beantwoord

Waarom kan de trein niet 10 seconden wachten op een aansluiting?


Reputatie 1
Vandaag weer een vage actie meegemaakt van een machinist die gewoon besluit weg te rijden terwijl de aansluitende trein net de deuren opendeed.
Deze situatie deed zich voor in Leiden. Trein 2477 (https://www.ovtijden.com/arnu/rl/2477/2018-04-08T20:00:00+0200) kwam om 19:59 aan op Leiden, de deuren gingen open, reizigers stapten uit naar de overkant van het perron en precies op dat moment deed de machinist/conducteur van de aansluitende trein (trein 2177 https://www.ovtijden.com/arnu/rl/2177/2018-04-08T20:00:00+0200) de deuren dicht waardoor iedereen de aansluiting miste. Wat een flauwe actie zeg, die paar seconden dat de trein later vertrekt wordt echt wel weer goed gemaakt op weg naar Den Haag Centraal

Ik heb hierover 2 vragen:
1) Wordt de machinist/conducteur van de 2177 hierop aangesproken dat dit echt niet kan? Want dit is pure minachting van de reiziger en dit roept een hoop frustratie en irritatie richting de NS op terwijl dat niet nodig is
2) Wanneer komt de reiziger op 1, 2 en 3 te staan, en wordt het beleid om geen deuren dicht te doen als er een aansluitende trein aankomt maar dat bij een dergelijke aansluiting er gewoon netjes even wordt gewacht?
icon

Beste antwoord door Loes 8 April 2018, 22:31

Bekijk origineel

35 reacties

Beste Erik123, allereerst ziet de machinist niet dat er een trein naast hem op het perorn binnenkomt, de machinist volgt slechts het vertrekbevel op welke gegeven wordt door de conducteur en in de cabine zichtbaar is door het gaan branden van een lamp "deuren dicht".

In deze is het de hoofdconducteur welke een aansluiting over kan nemen maar hoe de regels daaromtrent zijn kan wellicht Loes beter toelichten vanuit haar rol als hoofdconducteur.Wel is het zo dat het tegenwoordig vanuit de concessie van de regering bepaalt is dat de NS in moet zetten op het 'op tijd rijden' en dit gaat helaas wel ten kostte van het overnemen van aansluitingen van andere treinen. Een deel van de schuld ligt dus in de regels welke de regering heeft opgelegd aan de NS.

Een andere mogelijkheid die ook wel eens gebruikt wordt is dat de treindienstleider, welke het sein bedient, het sein langer op rood laat staan om een overstap mogelijk te maken bij een vertraagde trein. Dit is vastgelegd in welke gevallen dit wel of niet gedaan mag worden, dit om mogelijke problemen met andere overstappen en het rijden in de rijweg van een andere trein elders te voorkomen.

Ga er in ieder geval vanuit dat dit geen opzet is van een hoofdconducteur om mensen het nakijken te geven bij zo'n cross perron overstap, maar ook voor de hoofdconducteur is het op tijd rijden een groot issue op dit moment en krijgen ze daar volgens mij ook feedback over.

Klagen heeft in deze zin dat een moderator hier dit wel door kan zetten als aandachtspunt richting degene die daar over gaan bij de NS.
Het rijdende personeel (machinist en conducteur) werken volgens de richtlijnen van hun werkgever. Eén daarvan is vertrekken op de seconde.
Het personeel van trein 2177 heeft dus precies gehandeld zo als de NS wil dat het gebeurd. Hoe vervelend dit ook is voor reizigers welke net de aansluiting missen.

Reizigers staan zeker ook in dit geval op 123, immers de reizigers welke op tijd in de trein zaten, zijn ook op tijd vertrokken.
Door precirs op tijd te vertrekken kan de machinist Energie Zuinig Rijden en halen de reizigers hun aansluiting op het volgende station.
Reputatie 7
Badge
.Wel is het zo dat het tegenwoordig vanuit de concessie van de regering bepaalt is dat de NS in moet zetten op het 'op tijd rijden' en dit gaat helaas wel ten kostte van het overnemen van aansluitingen van andere treinen. Een deel van de schuld ligt dus in de regels welke de regering heeft opgelegd aan de NS.
Dat geeft een verkeerd beeld: Het is hoe de NS de regels uitlegt. Momenteel zet NS alles op alles om te zorgen dat de betreffende treinrit op het eindstation niet met meer dan 3 minuten vertraging binnenkomt, omdat anders er cumulatief een boete dreigt. De reiziger is totaal ondergeschikt aan dit boete-preventie-beleid.
Nee het is niet hoe de NS deze regels uitlegt maar hoe dit in de concessie staat. De NS moet aan deze concessie voldoen om geen boete te krijgen en probeert dit dan ook. Net zoals dat mensen zich in de auto aan de verkeersregels houden om een boete te voorkomen.

