beantwoord

Intercity Vlissingen - Amsterdam

  • 17 October 2016
  • 63 reacties
  • 3670 Bekeken

Volgens de nieuwe dienstregeling gaat de Intercity vanuit Vlissingen die naar Amsterdam gaat, niet meer via Schiphol, maar via Haarlem en Heemstede - Aerdenhout. Ook is het eindpunt van deze trein Amsterdam Centraal, en niet meer Lelystad Centrum. In de provincie Zeeland is men erg blij met de directe verbinding met de luchthaven, maar die komt te vervallen. In de toekomst zul je dus moeten overstappen, en dat is met zware koffers niet fijn, zeker niet als je wat ouder bent of slecht ter been. Wat is de reden van deze verandering? had de richting Haarlem een extra verbinding nodig? Deze is er toch al vanuit Den Haag Centraal? Of was de bezetting vanuit Zeeland niet genoeg richting Schiphol en Lelystad?
icon

Beste antwoord door Sneltram 17 October 2016, 22:03

Bekijk origineel

63 reacties

Reputatie 2
Jij heb gelijk;de verbinding Vlissingen-Rotterdam en verder wordt er inderdaad niet beter op!!
Reputatie 5
Badge
NS heeft aangegeven in de adviesaanvraag naar het LOCOV dat er, alhoewel ik de aantallen bijzonder vind, inderdaad meer reizigers van Zeeland naar Haarlem gaan, dan van Zeeland naar Schiphol.

De voornaamste reden is echter het volgende:
Op de 'Oude Lijn' (de spoorlijn Amsterdam - Rotterdam) rijden meestal 4 treinen per uur. In de avonduren en op zondagochtend zijn dat 2 treinen per uur. Die 2 treinen moeten natuurlijk wel alle verbindingen aanbieden en het liefst zonder extra reistijd. In de huidige dienstregeling lukt dat niet altijd. In 2017 wordt de basis gevormd door:

- Groningen / Leeuwarden - ..... - Amsterdam Zuid - Schiphol - Leiden - Den Haag CS
- Amsterdam CS - ... - Haarlem - ... - Leiden - ... - Vlissingen

Door deze 2 treinen in Leiden naadloos op elkaar aan te laten sluiten, kan elk moment van de dag op elke verbinding gereisd worden. Consequentie is helaas wel dat er vanuit Vlissingen via Haarlem wordt gereden.

Overdag tot 22:00 uur worden de 2 'basistreinen' aangevuld met extra intercity's van Den Haag Centraal via Leiden en Haarlem naar Amsterdam Centraal; en intercity's van Dordrecht via Leiden en Schiphol naar Lelystad. Zodoende is er overdag op elke verbinding op de 'Oude Lijn' elk kwartier een reismogelijkheid.
Reputatie 4

Als de beloofde verbeteringen op de IC Amsterdam - Vlissingen komen zoals staat aangegeven in het rapport van Bernard Wientjes zal de dienstregeling tussen Amsterdam - Vlissingen aanzienlijk sneller worden: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/26/bijlage-bij-adviesrapport-wind-in-de-zeilen

Zie bladzijde 29: 

1 Versnelling en frequentie verhoging OV spoor Stap 1 per december 2021: 1 keer per uur: Intercity Vlissingen – Rotterdam/Amsterdam en 2 keer per uur sprinter Vlissingen – Roosendaal. Resultaat 20 minuten reistijdwinst naar Rotterdam. Sprinter rijdt minimaal naar Roosendaal. Nader onderzocht wordt of binnen het budget één van de 2 sprinters kan doorrijden richting Dordrecht. Inzet is in ieder geval dat de aansluiting en overstapmogelijkheden in Roosendaal dusdanig zijn dat de huidige reistijden richting de Randstad en de Brabantse steden niet verslechteren.

Stap 2 per 2023-2025: Verdere versnelling in lijn met toekomstbeeld OV 2040 door aansluiting Zeeuwse lijn op de hogesnelheidslijn (HSL, IC Direct). Resultaat: 1 keer per uur IC Vlissingen – Amsterdam, 2 keer per uur sprinter Vlissingen – Roosendaal (en mogelijk Dordrecht). Reistijdwinst ten opzichte van huidige situatie: 60 minuten sneller in Amsterdam. Rijk, regio en vervoerder gaan zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2030, onderzoeken of 2 keer per uur een IC rechtstreeks naar Amsterdam zou kunnen worden ingelegd op basis van een gezonde business case, rekening houdend met de perifere ligging en op basis van een dan af te spreken kosten/baten afweging.

