Absurd standpunt NS m.b.t. restitutie staking 28 mei


Reputatie 3
Ik heb als houder van een Treinvrij abonnement op 28 mei niet naar mijn werk kunnen reizen in verband met de staking. NS had al ruim van tevoren opgeroepen om niet naar de stations te komen, en dat heb ik dan ook niet gedaan. Er reden ook inderdaad geen treinen. Daarom heb ik kort na de staking een verzoek om restitutie ingediend. Met het niet nakomen van de overeenkomst m.b.t. het Treinvrij abonnement door de NS, vervalt namelijk ook de verplichting tot betalen.

Her verzoek is echter tot mijn verbazing door NS afgewezen, met een beroep op de algemene vervoervoorwaarden van NS. De NS stelt zich op het absurde standpunt dat reizigers alleen restitutie krijgen als ze ondanks het advies van de NS naar het station zijn gekomen om in- en weer uit te checken. Het recht op restitutie volgt echter uit algemene grondbeginselen van het verbintenissenrecht: als één van de partijen in een contract zijn verplichtingen niet nakomt, kan die de andere partij niet houden aan zijn kant van het contract. Hoe men er bij de NS bij komt dat dit hier niet zou gelden is mij een raadsel.

Stelt u zich eens voor. U bent neergestreken op een terrasje, en bestelt een uitsmijter. Even later komt de ober terug met de mededeling dat het keukenpersoneel helaas staakt. Of u toch even wilt afrekenen voor de uitsmijter die u heeft besteld… Of u bestelt een TV via internet, die u vooruit heeft betaald. Even later laat de leverancier u weten dat de TV door overmacht helaas niet meer leverbaar is. Daarom, zo vertelt de leverancier u, krijgt u uw geld niet terug…

Ik snap niet dat de NS zich tot dit niveau heeft verlaagd, door een dergelijk onhoudbaar standpunt in te nemen om wat geld te ‘besparen’. Zeer klantonvriendelijk en bovendien weinig integer. Het duurt ook nog eens telkens weken of maanden voordat NS met een (standaard)reactie komt, zeker in de hoop dat de reiziger dan ondertussen afhaakt.

104 reacties

Dan zou je toch van de NS verwachten om alsnog met terugwerkende kracht alle afgewezen claims van die dag goed te keuren?

 

Maar de NS zal wel weer kiezen voor de optie dat iedereen zelf contact moet opnemen met de klantenservice

Reputatie 7
Badge +3

Gelukkig zijn er nog instanties die logisch redeneren:

Verwacht de ondernemer dat een consument zich op een stakingsdag van het openbaar vervoer op eigen kracht naar het station begeeft in de wetenschap dat er toch geen treinen zullen rijden, om daar even in-en uit te checken omdat slechts op die manier een beroep op de GTBV-regeling kans van slagen heeft?

De commissie vermag de ratio van die beperkende bepaling in dit geval niet in te zien.

Reputatie 3

@ZomaarEenReizigerleg het neer bij de geschillencommissie. Er is een duidelijke uitspraak dat je bij een staking niet hoeft te voldoen aan de in- en uitcheckeis bij afgekocht reisrecht.

://www.degeschillencommissie.nl/uitspraken/consument-hoeft-bij-staking-niet-te-voldoen-aan-in-en-uitcheckeis-om-beroep-te-doen-op-gtvb-regeling/

Dank je voor de tip! Ik heb het meteen ingediend.

@ZomaarEenReiziger leg het neer bij de geschillencommissie. Er is een duidelijke uitspraak dat je bij een staking niet hoeft te voldoen aan de in- en uitcheckeis bij afgekocht reisrecht.

://www.degeschillencommissie.nl/uitspraken/consument-hoeft-bij-staking-niet-te-voldoen-aan-in-en-uitcheckeis-om-beroep-te-doen-op-gtvb-regeling/

Reputatie 3

@ZomaarEenReiziger heb je ooit nog een reactie gehad vanuit NS?

Na nog weer een maand wachten kreeg ik een mail waarin stond dat ik geen vergoeding zou krijgen, dat het hen spijtte dat ik het daar niet mee eens was, en dat ze de correspondentie hiermee als beëindigd beschouwden. Een inhoudelijke reactie heb ik nooit gekregen. Onbeschoft bedrijf.

