Nieuwe verordening reizigersrechten en aanpassing voorwaarden


Reputatie 7
Badge

Binnenkort is het zo ver. Vanaf 7 juni is (het overgrote deel van) de nieuwe "VERORDENING (EU) 2021/782 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 29 april 2021 betreffende de rechten en verplichtingen van treinreizigers" van toepassing, als vervanging van de oude (huidige) verordening 1371/2007.

Het opvallendste verschil heeft m.i. betrekking op het handelen bij vertraging: bij een vertraging van 60 minuten of meer heeft een reiziger als de vervoerder na 100 minuten niets heeft geregeld het recht om zelf alternatief vervoer te regelen en moet de vervoerder de hiervoor gemaakte kosten vergoeden, wat NS op tot op heden vrij consequent weigerde.

Inmiddels heeft NS ook een aanpassing van haar voorwaarden (AVR-NS) gepubliceerd die op dezelfde datum in werking zullen treden waar dezelfde mogelijkheid in is toegevoegd.

In de AVR-NS wordt echter meer gewijzigd, waarbij mij opvalt dat het voortaan mogelijk wordt in plaats van de GTBV-regeling een vergoeding bij vertraging op grond van deze verordening te doen. Ik vrees dat de GTBV-regeling daarmee niet meer te zien zal zijn als nadere invulling van de regeling uit de verordening.

Gaat NS dit gebruiken om bij een claim o.b.v. de GTBV-regeling bijvoorbeeld niet meer gebonden te zijn aan betaling binnen dertig dagen? En zullen deze betalingen dan zo traag blijven worden gedaan als (nu nog strijdig met de huidige verordening) op dit moment? Dan moeten reizigers dus effectief gaan kiezen of ze hun held op een redelijke termij willen zien, of dat ze de hogere bedragen bij minder vertraging uit de GTBV-regeling willen ontvangen. Die zijn namelijk aanzienlijk gunstiger dan eisen uit de (oude en nieuwe) verordening.

Daarnaast wordt in de AVR-NS het criterium dat moet zijn in- en uitgecheckt om een beroep op de GTBV-regeling te kunnen doen deel van de definitie van een geldig vervoerbewijs. Zou men hiermee onder de eerdere conclusie van de geschillencommissie dat dit als te veel vertraging voor vertrek naar het station al bekend was een onredelijke eis was uitkomen? En betekent dat dat reizigers in die situatie dan alleen kunnen kiezen voor een claim o.b.v. de verordening, die wel expliciet ook van toepassing voor mensen met (alleen) een abonnement en zelfs het optellen van vertragingen in een abonnementsperiode toestaat?

Hoe kijken anderen tegen deze wijzigingen aan? Is dit een vooruitgang voor klanten van NS?


49 reacties

Reputatie 3

U vraagt, wij draaien

Reputatie 7
Badge +1

Ik heb nergens gezegd dat het toegestaan om vertragingen van minder dan 30 minuten op te tellen en dan te claimen als zijnde meer dan 60 minuten vertraging.

Graag de letterlihke tekst hier uit de verordening waar staat dat dit mag.

Zoals @Olav93 al schreef: artikel 19 in verordening 2021/782.

Ik vroeg om de letterlijke tekst!

Je kent zoekmachines? Het staat in lid 2.

Dit is een reizigers-helpen-reizigerscommunity.

Mag ik concluderen op grond van het feit dat de letterlijke tekst hier niet geplaatst gaat worden, maar reizigers moeten gaan zoeken via zoekmachines dat het niet jullie bedoeling is om andere reizigers te informeren?

Nee dat mag je niet. De reiziger in kwestie had de tekst zelf overigens al gevonden.

Maar je had die tekst zelf allang gevonden kunnen hebben als je het echt had gewild en zelf de betreffende passage kunnen posten, als je het van belang vond om die in deze draad te hebben. Dat was ook veel sneller geweest.

Omdat je het zo vriendelijk vraagt:

2.   Lid 1 is ook van toepassing op reizigers die in het bezit zijn van een reispas of een abonnement. Indien die reizigers herhaaldelijk geconfronteerd worden met vertragingen of annuleringen tijdens de geldigheidsduur van de reispas of het abonnement, hebben zij recht op een passende vergoeding overeenkomstig de vergoedingsregelingen van de spoorwegonderneming. Deze regelingen vermelden de criteria om vertragingen te bepalen en de vergoeding te berekenen. Indien tijdens de geldigheidsduur van de reispas of het abonnement herhaaldelijk vertragingen van minder dan 60 minuten voorkomen, mogen deze vertragingen worden samengeteld en mogen de reizigers worden vergoed overeenkomstig de vergoedingsregelingen van de spoorwegonderneming.

