Snellere Intercity Zeeland

  • 23 August 2021
  • 37 reacties
  • 662 Bekeken

Reputatie 4

Vanaf december 2021 zal volgens het rapport van Bernard Wientjes (Wind in de Zeilen) een snellere Intercity gaan rijden: 

 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/06/26/adviesrapport-wind-in-de-zeilen/Adviesrappot+Wind+in+de+zeilen.pdf

Op blz. 22 + 23 lees je het volgende over: 

3) Bereikbaarheid

-----------------------

Een absolute randvoorwaarde voor een beter regionaal vestigingsklimaat is dat Zeeland en de Randstad veel beter verbonden zijn via het openbaar vervoer: forensen, studenten en toeristen moeten makkelijk heen en weer kunnen reizen. Tegelijk moeten ook de Zeeuwse haven beter bereikbaar zijn voor goederenvervoer per spoor.

De afgelopen jaren is vooral geïnvesteerd in bereikbaarheid via de weg, maar de bereikbaarheid via spoor en ander OV is achtergebleven: de treinreis tussen Vlissingen en de Randstad is in de afgelopen jaren zelfs alleen maar langer geworden. Bijna twee uur reizen per Intercity tussen Vlissingen en Rotterdam is een feitelijke en psychologische barrière: de intercity rijdt twee keer per dag (’s morgens richting Rotterdam, ’s middags richting Vlissingen), de overige treinverbindingen zijn sprinters met IC-materieel. In de reistijd tussen Vlissingen en de Randstad is dus flinke winst te boeken, met elk uur een intercity vanaf december 2021.

Tussen 2023 en 2025 wordt een verdere versnelling richting de Randstad gerealiseerd, door de aansluiting op de hogesnelheidslijn. Onderzoek moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2030, uitwijzen of er twee keer per uur een rechtstreekse IC naar Amsterdam kan gaan rijden.

Er was al aangegeven dat tussen Rotterdam - Vlissingen 20 minuten tijdswinst geboekt kon worden met de IC door tussendoor alleen te stoppen op Dordrecht, Roosendaal, Bergen op Zoom, Goes en Middelburg. ProRail kan ook helpen met een goede rijpad. ICM-M is tussen Roosendaal - Vlissingen een prima IC. Maar heeft als nadeel dat het tussen Amsterdam - Rotterdam via Haarlem en Den Haag HS minder zitplaatscapaciteit heeft. 

ICNG zal vanaf 2025 waarschijnlijk niet worden ingezet tussen Randstad - Zeeland. Eerst moet vanaf 2022 gefaseerd alle Traxx + ICR vervangen worden. Het is te hopen dat vanaf december 2025 alle Traxx + ICR vervangen zijn door ICNG België. Daarna komt de invoering van Airport Sprinters tussen Amsterdam C - Schiphol waardoor de IC Direct verschoven wordt naar Amsterdam Zuid. En verlengd wordt naar o.a. Zwolle - Groningen/Leeuwarden via Almere en Lelystad. En daarna is het afwachten of NS een derde vervolgorder aan Alstom geeft voor meer ICNG. Waardoor bijvoorbeeld een ICNG op de (fictieve) IC Amersfoort/Lelystad - Vlissingen kan worden ingezet via HSL Schiphol - Rotterdam 

2030 is nog verre toekomstmuziek. Daar valt niets zinnigs over te zeggen. 