Reputatie 6

@ZomaarEenReiziger heb je ooit nog een reactie gehad vanuit NS?

De makkelijkste oplossing is een koekje van eigen deeg; blijkbaar gaat het alleen om inchecken/uitchecken en niet of je daadwerkelijk van plan was om te gaan reizen. Er komen vast nog wel meer grote verstoringen, ook op dagen zonder reisplannen.
Reputatie 7
Badge
Principes zijn prima, maar soms niet zo handig om er mee om te gaan.
Zou na zo lang wachten @ZomaarEenReiziger je (vermeende) recht halen via een juridische procedure.
Reputatie 3
Nog altijd wacht ik op een reactie op mijn laatste mail naar NS (alweer een maand geleden verstuurd), en op compensatie voor wel betaalde maar niet geleverde diensten.

Ik vind de manier waarop NS hier met reizigers omgaat werkelijk ongehoord. Een TreinVrij abonnement kost ruim 4.000 euro per jaar, maar enig fatsoen kan je daarvoor blijkbaar niet verwachten.

De zaak lijkt mij juridisch klip en klaar. Ik heb op deze dag geen gebruik kunnen maken van mijn abonnement doordat NS op de stakingsdag (zoals aangekondigd door NS zelf) geen uitvoering heeft gegeven aan de dienstregeling conform de concessie, dus is er ook geen verplichting tot betaling. Daarom wens ik gecompenseerd te worden. Het standpunt dat reizigers die niet naar de stations zijn gekomen geen recht hebben op compensatie is onzinnig, daar NS reizigers zelf heeft geïnstrueerd om niet naar de stations te komen, en reizigers worden geacht de aanwijzingen van NS en NS-personeel op te volgen. Er lijkt bovendien sprake van een vertragingstactiek, waarbij het telkens maanden duurt voordat reizigers die over de gang van zaken klagen een (vervolgens nietszeggende) reactie krijgen. Blijkbaar hoopt men dat de gedupeerde reizigers dan uiteindelijk afhaken. De schade loopt op deze manier verder op voor de reiziger, omdat de stroeve afhandeling onnodig veel tijd vergt.
Reputatie 4

Zoals al gezegd is het een principekwestie, dat het vervolgens niet uitgekeerd wordt omdat het bedrag te laag is doet er dan niet toe.Serieus, gaat het hier om E 0,21


Volgens mij snap jij de definitie van principekwestie niet helemaal. Ook als je 2500 euro per jaar neerlegt voor je abonnement is dat nog maar minder dan 7 euro per dag. Voor iedereen is het een principekwestie.
Overigens maakt het mij niet uit hoor, het enige wat ik probeer te zeggen is dat als er een principekwestie van gemaakt wordt, deze net zo goed voor mensen geldt met een abonnement anders dan afgekocht reisrecht in de spits. Maar dat schiet bij iemand hier nogal in het verkeerde keelgat...
Reputatie 7
Badge
Zoals al gezegd is het een principekwestie, dat het vervolgens niet uitgekeerd wordt omdat het bedrag te laag is doet er dan niet toe.

Serieus, gaat het hier om E 0,21
Misschien verstandig een rechtzaak te beginnen tegen NS, principe kwesties moet je niet zomaar voorbij laten gaan, daar loop je veel emotionele schade door op.
Reputatie 4


Dat zeg ik niet. Het gaat mij erom dat ik net zo goed recht heb op compensatie als jij dat hebt. Dat het bedrag vervolgens te laag kan zijn om uitgekeerd te worden doet er niet toe, het is een principekwestie.
Hoe zit het volgens jou met alle abonnementsvormen er tussenin? Op welk onderscheid tussen abonnementsvormen zou gebaseerd moeten worden wanneer er wel/niet recht is op compensatie?
Ik snap dat je verbitterd bent omdat je er veel voor betaalt, maar vergeet niet dat een schijntje voor jou een hoofdprijs voor mij kan zijn.
Laten we even uitgaan van de oude situatie, voordat de ov-chipkaart er was:
Persoon A heeft een los kaartje tegen het standaardtarief gekocht voor 10 euro.
Persoon B heeft Dal Voordeel en heeft een kortingskaartje gekocht voor 6 euro.
Persoon C heeft afgekocht reisrecht en betaalt daarvoor 2500 euro per jaar.

