beantwoord

Laatste stuk treinreis niet mogelijk - claim desondanks afgewezen

  • 11 november 2015
  • 7 reacties
  • 199 Bekeken

Hallo,
recent probeerde ik van Amsterdam terug naar huis in Tiel te gaan. Helaas keerde de trein vlak voor Tiel weer om richting Geldermalsen vanwege een defecte trein op het enkelspoor traject richting Tiel. In Geldermalsen mochten we allemaal uitstappen en ging er geen trein meer naar Tiel. Ik had geen zin om te wachten op de bussen, die ongetwijfeld zouden gaan komen, maar mijn ervaring hiermee is dat dit een kwestie van veel geduld is en ik heb me met de auto laten ophalen voor het laatste stuk naar huis. Bij het verlaten van het station Geldermalsen heb ik daar uitgecheckt.
Mijn claim van meer dan een uur vertraging (onder nr 40994649) is afgewezen; technisch waarschijnlijk correct want ik had op mijn reis naar Geldermalsen iets minder dan een uur vertraging. Maar ik wilde niet naar Geldermalsen, ik wilde naar Tiel. Maar dat laatste stuk kon dus niet meer met de trein (en een bus was er nog niet), maar per saldo had ik wel ruim meer dan een uur vertraging. Kan ik deze terugreis alsnog claimen?
icon

Beste antwoord door Sivan NS 12 november 2015, 09:33

Hoi Alexander, en welkom op het Serviceforum.

Vervelend dat je reis zo is gelopen. Je geeft aan dat je geen zin had om te wachten op bussen. Wsm geeft aan dat de te verwachten vertraging 60 minuten of meer was, maar dat is een voorbarige conclusie.

In jouw geval had je de claim via een formulier met begeleidend schrijven moeten indienen. De claim wordt dan niet door een computer maar door een medewerker beoordeeld. Je kunt dan aangeven dat je via alternatief vervoer op je eindbestemming terecht bent gekomen. Let er wel op dat je dient te wachten op vervangend vervoer ingezet door NS. Uit jouw bericht maak ik op dat je dit niet hebt gedaan, en je meteen zelf vervoer hebt geregeld. Mocht dit niet zo zijn, dan raad ik je aan een bezwaar op jouw claim in te dienen. Dit kan telefonisch, per e-mail maar ook per brief.

Succes, en hopelijk verloopt je volgende reis beter!
Bekijk origineel

7 reacties

Reputatie 6
Artikel 16 van Europese verordening Nr. 1371/2007 is hier van toepassing, aangezien de te verwachten vertraging 60 minuten of meer was:

"Artikel 16
Terugbetaling of vervoer langs een andere route
Indien redelijkerwijs verwacht kan worden dat de vertraging bij
aankomst op de eindbestemming krachtens de vervoerovereenkomst
meer dan 60 minuten zal bedragen, krijgt de reiziger
onmiddellijk de keuze tussen:
a) terugbetaling van de volledige kostprijs van het vervoer-
bewijs, onder de voorwaarden waarop het is betaald, voor de
niet gemaakte gedeelten van hun reis en voor de reeds
gemaakte gedeelten indien de reis niet langer aan enige
bedoeling beantwoordt in verband met het oorspronkelijke
reisplan van de reiziger, samen met, voor zover relevant, een
retourdienst naar het eerste vertrekpunt bij de vroegste gelegenheid.
De terugbetaling geschiedt onder dezelfde voorwaarden
als de betaling van schadevergoeding bedoeld in
artikel 17; of
b) voortzetting van de reis langs de gebruikelijke of langs een
andere route, onder vergelijkbare vervoersomstandigheden,
naar de eindbestemming bij de vroegste gelegenheid; of
c) voortzetting van de reis langs de gebruikelijke of langs een
andere route, onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden, naar
de eindbestemming op een latere datum wanneer het de rei-
ziger schikt."

Ik ga er dus vanuit dat NS u onmiddelijk de drie bovenstaande opties heeft voorgelegd en met u een regeling heeft getroffen.
Hoi Alexander, en welkom op het Serviceforum.

Vervelend dat je reis zo is gelopen. Je geeft aan dat je geen zin had om te wachten op bussen. Wsm geeft aan dat de te verwachten vertraging 60 minuten of meer was, maar dat is een voorbarige conclusie.

