Dienstregeling 2018 (Zeeland)Toon eerste bericht

191 reacties

Reputatie 7
Badge +3
@Melvinhage
Dat mag niet en is ook niet wenselijk. Een groot deel van de reizigers op de Zeeuwse lijn rijdt tussen de lokale stations onderling. Er zijn procentueel maar weinig langeafstandreizigers.
@Melvinhage
Dat mag niet en is ook niet wenselijk. Een groot deel van de reizigers op de Zeeuwse lijn rijdt tussen de lokale stations onderling. Er zijn procentueel maar weinig langeafstandreizigers.


Ik lees telkens in dit forum dat op de Zeeuwse lijn de meeste reizigers tussen de lokale (en dus ook kleine) stations reizen. Maar is dit wel zo? Iedereen die regelmatig in Zeeland in de trein zit kan met eigen ogen zien dat op de kleine stations vaak voor niets wordt gestopt.

Ben daarom maar eens in de cijfers van de NS gedoken
https://www.treinreiziger.nl/lijst-en-uitstappers-per-station-van-groot-naar-klein/

Even samenvatten: op de Zeeuwse lijn waren in 2016 in het totaal 26321 in & uitstappers. Slechts 4565 stapten op bij een klein station (Waar de spits IC niet stopt). Dat is 17 % ! 83 % van alle andere reizigers mag dus dagelijks 2x een kwartier extra reistijd meepakken voor een relatief klein groepje mensen.

Waarom is dit gebeurd?
Wat mij in de discussie opvalt is dat er telkens wordt verwezen naar de rol van de provincie. Natuurlijk weet ik dat de betreffende gedeputeerde van SGP huize is. Zijn electoraat bevind zich vooral in de kleine dorpen.
Toch snap ik de link met de provincie niet goed. De Zeeuwse lijn maakt deel uit van het hoofd spoornet en wordt dus niet door de provincie aanbesteed. De Zeeuwse stop-IC werd geïntroduceerd kort nadat er in eerste instantie sprake was van sluiting van een aantal kleinere stations. Toen deze plannen bekend raakten organiseerden een groepje scholieren een hadtekeningactie. Sluiting veranderde toen plots in overal stoppen.

Visie.

Zeeland is een provincie die kampt met vergrijzing en leegloop. Alhoewel wij omgeven zijn door sterk ge-urbaniseerde gebieden. De provincie zegt wel een vestigings-stimuleringsbeleid te voeren, maar op het spoor blijkt slechts het tegengestelde.
Wij hebben de twijfelachtige eer de enige provincie in Nederland te zijn zonder volwaardige IC verbinding. Dat maakt voor velen uit de randstad Zeeland tot een nog onwaarschijnlijker vestigingsgebied. En dat is een gemiste kans, waar weinig tegenover staat, ook dat blijkt weer uit de cijfers.

De introductie van de boemel IC leidde uiteindelijk tot een afname van (cijfers 2013-2014) 752 reizigers op de 3 Zeeuwse IC stations. Daar tegenover stond ook nog eens een krimp van 74 passagiers op de kleine stations. Kortom de boemel IC kost overal reizigers, ook nadat de frequentie op de kleine stations was verdubbeld.

Ik begrijp hoe het zover heeft kunnen komen, maar het is mij volslagen onduidelijk waarom NS op deze weg door blijft gaan. Is het enig antwoord "men heeft zitten slapen bij de concessie"? (Als het daar al instaat....)

Ik ben benieuwd naar reacties en hoop op deze manier de discussie over de trein in Zeeland nieuw leven in te blazen. Daar worden we allemaal beter van.
Reputatie 7
Badge +3
De denkfout zit bij het feit dat het gaat om instappers plus uitstappers.

Je ziet over het hoofd dat de reizigers van de kleinere station naar de grotere stations reizen en dat die zelfde 4565 reizigers daarom ook weer meegeteld zijn in de cijfers van de grotere stations. In feite gaat het dus 9130 lokale in- en uitstappers en is het percentage dus 35%.

Verder is er erg veel onderling verkeer tussen de drie grotere stations Vlissingen, Middelburg en Goes. Ook die reizigers zijn allemaal twee keer geteld (instappen en uitstappen) en zijn gewoon lokaal vervoer waarvoor je geen intercity nodig hebt. Ook die moet je dus tweemaal van de totale cijfers aftrekken.