 


37 reacties

Reputatie 7
Badge +3

NS heeft het al concreter gemaakt in de de adviesaanvraag dienstregeling 2022. Zie paragraaf 6:

6. Reistijdverkortingen en meer reismogelijkheden

Zeeland

6.1 Aanleiding

Regionale Zeeuwse overheden en NS hebben al geruime tijd de ambitie om de reistijd tussen Zeeland en de Randstad te verkorten. NS zag mogelijkheden om per Dienstregeling 2018 in spitsuren in de spitsrichting een extra treindienst te bieden, die de reistijd tussen Vlissingen en de Randstad met meer dan een kwartier verkort. Verdere uitbreiding van deze snelle treindiensten was echter niet mogelijk zonder aanvullende financiering. Na het annuleren van de komst van een marinierskazerne naar Vlissingen heeft het Rijk een compensatiefonds in het leven geroepen, waarin specifiek aandacht is voor de (spoorse) bereikbaarheid. Als eerste stap versnelt NS in Dienstregeling 2022 de reistijd tussen Zeeland en Randstad op werkdagen overdag in beide richtingen. Het Rijk, de provincie Zeeland en NS praten daarnaast ook nog over verdere verbeteringen.

6.2 Uitwerking

De huidige Intercity tussen Vlissingen en Amsterdam stopt ook op de kleinere Zeeuwse stations Vlissingen Souburg, Arnemuiden, Kapelle-Biezelinge, Kruiningen-Yerseke, Krabbendijke en Rilland- Bath. Naast snellere reismogelijkheden voor de grotere stations Vlissingen, Middelburg, Goes en het Brabantse Bergen op Zoom is gezocht naar een oplossing waar ook de kleinere stations elk half uur bediend blijven en minstens één keer per uur de rechtstreekse treindienst van en naar de Randstad behouden.

Het voorstel is om één keer per uur in beide richtingen de Intercity Vlissingen - Amsterdam met circa vijftien minuten te versnellen, waarbij in Zeeland gestopt wordt op de stations Middelburg en Goes (naast Vlissingen). De kleinere Zeeuwse stations behouden één keer per uur de huidige rechtstreekse verbinding naar Rotterdam en Amsterdam en krijgen één keer per uur een nieuwe Sprinterverbinding Vlissingen - Roosendaal. De laatstgenoemde twee treindiensten vormen samen een halfuurdienst. De overstap in Roosendaal tussen Zeeland en Brabant blijft één keer per uur ongewijzigd en wordt één keer per uur iets ruimer (circa vijf minuten). In de avonduren en in het weekend handhaaft NS de huidige dienstregelingsstructuur.

6.3 Belangrijkste reizigerseffecten

Positief:
- Circa 13.000 reizigers per gemiddelde werkdag op Vlissingen, Middelburg, Goes en Bergen

op Zoom profiteren van extra treinen tussen deze stations en snellere verbindingen van en naar de Randstad.

Negatief:
- Circa 1.200 reizen per gemiddelde werkdag op de stations Vlissingen-Souburg, Arnemuiden,

Kapelle-Biezelinge, Kruiningen-Yerseke, Krabbendijke en Rilland-Bath hebben nu twee keer per uur een rechtstreekse verbinding van en naar de Randstad en krijgen één keer per uur een rechtstreekse verbinding en één keer per uur met een overstap.

Bron: https://nieuws.ns.nl/download/977450/adviesaanvraagdienstregeling2022.pdf

 
 
×
 
 
 
Reputatie 3

Ik snap die preoccupatie van NS met ‘de Randstad’ niet zo. Naar mijn idee zijn de frequente reizigers naar/vanuit Zeeland (vaak scholieren/studenten) over het algemeen veel meer gericht op Brabant (Breda, Tilburg, Eindhoven) dan op ‘de Randstad’. Het doortrekken van de IC Zwolle-Roosendaal als IC naar Vlissingen zou dan denk ik ook veel logischer zijn, met een makkelijke overstap in Roosendaal richting Rotterdam/Den Haag.

Reputatie 7
Badge +3

In dit geval zijn het juist de regionale overheden die de verbinding met de Randstad zitten te pushen. Voor hun klinkt het natuurlijk veel beter wanneer je de verbinding met de Randstad verbetert i.p.v. de verbinding naar Brabant. 

Een geoptimaliseerde Sprinterverbinding naar Breda met daar aansluiting op de HSL naar Rotterdam, Schiphol en Amsterdam zou natuurlijk veel meer vervoerswaarde hebben tegen lagere kosten.

