Vooralsnog duidelijkheid over de toekomst van het hoofdrailnet (HRN): Eind 2023 meer informatie.


Badge +3

https://12ft.io/proxy?q=https%3A%2F%2Fwww.nrc.nl%2Fnieuws%2F2023%2F05%2F24%2Frechter-onderhands-gunnen-van-hoofdrailnet-aan-ns-mag-a4165448 (lange link om de paywall van NRC te omzeilen)

Rechter laat onderhandse gunning hoofdrailnet aan NS intact

Openbaar vervoer De Nederlandse Spoorwegen mogen de belangrijkste treinverbindingen ook vanaf 2025 blijven verzorgen. NS wordt voorgetrokken, zeggen concurrenten, maar de rechtbank wees woensdag hun bezwaren af.

NS betaalt daarvoor een jaarlijkse vergoeding van 87 miljoen euro (plus 92 miljoen voor de hogesnelheidslijn, en een infrastructuurheffing van 247 miljoen aan beheerder ProRail).


68 reacties

Reputatie 5

Interessant stuk (en handige Paywall bypasser trouwens!) Vooral de laatste alinea lijkt me controversieel.

 

“Het kabinet wil haast blijven maken met de onderhandse gunning. Als die niet definitief is voor het eind van dit jaar, gaan minder soepele regels gelden voor onderhandse toekenning van de exploitatie van ‘spoorpakketten’. Dan moet het kabinet nog diepgaander onderbouwen waarom NS de hoofdprijs van het Nederlandse spoor krijgt en commerciële vervoerders geen aanspraak mogen maken op meer treinverbindingen.”

 

Geen wonder dat concurrenten naar de rechter zijn gestapt.

 

AllRail zal, met Kamminga als Nederlander, nog lang blijven procederen waar het mogelijkheden ziet. Realistisch of niet. 
 

Dat Brussel nog moeilijk gaat doen is zeker een optie, of dat nou dit of volgend jaar is. 

AllRail zal, met Kamminga als Nederlander, nog lang blijven procederen waar het mogelijkheden ziet. Realistisch of niet. 
 

Dat Brussel nog moeilijk gaat doen is zeker een optie, of dat nou dit of volgend jaar is. 

Uiteindelijk zal dit zeker bij Europese Hof terecht komen. Ook voor NS is dat een groot risico omdat dan eventueel een mega boete kan volgen en/of het voortijdig afbreken van de concessie.

Zeker, helemaal omdat er geen enkele moeite wordt gedaan om toch enigszins te conformeren aan Europese regelgeving. Men gaat simpelweg door zoals we al jaren doen. 

Interessant stuk (en handige Paywall bypasser trouwens!) Vooral de laatste alinea lijkt me controversieel

Wat is daar controversieel aan? De nieuwe regels gaan pas eind van dit jaar in. Het is niet zo dat men speciaal de concessie openbreekt om deze nu te verlengen, de verlenging was hoe dan ook nodig en valt dus nog onder de oude regels. Dat men de verlenging nu al doet is ook niet raar, ProRail heeft 1,5 jaar nodig om de dienstregeling voor te bereiden, dus het is niet zo dat je een concessie pas een maandje of wat van te voren kan verlengen.

Reputatie 5

Interessant stuk (en handige Paywall bypasser trouwens!) Vooral de laatste alinea lijkt me controversieel

Wat is daar controversieel aan? De nieuwe regels gaan pas eind van dit jaar in. Het is niet zo dat men speciaal de concessie openbreekt om deze nu te verlengen, de verlenging was hoe dan ook nodig en valt dus nog onder de oude regels. Dat men de verlenging nu al doet is ook niet raar, ProRail heeft 1,5 jaar nodig om de dienstregeling voor te bereiden, dus het is niet zo dat je een concessie pas een maandje of wat van te voren kan verlengen.

 

Het ging mij alleen om de allerlaatste zin. Natuurlijk is het moment van verlengen helemaal niet vreemd, het moest toch al gebeuren. Daarnaast begrijp ik ook dat dit proces tijd kost. De aanbesteding van het busvervoer met RRReis heeft bijvoorbeeld ook heel veel maanden geduurd.