Helaas is bij de concessie in dit geval ook naar mijn idee niet op de juiste manier naar de reizigers gekeken, maar dat kun je niet de NS verwijten die puur naar de regels in de concessie probeert te handelen.
Reputatie 6
Door precirs op tijd te vertrekken kan de machinist Energie Zuinig Rijden en halen de reizigers hun aansluiting op het volgende station.
Dus Energie Zuinig Rijden is belangrijker dan overstappende reizigers meenemen? Die minuut haal je wel in voor Haarlem. Dan maar even wat meer gas erop.
EZR rijden oftewel Energie Zuinig Rijden is helemaal geen issue in deze, EZR rijden doe je als machinist als de gelegenheid zich voordoet of als deze ruimte in de dienstregeling zit. Maar het is niet zo dat een machinist vanwege EZR op tijd MOET vertrekken en dan reizigers laat staan.

Als je optimaal EZR wilt rijden als machinist is op tijd vertrekken natuurlijk wel het hoofd ingrediënt om zo zuinig mogelijk te kunnen rijden. Maar nogmaals, EZR rijden doe je als machinist alleen als het kan en is geen doel op zich.

Zoals ik eerder al aangaf reageert een machinist slechts op het sein voor hem en de lamp "deuren dicht" in zijn cabine, deze ziet niet of er net een trein naast hem binnenkomt tenzij deze trein langer is en daardoor voor de machinist zichtbaar wordt.
Opvallend dat je werkgever EZR en op tijd vertrekken wel in één adem noemt:
"Door op de seconde te vertrekken kan de machinist EZR rijden. Maak hierover afspraken met uw HC, zodat deze op de seconde vertrekbevel geeft".
Het is al een tijdje zo, dat een HC officieel geen aansluitingen mag overnemen volgens het handboek HC. Daar staat expliciet in dat dat de taak is van de treindienstleider. Tot zover de theorie.

Nu de praktijk. Wij worden inderdaad aangesproken als we niet tijdig vertrekken, maat als we een aansluiting net binnen zien rijden, verwacht men (NS) dat we ons vakmanschap gebruiken en de situatie inschatten. Dit om het achterlicht effect te voorkomen. Echter moet je als HC wel weten dat het een officiele aansluiting betreft. Ook ik ga daar wel eens de mist mee in op plaatsen waar ik weinig kom.
Het is iets tegenstrijdigs om danwel op de seconde te vertrekken of een aansluiting overnemen, waar (niet vervelend bedoeld) een treindienstleider eigenlijk geen tijd voor heeft dit allemaal na te gaan. Het ligt ook aan de standplaats hoe men ertegen aan kijkt. Dat maakt het zo lastig uitleggen. Als ik het weet, dan wacht ik. Ik verwacht wel van reizigers dat ze opschieten om de vertraging zo klein mogelijk te houden.
Opvallend dat je werkgever EZR en op tijd vertrekken wel in één adem noemt:
"Door op de seconde te vertrekken kan de machinist EZR rijden. Maak hierover afspraken met uw HC, zodat deze op de seconde vertrekbevel geeft".


Wat je zegt klopt, dat heeft te maken met OTR - Op tijd Rijden en EZR - Energie Zuinig Rijden en dan ook nog OTH - op tijd halteren.

EZR rijden kan enorm veel kosten besparen want een trein verbruikt behoorlijk veel energie tijdens het rijden en zoals in elk bedrijf is elke besparing er 1.

Maar dit geeft niet aan waar EZR in het rijtje qua belangrijkheid staat voor een machinist, daar staat deze namelijk onderaan in het rijtje wat belangrijk is.