26000 in/uitstappers klinkt nog aardig, maar zoals hier boven uitgelegd zijn deze meeste van die reizigers dubbel geteld als in- en uitstapper omdat ze lokaal reizen. Er is gezien de cijfers geen basis voor een vaste intercityverbinding, de contractueel verplichte twee treinen die overal stoppen zijn zonder subsidie het hoogst haalbare. Als Zeeland toch een een derde trein wil in de vorm van een intercity zal de Provincie die moeten betalen net zoals Friesland dat doet. Maar Zeeland steekt nu eenmaal liever al zijn geld in de bodemloze put van het fietsvoerveer.

Wat betreft de concessie: NS is verplicht alle stations overdag tweemaal per uur te bedienen. NS mag vaker rijden en daarnaast ook intercity's inleggen maar wel allemaal op eigen kosten. Kortom niemand heeft er zitten slapen, dit is gewoon het hoogst haalbare. Zeeland is niet meer bijzonder dan andere regio's en regio's met vergelijkbare cijfers (zoals de bijv. de Kop van NH, West-Friesland, Zuid-Oost Drenthe) hebben ook een vergelijkbaar aanbod.

Veel groei zal er ook niet inzitten gezien de vergrijzende bevolking en de reformatorische invloed in Zeeland die veel mensen afschrikt (in gewoon Nederlands: veel mensen willen niet in de bible-belt wonen). Daarnaast is de spoorlijn sinds de Deltawerken in een ongunstige concurrentiepositie gekomen omdat de route naar de Randstad via Roosendaal vergeleken met die via de eilanden een flink stuk om is.

Het is al vaker betoogd dat het beste zou zijn als de lijn uit het hoofdrailnet werd gehaald en los werd aanbesteed. Een particuliere maatschappij zou wellicht op basis van eenmansbediening wel drie treinen kunnen laten rijden, maar uiteraard dan wel altijd met een overstap in Roosendaal. Enkele van de kleine station samenvoegen zou ook kunnen, maar dat lijkt niet zo realistisch omdat Zeeland geen geld heeft voor vervangend busvervoer.
[quote=Tamzin]De denkfout zit bij het feit dat het gaat om instappers plus uitstappers.

Je ziet over het hoofd dat de reizigers van de kleinere station naar de grotere stations reizen en dat die zelfde 4565 reizigers daarom ook weer meegeteld zijn in de cijfers van de grotere stations. In feite gaat het dus 9130 lokale in- en uitstappers en is het percentage dus 35%.

Nee, ik denk dat je de tabellen niet goed leest. Alle reizigers worden dubbel geteld, bij elk station. Daarom heb ik ook percentages genoemd, daarmee ondervang je het probleem.
Jouw stelling: "er zit voornamelijk schooljeugd in" klopt vooral tussen Goes en Mburg. (Beide IC stations) Wat in Goes eenmaal aan boord is stapt of over in Rdaal, of blijft zitten tot Rdam.
Ik zit nu al vanaf de jaren 80 met grote regelmaat in de trein in Zeeland, maar geloof me de meeste reizigers gaan toch echt de provincie uit.
Ook wel logisch want wat heb je te zoeken op die kleine stations als reisbestemming....

In mijn ogen staat, vooral gezien het zeer beperkt aantal reizigers, het voorbestaan van de kleine stations zeer onder druk. Bekijk je de reizigerscijfers dan vind je de stationnetjes allemaal helemaal onder in de lijst. Op een gemiddelde bushalte in Adam stappen per uur meer mensen op dan op de kleien stations in Zeeland op een hele dag......
Wel eens nagedacht waarom Kruiningen-Yerseke zoveel reizigers heeft verloren?
Reputatie 7
Badge +3
Als je alles hebt dubbelgeteld kloppen die 4565 voor de kleine stations niet (sowieso zou het dan een even aantal moeten zijn). Wellicht Souburg vergeten of zo, het zouden er 6 moeten zijn.

Verder betekent sluiting van de kleine stations het wegvallen van zoveel reizigers dat het enige effect zal zijn dat de hele lijn uit het HRN zal verdwijnen.
Als je alles hebt dubbelgeteld kloppen die 4565 voor de kleine stations niet. Wellicht Souburg vergeten of zo, het zouden er 6 moeten zijn.

Verder betekent sluiting van de kleine stations het wegvallen van zoveel reizigers dat het enige effect zal zijn dat de hele lijn uit het HRN zal verdwijnen.