Als de trein vervolgens niet blijkt te rijden dan krijgt persoon A de 10 euro terug die hij heeft uitgegeven, persoon B krijgt de 6 euro terug die hij voor deze reis heeft betaald (maar geen compensatie van zijn abonnementskosten) en persoon C krijgt 1/250e deel van zijn abonnementskosten, dus ook 10 euro.

Nu is er de huidige situatie waarbij persoon A en B op saldo reizen en op 28 mei niet hebben in- en uitgecheckt en derhalve ook de 10 respectievelijk 6 euro niet hebben uitgegeven.
Welk bedrag wil jij nu precies terugkrijgen? Ik gun je best 1/250e deel van je abonnementskosten, maar dan zal er niet veel overblijven vermoed ik.
Als het hier om DalVoordeel gaat, hebben we het over €52 per jaar en is de vergoeding dus zo'n €0,21. Als het Altijd Voordeel betreft, is het €23/maand*12maand/jaar=€276/jaar. Dan is de vergoeding zo'n €1,10. Beide zul je in de praktijk waarschijnlijk niet krijgen inderdaad.


Zoals al gezegd is het een principekwestie, dat het vervolgens niet uitgekeerd wordt omdat het bedrag te laag is doet er dan niet toe.
Reputatie 4
Ik gun je best 1/250e deel van je abonnementskosten, maar dan zal er niet veel overblijven vermoed ik.

Juistem, goed dat je het eindelijk begrijpt. Het abonnement waar ik het over had van een paar tientjes is natuurlijk een extreem voorbeeld, er zitten talloze abonnementsvormen tussenin, mensen met die abonnementen willen dan ook claimen. De wereld draait niet alleen maar om mensen met afgekocht reisrecht in de spits.
Reputatie 6

Dat zeg ik niet. Het gaat mij erom dat ik net zo goed recht heb op compensatie als jij dat hebt. Dat het bedrag vervolgens te laag kan zijn om uitgekeerd te worden doet er niet toe, het is een principekwestie.
Hoe zit het volgens jou met alle abonnementsvormen er tussenin? Op welk onderscheid tussen abonnementsvormen zou gebaseerd moeten worden wanneer er wel/niet recht is op compensatie?
Ik snap dat je verbitterd bent omdat je er veel voor betaalt, maar vergeet niet dat een schijntje voor jou een hoofdprijs voor mij kan zijn.
Laten we even uitgaan van de oude situatie, voordat de ov-chipkaart er was:
Persoon A heeft een los kaartje tegen het standaardtarief gekocht voor 10 euro.
Persoon B heeft Dal Voordeel en heeft een kortingskaartje gekocht voor 6 euro.
Persoon C heeft afgekocht reisrecht en betaalt daarvoor 2500 euro per jaar.

Als de trein vervolgens niet blijkt te rijden dan krijgt persoon A de 10 euro terug die hij heeft uitgegeven, persoon B krijgt de 6 euro terug die hij voor deze reis heeft betaald (maar geen compensatie van zijn abonnementskosten) en persoon C krijgt 1/250e deel van zijn abonnementskosten, dus ook 10 euro.

Nu is er de huidige situatie waarbij persoon A en B op saldo reizen en op 28 mei niet hebben in- en uitgecheckt en derhalve ook de 10 respectievelijk 6 euro niet hebben uitgegeven.
Welk bedrag wil jij nu precies terugkrijgen? Ik gun je best 1/250e deel van je abonnementskosten, maar dan zal er niet veel overblijven vermoed ik.


Als het hier om DalVoordeel gaat, hebben we het over €52 per jaar en is de vergoeding dus zo'n €0,21. Als het Altijd Voordeel betreft, is het €23/maand*12maand/jaar=€276/jaar. Dan is de vergoeding zo'n €1,10. Beide zul je in de praktijk waarschijnlijk niet krijgen inderdaad.
Dat zeg ik niet. Het gaat mij erom dat ik net zo goed recht heb op compensatie als jij dat hebt. Dat het bedrag vervolgens te laag kan zijn om uitgekeerd te worden doet er niet toe, het is een principekwestie.
Hoe zit het volgens jou met alle abonnementsvormen er tussenin? Op welk onderscheid tussen abonnementsvormen zou gebaseerd moeten worden wanneer er wel/niet recht is op compensatie?
Ik snap dat je verbitterd bent omdat je er veel voor betaalt, maar vergeet niet dat een schijntje voor jou een hoofdprijs voor mij kan zijn.