Tegen heel veel kosten komt er nu een van Zeeland naar Amsterdam met ongeveer dezelfde reistijd als in 1970. Wat een succes.

Reputatie 4

Ik snap die preoccupatie van NS met ‘de Randstad’ niet zo. Naar mijn idee zijn de frequente reizigers naar/vanuit Zeeland (vaak scholieren/studenten) over het algemeen veel meer gericht op Brabant (Breda, Tilburg, Eindhoven) dan op ‘de Randstad’. Het doortrekken van de IC Zwolle-Roosendaal als IC naar Vlissingen zou dan denk ik ook veel logischer zijn, met een makkelijke overstap in Roosendaal richting Rotterdam/Den Haag.

Mee eens. Vermoed dat het belangrijker is voor NS is. Je onderhoudt een verbinding waar er bepaalde delen met veel vervoersstroom. En minder vervoersstroom. Zo is de huidige IC tussen Amsterdam - Vlissingen tussen Amsterdam - Haarlem - Dordrecht drukbezet. En vanaf Roosendaal minder. Dan zie je ook dat een treinstel wordt afgekoppeld bij Roosendaal. Anders zou het ook niet op de stations passen tussen Roosendaal - Vlissingen. En tussen Den Helder - Nijmegen zie je dat ook. Tussen Den Helder - Alkmaar heb je weinig reizigers. En daarna veel. 

Reputatie 4

In dit geval zijn het juist de regionale overheden die de verbinding met de Randstad zitten te pushen. Voor hun klinkt het natuurlijk veel beter wanneer je de verbinding met de Randstad verbetert i.p.v. de verbinding naar Brabant. 

Een geoptimaliseerde Sprinterverbinding naar Breda met daar aansluiting op de HSL naar Rotterdam, Schiphol en Amsterdam zou natuurlijk veel meer vervoerswaarde hebben tegen lagere kosten.

Tegen heel veel kosten komt er nu een van Zeeland naar Amsterdam met ongeveer dezelfde reistijd als in 1970. Wat een succes.

Sprinter Breda - Vlissingen (2 keer p/u) moet wel kunnen keren op station Breda. Met de toekomstige ICNG Breda - Zwolle (2 keer p/u) - Groningen (1 keer p/u)/Leeuwarden (1 keer p/u) en de ICNG Amsterdam - Breda - Brussel (1 keer p/u) die ook keren moet daar rekening worden gehouden. Lijk me dat met de huidige overige doorgaande verbindingen zoals Zwolle - Roosendaal, Den Haag - Eindhoven en Arnhem - Dordrecht mogelijk moet zijn. 

Reputatie 7

Ik snap die preoccupatie van NS met ‘de Randstad’ niet zo. Naar mijn idee zijn de frequente reizigers naar/vanuit Zeeland (vaak scholieren/studenten) over het algemeen veel meer gericht op Brabant (Breda, Tilburg, Eindhoven) dan op ‘de Randstad’. Het doortrekken van de IC Zwolle-Roosendaal als IC naar Vlissingen zou dan denk ik ook veel logischer zijn, met een makkelijke overstap in Roosendaal richting Rotterdam/Den Haag.

Geheel mee eens. Een doorgaande verbinding maken van de IJssellijn en de Zeeuwse lijn is zeer voor de hand liggend. Zo was het ooit ook. En zo is het ook nu altijd wanneer er tussen Roosendaal en Lage Zwaluwe aan het spoor gewerkt wordt.

West- en ook een deel van Midden-Brabant is van oudsher veel gericht op Zeeland, met name voor vrijetijdsbesteding en vakantie. Er is ook veel jongeren en studentenverkeer over en weer. 

Waarom niet 2x per uur een IC Zwolle - Vlissingen met in Zeeland alleen een stop in de grootste plaatsen, 2x per uur een Sprinter Dordrecht - Vlissingen ('s avonds en zondags 1x per uur) en 2x per uur een IC Roosendaal - Amsterdam die in Roosendaal een goede overstap biedt. 