Dit is mijn laatste inhoudelijke reactie, omdat het een beetje welles nietes begint te worden en daar schiet niemand iets mee op.
Percentage reizigers kleine stations: 17% . Terugloop reizigers door introductie boemel IC 5%. (Ik laad BoZ even buiten beschouwing)
Sluiting van de kleine stations zal niet leiden tot een reizigers afname van 12 %, omdat een aantal reizigers zal besluiten voortaan op een IC station op te stappen.
Als voordeel staat daar tegenover een goedkopere exploitatie door kortere keertijden.

Kortom : Ik gun iedereen het zijne maar ik zie op op wat lagere termijn geen levensvatbaarheid voor de kleinere stations.
Het verlies aan reizigers is waarschijnlijk marginaal, dus gelijk roepen "Dan kan die lijn wel sluiten.." wordt niet door feiten onderbouwd. ter vergelijking, geen zinnig mens spreekt b.v. over sluiting van de verbinding Zwolle - Leeuwarden, terwijl de vervoercijfers daar toch ook niet echt dik zijn. Sterker , is de treindienst daar laatst niet juist uitgebreid?
Pas dus op met het doen van dat soort stellige uitspraken, welke de discussie slechts blokeren
Reputatie 7
Badge +3
Ik heb het niet over sluiting maar over het verwijderen van de lijn uit het HRN. De lijn naar Leeuwarden is niet vergelijkbaar omdat die zeer zwaar gesubsidieerd wordt door de provincie Friesland. Ga dus eens lobbyen op het provinciehuis in Middelburg
Reputatie 5
De spits ic zou ook best kunnen stoppen in Soubburg. Het levert geen reistijdwinst op en veel mensen uit de buitenwijken van Vlissingen stappen daar op.
Reputatie 5
Zeeland is er de laatste jaren wel erg op achteruit gegaan. Vroeger was je binnen 1,5 uur in Rotterdam nu doe je er bijna 2 uur over! Vroeger had je een kwartier de tijd om overstappen in Roosendaal op de trein naar Brabant en ongeveer dezelfde tijd richting België.
De sneltrein naar België rijdt nu via Breda zonder enige reistijd winst voor iedereen behalve voor mensen uit Breda.
De stop naar Schiphol zijn we ook kwijt en we kunnen nu kiezen om in Leiden te overstappen waar je maar 2 minuten hebt of in Rotterdam op de IC direct waar je meer voor moet betalen.

Het lijkt wel of de NS weg wilt uit Zeeland.
Zeeland is er de laatste jaren wel erg op achteruit gegaan. Vroeger was je binnen 1,5 uur in Rotterdam nu doe je er bijna 2 uur over! Vroeger had je een kwartier de tijd om overstappen in Roosendaal op de trein naar Brabant en ongeveer dezelfde tijd richting België.
De sneltrein naar België rijdt nu via Breda zonder enige reistijd winst voor iedereen behalve voor mensen uit Breda.
De stop naar Schiphol zijn we ook kwijt en we kunnen nu kiezen om in Leiden te overstappen waar je maar 2 minuten hebt of in Rotterdam op de IC direct waar je meer voor moet betalen.

Het lijkt wel of de NS weg wilt uit Zeeland.

Zoals al vaker uitgelegd is heeft die langere reistijd als reden dat de NS van de provincie Zeeland ieder station 2x per uur moet bedienen, doorom is de snelle IC 1x per uur weg gegaan. Als je weer een stoptrein en intercity wil hebben moet je bij de Provincie Zeeland zijn en niet bij NS, is jou ook al vaker uitgelegd.

De verkorte overstap naar Breda is naar mijn mening positief aangezien ik wekelijks 2.5 uur minder onderweg ben. En zovaak loop je die overstap ook niet mis.

De IC brussel was al langer van plan om over de HSL te rijden, daar is de HSL ook voor een deel voor aangelegd, maar toen kwam de fyra en iedereen weet hoe dat afgelopen is.

De IC tijden van en naar Zeeland zijn van tijd veranderd, dit heeft niks te maken met de NS die weg wilt uit Zeeland. Aangezien bijna alle tijden in heel NL anders zijn sinds 2017. NMBS wilde de teiden van de trein RSD-Puurs niet aanpassen dus dan is de overstap anders ja.

Dus samengevat, als je meer treinen in Zeeland wil dab moet je bij de provincie zijn en niet bij NS.
Reputatie 7
Badge +3
@Braboz
De Provincie Zeeland gaat niet over de trein omdat deze lijn onderdeel is van het HRN. Alleen regionale spoorlijnen vallen onder het beheer van een Provincie. De eis dat ieder station twee keer per uur moet worden bediend is dan ook een landelijke eis voor het HRN.