Partijen hebben het vertrouwen dat de maatregelen uit het compensatiepakket voor economische structuurversterking van Zeeland hier in positieve zin aan bijdragen en dat hiermee de ambities uit het OV Toekomstbeeld kunnen worden ingevuld.

Vanaf december 2021: Per uur 1 IC Vlissingen - Rotterdam/Amsterdam. Ze kunnen de serie 2200 Amsterdam - Haarlem - Den Haag inkorten tot Amsterdam - Dordrecht. Dat zou één van de mogelijkheden kunnen zijn. Het is aan ProRail en NS om te bepalen welke variant het wordt. En dan alvast een nieuwe verbinding tussen Rotterdam - Vlissingen via Dordrecht, Roosendaal, Bergen op Zoom, Goes en Middelburg. Ze hebben over 20 minuten tijdswinst. Als je Rotterdam Blaak, Rilland - Bath, Krabbendijke, Kruiningen - Yerseke, Arnemuiden en Vlissingen Souborg overslaat is 20 minuten met hulp van ProRail mogelijk. Een goede rijpad creëren waar de V - IRM - M vanaf december 2021 soepel kan doorrijden en niet gehinderd worden door de Sprinters richting Roosendaal.

De huidige serie 2200 Amsterdam - Vlissingen met 21 tussenstops (volgens NS Reisplanner) kan dan tussen Amsterdam - Haarlem - Dordrecht als een sneltrein rijden. 

Lees over 60 minuten tijdswinst van ICNG tussen Vlissingen - Amsterdam? Hoe dan? Ga voor het gemak vanuit dat de snelle IC Vlissingen - Amsterdam via Middelburg, Goes, Bergen op Zoom, Roosendaal, Dordrecht, Rotterdam Centraal en Schiphol (via HSL) gaat rijden. ETCS is dan nog niet uitgerold. Kan nog komen. Dat levert op bepaalde trajecten een aantal minuten tijdswinst op. 

Huidige reistijd Vlissingen - Roosendaal is 63 minuten. Met 9 tussenstops. Als dat 3 tussenstops wordt zal er met de huidige snelheid minimaal 12 minuten sneller kunnen zijn. Reken optrekken en afremmen. Enigszins natte vingerwerk. Snelheidsverhoging in de toekomst met ETCS kan het nog iets sneller maken. Bij Roosendaal is een forse marge van 7 minuten ingebouwd voor de IC vanaf Vlissingen. 

Reistijd tussen Roosendaal - Rotterdam C is nu 37 minuten. Daar zit een stop bij Rotterdam Blaak bij. Daar kun je 3 minuten afhalen. Tussen Rotterdam Centraal - Amsterdam Centraal doet de serie 2200 via Haarlem er 63 minuten over. De toekomstige ICNG zal met een dienstsnelheid (2023) van 200 km p/u er 37 minuten over doen. 26 minuten tijdswinst via de HSL + overslaan van Rotterdam Blaak en 6 stations tussen Roosendaal - Vlissingen komt behoorlijk in de buurt van 60 minuten tijdswinst. Maar of het gaat gebeuren met medewerking van ProRail is afwachten.

Tussen Roosendaal - Vlissingen is de vervoersstroom niet groot. Maar dat hoeft geen probleem te zijn. NS kan vanaf 2025 eenvoudig 1 vijfdelige ICNG en 1 - 2 SNG/SLT laten rijden. Nu rijdt er minimaal een vierdelige V - IRM - M (372 zitplaatsen). En die heeft veel meer zitplaatsen dan een vijfdelige ICNG (256 zitplaatsen volgens PDF Alstom Coradia Stream). De Sprinter Vlissingen - Roosendaal zal alleen in de spitsuren wat langer moeten zijn. Tussen Roosendaal/Dordrecht/Rotterdam C kan de enkele ICNG vanaf Vlissingen flexibel nog aan een extra ICNG aangekoppeld kunnen worden. 