Laten we even uitgaan van de oude situatie, voordat de ov-chipkaart er was:
Persoon A heeft een los kaartje tegen het standaardtarief gekocht voor 10 euro.
Persoon B heeft Dal Voordeel en heeft een kortingskaartje gekocht voor 6 euro.
Persoon C heeft afgekocht reisrecht en betaalt daarvoor 2500 euro per jaar.

Als de trein vervolgens niet blijkt te rijden dan krijgt persoon A de 10 euro terug die hij heeft uitgegeven, persoon B krijgt de 6 euro terug die hij voor deze reis heeft betaald (maar geen compensatie van zijn abonnementskosten) en persoon C krijgt 1/250e deel van zijn abonnementskosten, dus ook 10 euro.

Nu is er de huidige situatie waarbij persoon A en B op saldo reizen en op 28 mei niet hebben in- en uitgecheckt en derhalve ook de 10 respectievelijk 6 euro niet hebben uitgegeven.
Welk bedrag wil jij nu precies terugkrijgen? Ik gun je best 1/250e deel van je abonnementskosten, maar dan zal er niet veel overblijven vermoed ik.
Reputatie 6

Dat betwijfel ik in dit geval. NS heeft op de stakingsdag ook een hoop kosten bespaard (stroom, loonkosten, slijtage aan treinen, etc.) dus als niemand geld terug had gekregen, had NS hier enorm winst op gemaakt. Natuurlijk betalen alle reizigers samen meer dan NS kosten maakt, anders zou NS failliet gaan.De stelling dat NS winst maakt op één stakingsdag is natuurlijk pertinente onzin.
Er is op die dag geen los kaartje verkocht. Je gaat er voor het gemak van uit dat de abbo houders de enige bron van inkomsten zijn.
Vergeet verder niet dat slechts een kleine groep daadwerkelijk staakte, waarvan evt hun salaris is ingehouden.
Verder zijn alle logistieke kosten ook gelijk, zoals infraheffing enz.
Inderdaad is er sprake van minder slijtage, maar het onderhoudskosten lopen gewoon door, immers dit is planmatig.
Blijft over het mindere stroomverbruik.


Ik ga je volkomen gelijk geven in het feit dat ik onterecht voorbij ben gegaan aan de verkoop van losse kaartjes. Ik weet niet hoe die zich verhoudt tot het (mogelijk inderdaad niet al te grote) verschil in onderhouds-, stroom- en loonkosten. Mijn conclusie dat NS winst zou maken als geen vergoedingen zouden worden betaald, was dus voorbarig.
Reputatie 4

Met dat schijntje heb je 40% van hetzelfde reisrecht afgekocht dat je met een duur abonnement volledig afkoopt, toch? 40% van de compensatie lijkt me dan ook gepast.Als er niet gestaakt zou worden, maar slechts sprake was van een vertraging, dan krijgen mensen met een kortingsabonnement hooguit de extra kosten die ze gemaakt hebben voor de specifieke reis waarop de vertraging betrekking heeft terug. @Rocco_Siffredi heeft deze extra kosten nu niet gemaakt maar wil er wel voor worden gecompenseerd.


Dat zeg ik niet. Het gaat mij erom dat ik net zo goed recht heb op compensatie als jij dat hebt. Dat het bedrag vervolgens te laag kan zijn om uitgekeerd te worden doet er niet toe, het is een principekwestie.
Hoe zit het volgens jou met alle abonnementsvormen er tussenin? Op welk onderscheid tussen abonnementsvormen zou gebaseerd moeten worden wanneer er wel/niet recht is op compensatie?
Ik snap dat je verbitterd bent omdat je er veel voor betaalt, maar vergeet niet dat een schijntje voor jou een hoofdprijs voor mij kan zijn.
Reputatie 7
Badge
Dat betwijfel ik in dit geval. NS heeft op de stakingsdag ook een hoop kosten bespaard (stroom, loonkosten, slijtage aan treinen, etc.) dus als niemand geld terug had gekregen, had NS hier enorm winst op gemaakt. Natuurlijk betalen alle reizigers samen meer dan NS kosten maakt, anders zou NS failliet gaan.