Reputatie 7
Badge +3

@Hanzeboog Dat eventuele keren van Sprinter hoeft natuurlijk niet in Breda. Je zou Sprinters uit Zeeland ook kunnen laten doorrijden naar Eindhoven. Op veel trajecten is behoefte aan meer Sprinters, niet aan meer IC's.

Reputatie 4

@Hanzeboog Dat eventuele keren van Sprinter hoeft natuurlijk niet in Breda. Je zou Sprinters uit Zeeland ook kunnen laten doorrijden naar Eindhoven. Op veel trajecten is behoefte aan meer Sprinters, niet aan meer IC's.

Station Eindhoven zit momenteel al bijna op zijn maximum aan capaciteit:

https://www.trouw.nl/economie/niet-meer-overstappen-om-in-duitsland-te-komen-eindhoven-wordt-een-internationaal-treinknooppunt~bd921c65/

Tenzij een andere treinserie van/naar Eindhoven ingekort wordt. Het zal voor de reisplanner van NS nog een interessante puzzel worden in de komende jaren. 

Reputatie 7
Badge +3

Er kunnen ook allerlei treinseries aan elkaar geknoopt worden. Beslist niet ideaal bij verstoringenmaar het scheelt perroncapaciteit.

Reputatie 7
Badge +3

Ik snap die preoccupatie van NS met ‘de Randstad’ niet zo. Naar mijn idee zijn de frequente reizigers naar/vanuit Zeeland (vaak scholieren/studenten) over het algemeen veel meer gericht op Brabant (Breda, Tilburg, Eindhoven) dan op ‘de Randstad’. Het doortrekken van de IC Zwolle-Roosendaal als IC naar Vlissingen zou dan denk ik ook veel logischer zijn, met een makkelijke overstap in Roosendaal richting Rotterdam/Den Haag.

Waarom niet 2x per uur een IC Zwolle - Vlissingen met in Zeeland alleen een stop in de grootste plaatsen, 2x per uur een Sprinter Dordrecht - Vlissingen ('s avonds en zondags 1x per uur) en 2x per uur een IC Roosendaal - Amsterdam die in Roosendaal een goede overstap biedt. 

Omdat het waanzin is om op de Zeeuwse lijn twee intercity's en twee sprinters te laten rijden gezien het zeer beperkte aantal reizigers. De spitsintercity's waren ook voor corona vaak maar halfvol en dat was zoals gezegd nog in de spits. Vlissingen, Middelburg en Goes zijn kleinere provincestadjes van enkele tienduizenden inwoners. 

Reputatie 7

Vlissingen, Middelburg en Goes zijn kleinere provincestadjes van enkele tienduizenden inwoners. 

Er is als je naar het inwonertal kijkt helemaal geen intercity nodig, alleen die lange afstand naar de rest van Nederland rechtvaardigt het wel vind ik. Met een snellere reistijd en goede aansluitingen kan een IC in de daluren best reizigers trekken. Dan moet je het wel onder de aandacht brengen en ook denken aan een goede toevoerlijn met ander ov naar het station (zie visgraatmodel zoals in de Achterhoek, eveneens een dunbevolkt gebied). Mensen willen heus wel met de trein als het maar aantrekkelijk wordt gemaakt en de totale reistijd acceptabel is t.o.v de auto.

Assen, Weert en Steenwijk bijvoorbeeld zijn ook kleinere provinciestadjes maar hebben wel 2x een IC en 2x een Sprinter per uur. Het is maar net waar je voor kiest. 

 

Reputatie 4

Vlissingen, Middelburg en Goes zijn kleinere provincestadjes van enkele tienduizenden inwoners. 

