Klanten Almere-Oostvaarders, Almere-Buiten en Almere-Parkwijk wederom ernstig gedupeerd

  • 10 december 2016
  • 11 reacties
  • 550 Bekeken

Van de 10 grootste steden in Nederland, deelt Almere met meer dan 200.000 inwoners de 5e plaats met de steden Eindhoven en Tilburg. De steden Nijmegen, Breda en Groningen zijn qua inwonersaantallen beduidend kleiner dan Almere. Met de nieuwe dienstregeling gaat NS de instapmogelijkheden binnen juist de op 5 na grootste stad Almere halveren voor de reisrichting Utrecht. De stations Almere-Oostvaarders, Almere-Buiten en Almere-Parkwijk verliezen hun directe verbinding met Utrecht. De situatie in de spits was -tot op heden- dat deze trein vanaf het startpunt Almere-Oostvaarders al bij het station Almere Centrum overvol was; dit doet voorspellen dat de nu noodzakelijke overstap voor vele passagiers een regelrechte ramp gaat worden. Vanaf maandag 12 december zal de trein in één stop een volle belading moeten gaan verwerken; dit gaat onnodige horden mensen laten duwen en trekken om bijtijds in deze trein te kunnen komen. Van spreiding van passagiers en meer gelijkmatige verdeling over de gehele trein zal geen sprake meer kunnen zijn; bomvolle treinen met geen zitplaatsen zullen het gevolg zijn. Dit zal de stress en onzekerheid bij vele passagiers onnodig verhogen. Nu was de rechtstreekse verbinding tussen Almere en Utrecht al het weeskindje van de dienstregeling; bij iedere geringe verstoring op de flevolijn werd de verbinding tussen Almere en Utrecht altijd als eerste uit de dienstregeling geschrapt; Almere-Utrecht kent het grootst aantal verstoringen en uitval op de flevolijn. Ook qua vervoerscomfort is de verbinding tussen Almere en Utrecht, met > 50 reiskilometers, al jaren een weeskindje. Krijgen passagiers elders in het land op dit soort grotere afstanden een comfortabele Intercity met wc's en ruime zit op goede stoelen, zo krijgen Almeerders op dit traject een wc-loze sprinter die voor een passagier met normaal postuur niets meer bieden dan een veredelde keiharde veel te krappe tuinstoel met pijnlijke knieën door het ontbreken van voldoende beenruimte; aan raamzijde zijn de aldaar geplaatste prullenbakjes een regelrechte knieschijfsloper. Normaal tegenover elkaar zitten in de sprinter is onmogelijk zonder gedraaid op de stoel te zitten. Voor de volbetalende 1e klasse passagier is het enige verschil te vinden in de kleur van de zitting; ten opzichte van andere trajecten in het land krijgt de 1e klasse passagier niets extra's voor zijn bijna dubbele reistarief. In de afgelopen jaren is de verbinding tussen Almere en Utrecht gegroeid naar een veelvoud van passagiers; de bij Almere Centrum vaak al overvolle trein is hiervan het bewijs. Het is daarom onbegrijpelijk dat NS het in zijn hoofd haalt om de dienstregeling voor Almeerders met bestemming Utrecht, van de snelst groeiende op 5 na grootste stad in Nederland nog verder te verslechteren en voor vele duizenden reizigers tot een regelrechte overstap- en reistijdvergrotende ramp om te toveren. Waarom is Almere, met haar vele inwoners en stations wederom het kind van de rekening? Gezien het aantal reizigers zou de verbinding met Utrecht moeten verbeteren in plaats van verslechteren. De grote vraag is waarom NS tot deze beslissing kwam. Die vraag stel ik u niet, omdat dit de bekende gelikte PR-antwoorden geeft die niets, maar dan ook helemaal niets voor de klanten van NS zullen betekenen. De echte vraag is: wanneer gaat NS direct de verbinding met Utrecht minimaal weer rechtstreeks maken voor duizenden Almeerders? De uitrangeer- en omkeermogelijkheden bij Station Almere-Oostvaarders bestaan, dus is er geen materieel technische reden. Bijzonder genoeg is de terugreis wel tot en met Station Almere-Oostvaarders, waarmee duidelijk is dat de trein evenzo makkelijk (als vanouds) kan uitrangeren en keren op Almere-Oostvaarders. Als de terugreis wel rechtstreeks kan, kan de heenreis dit ook....kwestie van goed plannen en de belangen van de klanten echt dienen, niet negeren. Ik voel mij zwaar gedupeerd en vind dat de nieuwe dienstregeling totaal geen rekening houdt met de duizenden klanten die tussen de twee grote steden Almere en Utrecht moeten reizen; dit is zeker geen waar voor je zuurverdiende geld, dit is onbegrijpelijk klanten duperen.