De stelling dat NS winst maakt op één stakingsdag is natuurlijk pertinente onzin.
Er is op die dag geen los kaartje verkocht. Je gaat er voor het gemak van uit dat de abbo houders de enige bron van inkomsten zijn.
Vergeet verder niet dat slechts een kleine groep daadwerkelijk staakte, waarvan evt hun salaris is ingehouden.
Verder zijn alle logistieke kosten ook gelijk, zoals infraheffing enz.
Inderdaad is er sprake van minder slijtage, maar het onderhoudskosten lopen gewoon door, immers dit is planmatig.
Blijft over het mindere stroomverbruik.
Reputatie 6

Met dat schijntje heb je 40% van hetzelfde reisrecht afgekocht dat je met een duur abonnement volledig afkoopt, toch? 40% van de compensatie lijkt me dan ook gepast.Als er niet gestaakt zou worden, maar slechts sprake was van een vertraging, dan krijgen mensen met een kortingsabonnement hooguit de extra kosten die ze gemaakt hebben voor de specifieke reis waarop de vertraging betrekking heeft terug. @Rocco_Siffredi heeft deze extra kosten nu niet gemaakt maar wil er wel voor worden gecompenseerd. Mijns inziens zou er hooguit sprake kunnen zijn van compensatie van een deel van de abonnementskosten, maar 1/250e van de kosten voor een kortingsabonnement zal voor NS te laag zijn om uit te keren.


In de Tabel Geld Terug bij Vertraging staat voor kortingsabonnementen bij meer dan 60 minuten vertraging gewoon "hele ritprijs". Dat dit minder is dan de drempel waaronder NS niet uit wil keren, komt natuurlijk wel voor. Of zo'n drempel in lijn is met de wet, zou je je overigens best af kunnen vragen. Als ik een goedkoop product in een winkel koop en dat terug breng omdat het stuk is, krijg ik mijn geld ook gewoon terug. Het gaat hier dan wel om een dienst, maar feit blijft dat er is betaald voor iets dat niet geheel geleverd is.
Met dat schijntje heb je 40% van hetzelfde reisrecht afgekocht dat je met een duur abonnement volledig afkoopt, toch? 40% van de compensatie lijkt me dan ook gepast.

Als er niet gestaakt zou worden, maar slechts sprake was van een vertraging, dan krijgen mensen met een kortingsabonnement hooguit de extra kosten die ze gemaakt hebben voor de specifieke reis waarop de vertraging betrekking heeft terug. @Rocco_Siffredi heeft deze extra kosten nu niet gemaakt maar wil er wel voor worden gecompenseerd. Mijns inziens zou er hooguit sprake kunnen zijn van compensatie van een deel van de abonnementskosten, maar 1/250e van de kosten voor een kortingsabonnement zal voor NS te laag zijn om uit te keren.
Reputatie 6Ik heb betaald voor een dienst waar ik geen gebruik van heb kunnen maken, net als de mensen met afgekocht reisrecht in de spits.Als je het verschil niet begrijpt is verdere discussie zinloos.
Dat komt omdat er geen verschil is. De kosten van het abonnement zijn anders, maar het principe is hetzelfde. Als je denkt dat er wel verschil is mag je mij dat uitleggen, maar de toon van je reactie doet vermoeden dat je dat niet kan.
Nee, het principe tussen vooraf de hoofdprijs betalen om dagelijks het reizen in de spits af te kopen en vooraf een schijntje betalen om op bepaalde rustige momenten met korting te mogen reizen is totaal verschillend.
Maar ik ben erg benieuwd naar jouw uitleg waarom er geen verschil is.


