgelegd bij de NS. Zij hebben aan ons uitgelegd waarom zij de overstapnormering in Roermond niet hebben aangepast op ons en uw verzoek.

Hiervoor hebben zij de volgende argumenten aangedragen:

- Het aankomstspoor (2) en het vertrekspoor (3b) liggen niet aan hetzelfde perron (norm 3 min). Dit heeft een langere looptijd dan een crossplatform situatie (norm 2 min).

-  Omdat de overstap is tussen twee verschillende vervoerders moet er uit- en ingecheckt worden. Dit vraagt extra tijd.

De NS heeft bepaalde regels over wanneer een overstap in de reisplanner wordt getoond. Helaas voldoet de overstap in Roermond gezien de bovenstaande argumentatie niet aan deze regels. Wij snappen vanuit de NS de beredenering, maar vinden het uiteraard ook vervelend voor u. NS heeft echter deze regels opgesteld om overstappen te tonen die ook daadwerkelijk haalbaar zijn. Dit kan namelijk juist klachten en teleurstellingen voorkomen. 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Mijn reactie:

Ik vind het schrijnend hoe weinig samenwerking en/of overleg tussen de verschillende partijen er te bespeuren lijkt in deze zaak. Arriva wijst naar NS, NS wijst naar Arriva en de reiziger krijgt geen overstap meer aangeboden "om teleurstellingen te voorkomen". Als dat toch geen teleurstelling is... Ook u heeft nu met maar één partij gesproken; dat meen ik althans uit uw reactie op te maken.

 

Toch lijkt het probleem me niet onoplosbaar. Daarom wil ik er nog één keer inhoudelijk op reageren:

 

Quote NS: "-  Omdat de overstap is tussen twee verschillende vervoerders moet er uit- en ingecheckt worden. Dit vraagt extra tijd."

Dit is duidelijk een slecht argument. Als overstappen tussen vervoerders extra tijd vragen, zou dat verwerkt moeten zijn in de overstapnormen. Dat is het echter niet: een crossplatformoverstap tussen twee vervoerders is er vanaf 2 minuten (zoals bijvoorbeeld in Sittard vanuit de serie 800/2900 uit Roermond (NS) op de serie 32500 richting Kerkrade (Arriva)). Dit argument kan ik dus ook niet serieus nemen.

 

En dat brengt me meteen op het volgende punt:

Quote NS: "- Het aankomstspoor (2) en het vertrekspoor (3b) liggen niet aan hetzelfde perron (norm 3 min). Dit heeft een langere looptijd dan een crossplatform situatie (norm 2 min)."

Hier zie ik een elegante oplossing voor het probleem. Als de overstap namelijk crossplatform gemaakt kan worden, voldoet de overstaptijd van 2 minuten wel. Het enige dat daarvoor nodig is, is om de intercity iets verder door te laten rijden op spoor 2 en dat administratief spoor 2b te noemen. Dit is in feite de situatie zoals die was voordat NS medio november nieuwe treinlengteborden liet plaatsen en die situatie was juist zo omwille van precies deze overstap, alleen was er administratief gewoon sprake van spoor 2.

 

Ik zou u daarom willen vragen of u met dit voorstel nogmaals de betrokken partijen (NS, Arriva, eventueel ProRail) zou willen benaderen.

 

Reputatie 4

Ik kom nu na de vakantie weer eens door Roermond, tijd voor een update: de treinlengteborden zijn inmiddels voorzien van pijltjes eronder. De borden 4, 6, 8, 10 van pijlen in beide richtingen, het bord alle lengtes van een pijl naar links en het bord 12 had al en heeft nog steeds een pijl naar rechts.

 

Het probleem van de overstap is echter niet opgelost en door deze nieuwe treinlengteborden alleen maar erger geworden. Ik zal dus later vandaag opnieuw contact opnemen met OV Ombudsman.