Er is als je naar het inwonertal kijkt helemaal geen intercity nodig, alleen die lange afstand naar de rest van Nederland rechtvaardigt het wel vind ik. Met een snellere reistijd en goede aansluitingen kan een IC in de daluren best reizigers trekken. Dan moet je het wel onder de aandacht brengen en ook denken aan een goede toevoerlijn met ander ov naar het station (zie visgraatmodel zoals in de Achterhoek, eveneens een dunbevolkt gebied). Mensen willen heus wel met de trein als het maar aantrekkelijk wordt gemaakt en de totale reistijd acceptabel is t.o.v de auto.

Assen, Weert en Steenwijk bijvoorbeeld zijn ook kleinere provinciestadjes maar hebben wel 2x een IC en 2x een Sprinter per uur. Het is maar net waar je voor kiest. 

 

Het probleem zijn de stations tussen Bergen op Zoom - Goes. Die stations staan al jaren onderaan als het gaat om het aantal in - en uitstappers. 

Maar provincie Zeeland krijgt compensatie. Dus hoeft NS waarschijnlijk niet rendabel te zijn tussen Roosendaal - Vlissingen. De overheid zal moeten bijspringen. 

En met 1 keer p/u een snellere IC tussen Roosendaal - Vlissingen zal het in ieder geval aantrekkelijker worden om snel naar Rotterdam Centraal te reizen. En wie geen behoefte om te boemelen vanaf Rotterdam naar Schiphol/Amsterdam via Den Haag HS en Haarlem kan overstappen op de IC Direct op korte termijn. En op lange termijn is er een ICNG Zeeland - Randstad. 

De werkzaamheden aan knelpunt Haringvlietbrug kan indirect voor meer reizigers zorgen. Ken niet alle autowegen tussen Zuid Holland - Zeeland v.v. Maar de Haringvlietbrug is een belangrijke knooppunt. 

Reputatie 7
Badge +3

Het uitgangspunt zou reizigersaanbod moeten zijn, niet het weggooien van compensatiegelden.

Badge +3

Het uitgangspunt zou reizigersaanbod moeten zijn, niet het weggooien van compensatiegelden.

Hier wordt uitgegaan van: een beter vestigingsklimaat en dan komen de reizigers vanzelf wel.

Maar of dat zomaar gaat lukken met een kwartier tot 20 minuten tijdswinst tussen Vlissingen en Rotterdam?

Het zal vast uitgebreid onderzocht zijn, en lijkt me in ieder geval een haalbaarder idee dan de reistijd van Amsterdam naar Berlijn enorm te verkorten door aanleg van de Lelylijn en bijna nergens meer te stoppen.

Reputatie 7
Badge +3

De ervaring leert helaas dat dit soort luchtfietserij nauwelijks wordt getoetst op realiteit. Een paar provinciebestuurders zien geld en prestige.

Reputatie 4

Het uitgangspunt zou reizigersaanbod moeten zijn, niet het weggooien van compensatiegelden.

Mee eens. Weet ook niet hoe lang de compensatie voor verbeterde treinverbinding naar Zeeland blijft gelden. En voor hoeveel er gecompenseerd wordt. 

Maar in ieder geval krijgen ze extra vergoeding. En door tijdswinst kan mogelijk (veel) meer treinreizigers van/naar Zeeland reizen. 

Reputatie 7
Badge

In principe kan een van de bestaande intercity’s op zondagen ook versneld rijden, met daarnaast nog 1 stopper per uur. Dan trek je ook recreanten in het weekend. Zou op zaterdagen ook fijn zijn, maar dan schrijft de concessie volgens mij voor dat elk station 2x per uur bediend moet worden.

Vanuit Rotterdam vind ik het een belemmering om de stoptrein te nemen. De versnelde intercity maakt Zeeland aantrekkelijker.

Reputatie 7
Badge +3

Vlissingen, Middelburg en Goes zijn kleinere provincestadjes van enkele tienduizenden inwoners. 

Er is als je naar het inwonertal kijkt helemaal geen intercity nodig, alleen die lange afstand naar de rest van Nederland rechtvaardigt het wel vind ik.

Met die argumentatie moet je ook intercity's laten rijden naar bijv. Emmen, Winterswijk en Delfzijl.

