Sticky

Geld terug bij vertraging

  • 7 September 2015
  • 294 reacties
  • 24118 Bekeken


Toon eerste bericht

294 reacties

De reiziger kan het personeel hiernaar vragen, inderdaad. Maar vaak gebeurt het dat NS dit zelf al omroept, of dat personeel op het station dit aangeeft, vaak via een coördinator. Het is natuurlijk niet zo dat de reiziger vervolgens eindeloos hoeft te wachten. Vandaar ook de term 'in alle redelijkheid'. Als jij dus alsnog op eigen houtje vervoer regelt, kijkt NS naar jouw argumenten.

Hou er vooral rekening mee dat dit gaat om gevallen waarbij wij kijken naar wat redelijk is. Uren wachten nadat NS jou meldt dat er vervangend vervoer is geregeld, is inderdaad niet redelijk.


Wat is in alle redelijkheid.

Ik vind een uur wachten al erg lang, jij niet ? Wat als NS aangeeft dat er bussen onderweg zijn en ik vervolgens nog 1 uur staat te wachten ? Het is allemaal erg vaag.
Ik citeer bovenstaande:
"Wij interpreteren deze concessie als volgt: NS moet binnen dat uur (of de 75 minuten) aangeven dat er vervangend vervoer is geregeld. Oftewel: als jij als reiziger al een uur staat te wachten, mag je aan het personeel van NS vragen of er iets is geregeld. Is er geen personeel zichtbaar, dan kun je de Servicezuil raadplegen of NS bellen."

Elke situatie is anders. Er kan een trein zijn uitgevallen, maar er kan ook sprake zijn van een grote verstoring. Ook heb je verschil tussen dal en spits. Om die reden hanteren wij de regel van 'in alle redelijkheid'. NS gaat hier klantvriendelijk mee om. Ik snap dat je nu zwart op wit in de vorm van tijdstip wil horen waar jij recht op hebt, maar dat is in dit geval helaas niet mogelijk.
Het is wel mogelijk alleen NS wil dat niet aangeven.

Of er een grote verstoring is is n.v.t. , na 1 uur wachten moet je alternatief vervoer geregeld hebben en dat is geen trein ws.

M.a.w. we hebben als reiziger weinig aan jouw schrijven.
Overigens staat er ook weer de term eenmalige OV chipkaart in jouw schrijven, die bestaat niet bij NS.
Ik heb het veranderd naar eenmalige chipkaart. Bedankt, Macca.
Waar kan ik die kopen dan bij NS ?

Beetje kinderachtig om gewoon een foutje niet toe te geven....

@Theofiel
Op dit punt is in het verleden een hoop onzin beweerd door diverse moderators, met wat mij betreft als dieptepunt de webcare coördinator die beweerde dat je om in aanmerking te komen voor restitutie toch echt eerst voor Piet Snot naar het station moet afreizen.
De informatie is in feite juist, maar had beter alleen gericht kunnen zijn op het jaarabonnement, en niet op het Traject Vrij. Aangezien dit van zes maanden geleden is en bovenstaande informatie de meest recente informatie bevat, zal ik verder niet op zijn uitspraak ingaan.


Ik geloof niet dat ik deze tekst goed begrijp, maar is mijn interpretatie correct dat zijn uitspraak overruled is door die van jou in deze sticky post?
Reputatie 2

Op 6 oktober 2021 had ik een reis gemaakt van Leeuwarden via Kampen en Hengelo naar Obdam. De overstappen vonden binnen 35 minuten plaats, wat volgens NS dan één reis is. Tussen Hengelo en Obdam liep mijn reis een uur vertraging op, ik dus daarop volgens (binnen 3 maanden!), een claim ingediend.

Deze werd afgewezen, omdat er volgens NS sprake is van Lange-afstandskorting. Volgens hun berekeningen zou mijn vergoeding op een bedrag van € 1,15 uitkomen.

Mijn reis verliep als volgt:
Leeuwarden-Zwolle (met NS)
Zwolle-Kampen (met Blauwnet)
Kampen-Hengelo (ook met Blauwnet)
Hengelo-Obdam (met NS).

De in- en uitchecks werden gedaan met mijn 1e klas DalVrij, alle inchecks in Zwolle, Kampen en Hengelo vonden binnen 35 minuten na de uitchecks plaats, alle inchecks vonden in de Daluren plaats). 