Reputatie 4

Hé, kijk nou wat ik opeens van iemand toegestuurd krijg, die het op zijn beurt weer van ROVER Limburg heeft ontvangen: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20191212_00137049/nieuw-bordje-maakt-onhaalbare-overstap-station-roermond-nu-echt-onmogelijk

Nieuw bordje maakt ‘onhaalbare’ overstap station Roermond nu écht onmogelijk

Formeel kan het niet, maar hordes treinreizigers die vanuit Sittard richting Venlo moesten, deden het jarenlang toch. In Roermond vanuit de intercity overstappen op de stoptrein. Sinds kort komen ze echter steeds vaker van een koude kermis thuis.

...

(Is helaas een Plusartikel; zelf kreeg ik de volledige tekst toegestuurd maar ik neem aan dat ik die niet zomaar mag plaatsen.)

 

Het lijkt net of iemand hier meegelezen heeft: op 10 december maakte ik een opmerking over bakborden, en op 12 december verschijnt een artikeltje over, waarin ook gewoon de term ‘bakborden’ is overgenomen in plaats van het meer correcte treinlengteborden. Het is wel jammer dat het een beetje “Ik heb de klok wel horen luiden, maar ik weet niet waar de klepel hangt” is. Immers, de allereerste zin suggereert dat de overstap officieel nooit kon, maar tot 1 september was de overstap officieel. Een woordvoerster van NS beweert volgens het artikel dat er formeel niets aan de hand is, omdat er formeel geen overstap bestond. Een woordvoerster van Arriva beweert volgens het artikel geen klachten te hebben ontvangen. Hoera. 

Ik zie dat je inmiddels bij ProRail aan de bel hebt getrokken en hier snel een goede reactie hebt ontvangen umbusko. Ik ga ervan uit dat dit verder los loopt. Mocht dat niet het geval zijn dan kun je me altijd taggen in de reacties, dan zal ik het topic weer oppakken. 

Reputatie 4

Maar dan heb je voor spoor 1 weer alleen een bord 10, want bij het bord 12 is het perron al opgehouden. (!) (Maar 12 bakken passen wel degelijk op spoor 1.) De oplossing moet dus zijn om het bord zonder cijfer een pijl naar links te geven, en dan zal men voor de duidelijkheid de overige borden wel dubbele pijlen willen geven.

 

Jammer wel dat de borden ook voor spoor 2 bedoeld blijken...

Reputatie 7
Badge +3

Zijn al die pijltjes onder de borden niet verwarrend voor machinisten? 

In het echt is het misschien wel beter te zien, maar als ik de foto fullscreen open zie ik de witte cijfers op de blauwe achtergrond duidelijk maar voor dat pijltje onder de 12 moet ik echt inzoomen. Maar misschien hebben machinisten wel betere ogen dan ik :grin:

Badge

@Jeroen Dat werd mij telefonisch toegelicht; ik heb er specifiek naar gevraagd. Dat er verzocht was om pijlen te plaatsen dat de borden voor beide sporen bedoeld zijn. (De andere richting op is dat al zo gedaan.)

Ik zie inderdaad dat het in de mail niet duidelijk staat.


Vreemd want ze zouden dan al kunnen volstaan door het bord wat er verkeerd tussen staat (zonder getal ) te verwijderen. Op dat moment geldt het gewoon voor beide sporen.

Reputatie 4

@Jeroen Dat werd mij telefonisch toegelicht; ik heb er specifiek naar gevraagd. Dat er verzocht was om pijlen te plaatsen dat de borden voor beide sporen bedoeld zijn. (De andere richting op is dat al zo gedaan.)

Ik zie inderdaad dat het in de mail niet duidelijk staat.

Badge

@umbusko waaruit maak jij op dat de borden voor beide sporen zijn?  Als er pijlborden worden toegevoegd dan zijn de borden niet voor 2 sporen maar voor 1 bepaald spoor, anders zijn de pijlborden nml. overbodig en zouden ze niet worden geplaatst.