Hopelijk zal de ICNG Vlissingen - Amsterdam vanaf 2025 gaan rijden. Eerst zal de ICNG instromen tussen Amsterdam - Breda. Dat zal volgens de laatste prognoses ergens in 2021. En daarna zal de ICNG instromen tussen IC Den Haag - Eindhoven. En zal de verbinding Breda - Amsterdam Centraal omgebogen worden via Amsterdam Zuid en verlengd worden naar Groningen/Leeuwarden via Almere, Lelystad en Zwolle. Waarschijnlijk dat de IC Groningen/Leeuwarden - Den Haag en IC Direct Breda - Amsterdam Centraal vervangen wordt door ICNG Groningen/Leeuwarden - Breda. 

En dan hopelijk de ICNG Amsterdam - Vlissingen en Brussel - Rotterdam - Amsterdam/Den Haag. Provincie Zeeland moet eens een keer ontsloten worden. En niet behandeld worden als een achtergebleven gebied. 

Reputatie 7
Badge +3

@Hanzeboog

Gezien het kleine aantal inwoners op Walcheren en Zuid-Beveland betwijfel ik of al die hoogdravende plannen met ICNG ooit realiteit zullen worden. Ik ben bang dat scenario 2021 reëel gezien het hoogst haalbare is, te meer daar de kilometerprijs van een ICNG wel ietsje hoger ligt dan van een VIRM.

Verder snap ik nog steeds niet hoe het eind volgend jaar in Roosendaal met de aansluitingen richting Brede moet te meer daar met de treinen Roosendaal-Zwolle niet te schuiven valt vanwege de aansluitingen op de tussenstations. Maar misschien is er tussen Roosendaal en Rotterdam wat versnelling mogelijk. 

Reputatie 4

@Hanzeboog

Gezien het kleine aantal inwoners op Walcheren en Zuid-Beveland betwijfel ik of al die hoogdravende plannen met ICNG ooit realiteit zullen worden. Ik ben bang dat scenario 2021 reëel gezien het hoogst haalbare is. 

De vervoersvraag is niet groot. Maar dit is toch vooral een politieke kwestie tussen de provincie Zeeland en de landelijke overheid. En de provincie Zeeland wil compensatie nadat de marinierskazerne niet in Zeeland kwam. 

Weet niet of die afspraak die in het rapport staat in beton gegoten is. Maar de landelijke overheid zal het vertrouwen van de provincie Zeeland moeten herstellen. Is natuurlijk politiek. Dus misschien moet je het met een korreltje zout nemen. 

In ieder geval is het wel een feit dat de provincie Zeeland al vele jaren een betere verbinding wil. De overheid zal als aandeelhouder NS verplichten deze afspraken uit te voeren. Ongeacht of het rendabel is of niet. Maar wie weet dat de overheid NS compenseert. 

Zal het de eerste optie worden dan hebben ze alsnog 20 minuten tijdswinst. En kunnen ze via een goede overstap bij Rotterdam Centraal alsnog snel naar Schiphol/Amsterdam via de HSL met de ICNG. 

Reputatie 7
Badge +3

@Hanzeboog

De overheid kan NS natuurlijk niet verplichten om voor eigen rekening allerlei onrendabele verbindingen te gaan rijden. Zulke verliezen zullen betaald moet worden vanuit het financiële pakket voor Zeeland.

De verbinding via de HSL heeft overigens ook als nadeel dat er dan vanuit Zeeland geen rechtstreekse trein naar Den Haag meer is. En dat laatste vinden de Zeeuwse bestuurders juist veel belangrijker dan een versnelling naar Amsterdam. 

Reputatie 4

@Hanzeboog

De overheid kan NS natuurlijk niet verplichten om voor eigen rekening allerlei onrendabele verbindingen te gaan rijden. 

De verbinding via de HSL heeft overigens ook als nadeel dat er dan vanuit Zeeland geen rechtstreekse trein naar Den Haag meer is. En dat laatste vinden de Zeeuwse bestuurders veel belangrijker dan een versnelling naar Amsterdam. 

Lijk sterk op de discussie van de rechtstreekse Benelux Den Haag - Brussel. Ze kunnen moeiteloos overstappen bij Rotterdam Centraal. Maar net als de Haagse bestuurders vertikken de Zeeuwse bestuurders dus een overstap. 

Ja zo komt die ICNG nooit in Zeeland. Alleen hooguit met testritten. Zie ICNG Twitter. Op die manier duperen ze hun eigen bewoners. 

