beantwoord

Wordt er nog gekeken naar de belachelijke dienstregeling tussen Nijmegen en Tilburg universiteit?

  • 29 December 2016
  • 39 reacties
  • 1359 Bekeken

Wordt er nog gekeken naar de belachelijke verandering van het traject Nijmegen naar Tilburg universiteit, waarbij je 26 minuten in de kou in den bosch mag wachten op een trage sprinter..
Als ik dit had geweten was ik niet in Tilburg gaan studeren.
icon

Beste antwoord door IskOV 30 December 2016, 00:16

Bekijk origineel

39 reacties

Reputatie 6
Badge
Dat klopt, de mensen in Noord-Holland (behalve Alkmaar - Den Helder) en de stad Utrecht ook 😛
Reputatie 7
Badge
Welnee, valt wel mee. Den Haag Centraal - Zwolle is pas een idioot lang sprintertraject. Ik vind het eigenlijk een beetje waanzin, de sprinter was prima zoals hij was tussen Dordrecht en Den Bosch. Die verlenging komt vast en zeker alleen de mensen buiten Zuid-Holland ten goede.

Die koppeling heeft toch alleen maar voordelen? Overigens hebben mensen buiten Zuid Holland ook recht op een prettige dienstregeling toch?! 🆒
Reputatie 7
Badge +3
@Rene74
Er is al eens geopperd 4 sprinters per uur naar Deurne te laten rijden, waarvan er dan twee doorrijden naar Venlo. Maar dat was politiek niet haalbaar.
Reputatie 7
Typisch die sprintertrajecten. Arnhem - Dordrecht en Zwolle - Den Haag erg lang en Arnhem - Ede zeer kort (te kort en slecht bezet om rendabel te kunnen zijn denk ik?) Kunnen er niet meer trajecten gekoppeld worden uit efficientie? Kan bijv. de Sprinter naar Deurne niet doorrijden naar Venlo? De IC rijdt na Helmond toch al in de vorm van een sprinter, en is slecht bezet. Kan de IC uit Schiphol dan niet beperkt blijven tot en van Eindhoven?
Reputatie 7
Badge +3
Welnee, valt wel mee. Den Haag Centraal - Zwolle is pas een idioot lang sprintertraject. Ik vind het eigenlijk een beetje waanzin, de sprinter was prima zoals hij was tussen Dordrecht en Den Bosch. Die verlenging komt vast en zeker alleen de mensen buiten Zuid-Holland ten goede.
Richting Nijmegen is het nu al een reguliere overstap in Den Bosch, richting Dordrecht officieel niet maar is de aansluiting in driekwart van de gevallen te halen. Er is dus weinig reden om die koppeling niet te maken te meer daar NS er een trein (dat is dus 7 bakken Flirt in de spits) mee uitspaart. Dat materieel kan beter elders ingezet worden in plaats van in Den Bosch stil te staan.
Reputatie 6
Badge
Welnee, valt wel mee. Den Haag Centraal - Zwolle is pas een idioot lang sprintertraject. Ik vind het eigenlijk een beetje waanzin, de sprinter was prima zoals hij was tussen Dordrecht en Den Bosch. Die verlenging komt vast en zeker alleen de mensen buiten Zuid-Holland ten goede.
Reputatie 7
Arnhem-Dordrecht wordt een enorm lang traject met veel stops. Vertragingsgevoelig denk ik.
Reputatie 2
Dat betekent dus een rechtstreekse verbinding van Nijmegen naar Tilburg Universiteit. Behalve als je natuurlijk van Nijmegen Heyendaal afkomt. Ook veel studenten die opstappen in Wijchen, Ravenstein, Oss, Oss West, Rosmalen of 's-Hertogenbosch Oost op de trein naar Tilburg Universiteit, zullen naar alle waarschijnlijkheid blij zijn met deze verandering.
Reputatie 7
Badge +3
In december worden de sprinters Arnhem-Den Bosch en Den Bosch-Dordrecht aan elkaar gekoppeld.

Verder wordt spitsdienst Oss-Den Bosch dan gekoppeld aan de sprinter Den Bosch-Deurne. Buiten de spits gaan de sprinters Den Bosch-Deurne in Den Bosch kort keren.
Reputatie 2
Even naar het schijnt de belabberde verbinding Nijmegen - Tilburg Universiteit weer nieuw onder de aandacht te brengen. Zijn er al inmiddels al verbeteringen aangebracht aan de dienstregeling? En zo ja, welke en waar kunnen we ze eventueel terug vinden?
Wat gaat er met de dienstregeling van 2018 gebeuren op het traject Nijmegen - Tilburg Universiteit?
Reputatie 6
Badge +1
Wordt hier nog naar gekeken? Of moeten studenten wachten tot het eerst volgende wijziging ergens in februari of maart?

