Sticky

Nieuwe Dienstregeling 2020, vanaf 15 december 2019!

  • 26 november 2019
  • 61 reacties
  • 6957 Bekeken

Dienstregeling 2020: aanzienlijke verbeteringen voor reizigers!

Welkom in het overkoepelende topic over de nieuwe dienstregeling. Zoals elk jaar begint in December de nieuwe dienstregeling, dit jaar zal vanaf 15 december 2020 de nieuwe dienstregeling van NS ingaan. In dit topic willen we jullie graag uitleggen wat de grote wijzigingen zijn en ook de ruimte bieden voor vragen over de nieuwe dienstregeling. We zullen daarbij ons best doen de vragen zoveel mogelijk te beantwoorden. Het topic is wat later dan normaal, daarvoor onze excuses. We hebben de informatie al eerder ontvangen maar zijn op zoek gegaan naar verduidelijking. Dit heeft even geduurd. 

De belangrijkste wijzigingen:
- Utrecht, Amersfoort en Deventer: Meer treinen en rechtstreekse verbindingen
- Meer treinen tussen Harderwijk en Amersfoort
- Kortere Reistijd tussen Noord-Nederland en de Randstad.

Meer Intercity’s tussen Utrecht en Amersfoort en meer rechtstreekse verbindingen

Tussen Utrecht en Amersfoort gaat NS de frequentie van vier naar 6 intercity’s per uur verhogen. Dit doen we door de Intercity vanuit Den Haag Centraal naar Utrecht door te laten rijden naar Amersfoort. Deze twee Intercity’s zullen in de spits van Amersfoort doorrijden naar Apeldoorn Deventer (in plaats van de Intercity Amsterdam-Amersfoort). Hierdoor willen we de kans op een zitplaats verhogen en bieden extra capaciteit op dit traject. 

Meer treinen tussen Harderwijk en Amersfoort

Tussen Amersfoort en Harderwijk gaat NS de frequentie voor reizigers verhogen. Doordat er nieuwe Sprinters instromen krijgen we meer capaciteit. In de spits zetten we extra treinen in tussen Harderwijk, Nijkerk en Amersfoort. Deze treinen geven een goede aansluiting richting Utrecht Centraal en Schiphol Airport.

Reistijdverkorting tussen Noord-Nederland en de Randstad

Door ook in het noorden nieuwe sprinters in te zetten verkorten we de reistijd tussen Groningen en Zwolle en tussen Leeuwarden en Meppel. Reizigers in de sprinters zijn enkele minuten korter onderweg en dus eerder op hun bestemming. In combinatie met de snellere sprinter tussen Leeuwarden en Meppel verkorten we de reistijd voor reizigers tussen het Noorden en de Randstad met maximaal 10 minuten.

Kleine veranderingen in de nieuwe dienstregeling

Net als voorgaande jaren zal de nieuwe dienstregeling ook vol staan met kleine wijzigingen voor vertrek en aankomsttijden. Het is verstandig om de reisplanner te checken en dat de eerste weken van de nieuwe dienstregeling ook te blijven doen. De nieuwe dienstregeling loopt tot en met zaterdag 12 december 2020.

Vragen?

We begrijpen dat er na aanleiding van de nieuwe dienstregeling ook vragen kunnen zijn. We hebben een klein voorschot genomen om de vragen die we verwachten alvast te beantwoorden. Vanzelfsprekend zal dit niet alomvattend zijn. We zijn natuurlijk bereid om andere vragen te beantwoorden, stel ze vooral in reactie op dit topic! 


Q Hoeveel treinen rijden er extra in dienstregeling 2020?

A: De kern van de dienstregelingswijzigingen 2020 ligt rondom Amersfoort waar op werkdagen op het drukke traject Amersfoort - Utrecht twee extra Intercity’s per uur gaan rijden. Tot ongeveer 20:00 uur rijden er tussen Amersfoort en Utrecht 55 extra treinen. Ook tussen Amersfoort en Harderwijk gaan er in de spits extra treinen rijden: in de ochtendspits vier treinen richting Amersfoort in de avondspits vier treinen richting Harderwijk. Deze spits-Sprinter stopt onderweg alleen in Nijkerk.

Q: Wat gaan reizigers merken van deze nieuwe dienstregeling?

