Dienstregeling 2023 met ICD vanaf Amsterdam Zuid

  • 2 december 2019
  • 9 reacties
  • 590 Bekeken

Reputatie 1

Beste mensen,

Vorige week is bekend gemaakt dat met de dienstregeling voor 2023 de Intercity Direct niet meer vanaf Amsterdam CS zal vertrekken/aankomen, maar verplaatst wordt naar Amsterdam Zuid. Deze ICD zal dan door rijden naar Groningen. Bovenop de 5 ICD’s per uur komt er nog een 6e bij. 

Ik weet niet in hoeverre dit besluit definitief is maar ik wil langs deze weg kenbaar maken dat ik oneens en teleurgesteld ben hierover. Dit met de volgende redenen:

-Meeste hoofdsteden in het buitenland zoals Parijs, London en Frankfurt hebben het centraal station als eindpunt wat met name handig is voor toeristen, en hoeven ze niet per OV verder te reizen naar de binnenstad. 

-De Thalys en Eurostar blijven bij Amsterdam CS. 

-Voor toeristen vanaf Schiphol is er weliswaar een sprinter georganiseerd maar is toch minder ideaal voor reizen binnen Nederland naar de hoofdstad met de ICD. De verwachting is dat de hoeveelheid toeristen de komende jaren toeneemt.

-De ICD is een goedkopere alternatief voor de Thalys vanaf Amsterdam CS naar Brussel. Door de ICD te te verplaatsen verdwijnt deze directe verbinding. Opstappen kan bij Amsterdam Zuid, maar als enige internationale treinverbinding vanaf een ander station dan Amsterdam CS.

-Ik snap niet waarom er zoveel ICD’s als 6 stuks per uur vanaf Amsterdam Zuid richting het noorden gaan. Tussen Amsterdam CS en Rotterdam CS rijden er 5 per uur maar waarvan niet alle doorrijden naar Breda of Brussel. 

 

Ik weet niet in hoeverre het besluit definitief is. Doortrekken naar Groningen via Lelystad (met tevens verbinding naar eventuele vliegveld daar) is top, maar indien het nog niet definitief is:

-Houd Amsterdam CS aan voor de ICD!

-Eventueel een deel van de ICD’s, bijvoorbeeld 3 of naar rato van drukte op betreffende trajecten, verdelen met een verbinding tussen Schiphol en Amsterdam CS en een ander deel tussen Schiphol en Amsterdam Zuid, met verder vervolgtrajecten daarna. 

 

Ik hoor graag hoe jullie er over denken, maar hoop dat er nog wat mogelijk is om de ICD bij Amsterdam CS te houden.


9 reacties

Reputatie 6
Badge

Gewoon kwestie van ff omdenken. Sinds die nieuwe metro rijdt is het voor de meesten vlugger om via Zuid te reizen naar veel bestemmingen in de stad, al dringt dat maar uiterst langzaam door. Dat is net zo gegaan met het verleggen van de IC naar het noorden van CS naar Zuid.

Voorstel: CS ombenoemen in bvb ´Aan het IJ´ om die illusie ook wat te dempen.

De bedoeling is al die vele toeristen die dat niet kunnen een SPRinter elke 5/6 min. te bieden die veel beter toegankelijk is voor al die rolkoffertjes als de moeizame instap in de huidge ICD. Bovendien is bvb Sloterdijk inmiddels een groot hotelcentrum geworden.

In LOndon noch Paris noch Moscow bestaat een CS en eindigt de airportlijn op een van de vele kopstations. In Madrid reist het overgrote deel met de metro en is een elke 30 mn rijdende cercanias treintje bijzaak en gaat maar vanaf 1 terminal.

Reputatie 5

Het grote gemis is vooral dat de NoordZuid-lijn niet doorgetrokken is naar Schiphol. Daarmee zou de ‘Airportsprinter’ op de westtak namelijk voor een groot deel overbodig worden, waarmee ruimte geschept wordt voor internationale treinen.