 

Dan moet je het wel onder de aandacht brengen en ook denken aan een goede toevoerlijn met ander ov naar het station (zie visgraatmodel zoals in de Achterhoek, eveneens een dunbevolkt gebied).

In Zuid-Beveland zijn bijna geen buslijnen en is de trein vrijwel het enige OV. Daar valt dus weinig te visgraten.

 

 

Assen, Weert en Steenwijk bijvoorbeeld zijn ook kleinere provinciestadjes maar hebben wel 2x een IC en 2x een Sprinter per uur. Het is maar net waar je voor kiest. 

De plaatsen die je noemt liggen toevallig op routes tussen grote steden die twee intercity's per uur rechtvaardigen. Die intercity's hoeven dus niet te draaien op Weert of Steenwijk. Overigens is Weert nog altijd groter dan Middelburg en veel groter dan Vlissingen. 

Roepen dat er maar overal intercity's moeten rijden vanwege de afstand en niet vanwege de reizigersvraag betekent dat de kaboutertjes dan de verliezen zullen moeten gaan betalen. 

Badge +3

In principe kan een van de bestaande intercity’s op zondagen ook versneld rijden, met daarnaast nog 1 stopper per uur. Dan trek je ook recreanten in het weekend. Zou op zaterdagen ook fijn zijn, maar dan schrijft de concessie volgens mij voor dat elk station 2x per uur bediend moet worden.

Alleen op werkdagen tussen 6.00 en 20.00 uur moeten alle stations minimaal twee keer per uur per richting bediend worden.

Reputatie 5

Vlissingen, Middelburg en Goes zijn kleinere provincestadjes van enkele tienduizenden inwoners. 

Er is als je naar het inwonertal kijkt helemaal geen intercity nodig, alleen die lange afstand naar de rest van Nederland rechtvaardigt het wel vind ik.

Met die argumentatie moet je ook intercity's laten rijden naar bijv. Emmen, Winterswijk en Delfzijl.

 

Dan moet je het wel onder de aandacht brengen en ook denken aan een goede toevoerlijn met ander ov naar het station (zie visgraatmodel zoals in de Achterhoek, eveneens een dunbevolkt gebied).

In Zuid-Beveland zijn bijna geen buslijnen en is de trein vrijwel het enige OV. Daar valt dus weinig te visgraten.

 

 

Assen, Weert en Steenwijk bijvoorbeeld zijn ook kleinere provinciestadjes maar hebben wel 2x een IC en 2x een Sprinter per uur. Het is maar net waar je voor kiest. 

De plaatsen die je noemt liggen toevallig op routes tussen grote steden die twee intercity's per uur rechtvaardigen. Die intercity's hoeven dus niet te draaien op Weert of Steenwijk. Overigens is Weert nog altijd groter dan Middelburg en veel groter dan Vlissingen. 

Roepen dat er maar overal intercity's moeten rijden vanwege de afstand en niet vanwege de reizigersvraag betekent dat de kaboutertjes dan de verliezen zullen moeten gaan betalen. 

Intercity's over enkelspoor naar Winterswijk of Delfzijl gaat een beetje moeilijk.

Verder wat beter googelen. Weert heeft minder inwoners dan Middelburg en Vlissingen.

Badge +3

Maar in ieder geval krijgen ze extra vergoeding. En door tijdswinst kan mogelijk (veel) meer treinreizigers van/naar Zeeland reizen. 

Als we weer 130 km/u mogen op de snelwegen dan scheelt dat ook al 20 minuten vanaf Rotterdam, maar of Vlissingen daardoor zoveel antrekkelijker wordt?

Reputatie 5

Het uitgangspunt zou reizigersaanbod moeten zijn, niet het weggooien van compensatiegelden.

Hier wordt uitgegaan van: een beter vestigingsklimaat en dan komen de reizigers vanzelf wel.

Maar of dat zomaar gaat lukken met een kwartier tot 20 minuten tijdswinst tussen Vlissingen en Rotterdam?