A: Op belangrijke punten komt voor reizigers een kortere reistijd en een betere overstap. Ook wordt het aantal treinen per uur waar mogelijk verhoogd. Zo wordt de reistijd voor Sprinterreizigers in Noord-Nederland korter en stijgt het aantal Intercity’s tussen Amersfoort Centraal en Utrecht Centraal van vier naar zes per uur. Ook komen er extra Sprinters tussen Harderwijk en Amersfoort Centraal. In de zomerperiode willen we 6 treinen per uur naar Zandvoort aan Zee rijden. Voor ongeveer 95% van de reizigers verandert de treinreis niet of nauwelijks: de reisduur van vertrek- naar bestemmingsstation is voor deze reizigers maximaal 2 minuten sneller of trager. 4% van de reizigers ervaart een voordeel van 3 minuten of meer in de nieuwe dienstregeling, daar waar iets minder dan 1% een nadeel heeft van 3 minuten of meer.

 

Q: Ik reis vanuit Fryslân met de Sprinter op en neer naar Utrecht. Wat verandert er in 2020?

A: De Sprinter Leeuwarden-Meppel gaat in 2020 verschuiven, op verzoek van provincies, gemeenten en reizigersorganisaties in Noord-Nederland. Hierdoor hebben reizigers in de nieuwe dienstregeling een snellere overstap in Meppel: zij stappen daar over in de aansluitende Intercity naar Zwolle en verder en zijn 21 minuten korter onderweg (per enkele reis). Deze versnelling geldt voor alle reizigers die van/naar Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvega reizen. Reizigers die van deze stations van/naar Zwolle reizen, zijn per enkele reis 7 minuten sneller.

 

Q: Waarom is de reistijd met de Sprinter vanuit Groningen met een overstap in Meppel op de Sprinter richting Leeuwarden met bijna een half uur verlengd? De aansluiting tussen de Sprinter uit Meppel en de vertrekkende treinen van Arriva zijn verbroken, waardoor de reistijd toeneemt. Waarom is hiervoor gekozen?

A: Op verzoek van provincies, gemeenten en reizigersorganisaties in Noord-Nederland is de Sprinter tussen Leeuwarden en Meppel verschoven. Hierdoor is de Sprinter van/naar Leeuwarden verschoven en zijn de aansluitingen in Leeuwarden gewijzigd. De Intercity’s van/naar Leeuwarden geven nog steeds een snelle overstap op de aansluitende treinen in Leeuwarden, voor enkele overstappen vanuit de Sprinters wordt de overstap in Leeuwarden langer.

 

Q: Waarom stopt de extra spitstrein van Harderwijk naar Amersfoort niet in Putten en Ermelo en ook niet op Amersfoort Schothorst en Amersfoort Vathorst?

A: Een extra trein die overal stopt is logistiek niet inpasbaar. Bovendien hebben  Harderwijk en Nijkerk de stations met de grootste relatie op Amersfoort en bieden de stations Amersfoort Schothorst en Amersfoort Vathorst al meer reismogelijkheden.

 

Q: Waarom zijn de rechtstreekse treinen van Deventer en Apeldoorn naar Amsterdam in de spits vervangen door rechtstreekse treinen tussen Deventer en Utrecht?

A: Uit analyse blijkt dat tijdens de spitsen de vervoervraag vanuit Apeldoorn en Deventer naar Utrecht groter is dan naar Amsterdam. In de daluren is dat niet het geval. Doordat we nu extra treinen gaan rijden tussen Utrecht en Amersfoort ontstond ook de mogelijkheid om een doorgaande verbinding te maken in de spits richting Apeldoorn.

 

Q: Waarom rijden de zes Intercity’s per uur tussen Utrecht en Amersfoort niet in het weekend zoals dat met zes Intercity’s per uur tussen Eindhoven en Amsterdam wel het geval is?

A: Het aantal reizigers wat wij verwachten dat gebruik maakt in het weekend van deze verbinding is simpelweg niet groot genoeg om een dergelijke inzet te rechtvaardigen. 

 

Q: In 2019 rijden er tussen Dordrecht en Breda, per richting, drie treinen in de ochtendspit en drie treinen in de avondspits. Deze worden vervangen door slechts vier treinen per richting op de gehele dag?

A: Deze vier treinen per richting zijn doorgaande treinen van/naar Eindhoven. Meer treinen of op andere momenten is echter op de drukke Brabantroute niet inpasbaar. Extra inzet is vooralsnog niet nodig, de huidige inzet van de Sprinters ,die twee keer per uur rijden, is voldoende voor de huidige vraag.