Reputatie 4

ProRail is sneller dan snel. :grinning:

Ik citeer:

Op 23 december 2019 hebt u contact opgenomen met ProRail, vanwege uw bezwaar over de nieuwe treinlengteborden op station Roermond en de missende pijlbordjes. 

Dank voor uw bericht. Ik heb vandaag telefonisch contact met u opgenomen.

Zoals besproken heb ik voor u uitgezocht wat hier de achterliggende reden van is. De treinlengteborden zijn geplaatst conform afspraken met NS Reizigers. NSR heeft ons wel gevraagd om de pijlborden aan te brengen. Deze pijlborden gaan we in januari aanbrengen. NSR is van mening dat de nieuwe borden toch in het voordeel zijn van de reiziger. Een oplossing zou wellicht bij de vervoerders gevonden kunnen worden in de overstaptijd. De dienstregeling is een aangelegenheid van de vervoerders. 

Ik vertrouw erop dat ik u met bovenstaande informatie van dienst ben geweest. Als u nog vragen of opmerkingen hebt, dan hoor ik het graag.

 

De nieuwe treinlengteborden blijken dus toch voor zowel spoor 1 als spoor 2 bedoeld te zijn, en zijn geplaatst op verzoek van NS.

 

Een korte samenvatting van de situatie lijkt me wel op zijn plaats:

  • Situatie zoals die altijd was: er is een overstap van drie minuten tussen de IC uit Maastricht en de stoptrein naar Venlo. De voorste deur van de IC komt altijd tegenover de stoptrein uit.
  • 2 september 2019: Arriva wijzigt zonder overleg de dienstregeling, zodat de overstaptijd nog maar twee minuten bedraagt. Arriva vindt deze overstaptijd voldoende. NS echter niet; daarom verdwijnt de overstap uit de reisplanners.
  • Medio november 2019: NS laat nieuwe treinlengteborden plaatsen op spoor 2, zodat de voorste deur van de IC nooit meer tegenover de stoptrein uitkomt. Als de IC kort is, moet zelfs een flink stuk gelopen worden. Dit komt de overstap zeker niet ten goede.
Reputatie 4

OV Ombudsman vraagt om nog twee weken te wachten of Arriva intern iets opgelost krijgt. Dat zullen we dan maar doen.

Over de plaatsing van de treinlengteborden heb ik zojuist contact opgenomen met ProRail.

Reputatie 7
Badge

Ik ben al een tijdje niet meer in Limburg geweest en ken deze nieuwe situatie dan ook niet. Het komt me wel heel eigenaardig over dat er dan blijkbaar een stopplaatsbord 12 áchter het bord ‘alle treinlengtes’ is geplaatst, dat is gewoon fout.

 

De reden dat er op spoor 2 alleen maar dat bord ‘alle lengtes’ stond, was zodat mensen makkelijker konden overstappen naar Veolia/Arriva/Maaslijn.

Reputatie 6

In de wegkennisbank staat nog wel steeds perron 3a en perron 3b waar halverwege een wissel ligt welke is afgedekt met een sein aan weerszijde, dus zouden het nog steeds 2 aparte perron fases zijn.

Dat klopt ook (al sinds mensenheugenis) met de praktijk, dus het bord is onvolledig. Dat sein is mede één van de problemen, want het is een gigantisch stuk lopen vanaf spoor 3b naar de trap. Vanaf waar de trein stopt is het ook nog een behoorlijk stuk tot aan het kruiswissel. Als de trein van Arriva dichter bij het kruiswissel zou kunnen stoppen, zou dat voor alle partijen aangenaam zijn, maar het sein staat zo ongelukkig dat dat niet kan.

 

Alles is relatief. In Amsterdam hebben ze hiervoor middenvoetbrugseinen. De trein kan dan in het wissel worden neergezet. Zou in Roermond ook een prima oplossing zijn. 