Reputatie 7
Badge +3

Een ICNG naar Zeeland is ook geen doel op zich. De meeste reizigers op de Zeeuwse lijn zijn lokale reizigers, die voor een groot deel van de sprinters afhankelijk zijn. Het gaat er vooral ook om dat die niet de dupe worden van al deze plannen. 

Reputatie 4

Een ICNG naar Zeeland is ook geen doel op zich. De meeste reizigers op de Zeeuwse lijn zijn lokale reizigers, die voor een groot deel van de sprinters afhankelijk zijn. Het gaat er vooral ook om dat die niet de dupe worden van al deze plannen. 

Dat beleid heeft de provincie Zeeland ook. Daarom willen ze die kleine stationnetjes tussen Bergen op Zoom - Goes behouden. Maar tegelijkertijd willen ze ook een snellere IC. Hoe is dat te rijmen met elkaar? 

En natuurlijk is de veerboot Vlissingen - Breskens essentieel. Vraag me af hoe provincie Zeeland het transportbeleid voert. En of er niet voortdurend geld bij moet. OV in Zeeland lijk me heel complex.  

Reputatie 4

De aanschaf van de 49 vijfdelige en 30 achtdelige ICNG vergt een aanschafwaarde van E 800 miljoen:

https://www.spoorpro.nl/materieel/2018/11/30/ns-en-alstom-openen-productielijn-icng-in-polen/

Weet niet wat aanschafwaarde van de V - IRM - M was. Maar de V - IRM - M heeft meer zitplaatsen. En of die vierdelige/zesdelige V - IRM (-M) een hoge bezettingsgraad is te betwijfelen tussen Roosendaal - Vlissingen.

De ICNG heeft minder zitplaatsen. Maar zal daardoor een betere bezettingsgraad hebben. Vraag me af welke trein meer rendement heeft tussen Amsterdam - Vlissingen. Want de ICNG zal wel forse tijdswinst boeken. En dat zal meer treinreizigers opleveren. 

Reputatie 6

Een ICNG naar Zeeland is ook geen doel op zich. De meeste reizigers op de Zeeuwse lijn zijn lokale reizigers, die voor een groot deel van de sprinters afhankelijk zijn. Het gaat er vooral ook om dat die niet de dupe worden van al deze plannen. 

Dat beleid heeft de provincie Zeeland ook. Daarom willen ze die kleine stationnetjes tussen Bergen op Zoom - Goes behouden. Maar tegelijkertijd willen ze ook een snellere IC. Hoe is dat te rijmen met elkaar? 

 

Éen keer per uur een (snelle) intercity Vlissingen - Middelburg - Goes - Bergen op Zoom - Roosendaal - Dordrecht - Rotterdam - Delft - Den Haag - Leiden - Haarlem - Amsterdam, aangevuld met twee sprinters per uur, die na Roosendaal doorrijden naar Breda. In Roosendaal kan overgestapt op de sprinter naar Dordrecht en Belgie: in Breda op sprinters en de intercity verder Brabant in en de HSL naar Rotterdam - Schiphol - Amsterdam en Antwerpen - Brussel.

Reputatie 7
Badge +3

@Bertus

Er zijn onvoldoende reizigers voor vier treinen per uur tussen Breda en Roosendaal. Wie gaat die extra treinen betalen?

Reputatie 4

Erg onlogisch om de IC tussen Amsterdam - Vlissingen te versnellen door tussen Haarlem - Vlissingen vele stations over te slaan. NS heeft niet voor niets deze dienstregeling gecreëerd met ProRail tussen Haarlem - Den Haag. Dat gaat gewoon niet passen. 

En de echte tijdswinst heb je dan niet tussen Amsterdam/Schiphol - Rotterdam - Vlissingen. De huidige situatie is dat de HSL IC bedoeld als echte snelle trein via de HSL. En dat de treinen tussen Amsterdam/Schiphol - Leiden/Haarlem - Den Haag - Rotterdam - Dordrecht meer bedoeld als sneltrein. Afgezegd van de IC naar Groningen/Leeuwarden. 

En bij Roosendaal doorrijden naar Breda. Dat betekent keren bij Roosendaal. Dat betekent dat het via verschillende sporen moet kruisen op om het goede perron (1) te komen. Dat gaat niet werken. 

Niet voor niets hebben ze in het rapport over twee opties. In ieder geval zal Rotterdam Centraal zoal bediend worden met een IC vanaf Vlissingen. Of de IC verbinding Vlissingen - Rotterdam daarna doorgetrokken zal worden via de HSL is afwachten.