 

Q: Gaat de strandpendel ook buiten de zomerperiode rijden?

A: Evenals in 2019 zal ook buiten de zomerperiode op warme dagen, de zogenaamde stranddagen, de pendel worden ingezet. Of dit er twee of vier zullen zijn is op dit moment nog niet bekend.

 

Q: Stopt de strandpendel ook in Overveen?

A: Overveen wordt vier keer per uur bediend als de strandpendel rijdt: tweemaal door de Sprinter uit Amsterdam en tweemaal door een strandpendel uit Haarlem. De andere strandpendel stopt niet in Overveen, dit was niet meer inpasbaar in de dienstregeling.

 

Q Hoeveel treinen gaan er met de Formule 1 rijden?

A: NS wil 12 treinen per uur rijden tussen Amsterdam en Zandvoort, het is nog in onderzoek of dat ook maakbaar is. Mocht dit niet maakbaar zijn, dan worden het er tien. De daadwerkelijke uitvoering van deze speciale dienstregeling zullen we zodra het bekend is aankondigen.

 

Q: Zandvoort aan Zee en Harderwijk-Amersfoort: wat rijdt NS / hoe ziet de dienstregeling eruit als de spoorse maatregelen ten behoeve van de energievoorziening niet tijdig gereed zijn?

A: Op het moment dat mocht blijken dat ProRail niet tijdig de voorzieningen gereed heeft, gaat ProRail, zoals zij in het eerder hebben aangekondigd, met de vervoerders in gesprek over de oplossingen. Begin oktober 2019 heeft ProRail nog aangegeven dat NS zich geen zorgen hoeft te maken. Er is dus nog geen alternatief plan omdat we vooralsnog ervan uitgaan dat deze optie voldoende is.

 

Q: Waarom heet de extra trein Harderwijk - Amersfoort een Sprinter terwijl deze niet op elk station stopt?

A: Het enige Intercitystation in deze extra trein, is Amersfoort. Nijkerk en Harderwijk zijn geen Intercitystations. Het is bovendien een toevoeging op de bestaande Sprinter 5600 en ook bedoeld om deze Sprinter qua drukte te ontlasten.

 

Q: Waarom gaat er een extra vroege IC van Almere naar Schiphol rijden?

De luchthaven Schiphol heeft voor haar personeel luchthavenwerkers behoefte aan extra vroege aankomst van treinen op Schiphol. De reguliere treindienst voorziet hier niet in. Daarom heeft de luchthaven Schiphol voor deze extra trein een contract met NS gesloten.

 

Q: Waarom stopt deze IC niet op tussengelegen stations?

A: De luchthaven Schiphol heeft voor luchthavenwerkers behoefte aan extra vroege aankomst vanuit Almere Centrum op Schiphol Airport. De reguliere treindienst voorziet hier niet in. Door rechtstreeks van Almere naar Schiphol te rijden kan deze trein om 5:30 uur aankomen op Schiphol.

 

Q: Gaan er nog meer vroege treinen naar Schiphol rijden vanuit andere richtingen?

A: Er gaan vooralsnog geen extra vroege treinen rijden en de bestaande treinen kunnen ook niet worden versneld of verlegd om eerder in Schiphol aan te komen. Wel gaat de eerste Intercity vanuit Lelystad  eerder naar Schiphol rijden. In 2019 rijdt deze eerste Intercity nog naar Amsterdam Centraal. In 2020 gaat de eerste Intercity naar Amsterdam Centraal vanuit Almere Centrum rijden, hier is dan een aansluiting van de eerste Intercity uit Lelystad.

 

Q: Gaan er in 2020 meer Eurostars rijden?

A: Ja, het is ons streven om in de tweede helft van 2020 van drie naar vier treinen te gaan. Of dit daadwerkelijk gaat lukken zal in de loop van 2020 duidelijk worden.

 

Q. Op welke tijden vertrekken de extra intercity's tussen Utrecht en Amersfoort?

A: De eerste extra trein van Utrecht naar Amersfoort vertrekt om 6:51 uur. Deze extra treinen rijden vervolgens ieder half uur tot de laatste, die vertrekt om 19:51 uur. Van Amersfoort naar Utrecht vertrekt de eerst om 6:21 uur en de laatste om 19:56 uur.