Echter vind ik het persoonlijk een beetje een cru signaal van het kabinet richting de andere vervoerders dat de verlenging voor het einde van het jaar rond moet zijn, zodat ze op deze manier niet zo diep hoeven te onderbouwen waarom ze NS-concessie hebben verlengd zonder andere partijen de kans te geven.

Los van de hele discussie of de onderhandse gunning wel/niet goed is, lijkt het er een beetje op dat het kabinet zich onder de nieuwe regels uit Brussel probeert uit te wurmen. Hoewel ik van hun kant ook begrijp dat ze liever met de huidige regels werken, om er zo min mogelijk extra werk aan te hebben.

Men is er natuurlijk al jaren mee bezig, in 2021 had men de intentie al uitgesproken om de concessie opnieuw onderhands aan de NS te willen gunnen.

Men is er natuurlijk al jaren mee bezig, in 2021 had men de intentie al uitgesproken om de concessie opnieuw onderhands aan de NS te willen gunnen.

Ja en? De hele duur van de concessie valt onder de periode van de nieuwe regels dus het lijkt toch verdacht veel op het opzettelijk ontduiken van de regels. Maar goed, uiteindelijk zal het Europese Hof wel beslissen of dit wel of niet is toegestaan.

Helaas wordt de sprinterreiziger voorlopig de dupe van deze gang van zaken want die blijft opgescheept met uurdiensten omdat liever NS geen sprinters wil.

Reputatie 7

Het grote voordeel van het ongebruikelijke tijdstip waarop men de gunning wil formaliseren is dat er voldoende tijd bestaat om een degelijk plan B uit te werken en dat plan zou weleens goed van pas kunnen komen.

De voortijdige gunning blijkt dermate controversieel te zijn dat de civiele rechter er gisteren zijn vingers niet aan heeft willen branden en zich onbevoegd cq onbekwaam heeft geacht om in deze kwestie recht te spreken. Wordt dus weer vervolgd.

Ja en? De hele duur van de concessie valt onder de periode van de nieuwe regels dus het lijkt toch verdacht veel op het opzettelijk ontduiken van de regels.

Wat wil je daarmee insinueren? Als de regels puur gaan over het gunnen maakt dat niets uit. Het is vrij gebruikelijk dat de regels voor het afsluiten van een contract kunnen wijzigen, maar contracten die voor die tijd afgesloten zijn blijven dan gewoon geldig tot het einde van de looptijd. Daar heeft niets met ontduiken te maken.

Ja en? De hele duur van de concessie valt onder de periode van de nieuwe regels dus het lijkt toch verdacht veel op het opzettelijk ontduiken van de regels.

Wat wil je daarmee insinueren? Als de regels puur gaan over het gunnen maakt dat niets uit. Het is vrij gebruikelijk dat de regels voor het afsluiten van een contract kunnen wijzigen, maar contracten die voor die tijd afgesloten zijn blijven dan gewoon geldig tot het einde van de looptijd. Daar heeft niets met ontduiken te maken.

Dat klopt als de wijziging pas gepubliceerd wordt nadat het contract is afgesloten. Maar zoals gezegd, het Europese Hof zal wel beslissen. En helaas is de reiziger voorlopig de dupe want die wordt voorlopig met een steeds verdere afbraak geconfronteerd.

Reputatie 3

NS hoort dit gewoon te krijgen. Punt. Iedere andere partij zou er een puinhoop van maken en totaal overweldigd raken door de complexiteit van de hele operatie. Als het ministerie ook maar een greintje verstand heeft drukken ze dit tot de logische conclusie door en maken ze aanstalten om de bestaande derde partijen van het spoor te trappen. Deze bedrijven kunnen niet eens een busdienst op tijd rijden, laat staan een hele trein. Weg met die buitenlandse meuk.

 

Dat de EU dwars ligt is een ander verhaal. 

Als het ministerie ook maar een greintje verstand heeft drukken ze dit tot de logische conclusie door en maken ze aanstalten om de bestaande derde partijen van het spoor te trappen. Deze bedrijven kunnen niet eens een busdienst op tijd rijden, laat staan een hele trein. Weg met die buitenlandse meuk.

 

Dat de EU dwars ligt is een ander verhaal. 

Nederland heeft in de EU voor de nieuwe wetgeving gestemd.

Overigens wilde NS de lijnen waarop de andere vervoerders rijden sluiten.