Deze verbinding zal tot december niet gewijzigd worden. Wellicht zijn er verbeteringen te verwachten in 2018, als alle tijden op de lijn Utrecht-Eindhoven weer opschuiven...
Reputatie 7
Badge +3
@landrsthrn
Iedereen en alles moet maar wijken omdat NS perse twee sprinters in Utrecht aan elkaar wil koppelen? Want dat is de enige oorzaak van alle problemen.
Reputatie 6
Badge
Studenten kunnen de bus nemen. Hoeveel reden er per uur ook alweer van Tilburg Uni naar Tilburg station? Een stuk of 15?
Reputatie 3
Als je nu een wijziging zou doorvoeren, zou dat waarschijnlijk pas met wijzigingsblad april gebeuren - februari is voor de start van de nieuwe dienstregeling al afgesloten. Maar NS kennende verwacht ik niet dat er wacht gebeurt. Het enige middel is voldoende media-aandacht creëren, dat wil nog wel eens helpen.
Reputatie 2
Wordt hier nog naar gekeken? Of moeten studenten wachten tot het eerst volgende wijziging ergens in februari of maart?
Reputatie 2
Ter aanvulling voor @Jessie0209 het advies van studentenmobiliteit in Tilburg.
Het advies is gedaan voor de invoering van de nieuwe NS dienstregeling.
https://www.tilburg.nl/fileadmin/files/actueel/mobiliteitsplan/Adviesrapport_StudentenmobiliteitTilburg.pdf
Vooral interessant om te lezen zijn:

Hoofdstuk 5.2 "Platformbijeenkomst", blz 16 en 17
[quote]Over het algemeen gaat het platform er vanuit dat de veranderingen in het onderwijs geen gigantische veranderingen zullen hebben op de studentenmobiliteit, aangezien de afgelopen decennia is gebleken dat de universiteit een instituut is waarbij aanpassingen zeer moeizaam verlopen. De campus blijft voor veel studenten naast een plek om te studeren, ook een plaats voor ontmoeting.

Naast het bespreken van de trends zijn er ook een drietal mogelijke opties besproken die de mobiliteit rondom de universiteit te verbeteren. De reacties daarop kunnen beknopt worden weergegeven:
- Tilburg Universiteit wordt een intercitystation. Op dit punt waren de reacties overwegend negatief. De verbinding per trein naar de universiteit is prima en deze aanpassing lijkt overbodig.
- Er komt een pendelbus van CS naar de universiteit. Hierover waren de reacties verdeeld. De een zou het wel een goed plan vinden, de ander geeft aan dat je nu per bus ook binnen 5 minuten op de universiteit bent. Dit zou dus ook overbodig zijn.
- We gaan het fietsen stimuleren. Het verbeteren van fietspaden en het stimuleren van een OV-fiets
fiets is volgens het platform de beste optie. Hier valt volgens hen veel winst te behalen.
Het idee wordt geopperd om meer te stimuleren op de OV-fiets. Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat je deze fiets op beide stations (Centraal en Tilburg Universiteit) ter beschikking zou moeten hebben en daarnaast moeten de prijzen omlaag.[/qoute]