 

Q. Hoeveel extra treinen gaan er rijden tussen Harderwijk en Amersfoort en hoe laat gaan deze treinen rijden?

In de ochtendspits rijden er vier treinen van Harderwijk naar Amersfoort. Deze vertrekken om 7:16 uur, 7:46 uur; 8:16 uur en 8:46 uur. Tijdens de avondspits rijden er vier treinen van Amersfoort naar Harderwijk. Deze vertrekken om 16:39 uur, 17:09 uur, 17:39 uur en 18:09 uur.

 

Q. Voor de extra sprinters tussen Harderwijk en Amersfoort geldt dat er maar een aantal stations worden aangedaan(Harderwijk, Nijkerk en Amersfoort) Wat is de reden hiervan?

Deze spitstoevoeger ligt ingeklemd tussen de intercity’s die hier rijden, meer dan één of twee stops is in de dienstregeling niet mogelijk. Amersfoort Vathorst en Amersfoort Schothorst worden al bediend door meerdere treinen. Vervolgens is er gekozen om alleen op het drukste station van de overige stations te stoppen: Nijkerk.

Q: Waarom zijn de rechtstreekse treinen van Deventer en Apeldoorn naar Amsterdam in de spits vervangen door rechtstreekse treinen tussen Deventer en Utrecht?

A: Uit analyse blijkt dat tijdens de spitsen de vervoervraag vanuit Apeldoorn en Deventer naar Utrecht groter is dan naar Amsterdam. In de daluren is dat niet het geval. Doordat we nu extra treinen gaan rijden tussen Utrecht en Amersfoort ontstond ook de mogelijkheid om een doorgaande verbinding te maken in de spits richting Apeldoorn.

Q: In 2019 rijden er tussen Dordrecht en Breda, per richting, drie treinen in de ochtendspits en drie treinen in de avondspits. Deze worden vervangen door slechts vier treinen per richting op de gehele dag?

A: Deze vier treinen per richting zijn doorgaande treinen van naar Eindhoven. Meer treinen of op andere momenten is echter op de drukke Brabantroute niet inpasbaar. Er is geen sprake van te weinig treincapaciteit tussen Dordrecht en Breda in de spitsen, de Sprinters die twee keer per uur rijden hebben voldoende capaciteit.

Q. De laatste trein vanuit Brussel-zuid naar Nederland vertrekt een uur eerder, wat is hier de reden van?

A. De laatste Thalys vanuit Brussel komt uit Marne la Vallee. Op maandag t/m donderdag rijdt deze trein een uur eerder. (In 2021 zal deze weer op het oorspronkelijke tijdstip gaan rijden, een uur later dan in 2020) Op vrijdag zaterdag en zondag zijn geen wijzigingen voorzien in de laatste Thalysverbinding vanuit Brussel (Marne la Vallee). Deze blijft “laat” rijden. Aankomsttijd Asd 23:44u.

Q: Gaat de Thalys in 2020 vaker rijden?

A: Ja, Thalys zal op zaterdag en zondag één extra trein in de richting Amsterdam Centraal rijden. Hiermee rijden er tussen België en Nederland op zaterdag negen treinen en op zondag elf Thalys treinen per dag.

Q: Worden er nog treintijden aangepast?

A: De treinen naar Paris Aéroport Roissy-Charles de Gaulle en Marne-la-Vallée Chessy vertrekken op een aantal dagen één uur eerder. Hiermee wordt het mogelijk om vlak voor de opening van Disneyland Paris (om 10.00 uur) aan te komen. Op maandag tot en met donderdag rijdt de laatste verbinding vanuit Brussel-Zuid naar Nederland een uur eerder.

Q: Gaan er in 2020 meer Eurostars rijden?

A: Ja, het is ons streven om in de tweede helft van 2020 van drie naar vier treinen te gaan.

Q: Wanneer gaan de Eurostar treinen richting London rechtstreeks rijden?

A: Zodra de afspraken tussen de landen is geregeld over de noodzakelijke paspoortcontroles, kan Eurostar ook van Amsterdam naar Londen rechtstreeks gaan rijden. NS is zet alles op alles om dit zo spoedig mogelijk te realiseren, maar is daarbij afhankelijk van andere partijen.

Q. Er is sprake van werkzaamheden die invloed hebben op de ICE. Voor welke periode is dit van toepassing?

Er zijn verschillende periodes en weekenden waarbij de ICE wordt omgeleid via Venlo.