Reputatie 7
Badge +3

Geknipt en geplakt uit CL2021R0782NL0000030.0001_cp 1..1 (europa.eu)

Schadevergoeding 1.

Zonder het recht op vervoer te verliezen, heeft een reiziger recht op een vergoeding voor een vertraging van de spoorwegonderneming indien hij geconfronteerd wordt met een vertraging tussen de plaatsen van vertrek en de eindbestemming die zijn vermeld op het vervoerbewijs of het doorgaand ticket, waarvan de kostprijs niet is terugbetaald overeenkomstig artikel 18. De minimumvergoeding voor vertragingen zijn als volgt:
a) 25 % van de prijs van het vervoerbewijs bij een vertraging van 60 tot en met 119 minuten;
b) 50 % van de prijs van het vervoerbewijs bij een vertraging van 120 minuten of meer.

2. Lid 1 is ook van toepassing op reizigers die in het bezit zijn van een reispas of een abonnement. Indien die reizigers herhaaldelijk geconfronteerd worden met vertragingen of annuleringen tijdens de geldigheidsduur van de reispas of het abonnement, hebben zij recht op een passende vergoeding overeenkomstig de vergoedingsregelingen van de spoorwegonderneming. Deze regelingen vermelden de criteria om vertragingen te bepalen en de vergoeding te berekenen. Indien tijdens de geldigheidsduur van de reispas of het abonnement herhaaldelijk vertrangingen van minder dan 60 minuten voorkomen, mogen deze vertragingen worden samengeteld en mogen de reizigers worden vergoed overeenkomstig de vergoedingsregelingen van de spoorwegonderneming

Reputatie 7
Badge

Ik heb nergens gezegd dat het toegestaan om vertragingen van minder dan 30 minuten op te tellen en dan te claimen als zijnde meer dan 60 minuten vertraging.

Graag de letterlijke tekst hier uit de verordening waar staat dat dit mag.

Ik bedoelde hier dat je al had geconcludeerd dat dit is wat ik doe. Je schreef eerder onderstaande

@Olav93heeft elke keer minder dan 30 minuten vertraging, maar zegt dat volgens de nieuwe eu-regels opgetelde vertraging terug gevraagd kan worden en vraagt hoe dat te doen.

 

Reputatie 7
Badge

Dank voor het posten van de tekst @rvdborgt ik kon zelf vandaag even niet eerder reagerrn helaas.

Badge +3

Hmm, dus zodra je bijv. 6 keer 20 minuten vertraging (onvoldoende voor GTbV zolang je niet over de HSL reist) bij elkaar gespaard hebt kan kan je 50% claimen voor al die reizen? 🤔

Reputatie 7
Badge

Hmm, dus zodra je 6 keer 20 minuten vertraging (onvoldoende voor GTbV zolang je niet over de HSL reist) bij elkaar gespaard hebt kan kan je 50% claimen voor al die reizen? 🤔

Nee, althans, de interpretatie van NS eerder en van mij is dat "overeenkomstig de vergoedingsregelingen van de spoorwegonderneming" betekent dat je dan recht hebt op dezelfde vergoeding als wanneer je in 1 keer die vertraging had gehad, dus een ritprijs (en dat de voorwaarden dit niet op minder dan 50% daarvan zouden mogen stellen).

Reputatie 7

De uitbreiding zoals opgenomen in de verordening is prima. Gezien de al royale vergoedingen van de GTBV-regeling vraag ik mij wel af of het niet een beetje al te gek wordt allemaal. Zou NS ondertussen de vergoedingen niet mogen verlagen ? Hetgeen conform dezelfde verordening minimaal vergoed dient te worden ligt immers aanmerkelijk lager.

Reputatie 7
Badge +3

Hmm, dus zodra je 6 keer 20 minuten vertraging (onvoldoende voor GTbV zolang je niet over de HSL reist) bij elkaar gespaard hebt kan kan je 50% claimen voor al die reizen? 🤔

De eu-regel was dat je pas vanaf 60 minuten vertraging kon claimen. In Nederland is dat met 30 minuten. Mijn interpretatie is niet dat je alles mag optellen maar dat je vertraging minder dan 1 uur (maar in Nederland meer dan 30 minuten) kunt claimen.

In de interpretatie die @Olav93  er aangeeft mag ik dus al mijn vertragingen in 1 jaar optellen. Ik heb namelijk een jaarabonnement. Goed nieuws want met 59 minuten vertraging met keuzedag krijg ik niets, maar met 2 minuten vertraging bij de volgende keuzedag kan ik 61 minuten claimen.

