Absurd standpunt NS m.b.t. restitutie staking 28 mei


Reputatie 3
Ik heb als houder van een Treinvrij abonnement op 28 mei niet naar mijn werk kunnen reizen in verband met de staking. NS had al ruim van tevoren opgeroepen om niet naar de stations te komen, en dat heb ik dan ook niet gedaan. Er reden ook inderdaad geen treinen. Daarom heb ik kort na de staking een verzoek om restitutie ingediend. Met het niet nakomen van de overeenkomst m.b.t. het Treinvrij abonnement door de NS, vervalt namelijk ook de verplichting tot betalen.

Her verzoek is echter tot mijn verbazing door NS afgewezen, met een beroep op de algemene vervoervoorwaarden van NS. De NS stelt zich op het absurde standpunt dat reizigers alleen restitutie krijgen als ze ondanks het advies van de NS naar het station zijn gekomen om in- en weer uit te checken. Het recht op restitutie volgt echter uit algemene grondbeginselen van het verbintenissenrecht: als één van de partijen in een contract zijn verplichtingen niet nakomt, kan die de andere partij niet houden aan zijn kant van het contract. Hoe men er bij de NS bij komt dat dit hier niet zou gelden is mij een raadsel.

Stelt u zich eens voor. U bent neergestreken op een terrasje, en bestelt een uitsmijter. Even later komt de ober terug met de mededeling dat het keukenpersoneel helaas staakt. Of u toch even wilt afrekenen voor de uitsmijter die u heeft besteld… Of u bestelt een TV via internet, die u vooruit heeft betaald. Even later laat de leverancier u weten dat de TV door overmacht helaas niet meer leverbaar is. Daarom, zo vertelt de leverancier u, krijgt u uw geld niet terug…

Ik snap niet dat de NS zich tot dit niveau heeft verlaagd, door een dergelijk onhoudbaar standpunt in te nemen om wat geld te ‘besparen’. Zeer klantonvriendelijk en bovendien weinig integer. Het duurt ook nog eens telkens weken of maanden voordat NS met een (standaard)reactie komt, zeker in de hoop dat de reiziger dan ondertussen afhaakt.

104 reacties

Reputatie 7
Badge +3
Als u niet hebt in/uitgechekt is niet na te gaan of U überhaupt wel ging reizen. Misschien kunt u proberen de FNV en de VVMC aansprakelijk te stellen, die hebben immers de staking georganiseerd.
Reputatie 3
Als u niet hebt in/uitgechekt is niet na te gaan of U überhaupt wel ging reizen.

Dat is toch überhaupt niet relevant? Het is zelfs mogelijk om een abonnement kopen en er zelden of nooit op te reizen. De klant koopt het recht om wanneer hij dat wil vervoerd te worden conform de dienstregeling. Dat kon op deze dag niet. Een gepaste vergoeding zou bijvoorbeeld 1/20e van het abonnementsgeld zijn. Overigens is op basis van mijn reisgeschiedenis voor NS gemakkelijk te zien dat ik normaliter altijd naar mijn werk ga op doordeweekse dagen, behalve een enkele keer op woensdag of vrijdag.

Misschien kunt u proberen de FNV en de VVMC aansprakelijk te stellen, die hebben immers de staking georganiseerd.


We hebben in Nederland een stakingsrecht. Het betrof hier een legitime, door vakbonden georganiseerde, staking. Ik betwijfel dus ten zeerste of FNV en VVMC een onrechtmatige daad jegens mij hebben begaan. De overeenkomst om mij te vervoeren is met de NS, niet met de vakbonden. Aangezien de NS in gebreke is gebleven bij het nakomen van deze overeenkomst, is de NS het logische aanspreekpunt.
NS heeft voorafgaand aan de staking juist gecommuniceerd dat het geen zin had om naar het station te komen. Hier zijn ze achteraf dan weer op teruggekomen. Overigens staat dit allemaal vermeld in het stakingstopic. @ZomaarEenReiziger : U heeft 100% gelijk, alleen het gelijk halen is een kostbare en tijdrovende zaak.
Reputatie 7
Onzin.

De dienst werd in ieder geval en gegarandeerd niet geleverd.