Wel kan de Provincie bij NS tegen betaling extra treinen bestellen, maar aangezien de Provincie Zeeland vrijwel bankroet is de kans klein dat dat gebeurt.
Reputatie 2
@melvinhage
De stoppende trein doet er 1 uur en 25 min over naar Rotterdam cs. De spits trein doet er 1 uur en 12 min over. 2 uur is overdreven.

Er is veel voor gelobby geweest voor die spits IC en uiteindelijk kwam deze er. Uit eigen ervaring vind in de spits IC lekker reizen in de ochtend.
Nu vraag ik mezelf af of de spits serie rendabel is. De trein zit vaak +-50% vol en ik heb het de afgelopen maanden iets drukker zien wordeb op station Goes voor deze treinserie.
Reputatie 5
Vanaf Vlissingen zit je toch echt 1 uur en 48 minuten in de trein tot 010.
Reputatie 7
@Wes98 ik denk niet dat ie rendabel is, mede doordat er geen aansluiting is richting Breda. Zowel heen als terug haal je de spits IC niet, waardoor een groot aantal mensen met de stoptrein moet.

Had die aansluiting er wel kunnen zijn (het is er te krap voor op dit moment) dan zou ie een stuk drukker zijn.
@melvinhage
De stoppende trein doet er 1 uur en 25 min over naar Rotterdam cs. De spits trein doet er 1 uur en 12 min over. 2 uur is overdreven.

Er is veel voor gelobby geweest voor die spits IC en uiteindelijk kwam deze er. Uit eigen ervaring vind in de spits IC lekker reizen in de ochtend.
Nu vraag ik mezelf af of de spits serie rendabel is. De trein zit vaak +-50% vol en ik heb het de afgelopen maanden iets drukker zien wordeb op station Goes voor deze treinserie.

De stoppende IC doet er zoals melvin zegt gewoon 1 uur en 48 minuten over. Als men de hele dag een snelle OC wil dan moet de provincie zeeland zoals eerder gezegd geld gaan bijleggen of de eis van alle stations 2x per iur in beide richtingen bedienen gaan aanpassen, zo niet dan blijft de situatie zoals die nu is. Zo simpel is het.
Reputatie 5
De provincie heeft geen geld daar voor dat komt door de fosfor fambriek en de veerdienst die verlies heeft.
Reputatie 7
Badge +3

@melvinhage
De stoppende trein doet er 1 uur en 25 min over naar Rotterdam cs. De spits trein doet er 1 uur en 12 min over. 2 uur is overdreven.

Er is veel voor gelobby geweest voor die spits IC en uiteindelijk kwam deze er. Uit eigen ervaring vind in de spits IC lekker reizen in de ochtend.
Nu vraag ik mezelf af of de spits serie rendabel is. De trein zit vaak +-50% vol en ik heb het de afgelopen maanden iets drukker zien wordeb op station Goes voor deze treinserie.
De stoppende IC doet er zoals melvin zegt gewoon 1 uur en 48 minuten over. Als men de hele dag een snelle OC wil dan moet de provincie zeeland zoals eerder gezegd geld gaan bijleggen of de eis van alle stations 2x per iur in beide richtingen bedienen gaan aanpassen, zo niet dan blijft de situatie zoals die nu is. Zo simpel is het.

Nu vraag ik mezelf af of de spits serie rendabel is. De trein zit vaak +-50% vol en ik heb het de afgelopen maanden iets drukker zien wordeb op station Goes voor deze treinserie.

De eis van bediening twee keer per uur kan niet worden aangepast want dat is een eis in de concessie. Andere vervoerders zouden dan naar de rechter stappen.

Verder is een bezetting van 50% in de spits gewoon ver onder de maat. Elders zou een spitsuurtrein met zo'n droevige bezetting worden opgeheven.
Reputatie 5
@Tamzin
Ik ben verschillende keren op station Middelburg om 6.46 uur in de spits-IC richting Randstad gestapt en dit is één van de drukste treinen die er in Zeeland rijdt. Moet je eens kijken wat er dan op het perron staat te wachten in plaats van roepen vanaf de zijlijn.
Reputatie 2

@melvinhage
De stoppende trein doet er 1 uur en 25 min over naar Rotterdam cs. De spits trein doet er 1 uur en 12 min over. 2 uur is overdreven.