Reputatie 7

@Bertus

Er zijn onvoldoende reizigers voor vier treinen per uur tussen Breda en Roosendaal. Wie gaat die extra treinen betalen?

IC Zwolle - Roosendaal inkorten tot Breda. Maar dan mist Roosendaal de directe verbinding met de rest van Brabant en wordt de reistijd vergroot. Tenzij er een directe overstap mogelijk zou zijn.

Reputatie 7
Badge +3

@Bertus

Er zijn onvoldoende reizigers voor vier treinen per uur tussen Breda en Roosendaal. Wie gaat die extra treinen betalen?

IC Zwolle - Roosendaal inkorten tot Breda. Maar dan mist Roosendaal de directe verbinding met de rest van Brabant en wordt de reistijd vergroot. Tenzij er een directe overstap mogelijk zou zijn.

Dat middel lijkt me erger dan de kwaal want dan moeten Oost- en West-Brabant in Breda gaan overstappen, los van het feit dat daar in Breda de opstelruimte voor ontbreekt.

Daarnaast snap ik niet wat dat oplost want als een knip in Roosendaal niet aansluit heb je met een knip in Breda natuurlijk hetzelfde probleem. 

Overdag kun je de aansluitingen met de Zeeuwse sprinters in Roosendaal handhaven net als nu. Maar als die sprinters straks in de avond en het weekend nog maar één keer per uur rijden ontstaat er wel een probleem. Daarnaast heeft de Zeeuwse IC dan sowieso geen aansluiting van/naar Breda. 

Reputatie 4

@Bertus

Er zijn onvoldoende reizigers voor vier treinen per uur tussen Breda en Roosendaal. Wie gaat die extra treinen betalen?

IC Zwolle - Roosendaal inkorten tot Breda. Maar dan mist Roosendaal de directe verbinding met de rest van Brabant en wordt de reistijd vergroot. Tenzij er een directe overstap mogelijk zou zijn.

IC Zwolle - Roosendaal inkorten tot Breda lijk me geen goed plan. Breda heeft 6 perronsporen. Het is vooral bedoeld als station voor doorgaande treinen. De Beneluxtrein keert met een marge van 8 minuten. De IC Direct die nu beginnen/eindigen op Breda keren nu op een opstelspoorlijn. De toekomstige ICNG Breda - Groningen/Leeuwarden zal deze opstelspoorlijn nodig blijven hebben. 

En de extra spoorlijn waar de ICNG stond opgesteld (zie filmpje) is bedoeld voor goederentreinen richting Eindhoven/Venlo:

 

Roosendaal moet een knooppunt blijven richting Breda/Arnhem, Rotterdam en Vlissingen. De serie 3600 Zwolle - Roosendaal kunnen ze inkorten tot Roosendaal - Arnhem. De ICNG Groningen/Leeuwarden - Breda via Zwolle, Almere, Schiphol en Rotterdam via HSL nemen een deel van de vervoersstroom over tussen Zwolle - Breda. 

Reputatie 4

@Bertus

Er zijn onvoldoende reizigers voor vier treinen per uur tussen Breda en Roosendaal. Wie gaat die extra treinen betalen?

IC Zwolle - Roosendaal inkorten tot Breda. Maar dan mist Roosendaal de directe verbinding met de rest van Brabant en wordt de reistijd vergroot. Tenzij er een directe overstap mogelijk zou zijn.

Dat middel lijkt me erger dan de kwaal want dan moeten Oost- en West-Brabant in Breda gaan overstappen, los van het feit dat daar in Breda de opstelruimte voor ontbreekt.

Daarnaast snap ik niet wat dat oplost want als een knip in Roosendaal niet aansluit heb je met een knip in Breda natuurlijk hetzelfde probleem. 

Overdag kun je de aansluitingen met de Zeeuwse sprinters in Roosendaal handhaven net als nu. Maar als die sprinters straks in de avond en het weekend nog maar één keer per uur rijden ontstaat er wel een probleem. Daarnaast heeft de Zeeuwse IC dan sowieso geen aansluiting van/naar Breda. 

Mee eens. Hoop daadwerkelijk dat ze de plannen in het rapport van Wientjes gaan uitvoeren: 

1 keer p/u IC Vlissingen - Rotterdam/Amsterdam (ICNG?)