Hoofdstuk 7 "Advies"
[quote]Het in beeld houden van het studentenperspectief op mobiliteit
In de tweede centrale adviesvraag stond de vraag hoe de gemeente Tilburg het studentenperspectief van studenten op mobiliteit in beeld kan krijgen (en houden) centraal. Allereerst, bleek uit de platformbijeenkomst die is georganiseerd dat Tilburgse studenten zeer zeker bereid zijn om mee te denken over mobiliteit binnen de stad. Toch is er ook een groep studenten die moeilijker te bereiken is, namelijk de zogeheten ‘spoorstudenten’.
[...]
Wat betreft de groep ‘spoorstudenten’, raden wij aan om te proberen deze groep te bereiken via een van de meest gebruikte middelen door studenten; het internet. Door de ontwikkeling van een leuke, interactieve app kunnen studenten op een voor hen laagdrempelige wijze worden bereikt. Deze app zou zowel top-down informatie kunnen verschaffen als de mogelijkheid kunnen bieden om bottom-up input en feedback van studenten te krijgen. Tijdens het eerste oriënterende gesprek met de opdrachtgevers gaven zij aan graag een enquête uit te willen zetten onder studenten; een app biedt daarvoor enorm veel mogelijkheden. Belangrijk is wel dat de app bekendheid gaat genieten onder studenten, bijvoorbeeld door promotie op stations of bushaltes. Studenten zouden kunnen worden gestimuleerd om de app te downloaden, bijvoorbeeld door het verloten van leuke cadeaus of prijzen.[/qoute]"Lijst van gesprekspartners" met name de studentenraad en de studentenverenigingen
Reputatie 3
Helaas is met de liberalisering van het OV, ook de nauwe samenwerking verdwenen. Men kijkt alleen nog naar de eigen diensten, en de aansluitingen met concullega's worden buiten beeld gelaten.
Reputatie 2
Toch moet ik echt zeggen, dat Rover niet gekeken heeft naar aansluitingen. 's-Hertogenbosch is m.i. namelijk de grootste achteruitgang in deze dienstregeling, en het lijkt toch dat de klachten pas begonnen, toen reizigers erachter kwamen. Je kan dan nog wel praten over versnellingen of extra treinen, maar talloze aansluitingen van een half uur rondom Den Bosch vind ik zelf echt niet kunnen.
De stilte van Rover rondom de nieuwe dienstregeling valt mij nu ook op. Hoe zit het advies van de diverse consumentenorganisaties op de nieuwe dienstregeling. Hoe is dat proces verlopen?
Welke belangen hebben er gespeeld?

---
Misschien is dit een mogelijk alternatief voor de lange reistijd.
Via Haaren reizen met lijn 140 naar Tilburg,
Op station Oisterwijk overstappen op de sprinter naar Tilburg Universiteit
http://9292.nl/reisadvies/station-nijmegen/station-tilburg-universiteit/aankomst/2017-01-09T0827?via=haaren#content

Aankomst 8.30 op station Tilburg Universiteit
vertrek Nijmegen Station om 6.39 uur

Of anders dit alternatief reizen via station Boxtel
http://9292.nl/reisadvies/station-nijmegen/station-tilburg-universiteit/aankomst/2017-01-09T0827?via=station-boxtel#content

Ik zie het probleem al de bussen sluiten totaal niet aan op de collegetijden van universiteit Tilburg.
Dat krijg je ervan met al die individuele verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Natuurlijk had dit makkelijk opgelost kunnen worden door een betere dienstregeling van de stadsdiensten in Tilburg, zodat de
stadsdienst om het .30 halteren op halte station Tilburg Universiteit en niet pas .43 uur
Dat is natuurlijk veel te laat, als je nog naar de collegezaal moet lopen als student.

http://9292.nl/reisadvies/station-nijmegen/station-tilburg-universiteit/aankomst/2017-01-09T0843#content

Als er 5 jaar over gedaan is om de nieuwe dienstregeling te maken, acht ik de kans niet zo groot dat er
iets gedaan wordt door de NS betreffende het treinvervoer van en naar station Tilburg Universiteit.
Wat enorm zou helpen is dat er geschoven zou kunnen worden in de busdiensten van Treinstation Tilburg
naar station Tilburg Universiteit en enkele haltes op het campus van Tilburg Universiteit. En wel op een dusdanige manier dat de bus minimaal 15 minuten halteert voor aanvang van collegetijd.