Later op de avond reisde ik van Obdam naar Nijmegen (waarbij ik geen vertraging opliep), maar omdat deze 3 uur na aankomst in Obdam plaatsvond, zou deze verder buiten beschouwing gelaten moeten worden, (lijkt mij!).

NS stelt dat na toepassing van de Lange-Afstandskorting een bedrag van € 1,15 overblijft, (wat dus onder de mimimumgrens van €2,30 komt). Ze zijn daarbij uitgegaan van het in 2021 geldende maximum van een enkele reis van € 45,21.

Ik heb mijn twijfels of de medewerker van GTBV de regels juist toegepast heeft, er werd ook gezegd dat ik met een DalVrij pas vanaf 60 minuten vertraging een claim kon indienen. Dat is fout, want dat kan al vanaf 30 minuten (en met de Intercity Direct en IC Den Haag-Eindhoven zelfs al vanaf 15 minuten!).

1: Zwolle-Kampen is een zog doodlopend traject, dwz. je moet in Kampen altijd terugkeren, waarbij er automatisch een nieuw reisovereenkomst geldt (omdat het tariefmatig verboden is om in de richting van het incheckstation (Leeuwarden) te reizen en er dus altijd sprake is van 2 treinkaartjes, waardoor Leeuwarden-Kampen sowieso niet meedoet en m.i. alleen Kampen-Hengelo-Obdam voor de berekening overblijft, zie rekensom A, verderop).

2: Zou er sprake zijn van één geheel, (ongeacht of Zwolle-Kampen ook meedoet), valt het grootste deel van de reis toch onder de vlag van Hengelo-Obdam, waardoor het aandeel. Overigens is bij een Omweg de maximumprijs hoger dan € 45,21 (behorende bij 200 TFE, of meer). Maar hoe wil je nou een totaalbedrag over een stuk met 2 omwegen berekenen?

De tariefeenheden zijn als volgt opgebouwd:
Leeuwarden-Zwolle: 95 (NS)
Zwolle-Kampen 15 (Blauwnet)
Kampen-Hengelo 74 (Blauwnet)
Hengelo-Obdam 208 (NS, via Deventer)

Ik zeg dan A: neem omwille het zog. Antennetraject Zwolle-Kampen de Tariefeenheden voor Hengelo-Obdam 208, deel dat door het totaal TFE Kampen-Hengelo-Obdam (282) en vermenigvuldig met de ritprijs 208/282x45,21=€ 33,35

of: B: Leeuwarden-Zwolle-Hengelo-Obdam, (362),
(208/362)X85,21*= € 48,96

of - als Leeuwarden-Zwolle ook bij het toe te kennen deel van de vertraging hoort, (want Lw-Zl is ook NS en NS spreekt hierbij van één hele reis!): (303/362)x85,21*= € 71,32

of C: Leeuwarden-Kampen-Hengelo-Obdam (392), al is dat door het bezitten van 2 via stations online niet berekenbaar.

De uitkomst is bij een uur vertraging de hoogte van de vergoeding A: , B:, C:, waarbij ik C niet kan berekenen.

*Prijs (vol tarief) van Leeuwarden-Hengelo-Obdam in 2021, maal 1,65 (in 2021 geldende overgang 2e klas naar 1e klas (€ 51,64x1,65= € 85,21.

Hoe komt GTBV aan zo'n laag te vergoeden bedrag van € 1,15? Ik twijfel ook of bij een DalVrij lange-afstandskorting ook van toepassing is, omdat je met 100% Reisrecht kunt omreizen, zonder dat het je extra geld kost.

Wie kan mij met berekeningsmethoden wat meer duidelijkheid verschaffen, welke vergoeding bij een vertraging van een reis Leeuwarden-Kempen-Hengelo-Obdam, (of Kampen-Hengelo-Obdam) hoort? Alvast dank voor de info.


@Wsm
Volgens de concessie hoofdrailnet is die tijd 60 minuten en in de spits 75 minuten. Welke sancties gelden voor NS bij niet nakomen van deze concessie-eis? En wat mag er in redelijkheid en billijkheid van de klanten van NS verwacht worden? Twee uur wachten? Drie uur wachten? Wachten tot Pasen en Pinksteren op één dag vallen?
Wij interpreteren deze concessie als volgt: NS moet binnen dat uur (of de 75 minuten) aangeven dat er vervangend vervoer is geregeld. Oftewel: als jij als reiziger al een uur staat te wachten, mag je aan het personeel van NS vragen of er iets is geregeld. Is er geen personeel zichtbaar, dan kun je de Servicezuil raadplegen of NS bellen.