11 reacties

Hallo Forens Almere en welkom op het NS Serviceforum,

Onlangs is er een topic geopend over de keervoorziening in Almere Centrum waarbij Jesper H. uitleg heeft gegeven. Ik denk dat je daaruit veel antwoord kan halen op de vragen die je stelt.
Reputatie 4
Laten we even wel wezen, buiten enkele spitsuurtreinen in de ochtend zijn de treinen Almere-Utrecht in het algemeen matig tot zeer slecht bezet. Het is niet voor de niets dat de frequentie nu ook op zaterdag wordt verlaagd naar een uurdienst.

Wat U doet is refereren aan een van die drukke treinen in de ochtendspits en daaruit de conclusie trekken dat alle treinen 24/7 overvol zijn.

Dat NS de betrokken treinen niet meer laat doorrijden tot Oostvaarders is niet onlogisch omdat daar 8 extra rijtuigen voor nodig zijn (de treinen keren nu kort in Almere Centrum) en dat materieel kan beter elders worden gebruikt.
Dank u wel voor de tip rondom het andere topic mbt de omkeervoorziening Almere-Centrum, beste "Erryt NS". Mijn topic gaat over het ernstig benadelen van passagiers uit andere delen van Almere; de omkeervoorziening te Almere-Centrum wordt nu als argument betrokken bij het wegnemen van de rechtstreekse verbinding naar Utrecht voor de helft van de opstapstations, met berichten alsof al vele jaren geleden bekend was dat de opstap bij de stations Almere-Oostvaarders, Almere-Buiten en Almere-Parkwijk een tijdelijke maatregel was. De omkeervoorziening te Almere-Oostvaarders is en blijft aanwezig en functioneel. De omkeervoorziening te Almere-Centrum is het pas later gemotiveerde alternatief op de eerdere plannen van spoorverbreding van 2 naar 4 sporen. Toen de omkeervoorziening te Almere-Oostvaarders al bestond, werd de omkeervoorziening te Almere-Centrum bedacht om stagnaties op de Flevolijn beter op te kunnen vangen, als alternatief voor uitblijvende spoorverdubbeling....en niet van meet af aan bedachte maatregel om nadien de omkeervoorziening te Almere-Oostvaarders te niet te doen. De omkeervoorziening te Almere-Oostvaarders blijft overigens actief voor treinverkeer vanuit Utrecht, alleen is deze nu beperkt tot 1 keer iedere ochtend. De inhoud van het door u genoemde topic is mij bekend en het biedt mij geen nieuwe inzichten.