In jouw geval had je de claim via een formulier met begeleidend schrijven moeten indienen. De claim wordt dan niet door een computer maar door een medewerker beoordeeld. Je kunt dan aangeven dat je via alternatief vervoer op je eindbestemming terecht bent gekomen. Let er wel op dat je dient te wachten op vervangend vervoer ingezet door NS. Uit jouw bericht maak ik op dat je dit niet hebt gedaan, en je meteen zelf vervoer hebt geregeld. Mocht dit niet zo zijn, dan raad ik je aan een bezwaar op jouw claim in te dienen. Dit kan telefonisch, per e-mail maar ook per brief.

Succes, en hopelijk verloopt je volgende reis beter!
Reputatie 6
De conclusie over de voorbarigheid van mijn conclusie is niet alleen voorbarig, maar ook nogal ongepast.

Ten eerste geeft NS zelf herhaaldelijk aan dat het regelen van bussen in een Heel Ingewikkeld Proces is. Weliswaar is er in de concessie hoofdrailnet een dode letter opgenomen over de tijd waarbinnen er vervangend vervoer moet zijn (zijnde 60 minuten, daar heb je je vertraging), maar in de praktijk blijkt dit vaak genoeg niet redelijkerwijs mogelijk binnen de capaciteiten waar NS over beschikt. En als er dan eens één bus komt aankakken, kunnen de drommen wachtende reizigers bij lange na niet mee. Dit mag algemeen bekend verondersteld worden. En dan hebben we het nog niet over de rijtijdverschillen van bus versus trein gehad.

Klopt het dat dit voorval op 13 oktober plaatsvond? Toen was er namelijk een defecte trein op dit traject en reden er geen treinen tussen Geldermalsen en Tiel. Om 19:19 u communiceerde NS een extra reistijd van meer dan 60 minuten. Er was toen nog geen melding van businzet.

Indien het inderdaad hetzelfde voorval betreft, was er dus ook volgens NS sprake van verwachte vertraging van 60 minuten of meer.
Dankjewel Sivan, voor je toelichting, ik zal een bezwaar indienen op de claim.

Hoi Alexander, en welkom op het Serviceforum.

In jouw geval had je de claim via een geprint formulier met begeleidend schrijven moeten indienen. De claim wordt dan niet door een computer maar door een medewerker beoordeeld. Je kunt dan aangeven dat je via alternatief vervoer op je eindbestemming terecht bent gekomen.

Succes, en hopelijk verloopt je volgende reis beter!
Dag WSM,

ik heb geen idee wat je met deze reaktie bedoelt en waarom je hierop reageert. Aangezien van Sivan uitleg heb gehad is wat mij betreft deze vraag gesloten.

Artikel 16 van Europese verordening Nr. 1371/2007 is hier van toepassing, aangezien de te verwachten vertraging 60 minuten of meer was:

"Artikel 16
blablablabla
Reputatie 6
Ik wees u op uw rechten, maar ik begrijp dat dat een fout was.
Mijn excuses daarvoor.
Wat WSM terecht aangeeft is dat de regeling 'Geld terug bij vertraging' hoe dan ook niet van toepassing als de eindbestemming niet met door NS aangeboden vervoer wordt bereikt. Het heeft in deze situatie dan ook geen enkel nut om dáár opnieuw een aanvraag voor te doen of een bezwaar in te dienen tegen de eerdere afwijzing. Als de medewerker die dat behandelt de voorwaarden van 'Geld terug bij vertraging' kent, zal die het wederom moeten afwijzen. U zult in plaats daarvan een beroep moeten doen op het artikel dat WSM aanhaalt, of het soortgelijke artikel 6.1 uit de algemene voorwaarden van NS. Mits de verwachte vertraging inderdaad meer dan 60 minuten was, hebt u daar wel recht op.

Herhaalde oproepen van forumgebruikers aan NS om de zaken aanzienlijk te vereenvoudigen door deze twee elkaar aanvullende regelingen samen te voegen tot één regeling zodat het met dezelfde formulieren aangevraagd kan worden en gewone reizigers het verschil niet meer hoeven te kennen, is helaas tot nu toe aan dovemansoren gericht.

Reageer