Reputatie 7
Badge +3

Het grote gemis is vooral dat de NoordZuid-lijn niet doorgetrokken is naar Schiphol. Daarmee zou de ‘Airportsprinter’ op de westtak namelijk voor een groot deel overbodig worden, waarmee ruimte geschept wordt voor internationale treinen.

Waar moeten al die extra internationale treinen naar toe? 

Reputatie 5

Omdat bijna alle treinen uit de richting Haarlem en Noord-Holland boven het Noordzeekanaal in Amsterdam Centraal aankomen, is en blijft “Centraal” een belangrijk overstappunt. De verlegging van steeds meer treinseries naar Amsterdam Zuid betekent voor deze reizigers slechtere/tragere verbindingen en meer overstappen. Eerder was dat al zo voor de bestemmingen Groningen/Leeuwarden/Enschede. Vanuit Haarlem moet nu tweemaal worden overgestapt, vanuit Alkmaar omgereden via Utrecht Centraal. De “afkoppeling” van de zuidelijke Randstad, Breda en Brussel maakt het er voor deze reizigers opnieuw slechter op.

Reputatie 7
Badge

Vergeet niet dat dit ook te maken heeft met de geplande zeer grote verbouwing van het sporenplan van Amsterdam. Hierdoor verdwijnen er niet alleen veel wissels en rijweg mogenlijkheden, maar ook veel sporen.

Hierdoor wordt de capaciteit van Amsterdam C veel kleiner waardoor er noodzakelijk gesnoeid moet worden in het aantal trein(series).

Reputatie 5

Op Amsterdam Centraal wordt de flexibiliteit inderdaad minder wanneer door het verbreden van de perrons de huidige “middensporen” worden opgeofferd, waardoor de perrondelen (fases) minder makkelijk bereikbaar zijn.

Indertijd zijn bij de verlegging van de intercitycorridor naar Amsterdam Zuid twee “excuusintercity's” van Amsterdam Centraal naar Amersfoort Vathorst en Almere Centrum (aanvankelijk Lelystad) ingevoerd. Wanneer een deel daarvan wordt verknoopt met de Intercity Direct, wordt het aantal kerende treinen op Centraal verminderd, terwijl het station toch bereikbaar blijft vanuit de zuidelijke Randstad. Dat kan geheel op de hoge sporen worden afgewerkt, zodat extra overkruisingen niet nodig zijn.

Reputatie 3

Op termijn wordt wat nu Amsterdam Zuid is Amsterdam Centraal. Het huidige Amsterdam Centraal wordt Amsterdam Noord of zo iets dergelijks. Dat station wordt een regionaal station voor sprinters waar weinig of geen intercity's meer komen. Het commerciële centrum ligt om het huidige station Zuid.

Volgens mij verdwijnt alleen de ICD van en naar Breda. De ICD van en naar Rotterdam en de IC Brussel blijven wel Amsterdam centraal aandoen. De reden hiervoor is om ruimte vrij te maken voor extra sprinters Amsterdam centraal - Hoofddorp. Er zijn wel plannen om de intercityś naar Amsterdam Zuid te leiden. Maar niet met de dienstregeling 2023. Eerst moet het station Zuid  aangepast worden.

Reputatie 7

@Intercity Nederland: hoezo wordt Amsterdam Centraal een station waar weinig Intercity’s stoppen? Heb je wel gekeken wat er zoal rijdt qua Intercity’s op Amsterdam Centraal als je de westtak buiten beschouwing laat?
- 6x/uur Alkmaar/Enkhuizen richting Utrecht. Volgens mij willen NS en ProRail dit nog opvoeren naar acht keer per uur.
- 4x/uur Haarlem – Amsterdam Centraal. Met de eventuele herinrichting van de wissels op Amsterdam Centraal wordt dit misschien doorgekoppeld aan onderstaande IC’s:
- 2x/uur Amsterdam Centraal – Almere Centrum en 2x/uur Amsterdam Centraal – Amersfoort Centraal.

 
 

Reageer