Het zal vast uitgebreid onderzocht zijn, en lijkt me in ieder geval een haalbaarder idee dan de reistijd van Amsterdam naar Berlijn enorm te verkorten door aanleg van de Lelylijn en bijna nergens meer te stoppen.

Nadat de echte intercity uit Zeeland is verdwenen is het aantal in- en uitstappers op de stations van Vlissingen, Middelburg en Goes gedaald met 10%. De behoefte aan een snelle trein was er dus wel.

Reputatie 5

Ik snap die preoccupatie van NS met ‘de Randstad’ niet zo. Naar mijn idee zijn de frequente reizigers naar/vanuit Zeeland (vaak scholieren/studenten) over het algemeen veel meer gericht op Brabant (Breda, Tilburg, Eindhoven) dan op ‘de Randstad’. Het doortrekken van de IC Zwolle-Roosendaal als IC naar Vlissingen zou dan denk ik ook veel logischer zijn, met een makkelijke overstap in Roosendaal richting Rotterdam/Den Haag.

Vanuit Zeeland reist 60% door richting de Randstad en 40% richting Breda. Het zijn voornamelijk reizigers die in Bergen op Zoom opstappen en in Roosendaal overstappen richting Breda.

Reputatie 7

Vlissingen, Middelburg en Goes zijn kleinere provincestadjes van enkele tienduizenden inwoners. 

Er is als je naar het inwonertal kijkt helemaal geen intercity nodig, alleen die lange afstand naar de rest van Nederland rechtvaardigt het wel vind ik.

Met die argumentatie moet je ook intercity's laten rijden naar bijv. Emmen, Winterswijk en Delfzijl.

 

Dan moet je het wel onder de aandacht brengen en ook denken aan een goede toevoerlijn met ander ov naar het station (zie visgraatmodel zoals in de Achterhoek, eveneens een dunbevolkt gebied).

In Zuid-Beveland zijn bijna geen buslijnen en is de trein vrijwel het enige OV. Daar valt dus weinig te visgraten.

 

 

Assen, Weert en Steenwijk bijvoorbeeld zijn ook kleinere provinciestadjes maar hebben wel 2x een IC en 2x een Sprinter per uur. Het is maar net waar je voor kiest. 

De plaatsen die je noemt liggen toevallig op routes tussen grote steden die twee intercity's per uur rechtvaardigen. Die intercity's hoeven dus niet te draaien op Weert of Steenwijk. Overigens is Weert nog altijd groter dan Middelburg en veel groter dan Vlissingen. 

Roepen dat er maar overal intercity's moeten rijden vanwege de afstand en niet vanwege de reizigersvraag betekent dat de kaboutertjes dan de verliezen zullen moeten gaan betalen. 

Je kan Winterswijk en Delfzijl toch niet vergelijken met een provinciehoofdstad als Middelburg. Je moet kijken naar de context.

Verder zeg ik helemaal niet dat er overal maar intercity's moeten rijden. 

Vlissingen heeft samen met het direct naastgelegen Middelburg ca.83.000 inwoners. En Walcheren als geheel heeft een heleboel toeristen, in tegenstelling tot Weert. 

Zuid- Beveland heeft een buurtbus. De busaansluitingen verbeteren moet dan ook in hoofdzaak op Walcheren. Dan krijg je ook wat meer reizigers. Het hoeft allemaal niet zoveel méér te kosten, het busnet dient gewoon anders en praktischer georganiseerd te zijn. Bij ov moet altijd geld, dat krijg je toch nooit rendabel. 

Badge +3

Vanuit Zeeland reist 60% door richting de Randstad en 40% richting Breda. Het zijn voornamelijk reizigers die in Bergen op Zoom opstappen en in Roosendaal overstappen richting Breda.

Bergen op Zoom is geen Zeeland, dus die reizigers moet je eigenlijk niet eens meerekenen. :sweat_smile:

Reageer