Met dat schijntje heb je 40% van hetzelfde reisrecht afgekocht dat je met een duur abonnement volledig afkoopt, toch? 40% van de compensatie lijkt me dan ook gepast.
Reputatie 6
Dit zijn van die dingen waar je denkt dat je als individu een hele sterke case maakt, maar als je het grotere plaatje bekijkt hoeft dat helemaal niet zo zijn.
Als de NS een paar mensen compenseert hiervoor dan wil iedereen met een abonnement zijn/haar geld terug, logisch. Maar als iedereen met een abonnement gecompenseerd wordt, dan worden de abonnementen gewoon weer duurder. Linksom of rechtsom betaal je toch. En als je alleen de mensen gaat compenseren die aantoonbaar de reis gemaakt zouden hebben dan zit je met de bewijslast, wat een ontzettend groot administratief drama oplevert bij een landelijke staking. Bovendien is het lastig te bewijzen dat je bijv. de auto of racefiets hebt gepakt (je hebt geen kaartje). Misschien dat de huidige gang van zaken vrij bot overkomt, maar bekijk het ook eens van de andere kant.


Dat betwijfel ik in dit geval. NS heeft op de stakingsdag ook een hoop kosten bespaard (stroom, loonkosten, slijtage aan treinen, etc.) dus als niemand geld terug had gekregen, had NS hier enorm winst op gemaakt. Natuurlijk betalen alle reizigers samen meer dan NS kosten maakt, anders zou NS failliet gaan. Maar het verlies voor de NS is dus niet de omzet, maar de winst die op één dag op alle abonnementhouders wordt gemaakt. Dat lijkt me eerder een tegenvaller die je eens in de zoveel tijd verwacht als je begroot, dan een directe aanleiding voor een prijsverhoging

En zelfs als dit zich wel rechtstreeks zou vertalen in een prijsstijging, wordt het er in ieder geval eerlijker van. Dan kan ik namelijk kiezen of ik voor de nieuwe prijs nog een product wil aanschaffen in plaats van (volledig) voor een product betaald te hebben dat niet volledig geleverd is.
Reputatie 6

En als je alleen de mensen gaat compenseren die aantoonbaar de reis gemaakt zouden hebben dan zit je met de bewijslast, wat een ontzettend groot administratief drama oplevert bij een landelijke staking.We hebben het over mensen met een afgekocht reisrecht in de spits. Die abonnementen zijn zo belachelijk duur dat ze alleen maar lonen als je dagelijks dezelfde reis maakt. Dus ja, ga er maar vanuit dat die mensen op 28 mei wilden reizen, als dat niet het geval was hadden ze namelijk wel voor een goedkoper abonnement gekozen.
Als je jezelf als een fatsoenlijk bedrijf zou opstellen en deze groep reizigers pro-actief zou compenseren dan zou je je daarmee juist een groot administratief drama besparen en jezelf een betrouwbaar verkoper tonen. Juist doordat NS dat vertikt en iedere abonnementhouder een eigen claim moet indienen die vervolgens meermaals wordt afgekeurd, halen ze zichzelf deze ellende op de hals. Blijkbaar hoopt men hier dermate veel mensen te ontmoedigen een claim in te dienen dat dit toch lucratiever uitpakt dan de eerste optie.


Het gaat er eigenlijk niet eens om of ik die dag had willen reizen. Als we uitgaan van een afgekocht reisrecht, dan heb ik dus betaald voor een recht en had ik dat recht nu niet, op een dag waarvoor ik daar wel voor betaald had.


Ik heb betaald voor een dienst waar ik geen gebruik van heb kunnen maken, net als de mensen met afgekocht reisrecht in de spits.Als je het verschil niet begrijpt is verdere discussie zinloos.
Dat komt omdat er geen verschil is. De kosten van het abonnement zijn anders, maar het principe is hetzelfde. Als je denkt dat er wel verschil is mag je mij dat uitleggen, maar de toon van je reactie doet vermoeden dat je dat niet kan.


Nee, het principe tussen vooraf de hoofdprijs betalen om dagelijks het reizen in de spits af te kopen en vooraf een schijntje betalen om op bepaalde rustige momenten met korting te mogen reizen is totaal verschillend.
Maar ik ben erg benieuwd naar jouw uitleg waarom er geen verschil is.
Reputatie 4

Ik heb betaald voor een dienst waar ik geen gebruik van heb kunnen maken, net als de mensen met afgekocht reisrecht in de spits.Als je het verschil niet begrijpt is verdere discussie zinloos.


Dat komt omdat er geen verschil is. De kosten van het abonnement zijn anders, maar het principe is hetzelfde. Als je denkt dat er wel verschil is mag je mij dat uitleggen, maar de toon van je reactie doet vermoeden dat je dat niet kan.

Reageer