Reputatie 7

NS hoort dit gewoon te krijgen. Punt. Iedere andere partij zou er een puinhoop van maken en totaal overweldigd raken door de complexiteit van de hele operatie.

Hahaha. Grappig, zo'n omgekeerde-wereld dag :)

Maargoed, nog 10 jaar NS, met een kans op voortijdige be-eindiging. Maar zelfs als dat er niet van komt, wordt het over 10 jaar echt leuk, want dan móet het anders.

@Tonny.s

Als het personeel doorgaat ieder jaar 10-15% loonsverhoging te eisen is er over tien jaar geen OV meer.

Reputatie 3

NS hoort dit gewoon te krijgen. Punt. Iedere andere partij zou er een puinhoop van maken en totaal overweldigd raken door de complexiteit van de hele operatie.

Hahaha. Grappig, zo'n omgekeerde-wereld dag :)

Welke andere partij is er dan zogenaamd in staat om duizenden treinen en miljoenen reizigers per dag te verwerken op zo'n manier dat alles niet per direct vastloopt? Alleen NS heeft deze expertise. Als het hoofdrailnet per sé zo nodig aan het buitenland moet worden verkocht (zeer discutabel) dan mag dit maar beter wel ZEER goed doordacht worden. Anders is er inderdaad geen OV meer per 2035.

Reputatie 3

Daarnaast zou NS beter functioneren zonder aanbestedingsonzin en allerlei rare winstbelangen. Hun taak is om alle treinen tijdig, frequent en betrouwbaar te laten rijden en zich verder stil te houden tenzij het ministerie iets verwacht. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat NS iets wel of niet "wil"; ze hebben niks te willen.

Reputatie 7
Badge +3

@Tamzin In feite is dat geen loonsverhoging maar prijscompensatie. Per saldo gaan de werknemers er geen cent op vooruit. We zien een prijs-loonspiraal, niet een loon-prijsspiraal. De prijzen zijn immers niet gestegen door hogere lonen van de werknemers.

@EUReiziger Ik heb het vermoeden dat je allerlei ontwikkelingen sinds de jaren negentig van de vorige eeuw hebt gemist.
https://www.youtube.com/watch?v=INnIdmEBMJM
Je kunt je afvragen of er veel terecht is gekomen van de visie van Den Besten en Schouten.
Voor de kijkers van de video: Ep was de Dienst Exploitatie van NS. 

Reputatie 7

NS hoort dit gewoon te krijgen. Punt. Iedere andere partij zou er een puinhoop van maken en totaal overweldigd raken door de complexiteit van de hele operatie.

Hahaha. Grappig, zo'n omgekeerde-wereld dag :)

Welke andere partij is er dan zogenaamd in staat om duizenden treinen en miljoenen reizigers per dag te verwerken op zo'n manier dat alles niet per direct vastloopt? Alleen NS heeft deze expertise. Als het hoofdrailnet per sé zo nodig aan het buitenland moet worden verkocht (zeer discutabel) dan mag dit maar beter wel ZEER goed doordacht worden. Anders is er inderdaad geen OV meer per 2035.

 

Die is er ook niet. Tamzin denkt dat een Arriva of Keolis op het HRN de heilige graal is omdat hij een hekel heeft aan NS personeel en diens vakbonden. Feit is gewoon dat er momenteel nog personeelstekorten zijn en de betreffende bedrijven net zo goed terug zouden moeten schalen in hun aangeboden diensten. Iets wat trouwens ook al regelmatig gebeurt op de nevenlijnen waar ze nu actief zijn.

Daarnaast zou de vlag van deze bedrijven een flinke versobering van arbeidsvoorwaarden en loon voor het personeel betekenen. Dat gaan we niet accepteren, ongeacht de kleur van het uniform wat we aan hebben. Dus veel stakingen en veel uitgevallen treinen, en terecht, want het personeel van nu (in het algemeen) hoeft niet alle shit die de generaties hiervoor en Den haag hebben gemaakt op te vreten.

Deze tijd is -gelukkig- van de werknemer. Met alle respect, ouderen hebben hun tijd gehad en hun hele leven kunnen genieten van in verhouding goede lonen (althans niet de immer onredelijke kosten die nu voor letterlijk alles worden gerekend), gunstige arbeidsvoorwaarden en op redelijke leeftijd hun pensioen. Dat andere generaties nu hetzelfde willen, terwijl het al veel slechter is geworden, is niet meer dan eerlijk.