•              18 en 19 januari 2020

•              21 en 22 maart 2020

•              1 t/m 10 mei 2020

•              18 en 19 juli 2020

•              10 t/m 19 augustus 2020

•              19 en 20 september 2020

•              21 en 22 november 2020

In de richting Duitsland is de reistijd van de ICE via Venlo een half uur korter geworden. Om deze tijdwinst te kunnen realiseren wordt op de momenten dat de ICE rijdt, station Horst Sevenum voorbijgereden door de Intercity Eindhoven-Venlo.

 


61 reacties

Badge +3

Op verzoek van een moderator (niet Jouke) bump ik dit topic even keihard omhoog… :rofl:

Hoi Robert,
Zou je misschien een reactie willen geven in het nieuwe dienstregeling 2020 topic zodat deze weer up is. Nu lijkt het net of hij 3 dagen oud is.

Bij deze Sheriff, en leve inSided weer als dat niet anders kon (sticky maken of zo) :sleeping:

Edit: Is sticky gemaakt.

Reputatie 6

Aanzienlijke verbeteringen.

En dan stiekem in de zomer een aantal spitsICs schappen nadat deze fantastische 2020 dienstregeling was aangekondigd ..worden we hier wel van op de hoogte gehouden? Zag het niet zo snel in de FAQ.

Hoe bedoel je dat Lies?

Reputatie 6

Hoe bedoel je dat Lies?

Er is een adviesaanvraag ingediend in oktober om in de zomer 2020 een aantal spitsintercitys te schrappen. Dit is ook onderdeel van dienstregeling 2020. Het staat alleen nergens genoemd in de communicatie over 2020. Lijkt me wel netjes deze ontwikkeling ook te benoemen, want voor sommige forenzen betekent dit een extra lange reistijd in de zomermaanden.

https://www.locov.nl/Actueel/publicaties/adviesaanvraag-wijzigingsblad-december-2019-en-zomer-2020.aspx

Het Locov heeft inmiddels een advies gegeven. Ben benieuwd wat en wanneer nu wordt besloten.

 

Ik zal dit voor je gaan uitzoeken, bedankt!

Reputatie 7

Dienstregeling bekeken maar er verandert niets aan de (lange) overstappen die ik vaak heb helaas, alles exact hetzelfde. Verbindingen worden ook niet sneller. Persoonlijk heb ik er dus niks aan, maar hopelijk wel veel anderen.

De IC Dordrecht - Eindhoven is wel eigenaardig. 4x per dag. Vertrektijd 6.45,  9.45, 13.45 en 17.45 uit Breda.... reizigers vanuit Zeeland/Roosendaal/Etten-Leur hebben dus niets aan deze incidentele snelle verbinding naar Eindhoven aangezien IC naar Zwolle op exact dezelfde tijd binnenkomt... Zuur en het kost deze intercity nog weer extra reizigers omdat 7 minuten ervoor al de IC vanuit Den Haag in Breda naar Eindhoven is vertrokken en vrijwel iedereen al met deze trein zal zijn gegaan. Het zal wel niet druk worden in die nieuwe verbinding zo. Ik kan niet vinden welk materieel het zal zijn. Wordt het net zo'n kort treintje als de voormalige uurlijkse intercity Dordrecht- Breda? Die was wel groot genoeg want er zaten gemiddeld hooguit 10 tot 15 mensen per rit in.

Reputatie 7
Badge +3

@Rene74

Deze treinen rijden uitsluitend omdat I&M ze betaalt om wat gefrustreerde wethouders in Dordrecht te behagen. Overigens zijn ze vanaf Eindhoven naar Dordrecht maar 10 minuten sneller, het geld niet waard. NS had het geld beter kunnen gebruiken om de treinen Dordrecht-Nijmegen ook in de late avond en op zondag overdag om het halfuur te laten rijden. 

Waarom kan je tot op de dag van vandaag de kwartierdienstregeling niet duidelijk vinden? De tijden van deze treinen staan alleen aangegeven met de vertrektijd,en niet de aankomsttijd. En kan dus niet zien welke hoe laat aankomt.

Wordt de SNG deze dienstregeling al ingezet op Zwolle - Amsterdam C.?

Wordt de SNG deze dienstregeling al ingezet op Zwolle - Amsterdam C.?