Reputatie 7
Badge +1

Ik ben echt wel pro Europa, maar met dit soort regelingen vanuit de EU heb ik toch wel wat moeite. Vooral omdat hier een groot “Appels- en Peren-gehalte” aan dit soort regelingen is. De kans dat je in Duitsland, Frankrijk of voor mijn part Zweden een vertraging langer dan een uur oploopt is natuurlijk veel groter dan in Nederland. In Nederland ben je binnen 3 uur van het Noorden naar het Zuiden. In Duitsland duurt dat natuurlijk echt wel wat langer.    

Reputatie 7
Badge

De uitbreiding zoals opgenomen in de verordening is prima. Gezien de al royale vergoedingen van de GTBV-regeling vraag ik mij wel af of het niet een beetje al te gek wordt allemaal. Zou NS ondertussen de vergoedingen niet mogen verlagen ? Hetgeen conform dezelfde verordening minimaal vergoed dient te worden ligt immers aanmerkelijk lager.

Volgens de verordening zou dat inderdaad mogen en ik zou het ook wel begrijpen maar even uit mijn hoofd: staat er niet in de concessie dat NS deze regeling niet mag versoberen?

Reputatie 7
Badge

De eu-regel was dat je pas vanaf 60 minuten vertraging kon claimen. In Nederland is dat met 30 minuten.

Dat klopt.

Mijn interpretatie is niet dat je alles mag optellen maar dat je vertraging minder dan 1 uur (maar in Nederland meer dan 30 minuten) kunt claimen.

Er staat toch letterlijk "Indien tijdens de geldigheidsduur van de reispas of het abonnement herhaaldelijk vertrangingen van minder dan 60 minuten voorkomen, mogen deze vertragingen worden samengeteld en mogen de reizigers worden vergoed overeenkomstig de vergoedingsregelingen van de spoorwegonderneming"?

In de interpretatie die @Olav93  er aangeeft mag ik dus al mijn vertragingen in 1 jaar optellen. Ik heb namelijk een jaarabonnement.

Ik denk niet dat er een andere interpretatie van een abonnementsperiode mogelijk is dan 1 jaar voor een jaarabonnement, toch? Dus dat denk ik inderdaad. Met Flex betaal ik per maand en kun je per maand opzeggen dus interpreteer ik de abonnementsperiode als een maand.

Reputatie 7
Badge +3

Maar een abonnement is pas geldig als je ingecheckt hebt….

Badge +3

Maar een abonnement is pas geldig als je ingecheckt hebt….

Wat heeft dat er mee te maken? Voor GTbV met een ov-chipkaart is (uiteraard) wel een in- en uitcheck nodig, en dat wordt in die voorwaarden nog even benadrukt.

Maar goed, met een e-ticket heb je net zo goed recht op GTbV, al zou dat in die EU verordening wellicht anders zijn ⁉

Reputatie 7
Badge

Maar een abonnement is pas geldig als je ingecheckt hebt….

Zeker niet, een abonnement is na inchecken pas een geldig vervoerbewijs, dat nuanceverschil is relevant. Maar verder stelde niemand dat hier ook ter discussie, toch?

Reputatie 7
Badge

Ik zie net dat de Europese Commissie 27 maart (eindelijk, het moest uiterlijk 7 juni vorige jaar) een uitvoeringshandeling heeft gedaan waarin "een gemeenschappelijk formulier (...) voor terugbetalings- en vergoedingsaanvragen" is vastgesteld. Zie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400949.

Op dit formulier bestaat een expliciete mogelijkheid om aan te geven dat je een vergoeding aanvraagt "Voor terugkerende vertragingen of annuleringen, in het geval van een passagier die in het bezit is van een reispas of abonnement".

Deze uitvoeringsverordening treedt 2 juli a.s. in werking en per die datum zal NS ook aanvragen met dit formulier moeten accepteren.

Reputatie 7
Badge

Helaas moet ik terugkomen op bovenstaande. Afgelopen januari had ik weer opgeteld meer dan 60 minuten vertraging in een abonnementsperiode. Op 23-1 heb ik hiervoor op dezelfde manier als eerder geld terug gevraagd en gereageerd op de volgende automatische afwijzing. Op 25-2 heb ik een klacht ingediend omdat ik hierop niet tijdig reactie had ontvangen. 9-4 kreeg ik weer een bericht, waarin mij werd gemeld dat artikel 19 in de Europese verordening 2007/1371 niet over vertraging ging en de regeling voor opgetelde vertragingen niet zou bestaan. Tja, die verordening geldt dus niet meer en verwees ik ook niet naar. Ik had uiteraard gerefereerd aan artikel 19 in de nieuwe verordening 2021/782.

Kan een van de medewerkers hier wellicht helpen om dit beter bekend te maken bij de mensen die dit soort verzoeken moeten afhandelen?