 

Reputatie 4

In de wegkennisbank staat nog wel steeds perron 3a en perron 3b waar halverwege een wissel ligt welke is afgedekt met een sein aan weerszijde, dus zouden het nog steeds 2 aparte perron fases zijn.

Dat klopt ook (al sinds mensenheugenis) met de praktijk, dus het bord is onvolledig. Dat sein is mede één van de problemen, want het is een gigantisch stuk lopen vanaf spoor 3b naar de trap. Vanaf waar de trein stopt is het ook nog een behoorlijk stuk tot aan het kruiswissel. Als de trein van Arriva dichter bij het kruiswissel zou kunnen stoppen, zou dat voor alle partijen aangenaam zijn, maar het sein staat zo ongelukkig dat dat niet kan.

Maar of dit uitmaakt voor je overstap?? 

De treinlengteborden worden altijd afgestemd op de plek waar je het station kunt verlaten (trappen), dat wordt als uitgangspunt gebruikt om het midden van de trein te laten stoppen d.m.v. de treinlengteborden.

Omdat er ook nog omgecheckt moet worden, zijn er opeens heel veel factoren die van belang zijn bij het overstappen: de overstaptijd, de positie van de paaltjes, de stoppositie van de intercity en de stoppositie van de stoptrein. De stoptrein stopt zo dat de voorste deur bij aankomst precies naast de paaltjes uitkomt op de tweede foto. Dat is dus perfect, niets meer aan doen.

Voor een snelle overstap wil je dan dat tenminste één deur van de Intercity ook recht tegenover de paaltjes uitkomt. Dat was met het oude bord zonder cijfer helaas niet zo: de voorste deur kwam dan weliswaar tegenover een deur van de stoptrein, maar precies tussen twee overstapmeubels uit. Gevolg was dat je een zigzagbeweging moest maken: een stuk naar achter, omchecken en hetzelfde stuk weer naar voor of een stuk naar voor, omchecken, en bij een korte stoptrein hetzelfde stuk weer naar achter. Sommige NS-machinisten stopten op eigen initiatief een klein stukje eerder, zodat de deur wel precies naast de paaltjes kwam (ongeveer halverwege de 10 en het bord zonder cijfer); deden ze dat niet, dan was je vanuit de tweede deur van de IC beter af, omdat je dan gewoon in een rechte lijn naar voor kon lopen.

In de huidige situatie kom je echter zelfs met 10 bakken VIRM niet meer tegenover de stoptrein uit! Nu is het met 10 bakken nog wel te doen als je helemaal voorin zit, maar het bord 4 staat zo ver terug dat je er nog een flinke marathon bij cadeau krijgt. Nu zul je zeggen: met de nieuwe borden is de intercity beter gepositioneerd t.o.v. de trap, en dat is ook zo. Maar heel dramatisch was het niet: de achterkant stond altijd al bij de trap, alleen met een viertje moest je een stukje lopen. Het lijkt mij dat het overstapgemak hier leidend zou moeten zijn, temeer daar de overstap zo kort is. Je hoeft niet het midden van de intercity naast het midden van de stoptrein te zetten, maar de voorste deur van de intercity bij de achterste van de stoptrein is toch niet te veel gevraagd? Dat lijkt mij ook de reden dat er altijd maar één bord (zonder cijfer) stond. Voor spoor 1 is het wel logisch om een uit het zuiden aankomende trein op het midden te positioneren.

Badge

@umbusko ik kom zelf niet als machinist op Roermond dus ben niet bekend met de situatie en kon helaas ook in onze wegkennisbank niet de foto's vinden om duidelijkheid te krijgen over de exacte situatie.

Wat ik uit jouw foto wel heel frappant vind is inderdaad het treinlengtebord zonder getal en zonder pijl en dan daarachter nog een treinlengtebord 12 met pijl.  Deze situatie zelf is niet zoals het zou moeten zijn natuurlijk al denk ik dat de machinist wel snapt waar hij/zij moet stoppen met de trein.