2 keer p/u Sprinter Roosendaal - Vlissingen 

Maar zoals de Commissaris van de Koning van Zeeland zei: Geen woorden maar daden. 

Reputatie 6

De Zeeuwen willen ook de rechtstreekse verbinding met Den Haag behouden. Met een ICNG vanaf Rotterdam via Schiphol naar Amsterdam over de HSL komt de verbinding met Den Haag dan te vervallen.

Reputatie 4

De Zeeuwen willen ook de rechtstreekse verbinding met Den Haag behouden. Met een ICNG vanaf Rotterdam via Schiphol naar Amsterdam over de HSL komt de verbinding met Den Haag dan te vervallen.

Dat is dan een afweging. Ze vonden het ook vervelend dat ze niet rechtstreeks naar Schiphol konden vanaf Zeeland. Dat komt dan weer terug. En vanaf Rotterdam Centraal is de frequentie naar Den Haag HS/Den Haag Centraal zo groot dat je niet lang hoeft te wachten. Zeker als de spoortunnel bij Delft viersporig is zal de frequentie nog groter worden. 

Er zijn altijd een aantal nadelen en voordelen. Maar het grootste bezwaar was de zeer lange reistijd met de rechtstreekse trein naar Amsterdam. Dit vooral omdat tussen Rotterdam - Amsterdam op zeer veel stations wordt gestopt via Haarlem. En ze vertragen het deel tussen Rotterdam - Den Haag - Leiden - Schiphol/Haarlem - Amsterdam ook kunstmatig om de HSL IC aantrekkelijker te maken. 

    

 

Reputatie 6

Het is inderdaad of het een of het ander. De afweging die is gemaakt om de intercity uit Zeeland via Den Haag en Haarlem naar Amsterdam te laten rijden (en niet via Schiphol) is omdat er meer Zeeuwen zijn die Den Haag en Haarlem als bestemming hebben dan Schiphol.

Het is dus maar de vraag of de reizigers uit Zeeland die Den Haag of Haarlem als bestemming hebben, iets opschieten met een trein via de HSL naar Amsterdam. 

Reputatie 4

Het is inderdaad of het een of het ander. De afweging die is gemaakt om de intercity uit Zeeland via Den Haag en Haarlem naar Amsterdam te laten rijden (en niet via Schiphol) is omdat er meer Zeeuwen zijn die Den Haag en Haarlem als bestemming hebben dan Schiphol.

Het is dus maar de vraag of de reizigers uit Zeeland die Den Haag of Haarlem als bestemming hebben, iets opschieten met een trein via de HSL naar Amsterdam. 

NS zou een aanpassing kunnen doen door op werkdagen tot 20.00 gekoppeld treinstellen vanaf Den Haag C/Amsterdam C (via HSL) te laten rijden naar Rotterdam C te laten rijden. En dan gekoppeld naar Roosendaal. En bij Roosendaal weer 1 treinstel af te koppelen.

Maar dat heeft veel haken en ogen. Meer kans op vertraging. NS wilde al af van het aan - en afkoppelen omdat het de punctualiteit negatief beïnvloedde. En de reistijd wordt dan ook verlengd.   

Zie vooral gebeuren dat het deel tussen Vlissingen - Rotterdam met een IC bediend wordt. Mogelijk met ICM -M omdat dit deel veel minder druk is dan tussen Rotterdam - Amsterdam. En dat er een aansluiting komt bij Rotterdam Centraal op de ICNG. Dat kan ook een variant zijn. 

Maar een rechtstreekse ICNG Amsterdam - Vlissingen is in ieder geval de snelste optie. Vergeet niet dat dan veel Zeeuwen naar Schiphol en Amsterdam kunnen. Dat heeft totaal veel meer in - en uitstappers dan Den Haag Centraal. En NS zet toch al meer in op snelle directe verbindingen tussen Schiphol - Rotterdam via de HSL. En Vlissingen/Zeeland kan dan profiteren van de integratie van de HSL in het hoofdrailnet. 

Reputatie 7
Badge +3

Als er meer reizigers vanuit Zeeland naar Den Haag reizen dan naar Schiphol dan heeft het weinig zin om de IC vanuit Zeeland via de HSL te laten rijden. Reizigers naar Schiphol en Amsterdam Centraal kunnen in Rotterdam Centraal makkelijk overstappen.