Op het stuk Zwolle - Utrecht zal de SNG wel gaan rijden. Voor de directe verbinding Zwolle - Amsterdam Centraal is dit zover ik kan vinden niet het geval.

Reputatie 4

Q: Ik reis vanuit Fryslân met de Sprinter op en neer naar Utrecht. Wat verandert er in 2020?

A: De Sprinter Leeuwarden-Meppel gaat in 2020 verschuiven, op verzoek van provincies, gemeenten en reizigersorganisaties in Noord-Nederland. Hierdoor hebben reizigers in de nieuwe dienstregeling een snellere overstap in Meppel: zij stappen daar over in de aansluitende Intercity naar Zwolle en verder en zijn 21 minuten korter onderweg (per enkele reis). Deze versnelling geldt voor alle reizigers die van/naar Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvega reizen. Reizigers die van deze stations van/naar Zwolle reizen, zijn per enkele reis 7 minuten sneller.

 

De reis naar Fryslân duurt, wanneer je een Sprinter moet hebben, ineens wel weer een heel stuk langer. Ik reis dagelijks van Hoogeveen naar Leeuwarden. In deze route zit op dit moment een perfecte overstap op station Meppel (5 minuten tussen de aankomst van de sprinter van Groningen naar Zwolle en vertrek van de sprinter naar Leeuwarden). Vanaf 15 december mag ik lekker 20 minuten per dag staan in de kou staan. Voordelen noemt men dat.

Grappig detail is wel dat er in de ochtend aardig wat reizigers vanuit Drenthe naar Heerenveen en Leeuwarden reizen. Deze worden blijkbaar volledig vergeten.

Reputatie 7
Badge +3

@JerVoo

Vanuit de richting Heerenveen moet het leeuwendeel van de sprinterreizigers naar Zwolle, vandaar de verschuiving. Dat is inderdaad vervelend voor wie overstapt richting Hoogeveen.

Reputatie 4

@Tamzin ik heb het over de rit de andere kant op, dus vanuit het Drentse land naar Fryslân. Die verbinding wordt mank. De andere kant op blijft de IC-verbinding (Leeuwarden-Meppel) gelukkig gelijk, dus daar verandert niet zoveel.

Wordt de SNG deze dienstregeling al ingezet op Zwolle - Amsterdam C.?

Op het stuk Zwolle - Utrecht zal de SNG wel gaan rijden. Voor de directe verbinding Zwolle - Amsterdam Centraal is dit zover ik kan vinden niet het geval.

Dank je wel, enig idee wanneer deze wel op dit traject gaan rijden, aangezien ik zo heel af en toe sporadisch een SNG op doorkomst zie te Almere-Buiten.

Wordt de SNG deze dienstregeling al ingezet op Zwolle - Amsterdam C.?

Op het stuk Zwolle - Utrecht zal de SNG wel gaan rijden. Voor de directe verbinding Zwolle - Amsterdam Centraal is dit zover ik kan vinden niet het geval.

Dank je wel, enig idee wanneer deze wel op dit traject gaan rijden, aangezien ik zo heel af en toe sporadisch een SNG op doorkomst zie te Almere-Buiten.

 

Op welk traject wil je ze graag zien, Kevin de OV-Hobbyist? Dan ga ik navragen of en wanneer ze hier gaan rijden. 

Reputatie 4

Hij heeft het volgens mij over Zwolle - Amsterdam C. (- Den Haag C). Daar gaat volgens een redelijk betrouwbare bron de SNG rijden ja.

Hij heeft het volgens mij over Zwolle - Amsterdam C. (- Den Haag C). Daar gaat volgens een redelijk betrouwbare bron de SNG rijden ja.

Ik kan het uitvragen op basis van de reactie maar wil het 100% zeker weten, vandaar de vraag. Dan kan ik het uitzoeken en de vraag ook beantwoorden. Even afwachten totdat hij zelf reageert ;). 

Reputatie 4

Dit is trouwens de bron:

https://www.treinreiziger.nl/hier-gaan-nieuwe-sprinters-rijden/

De datums kloppen niet (meer) omdat dit een oudere versie is en de beoogde invoering niet is gelukt...