Waarom zou de klant dan moeten betalen ?
Reputatie 7
Badge +3
Als u niet hebt in/uitgechekt is niet na te gaan of U überhaupt wel ging reizen. Misschien kunt u proberen de FNV en de VVMC aansprakelijk te stellen, die hebben immers de staking georganiseerd.
Dat lijkt me apekool. Je weet best dat vakverenigingen juridisch zijn gevrijwaard van de vervolgschade van aangekondigde acties die niet door de rechter als onrechtmatig zijn bestempeld.
Reputatie 7
Badge +3
Onzin.

De dienst werd in ieder geval en gegarandeerd niet geleverd.

Waarom zou de klant dan moeten betalen ?

Omdat rechtmatige stakingen door een bedrijf als overmacht kunnen worden aangevoerd.
Reputatie 7
Badge +3
Dat lijkt me apekool. Je weet best dat vakverenigingen juridisch zijn gevrijwaard van de vervolgschade van aangekondigde acties die niet door de rechter als onrechtmatig zijn bestempeld.
Het lijkt me helemaal dwaasheid dat als vakbonden schade veroorzaken met een staking dat anderen dan voor die schade moeten opdraaien.
Reputatie 7
Badge +3
De communicatie rondom de staking en vergoedingen verdient geen schoonheidsprijs.
Er werd gezegd dat men via GTbV geld terug gevraagd kon worden. Echter bij die regeling staat dat er geen recht is op GTbV bij staking.
Voor alternatief vervoer is er een regeling dat er maximaal €25 geclaimd kan worden. Wel moeten er bonnen overlegd worden.
Zoals NS zelf vermeld. "Heeft u tijdens een staking een vertraging gehad tijdens uw binnenlandse treinreis met NS? Bij een vertraging vanaf 30 minuten kunt u online een aanvraag indienen voor een vergoeding volgens de Geld terug bij Vertraging regeling. Is bij de staking van het NS-personeel uw vervoer per trein door NS in het geheel niet mogelijk geweest, dan heeft u recht op een vergoeding voor vervangend vervoer, volgens artikel 6.4 van Algemene Voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en Handbagage van de Nederlandse Spoorwegen (AVR-NS)." Bron en meer informatie kun je vinden via https://www.ns.nl/uitgelicht/interessant-voor-u/vergoeding-staking.html
Reputatie 7
Badge +3
@HetisRobbert
Het probleem is dat mensen die niet op reis zijn gegaan ook geld willen claimen. En die hebben daar geen recht op volgens de AVR-NS want er staat expliciet vermeld "U dient aan te tonen dat u de reis daadwerkelijk heeft gemaakt". Anders gezegd, je kunt schade claimen maar dan moet er wel aantoonbare schade zijn..
Reputatie 7
Badge +3
Het lijkt me helemaal dwaasheid dat als vakbonden schade veroorzaken met een staking dat anderen dan voor die schade moeten opdraaien.
Dat kun je dwaasheid vinden maar zo is het stakingsrecht nu eenmaal geregeld in Nederland. Het heeft geen zin om dat bij iedere stakingsdag te blijven roepen. De werkelijkheid verandert er niet door.
Reputatie 7
Badge +3
Deze stakingsdag was extra lastig omdat het meerendeel van het stad- en streekvervoer ook staakte. Je zult dus met bewijsmateriaal moeten komen van bijvoorbeeld taxiritten of huurauto's. Inclusief motivatie waarom je die dag echt moest reizen. Maar wanneer je met iemand met meegereden bent dan wordt dat niet vergoed. Net zo min als een rit met eigen fiets. Een rit met de eigen auto wordt ook lastig.
Reputatie 7
Badge +4
Bedenk dat de kosten van deze niet te bewijzen claims uiteindelijk op het bordje van de betalende reiziger komen. Het moet geen oncontroleerbare graairegeling worden.

NS betaalt de kosten niet, maar de betalende reizigers die de inkomsten moeten leveren.
Reputatie 7
Badge +3
Ter vergelijking even iets over een staking bij het OV in 2004:

Op donderdag 14 oktober lag het openbaar vervoer in Nederland voor een groot deel plat door een staking. De Consumentenbond vindt het jammer dat opnieuw zoveel reizigers getroffen worden. Wat zijn uw rechten?Nederlandse SpoorwegenNS biedt abonnementhouders bij een staking een vergoeding. Zij kunnen kiezen uit twee mogelijkheden:
  • een vergoeding van het abonnementsgeld voor de duur van de staking, aangezien er immers geen gebruik werd gemaakt van het abonnement
  • een vergoeding voor vervangend vervoer, waarbij een maximum geldt van €25 per stakingsdag.
Overigens betreurt de Consumentenbond het dat de NS in de informatie die ze verstrekt op stations en in treinen niet rept over de compensatiemogelijkheid voor abonnementshouders.