Er is veel voor gelobby geweest voor die spits IC en uiteindelijk kwam deze er. Uit eigen ervaring vind in de spits IC lekker reizen in de ochtend.
Nu vraag ik mezelf af of de spits serie rendabel is. De trein zit vaak +-50% vol en ik heb het de afgelopen maanden iets drukker zien wordeb op station Goes voor deze treinserie.
De stoppende IC doet er zoals melvin zegt gewoon 1 uur en 48 minuten over. Als men de hele dag een snelle OC wil dan moet de provincie zeeland zoals eerder gezegd geld gaan bijleggen of de eis van alle stations 2x per iur in beide richtingen bedienen gaan aanpassen, zo niet dan blijft de situatie zoals die nu is. Zo simpel is het.

Sorry ik rekende uit Goes. Met de spits IC hebben wel een 3 keer per uur verbinding tussen 6 en 8 & tussen 18 en 20. Voor Zeeland zeer lux. Zoals @Slidestops al zei, veel reizigers tussen Brabant en Zeeland zijn aangewezen op de stoptrein omdat deze wel aansluit op de trein naar Zwolle.
Ik denk dat er zeker wel wat verandert aan de bezettingsgraad van deze trein als deze op elkaar aansluiten, maar het aanpassen van de vertrek- en aankomsttijden op Roosendaal heeft nog al een groot effect op andere regio's helaas.

Van @Marcel Stroo zie ik hier wel eens berichten voorbij komen dat de spitstrein richting Vlissingen wel eens wacht op de trein uit Breda. Ik ben dan wel eens benieuwd hoe druk het dan is.
Reputatie 5
De aansluiting van de spits IC op de IC Breda lijkt me ook veel logischer.
De aansluiting op de stoptrein naar Antwerpen kan ook beter.
Reputatie 2
De aansluiting van de spits IC op de IC Breda lijkt me ook veel logischer.
De aansluiting op de stoptrein naar Antwerpen kan ook beter.

Ik denk dat de Belgen en de NS er niet zo veel belang hebben op een goede aansluiting op de Zeeuwse lijn. En mochten ze er dan belang bij hebben: kan je dan de aankomst- en vertrektijden op het drukke Antwerpen-Centraal dan wel aanpassen ?
Reputatie 5

De aansluiting van de spits IC op de IC Breda lijkt me ook veel logischer.
De aansluiting op de stoptrein naar Antwerpen kan ook beter.
Ik denk dat de Belgen en de NS er niet zo veel belang hebben op een goede aansluiting op de Zeeuwse lijn. En mochten ze er dan belang bij hebben: kan je dan de aankomst- en vertrektijden op het drukke Antwerpen-Centraal dan wel aanpassen ?

De aansluiting in Breda is ook met overstap van 30 minuten.......
Reputatie 2


De aansluiting van de spits IC op de IC Breda lijkt me ook veel logischer.
De aansluiting op de stoptrein naar Antwerpen kan ook beter.
Ik denk dat de Belgen en de NS er niet zo veel belang hebben op een goede aansluiting op de Zeeuwse lijn. En mochten ze er dan belang bij hebben: kan je dan de aankomst- en vertrektijden op het drukke Antwerpen-Centraal dan wel aanpassen ?
De aansluiting in Breda is ook met overstap van 30 minuten.......

Veel Zeeuwen hebben meer belang bij een goede verbinding met de randstad dan met België.

Maar ik zie in deze sticky over de dienstregeling vaak klachten en ook ideeën langskomen. Wordt hier ook wat mee gedaan (vooral met de ideeën)?
Reputatie 5
De spits-IC sluit in Roosendaal niet aan op de trein richting Breda om de reistijd tussen Zeeland en de Randstad te versnellen. Anders zou de haltering in Roosendaal te lang worden.
Als reizigers vanuit Breda in Roosendaal nog mee kunnen met de spits-IC naar Vlissingen, in geval van vertraging of onterecht wachten door NS-personeel, is het volle bak richting Zeeland.
Reputatie 5De aansluiting van de spits IC op de IC Breda lijkt me ook veel logischer.
De aansluiting op de stoptrein naar Antwerpen kan ook beter.
Ik denk dat de Belgen en de NS er niet zo veel belang hebben op een goede aansluiting op de Zeeuwse lijn. En mochten ze er dan belang bij hebben: kan je dan de aankomst- en vertrektijden op het drukke Antwerpen-Centraal dan wel aanpassen ?
De aansluiting in Breda is ook met overstap van 30 minuten.......
Veel Zeeuwen hebben meer belang bij een goede verbinding met de randstad dan met België.

Maar ik zie in deze sticky over de dienstregeling vaak klachten en ook ideeën langskomen. Wordt hier ook wat mee gedaan (vooral met de ideeën)?

De verbinding met de randstad is al goed die is namelijk direct!

Reageer