@Rene74 Hoi, ik ben woonachtig in boxtel, en vanuit mijn perspectief is deze intercity zeer interesant, al zou ik de intercity die 9.45 uit breda vertrekt liever om 7.45 zien vertrekken. Als spitsreiziger op mijn traject sta ik meestal in een volle 8 flirt, en naar mijn idee is er in best vaak de situatie dat niet iedereen mee kan. ook loopt de halve trein meestal op strijp-s leeg, waarna de andere helft in eindhoven leegloopt. Met het toevoegen van deze IC zal spitsreizen op het traject boxtel-eindhoven een stuk interresanter worden, aangezien de sprinter naar eindhoven de helft rustiger zal worden. en aangezien ik als eindbestemming eindhoven heb, kan ik iedere ochtend 5 minuten langer slapen.

 

Voor studenten van sintlucas die uit tilburg komen is deze trein nog niet interessant, maar als de tweede om 7.45 zal vertrekken, zal het voor deze mensen resulteren in een kwartier langer uitslapen. Dus stiekem is het mijn hoop dat deze trein succesvol wordt, aangezien dit het spitsreizen op het traject boxtel-eindhoven een stuk confortabeler maakt.

 

Stiekem hoop ik dat het een ICM wordt die deze trein zal rijden, maar mijn vermoeden is dat dat een flirt zal worden.

Ik heb ook nog een vraag:

Waarom noemen jullie de extra sprinter tussen Harderwijk en Amersfoort niet gewoon Sneltrein? Dan is het toch veel duidelijker voor de reiziger dat de trein niet overal stopt, en zo hoeft die treindienst niet de voldoen aan de eis van een intercitystop (alleen Amersfoort).

Reputatie 7
Badge +3

@joostrn1980 

Waarschijnlijk omdat deze treinen in de planning als sprinters worden meegenomen en dus ook met sprintermaterieel gereden worden. 

Ik heb ook nog een vraag:

Waarom noemen jullie de extra sprinter tussen Harderwijk en Amersfoort niet gewoon Sneltrein? Dan is het toch veel duidelijker voor de reiziger dat de trein niet overal stopt, en zo hoeft die treindienst niet de voldoen aan de eis van een intercitystop (alleen Amersfoort).

Hoi Joostrn1980, welkom op de NS Community. 

In de dienstregeling onderscheiden we voor de duidelijkheid twee type treinen: de Intercity en de Sprinter. Een derde term als Sneltrein toevoegen doen we niet. De extra Sprinter stops weliswaar niet op alle tussengelegen stations, maar voldoet niet aan de eisen om als Intercity aan te duiden. Daarom is gekozen voor de term Sprinter, omdat dat dan de enige overgebleven optie is. Ook het type materieel, zoals aangegeven door Tamzin, speelt een rol.

Reputatie 7

Waarom zou het met twee termen duidelijker zijn dan met drie? De termen stoptrein, sneltrein en intercity werden vroeger toch niet verward, dat was toch helder? Waarom is dat ooit ook weer veranderd? 

Reputatie 7
Badge +3

@Rene74 

Er was vroeger juist altijd verwarring over het verschil tussen intercity's en sneltreinen.

@Rene74

Er was vroeger juist altijd verwarring over het verschil tussen intercity's en sneltreinen.

Een Sprinter die bijna nergens stopt lijkt me ook verwarrend….:thinking:

Ik heb ook nog een vraag:

Waarom noemen jullie de extra sprinter tussen Harderwijk en Amersfoort niet gewoon Sneltrein? Dan is het toch veel duidelijker voor de reiziger dat de trein niet overal stopt, en zo hoeft die treindienst niet de voldoen aan de eis van een intercitystop (alleen Amersfoort).

Hoi Joostrn1980, welkom op de NS Community. 

In de dienstregeling onderscheiden we voor de duidelijkheid twee type treinen: de Intercity en de Sprinter. Een derde term als Sneltrein toevoegen doen we niet. De extra Sprinter stops weliswaar niet op alle tussengelegen stations, maar voldoet niet aan de eisen om als Intercity aan te duiden. Daarom is gekozen voor de term Sprinter, omdat dat dan de enige overgebleven optie is. Ook het type materieel, zoals aangegeven door Tamzin, speelt een rol.

...maar bedankt voor het antwoord! Wellicht kan de Sneltrein in een ander dienstjaar alsnog terugkeren. Sprintermaterieel lijkt mij in principe ook geschikt om (op korte afstand) als Sneltrein te dienen. De NS heeft ten slotte geen specifiek Sneltreinmaterieel meer.

Reageer