In de wegkennisbank staat nog wel steeds perron 3a en perron 3b waar halverwege een wissel ligt welke is afgedekt met een sein aan weerszijde, dus zouden het nog steeds 2 aparte perron fases zijn.

De treinlengteborden staan er inderdaad erg vreemd, er ontbreken in deze situatie inderdaad pijltjes of iemand heeft de borden verkeerd geplaatst.  Dit is overigens iets wat in beheer is van Prorail maar ik verwacht toch ook dat hier wel melding van gemaakt wordt door de machinisten die hier komen.  Je zou eventueel zelf een berichtje met de foto naar Prorail kunnen mailen en vragen of dit een juiste situatie is of dat er pijltjes bij de borden horen te zijn.   Maar of dit uitmaakt voor je overstap?? 

De treinlengteborden worden altijd afgestemd op de plek waar je het station kunt verlaten (trappen), dat wordt als uitgangspunt gebruikt om het midden van de trein te laten stoppen d.m.v. de treinlengteborden.

Misschien dat @Edwin hier wel vaker rijdt en die de situatie wel kent.

Het is altijd lastig als er 2 vervoerders zijn waar je tussen moet overstappen en in deze situatie terecht komt dan kom je snel in de situatie van naar elkaar wijzen/kijken terecht.  Overigens zou je dit ook bij Prorail eens neer kunnen leggen wellicht kunnen/willen die er iets mee doen.

Wellicht kunnen @Jeroen  of @Edwin  dit uitleggen vanuit hun perspectief, umbusko. Als je van ons nog iets nodig hebt dan hoor ik het graag! 

Reputatie 4

Ik heb nog eens goed naar die bakborden gekeken; ter illustratie voeg ik een foto bij. De foto is genomen vanaf het perron van spoor 2/3b, gekeken richting Weert. Het enige bord dat er altijd al stond, is het bord zonder cijfer. Vanwege de lengte van perron 1 is dat bord nog steeds nodig, blijkt uit de foto. Iets verderop is een bakbord 12 verschenen met netjes een pijltje naar spoor 2. (Ik vraag me alleen af of in de huidige situatie een machinist daar wel mag stoppen, of dat hij officieel bij het bord zonder cijfer moet halteren. In Maastricht passen overigens maar 10 bakken, dus voor deze krappe overstap is dit niet relevant.) Verder terug zijn bakborden 10, 8, 6, en 4 verschenen, zonder pijltje. Vanwege de overstap is het toch wenselijk dat de trein op zijn minst met de voorste deur bij het eerste overstapmeubel uitkomt dat je tegenkomt, ter hoogte van de eerste deur die je tegenkomt van de stoptrein. Dat is van de foto weggevallen (in de verte zie je wel het tweede overstapmeubel), maar ik schat dat de trein daarvoor halverwege tussen het bakbord 10 en het bakbord zonder cijfer moet staan.

 

Overigens merkte ik nu ook op dat er op spoor 3b een bord staat met gewoon “spoor 3” (tweede foto; van dezelfde plek maar dan naar rechts gekeken). Op die manier kun je Arriva natuurlijk weinig kwalijk nemen, als je de perronfase niet erkent. ;)

Ik heb helaas nog geen inhoudelijke reactie gekregen, umbusko. Ik blijf ermee bezig. 

Reputatie 6

Ben benieuwd wat eruit komt @umbusko .

Reputatie 4

Ik heb deze zaak zojuist ook bij de OV-ombudsman neergelegd, in de hoop dat er in plaats van slechts naar elkaar te wijzen ook een oplossing bereikt zal kunnen worden. :slight_smile:  (Niets ten nadele van de moderatoren overigens; ik snap heel goed dat jullie ook maar schakels in de keten zijn!)

Reageer