beantwoord

Waarom wacht de IC naar arnhem centraal vanuit Den Bosch niet op de trein vanuit utrecht

  • 16 augustus 2019
  • 33 reacties
  • 1237 Bekeken


Toon eerste bericht

33 reacties

Reputatie 7
Badge +3
Zo krijgen we een aardig inkijkje in de complexe materie van de vertrekprocedure, energiezuinig rijden, het overstapproces etc. Wanneer je een wijziging aanbrengt in één element dan heeft dat gevolgen voor andere elementen.

Niemand vindt energiezuinig rijden een slecht idee. Dat werkt prima wanneer je geen rekening hoeft te houden met overstappers en aansluitingen.

Het is dan ook opvallend dat NS-ers nooit ingaan op het probleem van de stapeling van effecten die het overstapproces nadelig beïnvloeden. Men kijkt over het algemeen naar één elementje en vergeet te kijken naar het grotere geheel. Het voor vertrektijd beginnen met de vertrekprocedure is zo'n element dat een zeer belangrijk nadelig effect heeft op het overstapproces. Er worden letterlijk kostbare seconden gestolen van de overstappers. Maar dat effect mag kennelijk niet besproken worden.
Reputatie 7
Badge +3
NS wordt door de overheid afgerekend op o.a. gemiste aansluitingen maar niet op energie zuinig rijden. Dus als het percentage gemiste aansluitingen stijgt zal NS snel eieren voor zijn geld kiezen.
Reputatie 7
Badge
Misschien daarom heet het ook geen aansluiting, maar een overstap. Aansluitingen zijn er uit de tijd dat treinen eindeloos op elkaar stonden te wachten, met het toen veel besproken sneeuwbaleffect.
Dat doen ze trouwens nog veel bij ICE verbindingen binnen Duitsland, met elke dag weer verder oplopende vertragingen. Geen goed plan dus.
Reputatie 7
Badge +3
Dat is een beetje flauw woordenspel. Een aansluiting is een door de reisplanner voorgestelde verbinding waarbij moet worden overgestapt. Soms is de voorgestelde verbinding met weinig overstaptijd, soms met veel. Je zult nooit een klacht lezen over iemand die in Baarn zijn aansluiting heeft gemist.

Het knelpunt zit vooral bij de overstappen met weinig overstaptijd. Je kunt je afvragen wat het nut is van het tonen van dergelijke aansluitingen in de reisplanner wanneer de overstappen in de praktijk nauwelijks gehaald (kunnen) worden. Wanneer die (te) krappe aansluitingen niet meer getoond worden worden ze ook niet meer gemist.

De situatie in met name de Randstad is natuurlijk niet te vergelijken met die van ICE's in Duitsland. Die rijden vaak maar één keer per uur. In de Randstad rijden treinen zo frequent dat een gemiste aansluiting relatief weinig effect heeft.
Reputatie 6
Het zou wel raar zijn als aan de ene kant reistijden verlengd zouden worden door het verruimen van overstaptijden (en dan hebben we het al gauw over minstens 10 - 15 min) terwijl er aan de andere kant regelmatig jubelverhalen te lezen zijn in de adviesaanvragen aan het locov als een treintje twee minuutjes sneller kan rijden.
Reputatie 7
Badge +3
Dat is niet raar wanneer die extra minuten gebruikt zouden worden om de overstappen haalbaar te maken.
Reputatie 7
Badge
Dat is niet raar wanneer die extra minuten gebruikt zouden worden om de overstappen haalbaar te maken.

In het andere topic wil je juist de dienstregeling hetzelfde houden en te krappe overstap >2 minuten uit de reisplanner halen "omdat die toch niet haalbaar zijn"
Reputatie 7
Badge +3
En weer heb je wat ik bedoelde niet goed begrepen.

Wanneer reistijden bekort worden kan die tijd ingezet worden om te krappe overstappen in de praktijk haalbaar te maken. Wanneer een trein een minuut eerder aankomt wordt ook de overstap vanuit die trein een minuut ruimer. Daar kunnen de jubelverhalen waar @wsm op doelt mooi voor gebruikt worden.

Maar misschien verwacht ik te veel van iemand die > verwart met <.

Reageer