https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2004/58537
De communicatie rondom de staking en vergoedingen verdient geen schoonheidsprijs

Dat is wel heel erg eufemistisch geformuleerd.
De communicatie vooraf was geheel afwezig.
De communicatie tijdens de staking was geheel afwezig.
De communicatie na de staking bestond uit foutieve informatie.
Reputatie 6
Bedenk dat de kosten van deze niet te bewijzen claims uiteindelijk op het bordje van de betalende reiziger komen. Het moet geen oncontroleerbare graairegeling worden.

NS betaalt de kosten niet, maar de betalende reizigers die de inkomsten moeten leveren.


Inderdaad, wij betalen alles voor NS. Dat moet @Thom maar eens snel duidelijk gaan maken bij NS zodat wij naast het betalen van alles ook alles kunnen gaan bepalen.
Binnenkort wordt al het claimen afgeschaft, dat kost ons geld.
Reputatie 3
Deze stakingsdag was extra lastig omdat het meerendeel van het stad- en streekvervoer ook staakte. Je zult dus met bewijsmateriaal moeten komen van bijvoorbeeld taxiritten of huurauto's. Inclusief motivatie waarom je die dag echt moest reizen. Maar wanneer je met iemand met meegereden bent dan wordt dat niet vergoed. Net zo min als een rit met eigen fiets. Een rit met de eigen auto wordt ook lastig.

Je maakt het veel te moeilijk. Als de krant 's ochtends niet wordt bezorgd hoef je toch ook niet aan te tonen dat je er anders echt een uur in had zitten lezen, en met bonnetjes aantonen hoeveel je hebt uitgegeven aan alternatieve lectuur?

Bedenk dat de kosten van deze niet te bewijzen claims uiteindelijk op het bordje van de betalende reiziger komen. Het moet geen oncontroleerbare graairegeling worden.
NS betaalt de kosten niet, maar de betalende reizigers die de inkomsten moeten leveren.


Hoezo oncontroleerbare graairegeling en niet te bewijzen claims... Wie een abonnement heeft is toch gewoon controleerbaar? Nu betalen de abonnementhouders (en een paar gedupeerden die een online ticket hadden gekocht) als enigen de rekening. Alle andere reizigers hebben namelijk naar ik aan mag nemen gewoon afgezien van het kopen van een kaartje. Door abonnementhouders te vergoeden wordt de schade eerlijker verspreid, en komt mogelijk ook een deel bij de staat terecht (die tenslotte enige aandeelhouder is).

Op de abonnementhouders heeft de NS nu zelfs een vette winst gemaakt op de bewuste dag. Geen loonkosten van de stakers, geen variabele kosten van elektriciteit en slijtage aan materieel, wel precies dezelfde inkomsten.
Reputatie 7
Badge +3
Je maakt het veel te moeilijk. Als de krant 's ochtends niet wordt bezorgd hoef je toch ook niet aan te tonen dat je er anders echt een uur in had zitten lezen, en met bonnetjes aantonen hoeveel je hebt uitgegeven aan alternatieve lectuur?

Mijn krant is dit jaar al zeker vijf keer niet gekomen wegens stakingen en storingen bij de drukkerij. Overmacht en dus dikke pech, sorry voor het ongemak.

Op de abonnementhouders heeft de NS nu zelfs een vette winst gemaakt op de bewuste dag. Geen loonkosten van de stakers, geen variabele kosten van elektriciteit en slijtage aan materieel, wel precies dezelfde inkomsten.

Het grootste deel van het personeel staakte niet en moest dus gewoon betaald worden. Alleen een deel van het rijdend personeel staakte.

Overigens mag NS zich sowieso wettelijk op overmacht beroepen. NS heeft die staking niet georganiseerd.
Reputatie 7

Je maakt het veel te moeilijk. Als de krant 's ochtends niet wordt bezorgd hoef je toch ook niet aan te tonen dat je er anders echt een uur in had zitten lezen, en met bonnetjes aantonen hoeveel je hebt uitgegeven aan alternatieve lectuur?
Mijn krant is dit jaar al zeker vijf keer niet gekomen wegens stakingen en storingen bij de drukkerij. Overmacht en dus dikke pech, sorry voor het ongemak.