Vraag het maar na als je een machinist tegenkomt.
Reputatie 7
Badge
Nee het is niet hoe de NS deze regels uitlegt maar hoe dit in de concessie staat. De NS moet aan deze concessie voldoen om geen boete te krijgen en probeert dit dan ook...dat kun je niet de NS verwijten die puur naar de regels in de concessie probeert te handelen.
Jaja. Alsof NS zo braaf is. NS negeert de concessie- en andere regels meerdere malen. Zo voldoet NS geenszins aan de concessieregels op gebied van Treinvervangend vervoer. En evenmin aan het uitvoeren van de dienstregeling, waar NS sinds 21 maart gewoon treinen onzichtbaar weghaalt uit de dienstregeling, of ze zonder duidelijke communicatie stations laat overslaan. Ook de eigen voorwaarden worden niet nageleefd, zoals bij het factureren voor de OV fiets, bij het plaatsen van poortjes waar je moet overstappen, en ga maar door.
NS houdt zich alleen maar aan de concessie als er een gevoelige boete dreigt.
Reputatie 1
Bedankt allemaal voor de reacties. Ik geloof zeker dat een hoofdconducteur niet opzettelijk de aansluiting om zeep helpt. Tegelijkertijd is de situatie in Leiden zo dat de treinen precies tegenover elkaar staan. Op het moment dat de hoofdconducteur floot kan het niet anders dat deze zag dat de trein op het tegenoverliggende perron net aankwam. Toch besloot deze hoofdconducteur om stipt op tijd, de deuren dicht te doen en reizigers precies de aansluiting te laten missen. Die paar seconden die je wacht haal je er echt uit voordat je weer in Den Haag Centraal bent. Er is dus geen enkele reden om niet te wachten en toch wordt er niet gewacht. En dat is echt superfrustrerend.

Onwetendheid van de hoofdconducteur met deze aansluiting geloof ik niet. Iedereen weet dat in Leiden er een belangrijke knoop is, en anders zou er iets niet kloppen in de opleiding, maar dat denk ik niet.

Daarnaast kan de hoofdconducteur pro-actief in de app met actuele vertrektijden kijken en zien dat de aansluitende trein te laat uit Schiphol is vertrokken en dus mogelijk iets te laat in Leiden aankomt, waar deze dan rekening mee kan houden. Ik begrijp dat het niet te doen is voor alle aansluitingen, maar wellicht wel voor de belangrijkste. Ook kan eventueel een treindienstleider bellen met de conducteur en zeggen dat de aansluitende trein 30 seconden te laat is en dat deze trein daarom even kan wachten. Maar dit gebeurt allemaal niet en de service naar mij als reiziger is weer 0.

Verder wil ik het hier graag bij laten omdat ik niet de illusie heb dat dit ooit gaat verbeteren. Ik heb niet het idee dat ik als reiziger op 1 sta bij de NS.
@klant_Jac, Daar heb ik verder ook helemaal niets over gezegd, maar alles wat je nu opnoemt heeft ook helemaal niets met de topic vraag te maken.
Reputatie 7
Badge
@klant_Jac, Daar heb ik verder ook helemaal niets over gezegd, maar alles wat je nu opnoemt heeft ook helemaal niets met de topic vraag te maken....kan de hoofdconducteur pro-actief in de app met actuele vertrektijden kijken en zien dat de aansluitende trein te laat uit Schiphol is vertrokken en dus mogelijk iets te laat in Leiden aankomt, waar deze dan rekening mee kan houden. Ik begrijp dat het niet te doen is voor alle aansluitingen, maar wellicht wel voor de belangrijkste. Ook kan eventueel een treindienstleider bellen met de conducteur en zeggen dat de aansluitende trein 30 seconden te laat is en dat deze trein daarom even kan wachten.
De betreffende trein heeft Den Haag CS als eindstation, en daar wordt tien minuten later de 3 minuten gemeten t.o.v. de dienstregelingsaankomsttijd 20:11. Stel dat het overstappen 3 minuten duurt, dan haalt ie vertraging niet zo gemakkelijk in = boete..
Dus de treinconducteur voelt de hete adem van zijn leiding in de nek, en zet NS i.p.v. reiziger op nr 1. Daarom wacht ie niet.
Reputatie 6
Ik reis dagelijks tussen Haarlem en Den Haag CS. Ik maak regelmatig gebruik van de optie met overstap op Leiden. Ik mis hem regelmatig (beide kanten op) en heb dit ook wel meegemaakt. Het is frustrerend als het op een halve minuut is omdat ik de optie vaak kies voor een betere aansluiting op ander OV en niet omdat ik zo graag overstap. De trein erna is - zeker in de spits - erg vol. Ik maak regelmatig op vrijdagen mee dat je om 17.45 de trein vanaf Leiden naar Den Haag CS niet meer in kan en gedwongen de volgende neem.

Ik begrijp wel dat men geen sneeuwbaleffect wil bij NS. Tegelijkertijd is de 4x per uur rechtstreekse verbinding naar Schiphol met Den Haag CS eruit gehaald omdat Leiden een hub werd én je via overstappen die verbinding alsnog hebt.
Reputatie 7
Badge +3
Het probleem dat ik wel zie is dat veel mensen het hebben over 10 of 30 seconden terwijl het in werkelijkheid dan vaak al gauw gaat over 2 of 3 minuten. De beste oplossing zou zijn dat NS aansluitingen in zijn algemeenheid wat ruimer plant, aansluitingen van 2 minuten zijn notoir onbetrouwbaar.
Reputatie 6
@tamzin de overstap is 5 minuten beide richtingen richtingen op tussen Haarlem - Den Haag CS via Leiden. Dat zou voldoende moeten zijn. Ik vind dit overigens een ruime schappelijke overstap. Zeker omdat het cross over is.