Voor de geïnteresseerden: op 11-4 had ik weer op bovenstaande gereageerd en NS nog eenmaal vier weken gegeven om tot een correcte afhandeling te komen. Ik heb niets meer gehoord en nog geen geld gezien en dit daarom nu voorgelegd aan De Geschillencommissie. Uiteraard horen jullie het als er iets gebeurt.

Reputatie 3

Ik ben ook wel benieuwd wat hieruit komt. Stel je hebt Weekend Vrij. Bij 60 minuten is de vergoeding normaal 1/6 deel van de maandprijs. Je hebt 3 losse keren 20 minuten vertraging is dan de vergoeding hetzelfde als de GTBV-regeling?

Of geldt nu ook 25% van de ritprijs aangezien je je baseert op de EU-Verordening? Dit zal vaak hoger uitvallen. Overmacht en vertraging al bekend bij het inchecken zullen roet in het eten gooien.

 

Reputatie 7
Badge

De regeling stelt dat de hoogte van de vergoeding overeenkomstig de de voorwaarden van de vervoerder moet worden bepaald, dus zolang NS hier niks explicirt over bepaalt, is dat volgens mij niet anders uit te leggen als hetzelfde bedrag als bij één langere vertraging. Minimaal 25% interpreteer ik dan ook als minimaal 25% van de prijs voor één rit, hoewel dat inderdaad niet zo expliciet in de voorwaarden staat. Ik heb nu ook niet meer geëist dan dat, dus vrees dat de Geschillencommissie sowieso geen hoger bedrag vast zal stellen in mijn zaak.

Reputatie 7
Badge

Vandaag heeft de Geschillencommissie laten weten NS om een reactie te hebben gevraagd, en wel binnen een maand. Ik ben benieuwd.

Reputatie 7
Badge

Op de valreep ontving ik 4 juli (dat was de dag dat de termijn van een maand afliep) reactie van NS. Belangrijkste punt hierin is m.i. dat de verordening niet zou hebben bedoeld verplicht te stellen dat meerdere korte vertragingen worden vergoed. NS wijst daarbij op het gebruik van het woord "mogen" in de tekst en op een verslag van een overleg in de Europese Raad waarin lidstaten hebben gesteld dat een systeem om dergelijke vertragingen vast te stellen te duur zou zijn. Ik heb in een reactie uitgelegd dat "mogen" hier m.i. alleen uit te leggen is als formulering voor het recht van een reiziger, gezien de rest van het artikel. Daarbij kan de betekenis van de tekst van een verordening m.i. niet worden beïnvloed door een mening van lidstaten in de Raad, aangezien Europese verordeningen tot stand komen in overeenstemming tussen alle lidstaten in de Raad en ook nog het Europees Parlement. Vandaag ontving ik bericht dat de Geschillencommissie een zitting gaat plannen.

Ben benieuwd. Veel succes en benieuwd naar de uitkomst. 

(de verordening gaat over reizigersrechten, niet over vervoerdersrechten. Met hun 'mogen'. We gaan het zien). 

Reputatie 7

Op de valreep ontving ik 4 juli (dat was de dag dat de termijn van een maand afliep) reactie van NS. Belangrijkste punt hierin is m.i. dat de verordening niet zou hebben bedoeld verplicht te stellen dat meerdere korte vertragingen worden vergoed. NS wijst daarbij op het gebruik van het woord "mogen" in de tekst en op een verslag van een overleg in de Europese Raad waarin lidstaten hebben gesteld dat een systeem om dergelijke vertragingen vast te stellen te duur zou zijn. Ik heb in een reactie uitgelegd dat "mogen" hier m.i. alleen uit te leggen is als formulering voor het recht van een reiziger, gezien de rest van het artikel. Daarbij kan de betekenis van de tekst van een verordening m.i. niet worden beïnvloed door een mening van lidstaten in de Raad, aangezien Europese verordeningen tot stand komen in overeenstemming tussen alle lidstaten in de Raad en ook nog het Europees Parlement. Vandaag ontving ik bericht dat de Geschillencommissie een zitting gaat plannen.

ik ben heel benieuwd naar de uitkomst. Houd ons op de hoogte!

Reputatie 7

Interessant! Ik overweeg om ook via deze weg een claim te doen voor de eindeloze keren vertraging richting Maastricht wegens een snelheidsbeperking. Dat gaat slechts om 3 a 4 minuten per rit, en het is me ook niet om het geld te doen. Maar NS heeft geen zin om mensen in te lichten over deze maandenlange reeks vertragingen, en gezien veel mensen zullen willen overstappen (op de bus) is ook 3 of 4 minuten echt wel relevant om aan te geven. 

Reageer