Leuk detail, hoewel HS. Welke krant ? Namen en nummers van die schrale krenten, graag. ;-)

Mijn kwaliteitskrant geeft namelijk wel een exacte korting van het aantal nummers dat mijn brievenbus niet heeft bereikt. Natuurlijk als ik een bezorgprobleem heb gemeld, maar ook sowieso als ze al weten, dat ik er naar kon fluiten wegens staakgraag volk.


Op de abonnementhouders heeft de NS nu zelfs een vette winst gemaakt op de bewuste dag. Geen loonkosten van de stakers, geen variabele kosten van elektriciteit en slijtage aan materieel, wel precies dezelfde inkomsten.
Het grootste deel van het personeel staakte niet en moest dus gewoon betaald worden. Alleen een deel van het rijdend personeel staakte.

Overigens mag NS zich sowieso wettelijk op overmacht beroepen. NS heeft die staking niet georganiseerd.


Zeker niet. Ryanair wordt op dit moment in gans Europa door rechters in fijne plakjes gesneden om exact dezelfde redenering. Een (aangekondigde) staking is geen overmacht. Dan had je maar beter voor je werknemers moeten zorgen.
Reputatie 7
Badge +3
Regionale krant.

Bedenk dat de kosten van deze niet te bewijzen claims uiteindelijk op het bordje van de betalende reiziger komen. Het moet geen oncontroleerbare graairegeling worden.

NS betaalt de kosten niet, maar de betalende reizigers die de inkomsten moeten leveren.
Inderdaad, wij betalen alles voor NS. Dat moet @Thom maar eens snel duidelijk gaan maken bij NS zodat wij naast het betalen van alles ook alles kunnen gaan bepalen.
Binnenkort wordt al het claimen afgeschaft, dat kost ons geld.


Volgens mij begrijpt Thom niet zo goed dat de mensen met het afgekochte reizen in de spits juist de best betalende reizigers zijn.
Ook vraag ik me af hoe er sprake kan zijn van graaien als je je te veel betaalde geld terug wil krijgen.
Mijn krant is dit jaar al zeker vijf keer niet gekomen wegens stakingen en storingen bij de drukkerij. Overmacht en dus dikke pech, sorry voor het ongemak.

Als mijn krant niet wordt bezorgd dan geef ik dat door en wordt mijn abonnement met 1 dag verlengd.
En dat alles zonder dat ik eerst moet gaan bewijzen dat ik wel van plan was de krant te gaan lezen.
Reputatie 7

Mijn krant is dit jaar al zeker vijf keer niet gekomen wegens stakingen en storingen bij de drukkerij. Overmacht en dus dikke pech, sorry voor het ongemak.Als mijn krant niet wordt bezorgd dan geef ik dat door en wordt mijn abonnement met 1 dag verlengd.
En dat alles zonder dat ik eerst moet gaan bewijzen dat ik wel van plan was de krant te gaan lezen.


Oei. Dan heeft Tamzin inderdaad "de NS onder de kranten".

Alle gekheid op een stokje. De NS doet hier gewoon van "Dikke l*l, drie bier". Wij gaan dat hier niet zo maar kunnen oplossen.
Maar laat ons alstublieft niet redeneren, dat dat de correcte en juiste wijze is.
Reputatie 7
Badge +4
Volgens mij begrijpt Thom niet zo goed dat de mensen met het afgekochte reizen in de spits juist de best betalende reizigers zijn. Ook vraag ik me af hoe er sprake kan zijn van graaien als je je te veel betaalde geld terug wil krijgen.


Volgens mij leest u niet zo goed, want dan zou u het begrijpen. 😉
Reputatie 6
Feit is dat U er hier niet uit zult komen. De Regels van NS zijn duidelijk, U had naar het station moeten gaan om daar in- en uit te checken. Hoe kan NS anders controleren dat U wel de intentie had om met de trein te reizen? Voor hetzelfde geld had U een vrije dag of was het een planmatige thuiswerkreisdag.

Het is even de vraag hoeveel moeite U er in wilt steken, ik kan me Uw standpunt namelijk goed voorstellen en beschik zelf ook niet over voldoende intellectuele flexibiliteit om de bovenstaande bullshit-redenering voor zoete koek te slikken.

Mocht U zich er in willen vastbijten:
-> https://www.ovombudsman.nl/
-> https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/openbaar-vervoer/

Of anders is http://voorbeterov.nl/ ook altijd wel voor een relletje te vinden. Ze zijn ook erg actief op twitter.

Reageer