Beste "Ik Spoor", voor u mijn volgende reactie. De trein wordt als openbaar vervoer gebruikt door met name de mensen die dagelijks naar hun werk gaan; daardoor hebben eigenlijk alle klanten van NS het sec over de spitstreinen; die spitstreinen zijn de kern van het product dat NS aan veelal de meeste reiziger behoort te bieden, daar verdient NS zijn geld mee. Zodra de spitstreinen telkens overvol zijn, is het terecht dat veelal de meeste klanten ook hierover hun beklag doen. Als u deze klachten weg cijfert door te wijzen naar de lege treinen buiten de spits, dan beziet u het geheel niet vanuit het belang van die meeste betalende klanten; deze klanten reizen immers in de spits. Uw kijk op zaken beleef ik als het te weinig op de klant gericht zijn; u kijkt louter naar de organisatorische en materiaal technische problemen, de louter interne zaken van de NS. Dat u stelt dat de voorheen 8 rijtuigen op de Flevolijn voor Almeerders met bestemming Utrecht beter besteed kunnen worden op andere trajecten, nota bene zonder enig klantbelang hierin mee te wegen, vind ik een verachtelijk, bijna discriminerend standpunt; hiermee zegt u impliciet dat volbetalende reizigers uit Almere meer reisongemak mogen ervaren, dan anderen in Nederland. Almere, als snelst groeiende één van de grotere steden in Nederland verdient zeker beter dan uw zienswijze. Gelukkig bevestigde u met het noemen van 8 rijtuigen dat dit traject een druk bezet spitstraject is dat NS goede inkomsten oplevert; waarom NS nu besloot om dit traject ernstig in te korten, terwijl de omkeervoorziening te Almere-Oostvaarders voort bestaat, blijft onbeantwoord. Samengevat zie ik met uw reactie de bevestiging dat NS inderdaad niet met de belangen van haar klanten bezig is en nu simpelweg een grote groep van duizenden klanten uit Almere ernstig dupeert vanwege louter interne overwegingen die ieder besef van het belang van tevreden betalende klanten mist. NS berichtte een toename van "slechts 5 minuten" voor reizigers vanuit Almere naar Utrecht; mijn 9292-OV-site zegt iets geheel anders, veelvouden per dag. Neem daar nog eens de extra noodzakelijke overstappen, met soms maar 1 minuut tussentijd, bij en iedereen kan raden wat er gebeurt bij de minste of geringste vertraging of verstoring: dan van 3 uur reistijd per dag naar 3,5 uur reistijd per dag, of nog erger.
In de afgelopen jaren kenden de reizigers van Almere naar Utrecht de al steeds terugkerende ellende bij iedere geringe verstoring of vertraging op de Flevolijn, waarbij altijd de verbinding met Utrecht direct uit de dienstregeling werd gehaald; de verbinding met Utrecht was altijd al het weeskindje op de Flevolijn; navraag bij Prorail leverde het inzicht op dat de verbinding met Utrecht een lagere status had dan die naar Amsterdam en Schiphol.
De nieuwe dienstregeling dupeert nu met name de Almeerse reizigers ernstig. Een meer ernstige achteruitgang van geleverde service aan duizenden Almeerse klanten had NS zich niet kunnen bedenken. Het was al tamelijk ongeriefelijk en het werd alleen erger. Als NS - vanwege haar louter interne belangen- echt niet uit de voeten kan met het leveren van een goed en betrouwbaar product op de Flevolijn, dan adviseer ik graag om ook andere vervoersmaatschappijen op deze lijn eens de kans te gaan geven en een volgende keer niet meer op deze lijn in te schrijven; dan is NS van de klachten af en hebben de betalende klanten meer waar voor hun zuurverdiende geld. Als NS eens gaat beseffen dat zij werk en eten hebben door hun vele betalende klanten en daarmee de klant als koning gaan zien...dan zou heel Nederland er stukken beter op worden, ook in de spits.....juist in de spits....dat, naast klanttevredenheid, zou de core business van NS moeten zijn, beste "Ik Spoor". Als betalende klant van NS verwacht ik dat NS zeker ook mijn belang en dat van duizenden andere Almeerders beter gaat dienen; de klant wil waar voor zijn geld, geen ellende.
Reputatie 7
Badge +3
Ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat dit de eerste dienstregeling ooit van NS is die gebaseerd is op werkelijk gemaakte reizen die geregistreerd zijn met de OV-chipkaart. Daar is natuurlijk een hoop voor te zeggen. Helaas pakt dat voor minder gemaakte reizen ongunstig uit. En dit effect zal alleen nog maar versterkt worden door betere verbindingen aan te bieden op trajecten die populair zijn en minder goede verbindingen op trajecten waar minder gereisd wordt.

Per saldo gaat een meerderheid van de reizigers er op vooruit door deze dienstregeling die nu eens niet vooral door de interne logistieke processen van NS bepaald lijkt te zijn.
Reputatie 4

Beste "Ik Spoor", voor u mijn volgende reactie. De trein wordt als openbaar vervoer gebruikt door met name de mensen die dagelijks naar hun werk gaan; daardoor hebben eigenlijk alle klanten van NS het sec over de spitstreinen; die spitstreinen zijn de kern van het product dat NS aan veelal de meeste reiziger behoort te bieden, daar verdient NS zijn geld mee.
...
Zodra de spitstreinen telkens overvol zijn, is het terecht dat veelal de meeste klanten ook hierover hun beklag doen. Als u deze klachten weg cijfert door te wijzen naar de lege treinen buiten de spits, dan beziet u het geheel niet vanuit het belang van die meeste betalende klanten; deze klanten reizen immers in de spits.
...
Gelukkig bevestigde u met het noemen van 8 rijtuigen dat dit traject een druk bezet spitstraject is dat NS goede inkomsten oplevert; waarom NS nu besloot om dit traject ernstig in te korten, terwijl de omkeervoorziening te Almere-Oostvaarders voort bestaat, blijft onbeantwoord.

Het probleem is dat deze verbinding voornamelijk spitsuurvervoer kent en dan ook nog vooral van studenten. Ondanks dat U de hoofdprijs betaalt is door het hoge percentage studenten en de lege treinen in de daluren deze verbinding voor NS een financiële hoofdpijn. NS heeft daarom geprobeerd de kosten terug te dringen door de dienst in te korten tot Almere Centrum (dat spaart een trein uit) en door de dienst op zaterdag te halveren.

Uiteraard kunt U dit niet klantvriendelijk vinden maar NS krijgt (in tegenstelling tot het busvervoer) nu eenmaal geen subsidie. Hoe spijtig ook, de politiek heeft nu eenmaal besloten dat de trein geen openbare voorziening meer is maar een bedrijfstak die zijn eigen broek moet ophouden en waar de financiële belangen van NS en van de belastingbetaler zwaarder tellen dan de belangen van sommige individuele reizigers.
Geachte NS,

Als 8 rijtuigen van dit traject een druk bezet spitstraject is en dat NS goede inkomsten oplevert; zet dan alleen in de spitsuren de rechtstreekse trein!!!! Probleem opgelost en NS krijgt tevreden reizigers.
Wij hadden maar 2 rechtstreekse verbinding per uur en zelfs dat moesten wij nu inleveren. De betalende reizigers worden gestraft, omdat buiten de spitsuren minder van de treinen worden gebruikt.