Daarnaast zou NS beter functioneren zonder aanbestedingsonzin en allerlei rare winstbelangen. 

Ik weet niet hoe oud je bent maar je lijkt de historie slecht te kennen. NS heeft begin jaren 90 laten weten de exploitatie van een groot aantal lijnen te willen staken. NS wilde ruwweg alleen nog doorgaan met het intercitynet en wat sprinterlijnen in de Randstad. De rest zou worden opgeheven. Daarom is toen besloten die lijnen aan te besteden omdat er anders buiten de Randstad nog amper treinen zouden rijden. Je draait de zaken volkomen om door die zielige NS in een slachtofferrol te plaatsen.

Verder zijn juist de inmiddels gebrekkige frequenties die NS rijdt (zeker vergelijken met andere vervoerders) een probleem geworden.

ratie.

Hahaha. Grappig, zo'n omgekeerde-wereld dag :)

 

Die is er ook niet. Tamzin denkt dat een Arriva of Keolis op het HRN de heilige graal is omdat hij een hekel heeft aan NS personeel en diens vakbonden. Feit is gewoon dat er momenteel nog personeelstekorten zijn en de betreffende bedrijven net zo goed terug zouden moeten schalen in hun aangeboden diensten. Iets wat trouwens ook al regelmatig gebeurt op de nevenlijnen waar ze nu actief zijn.

Ik heb niets tegen NS maar wel wat tegen het feit dat NS onnodig veel personeel in dienst houdt, zowel op de kantoren (bijv. bij de commercie) als op de trein. Vaste conducteurs zijn volkomen achterhaald op de sprinterdiensten en zijn/worden in het buitenland overal afgeschaft.

Dat personeelstekort zal ook niet worden opgelost want als NS al meer personeel kan krijgen dan kunnen ze dat helemaal niet meer betalen met de huidige loonsverhogingen want daarvoor is de arbeidsproductiviteit bij NS onder de maat.

Andere bedrijven schalen veel minder af dan NS waar de dienstverlening door de conducteursnorm buiten de Randstad met massale uurdiensten door de ondergrens is gezakt.

 

Daarnaast zou de vlag van deze bedrijven een flinke versobering van arbeidsvoorwaarden en loon voor het personeel betekenen. 

Er moet vooral minder personeel komen, het is nu een sociale werkplaats, kijk naar de vele conducteurs die niets uitvoeren. De huidige manier van exploiteren is bij de huidige loonkosten niet meer op te hoesten.

Reputatie 7
Badge +3

@Tamzin NS wilde in de jaren negentig geen lijnen afstoten maar voor de exploitatie van de verlieslijdende lijnen gesubsidieerd worden. Daar hadden de overheden uiteraard geen trek in. Waarna een groot aantal regionale lijnen is aanbesteed. Met als positief gevolg dat de kosten omlaag zijn gegaan en de exploitatie aanzienlijk is verbeterd ten opzichte van de tijd dat NS de treinen reed.
 

@Tamzin NS wilde in de jaren negentig geen lijnen afstoten maar voor de exploitatie van de verlieslijdende lijnen gesubsidieerd worden. Daar hadden de overheden uiteraard geen trek in. Waarna een groot aantal regionale lijnen is aanbesteed. Met als positief gevolg dat de kosten omlaag zijn gegaan en de exploitatie aanzienlijk is verbeterd ten opzichte van de tijd dat NS de treinen reed.

Die achtergrond klopt, maar de procedure was dat NS de betrokken lijnen toen formeel heeft aangemeld voor sluiting.

Reputatie 7
Badge +3

Die achtergrond klopt, maar de procedure was dat NS de betrokken lijnen toen formeel heeft aangemeld voor sluiting.

Heb je daar een bron voor?

Jammer dat de discussie terug alles of niks is: NS opheffen en de Laan in brand steken, of alles terug onderhands aan NS gunnen. Er is nog zoveel ruimte tussen deze twee uitersten waarin zowel NS als de andere commerciëlen bestaansrecht en mogelijkheden zichzelf te bewijzen krijgen. 

Reageer