Dat is heel nadrukkelijk niet wat in de concessie staat. In de concessie staat dat na 60 minuten (of in de spits na 75 minuten) het vervangend vervoer op de gewenste sterkte is.
Dat jullie in de praktijk eerst urenlang kijken of het probleem zichzelf op miraculeuze wijze oplost alvorens een keer vervangend vervoer te gaan leveren is niet alleen een schoffering van de reiziger, maar ook van de concessieverlener.
Dat laatste bedoel ik dus ook, NS moet gewoon na 1 uur (of 75 min) vervangend vervoer hebben geregeld, zo niet dan mag de reiziger zelf vervoer gaan regelen wat NS gaat vergoeden.

Zo interpreteer ik de concessie, maar NS (Sivan in dit geval) interpreteert het blijkbaar dat je na een uur wachten rustig nog een uur of langer moet wachten op vervangend vervoer.

Dat is gewoon niet waar de reiziger recht op heeft.
Reputatie 6
Badge +2

De afwijzing komt overeen met wat ik op basis van de mij vertelde regel over de lange-afstandskorting zou verwachten. Het lage bedrag is de meerprijs van het traject Hengelo-Obdam als je de hele reis op vol tarief reist. Ik kom niet precies uit op € 1,15, maar wel op minder dan €2,30.

@Theofiel punt 1: nee, mijn sticky overruled zijn tekst niet.

Wat betreft de concessie: ook hier staat dus 'voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is'. Punt drie is gebaseerd op het streven vanuit NS busvervoer binnen dat uur in te zetten. Ik heb dit ook nog even naar onze juristen gestuurd, voor een aanvullende reactie. Indien deze afwijkt, laat ik dit weten.
@Theofiel punt 1: nee, mijn sticky overruled zijn tekst niet.

Kun je je reactie dan toelichten?
Ik zit met het volgende. Ik reis dagelijks met de intercity direct van Amsterdam centraal naar Rotterdam centraal. As we speak zit ik in de trein naar Vlissingen, omdat (net als gisteren trouwens) de intercity direct niet reed. Voor mijn reis naar huis is, vanwege het uitvallen van de trein, het handiger om in Den Haag Laan van NOI uit te stappen en met de metro verder te reizen naar huis. Mijn vraag is nu: kan ik geld terug vragen en welk begin- en eindstation moet ik invullen?
Het is uiteraard éénmalige chipkaart.
Badge +3

Bij NS Flex is het wellicht lastig omdat daar de langeafstandskorting een rol speelt.

Voor je claim zou je alleen het traject Hengelo - Obdam moeten opgeven, omdat GTbV alleen geldt voor het NS deel van je traject, en Zwolle - Kampen - Hengelo meer dan 35 minuten is.

Voor Dal Vrij zou je dan in ieder geval de volle ritprijs 2e klas moeten krijgen.

De berekening van de prijs wijkt iets af omdat Blauwnet een andere 1e toeslag rekent, namelijk 70% over de gehele ritprijs inclusief het starttarief (dat je niet betaalt wegens overstap binnen 35 minuten).

Leeuwarden - Hengelo is 154 TE (zonder omreizen via Kampen), dus als daarmee rekening gehouden wordt dan zou je geld terug moeten krijgen voor het verschil tussen 154 TE en 200 TE (voltarief 2e klas).

Voor 2022 zou dat dan neer komen op € 27,90 - € 24,50 = € 3,40 en voor 2021 dus iets minder. Maar daar komt je 1e klas (want die mag je ook claimen) nog bij.

Ik vind het bijzonder vreemd dat iemand die in Hengelo opgestapt was gewoon ruim € 45,00 zou kunnen claimen terwijl jij nog niet eens aan het minimum van € 2,30 komt.

Jammer dat het om oktober 2021 gaat, anders zou ik gewoon een nieuwe claim indienen voor Hengelo - Obdam.

Excuses! De verwarring zat hem in de term chipkaart en OV. Mijn fout. Is gecorrigeerd uiteraard!
Beste NS Forum,

Ik reis van Amsterdam naar Putten en stap over op Utrecht Centraal. Op Utrecht heb ik een overstaptijd van 15 minuten. Een paar weken terug heb ik mijn overstap gemist, omdat de trein van Amsterdam naar Utrecht een vertraging had van 20 minuten. Doordat ik de overstap heb gemist, ben ik 30 minuten later aangekomen op station Putten (trein vertrekt 1 x per 30 minuten vanuit Utrecht Centraal).