Vanuit Uitrecht Centraal naar Oostvaarders vertrekken maar liefs 5 treinen per uur.
16:22 uur reistijd 1 uur en 1 minuut met 1 overstap
16:23 uur reistijd 1 uur en 11 minuten met 1 overstap
16:26 uur reistijd 1 uur en 8 minuten met 2 overstappen ( Als ik deze trein mis, dan moet ik 26 minuten wachten) Goed geregeld NS met 5 treinen per uur!
16:52 uur reistijd 1 uur en 1 minuut met 1 overstap
16:56 uur reistijd 1 uur en 8 minuten met 2 overstappen

De ene trein van de 5 kan NS toch gunstiger/ rechtstreeks inzetten.

Mvg
Geheel eens 'forens almere'. Eerder heb ik al hierover geklaagd en heb alleen maar laconieke reacties ontvangen en voel mij - wellicht zoals velen - niet serieus genomen door NS.
Jammer dat je dit zo ervaart wegertr, dat is niet de bedoeling. Ik zie in het topic wat je eerder hebt geplaatst een aantal reacties van betrokken forumleden en ook een reactie van onze specialist op het gebied van de dienstregeling. Uiteraard zien wij de drukte in de treinen liever ook anders. We zijn constant bezig met het monitoren van drukte en waar nodig en indien mogelijk zal de treininzet worden aangepast. Dit geldt niet alleen voor de zitplaatscapaciteit, maar voor de dienstregeling in het algemeen.
De reistijd vanaf Almere Parkwijk naar Utrecht CS is van 0:44 minuten met 7 minuten toegenomen tot 51 minuten en de terugweg van 0:43 met 11 minuten toegenomen tot 54 minuten. Hiervoor is gezegd dat overstappen op hetzelfde perron mogelijk is, maar dan moet je in Almere Poort overstappen want op Almere Centrum moet je naar Spoor 3 of 4. Almere Poort heeft maar een heel klein deel dat overdekt is. Bij regen wil je daar echt niet uitstappen als dat niet even niet nodig is.

Bovendien is de sprinter van 8 wagons vervangen door een dubbeldekker. Op de heenweg komt het regelmatig voor dat zelfs in de eerste klas mensen moeten staan.

Wat mij helemaal verbaast is het feit dat de treinen uit Almere niet meer op Utrecht Overvecht stopt en desondanks de reistijd vanaf Almere Centrum is toegenomen. Het aantal in- en uitstappende reizigers naar vanaf Utrecht Overvecht was groot.

Uiteraard heb ik het over de treinen in de spits en niet de treinen op zondag ochtend.

Al met al is er een behoorlijke achteruitgang ten opzichte van voor 12 december 2016.
Laten we even wel wezen, buiten enkele spitsuurtreinen in de ochtend zijn de treinen Almere-Utrecht in het algemeen matig tot zeer slecht bezet. Het is niet voor de niets dat de frequentie nu ook op zaterdag wordt verlaagd naar een uurdienst.

Wat U doet is refereren aan een van die drukke treinen in de ochtendspits en daaruit de conclusie trekken dat alle treinen 24/7 overvol zijn.

Dat NS de betrokken treinen niet meer laat doorrijden tot Oostvaarders is niet onlogisch omdat daar 8 extra rijtuigen voor nodig zijn (de treinen keren nu kort in Almere Centrum) en dat materieel kan beter elders worden gebruikt.

Is er hier geen sprake van: slecht product, mensen zoeken een alternatief, slecht product wordt slecht gebruikt, er komen bezuinigingen waardoor het product nog slechter wordt?

Op zich lijkt mij dat er potentie moet zitten in een snelle trein tussen Almere en Utrecht, maar doordat de trein stopt in kleine stations als Hilversum Sportpark, het weinig reizigers trekt. Op zich lijkt mij een trein die tussen Utrecht en Almere Poort alleen op Hilversum en Naarden-Bussem stopt een stuk aantrekkelijker dan de huidige trein.
Ik pleit dan voor een intercity van Lelystad naar Utrecht waarbij op de volgende stations gestopt wordt. Almere Buiten, Almere Centrum, (Naarden-Bussum), Hilversum en uiteindelijk Utrecht CS. Zelf stap ik in Almere Parkwijk in, maar als er een intercity zou komen, dan loop in door naar Almere Centrum.

Reageer