Of het collegerooster aanpassen op de tijden van de bus en de trein.
Dus een kwartier later beginnen.
Reputatie 3
Hmm, da's dan wel minder, hopelijk heb je de komende tijd een wat beter rooster. Anders maar wachten tot april, dan wordt het pakket wel aanzienlijk beter. Komt denk ook wel, doordat Rsd redelijk afgelegen is, dan heb je sowieso al minder mogelijkheden. Mijn bron was iemand uit 020, die zitten sowieso al ruimer. Gelukkig vind je nog wat uitdaging in het sleutelen, anders wordt het ook zo saai 😛.
Reputatie 7
VVMC doet dan, alsof jij als HC bij wijze van spreken alleen nog maar Rsd - Vs, Rsd - Ddr en Rsd - Bd doet. Haha, nou... ik heb net even gekeken. 15x gewerkt sinds de nieuwe dienstregeling. Ik ben 1x naar Zwolle geweest en 1x naar Amsterdam. De overige 13 diensten hebben zich afgespeeld tussen RSD - VS, RSD - DDR en RSD - HT 😉
Reputatie 3
Ja, op zich raakt het elkaar wel, maar ik vind het een beetje opgeklopt om gelijk van een rondje om de kerk te spreken. VVMC doet dan, alsof jij als HC bij wijze van spreken alleen nog maar Rsd - Vs, Rsd - Ddr en Rsd - Bd doet. Toevallig sprak ik deze week een machinist, en die vertelt juist, dat hij met de nieuwe dienstregeling nog nooit zoveel verschillende trajecten rijdt! Je zit wel wat kleine verslechteringen, maar men kan beter praten met NS, in plaats van gelijk alle media aan te spreken en een (wilde) staking te beginnen.
Maar ja, helaas begint landelijke inzet van materieel en personeel langzamerhand steeds minder te worden, en wordt alles maar verdeeld in clusters. SNG alleen Randstad, Flirt alleen Brabant, ICR alleen voor een paar standplaatsen, etc. Rsd - Ddr is overigens wel mooi inderdaad, een leuk landelijk gebied (kwam er toevallig afgelopen zaterdag langs, op weg naar Rsd). Toch kan je op het traject beter in de IC Brussel zitten, SGM is nu niet echt je-van-het. Stoelen in cabine zitten wel iets beter gelukkig, die zijn niet vernieuwd gelukkig.
Reputatie 7
Sorry, maar de (m.i. ongeoorloofde) staking heeft niets te maken met de dienstregeling an sich! Het personeel scheelt het weinig, of de reiziger er nu wel of niet op vooruit is gegaan. Zijn taak is primair het goed en - als het even kan - comfortabel vervoeren van de reizigers. De reden voor de staking, is de gemeende herinvoering van het rondje om de kerk. Dit heeft alleen maar te maken met de dienstroosters, maar niets met de nieuwe dienstregeling. Ook op basis van de oude dienstregeling kon je makkelijk een rondje om de kerk invoeren.
Niet helemaal juist, voor ons is het ook prettig als reizigers een goede overstap en korte reistijd hebben, niet alleen maar omdat ze dat niet komen klagen, maar omdat je probeert een dienst zo goed mogelijk te leveren.

Verder heeft de dienstregeling natuurlijk ook consequenties voor ons. Even een voorbeeldje de 5900. Die heb ik sinds de nieuwe dienstregeling al ong. 15x retour gehad. Daar ik voorheen zo eens 5x per maand met de stopper (oude 5100) daar kwam. Dit is dezelfde trein die een slechte aansluiting heeft met de 5100 en 5000 nu in DDR. Als deze niet was ontkoppeld, had ik waarschijnlijk vaker verder gemoeten (RTD/GVC) als personeel, en de reiziger geen slechte overstap gehad.
Je hoort mij trouwens niet klagen, ik vind die 5900 wel mooi 😉
Reputatie 3
Sorry, maar de (m.i. ongeoorloofde) staking heeft niets te maken met de dienstregeling an sich! Het personeel scheelt het weinig, of de reiziger er nu wel of niet op vooruit is gegaan. Zijn taak is primair het goed en - als het even kan - comfortabel vervoeren van de reizigers. De reden voor de staking, is de gemeende herinvoering van het rondje om de kerk. Dit heeft alleen maar te maken met de dienstroosters, maar niets met de nieuwe dienstregeling. Ook op basis van de oude dienstregeling kon je makkelijk een rondje om de kerk invoeren.
Reputatie 3
Ook al is er 10 jaar aan gewerkt zegt dat nog niets over de kwaliteit. Overstaptijden van 28 minuten zijn domweg onacceptabel. Dat is iets uit de tijd van voor Spoorslag70. Overigens zijn niet alleen NS klanten ontevreden over deze nieuwe dgl, ook het eigen personeel moet er niets van hebben getuige de op handen zijnde staking volgende week woensdag. Als je het maar vaak genoeg blijft herhalen ga je nog haast echt geloven dat deze dgl een groot succes is!
Reputatie 3
Toch moet ik echt zeggen, dat Rover niet gekeken heeft naar aansluitingen. 's-Hertogenbosch is m.i. namelijk de grootste achteruitgang in deze dienstregeling, en het lijkt toch dat de klachten pas begonnen, toen reizigers erachter kwamen. Je kan dan nog wel praten over versnellingen of extra treinen, maar talloze aansluitingen van een half uur rondom Den Bosch vind ik zelf echt niet kunnen.

Reageer