Heb ik bij bovenstaande situatie recht op geld terug bij vertraging? Want ik ben wel 30 minuten later op mijn aankomststation (Putten), maar de trein (a'dam -> Utrecht C.) had zelf 'maar' 20 minuten vertraging.

Alvast bedankt voor de info!
Hoi Tatiana!

Het gaat om de totale vertraging. Dus dat kan! Heb je in Amsterdam ingecheckt, en in Putten uitgecheckt? Dan kun je gewoon online claimen.
Sivan Kan je eens uitleggen in heldere taal hoe het nu zit met werkzaamheden.

Bij werkzaamheden publiceert de NS altijd een verwachte extra reistijd en wordt de nieuwe dienstregeling die zorgt voor deze extra reistijd in de reisplanner opgenomen. Nu lijkt het echter alsof de NS zichzelf voor de GTBV regeling bovenop de al aangepaste dienstregeling nog een keer de extra reistijd toerekent.

Zou je bij werkzaamheden niet gewoon moeten zeggen dat de reiziger voor GTBV uit moet gaan van de reisplanner zoals deze 10 dagen voor de werkzaamheden online staat?
Hoi Marv. Ik kan in ieder geval mijn best doen 🙂.

Je hebt helemaal gelijk wat betreft de reisplanner: bij GTbV gaan we uit van de tijd zoals in de reisplanner aangegeven (met de werkzaamheden er in verwerkt).
Beste NS Forum,

Ik reis van Amsterdam naar Putten en stap over op Utrecht Centraal. Op Utrecht heb ik een overstaptijd van 15 minuten. Een paar weken terug heb ik mijn overstap gemist, omdat de trein van Amsterdam naar Utrecht een vertraging had van 20 minuten. Doordat ik de overstap heb gemist, ben ik 30 minuten later aangekomen op station Putten (trein vertrekt 1 x per 30 minuten vanuit Utrecht Centraal).

Heb ik bij bovenstaande situatie recht op geld terug bij vertraging? Want ik ben wel 30 minuten later op mijn aankomststation (Putten), maar de trein (a'dam -> Utrecht C.) had zelf 'maar' 20 minuten vertraging.

Alvast bedankt voor de info!


Sorry, voor mijn late reactie. Maar het is wel van belang van welk station in Amsterdam bent vertrokken, als de reisroute op www.ns.nl wordt aangegeven, kun je wel claimen. Als je vanaf Amsterdam Centraal bent vertrokken is de reisroute via Hilversum en niet via Utrecht.
Reputatie 6
Badge +2

Leeuwarden - Hengelo is 154 TE (zonder omreizen via Kampen), dus als daarmee rekening gehouden wordt dan zou je geld terug moeten krijgen voor het verschil tussen 154 TE en 200 TE (voltarief 2e klas).

Voor 2022 zou dat dan neer komen op € 27,90 - € 24,50 = € 3,40 en voor 2021 dus iets minder. Maar daar komt je 1e klas (want die mag je ook claimen) nog bij.

Waarom zouden sommige ritten van Blauwnet niet meegerekend moeten worden en andere wel? Ik heb ze allemaal meegerekend, zoals bij reizen tegen vol tarief, en dan zit je bij Hengelo al bijna op 200 TE.

Badge +3
Een houder van een studentenreisproduct heeft bij een vertraging van 30 tot en met 59 minuten recht op restitutie van € 2,27.
Dit is niet juist. De website is inmiddels aangepast. Deze reiziger krijgt € 2.32.

Als ik op Google zoek op "ns gtbv", dan is deze pagina de eerste die in mijn zoekresultaten verschijnt. Daarop staat nog oude informatie. Deze pagina, de tweede in mijn lijst met zoekresultaten, is wel juist. Ik heb geen idee waar je de eerste pagina ooit zou tegenkomen, maar misschien kan dat even uitgezocht worden? Dan kan die pagina worden verwijderd of worden gecorrigeerd.
Reputatie 6
Badge +2

Ik vraag me af hoe GTBV wordt berekend als je een omweg maakt, zoals hier bij de reis van Leeuwarden naar Obdam via Kampen en Hengelo. Stel dat NS op de hele route zou rijden. Je zou dan misschien ook alleen maar voor het deel vanaf Hengelo GTBV kunnen claimen, met hetzelfde resultaat. Anders moet ook uitgerekend worden hoe lang de omweg normaal duurt, en dat is misschien teveel gevraagd.

Reageer