De andere aansluiting geeft inderdaad 2 minuten (Schiphol - Leiden - Den Haag CS) of Den Haag CS - Leiden - Schiphol. Dat is erg krap maar de andere trein staat al 5 minuten stil. Dat langer maken zou voor de "wachtenden" ook niet fijn zijn.
Reputatie 7
Badge +3
@Lies87
Als een overstap van 5 minuten mis gaat is de aankomende trein dus ook geen 10 of 30 seconden te laat. De starter van het topic had het over een vertraging van enkele seconden.
Reputatie 6
TS heeft de trein met 2 minuten overstap genomen. Als je daarmee dus later binnenkomt rijden dan heb je inderdaad dat je het achterlichteffect krijgt
Reputatie 2
Treinen vertrekken vaak te laat zonder duidelijke reden. Dan kan er in deze gevallen ook best gewacht worden.
Alex1, leuk bedacht, maar zo werkt het natuurlijk niet.
Het probleem dat ik wel zie is dat veel mensen het hebben over 10 of 30 seconden terwijl het in werkelijkheid dan vaak al gauw gaat over 2 of 3 minuten. De beste oplossing zou zijn dat NS aansluitingen in zijn algemeenheid wat ruimer plant, aansluitingen van 2 minuten zijn notoir onbetrouwbaar.

De spijker op zijn kop! Een overstap van op papier 2 minuten is in werkelijkheid maar 1.5 minuut of misschien zelfs maar 1 minuut. Want vanaf dat moment kunnen de deuren al gesloten worden om op tijd te kunnen vertrekken.

Als reiziger heb je niet zoveel aan de vertrektijd als je niet weet tot wanneer precies je nog kunt instappen. Daarom zou NS beter de uiterste instaptijd kunnen aangeven. Je ziet dan gelijk dat een overstap van 1 minuut vaak eigenlijk gewoon te kort is.
Treinen vertrekken vaak te laat zonder duidelijke reden. Dan kan er in deze gevallen ook best gewacht worden.

Je bedoeld dat JIJ de reden niet weet, de machinist en/of HC weten dit in de meeste gevallen wel.

@Martin7182, 1 van de problemen hierin is dat de dienstkaartjes van het treinpersoneel werken met seconden, helaas doen de CTA bakken en reisplanners dit niet en ronden af op hele minuten.

Daarnaast wordt er 20 seconden voor vertrektijd begonnen met de vertrekprocedure door de HC, dit is de benodigde tijd om te fluiten, te kijken, deuren te sluiten en nogmaals te kijken en vervolgens de deur waar de HC staat te sluiten. Daarna kan de trein vertrekken.
Echter moet je als HC wel weten dat het een officiele aansluiting betreft. Ook ik ga daar wel eens de mist mee in op plaatsen waar ik weinig kom.
Zo ingewikkeld is het intercitynet toch niet? Nederland kent slechts een paar knooppunten waar intercity's cross-platform op elkaar aansluiten, lijkt me dat de meeste conducteurs deze locaties ondertussen wel kennen.
Treinen vertrekken vaak te laat zonder duidelijke reden. Dan kan er in deze gevallen ook best gewacht worden.

Je bedoeld dat JIJ de reden niet weet, de machinist en/of HC weten dit in de meeste gevallen wel.

@Martin7182, 1 van de problemen hierin is dat de dienstkaartjes van het treinpersoneel werken met seconden, helaas doen de CTA bakken en reisplanners dit niet en ronden af op hele minuten.

Daarnaast wordt er 20 seconden voor vertrektijd begonnen met de vertrekprocedure door de HC, dit is de benodigde tijd om te fluiten, te kijken, deuren te sluiten en nogmaals te kijken en vervolgens de deur waar de HC staat te sluiten. Daarna kan de trein vertrekken.


20 seconden, de ander zegt 30 seconden en daar heb je het probleem al.
Badge
Ik doe nu uit m'n hoofd een gokje: de stations met korte cross-platformaansluitingen van IC's zijn Roosendaal, Leiden C, Haarlem (spits), Breda, Eindhoven, 's-Hertogenbosch, Zwolle, Amersfoort, Utrecht C. Ben ik iets vergeten?

Reageer