Het is natuurijk doodzonde om de enige treinstellen van NS die geschikt zijn om op de HSL te rijden zo’n 130 km heen en terug te laten rijden over het klassieke spoor tussen Rotterdam en Vlissingen. Dat is kapitaalvernietiging van de eerste orde. De ICNG moet zoveel mogelijk op de HSL rijden.

Reputatie 4

Als er meer reizigers vanuit Zeeland naar Den Haag reizen dan naar Schiphol dan heeft het weinig zin om de IC vanuit Zeeland via de HSL te laten rijden. Reizigers naar Schiphol en Amsterdam Centraal kunnen in Rotterdam Centraal makkelijk overstappen.

Het is natuurijk doodzonde om de enige treinstellen van NS die geschikt zijn om op de HSL te rijden zo’n 130 km heen en terug te laten rijden over het klassieke spoor tussen Rotterdam en Vlissingen. Dat is kapitaalvernietiging van de eerste orde. De ICNG moet zoveel mogelijk op de HSL rijden.

ICNG Groningen/Leeuwarden - Breda zal ook gaan rijden:

https://twitter.com/Riva_Armando/status/1277258468693626880?s=20

Dus waarom dan niet ICNG Amsterdam - Vlissingen? En ICNG zal ook deels ICM - M gaan vervangen bij een vervolgorder van NS aan Alstom. De huidige order is om alle Traxx + ICR te vervangen. En deels ter uitbreiding. Denk vooral aan het moment dat de huidige IC Direct Breda - Amsterdam C omgebogen wordt via Amsterdam Zuid. En dan verlengd wordt naar Groningen/Leeuwarden. 

ICNG is gebouwd om te kunnen rijden op HSL in combinatie met klassieke spoorlijnen. De contract van € 800 miljoen voor 49 vijfdelige en 30 achtdelige ICNG zal wel meer kosten dan de aanschaf van ICM - M destijds kosten.

Maar de ICNG zal ongetwijfeld voor hogere reizigersaantallen gaan zorgen tussen Amsterdam - Vlissingen via HSL. Dat gaat ook meer opbrengen. Zie integratie HSL in andere Europese landen. Javelin (HSL Londen - Kanaaltunnel + delen van Zuidengelse klassieke spoor). 

Nu is er een overstap nodig. En dat is voor velen dan een drempel. Of onwetendheid dat je vanaf Rotterdam Centraal kunt overstappen op een snelle directe HSL IC.

Reputatie 7
Badge +3

Het is maar de vraag of snellere treinen van Zeeland naar de Randstad veel meer reizigers gaan opleveren. Daar is de omweg die de trein maakt veel te groot. De trein kan slecht concurreren met de auto. Het is dan kapitaalvernietiging om duur materieel in te zetten op een relatief dunne lijn.

Het is waarschijnlijk veel zinvoller om vanuit Zeeland de directe verbindingen met Brabant (verder dan Roosendaal) te herstellen. 

Reputatie 4

Het is maar de vraag of snellere treinen van Zeeland naar de Randstad veel meer reizigers gaan opleveren. Daar is de omweg die de trein maakt veel te groot. De trein kan slecht concurreren met de auto. Het is dan kapitaalvernietiging om duur materieel in te zetten op een relatief dunne lijn.

Het is waarschijnlijk veel zinvoller om vanuit Zeeland de directe verbindingen met Brabant (verder dan Roosendaal) te herstellen. 

Vergis je in. Net gekeken naar ANWB Routeplanner. Snelste route met auto via snelweg via Roosendaal en Dordrecht is 82 minuten. Tussen Roosendaal - Vlissingen kan de reistijd van 63 minuten naar 43 minuten. Zie rapport Wientjes. Waarschijnlijk 6 stations overslaan. 

Tussen Roosendaal - Rotterdam is reistijd 37 minuten. Met ETCS waardoor er op bepaalde delen snelheidsverhoging mogelijk is zal er een paar minuten tijdswinst geboekt kunnen worden. Waardoor je met een echte IC in 80 minuten of minder kunt reizen. 

Kortom het is vergelijkbaar. Al zal zeker in Zeeland de auto veel populairder blijven. Zeker als je blijft boemelen met de trein naar Zeeland. Zoals al een aantal keren op TV werd aangegeven. Die imago heeft de Zeeuwse Intercity al. 

 

Reageer