beantwoord

Vraag: Heroverweging claim 41056696

  • 30 December 2015
  • 9 reacties
  • 107 Bekeken

Beste NS,
Via deze post zou ik graag een herziening van mijn claim (41056696) willen aanvragen. Op de bewuste dag (10 december) bleek het niet mogelijk te zijn om met de trein naar de eindbestemming rijden (Voorhout). Dit kwam niet alleen doordat er problemen op het spoor waren, maar ook vanwege het feit dat er geen machinist aanwezig was. Hierdoor heb ik na 3 kwartier wachten op station leiden de bus terug naar huis moeten nemen (30min reistijd). Helaas was er ook geen NS bus beschikbaar op dat moment.

Vanwege bovengenoemde gegevens ben ik van mening dat ik wel degelijk in aanmerking kom voor 'geld terug bij vertraging', aangezien door toedoen van de NS ik 75 minuten later thuis was dan gepland.

Ik hoop spoedig van u te horen.

Vriendelijke groet,
Nick
icon

Beste antwoord door Sivan NS 31 December 2015, 14:35

Nick, ik heb je claim bekeken.Je moest van Utrecht naar Voorhout, begrijp ik uit je bericht. Je hebt inderdaad geclaimd voor Utrecht - Leiden (dit kon ook niet anders, gezien je reistransacties).Je geeft aan dat je na 3 kwartier wachten de bus hebt genomen naar Leiden. Zou je de reistransacties van jouw reis per bus willen sturen naar forum@ns.nl? Dan kan ik dit controleren en je claim alsnog goedkeuren.
Bekijk origineel

9 reacties

Hoi Nick, en welkom op het forum!

Dergelijke claims kun je het beste via een brief of formulier met begeleidend schrijven indienen, aangezien je een deel met de bus hebt afgelegd. Ik zal jouw claim morgen persoonlijk opnieuw beoordelen.
Nick, ik heb je claim bekeken.

Je moest van Utrecht naar Voorhout, begrijp ik uit je bericht. Je hebt inderdaad geclaimd voor Utrecht - Leiden (dit kon ook niet anders, gezien je reistransacties).

Je geeft aan dat je na 3 kwartier wachten de bus hebt genomen naar Leiden. Zou je de reistransacties van jouw reis per bus willen sturen naar forum@ns.nl? Dan kan ik dit controleren en je claim alsnog goedkeuren.
Vanwege bovengenoemde gegevens ben ik van mening dat ik wel degelijk in aanmerking kom voor 'geld terug bij vertraging', aangezien door toedoen van de NS ik 75 minuten later thuis was dan gepland.
'Geld terug bij vertraging' is alleen van toepassing als u de bedoelde eindbestemming uiteindelijk wel met door NS aangeboden vervoer hebt bereikt en u alléén op uw vertrekstation hebt ingecheckt en op uw bedoelde aankomststation hebt uitgecheckt. In uw geval geldt er wel een andere regeling, die staat in artikel 6.1 van de algemene voorwaarden:

6.1. Welke mogelijkheden heeft u bij vertraging?
Indien redelijkerwijs verwacht kan worden dat de vertraging op uw Reisroute meer dan zestig (60) minuten bedraagt, zal NS zich inspannen om u daarvan op de hoogte brengen. U kunt bij een dergelijke vertraging gebruik maken van één van de volgende mogelijkheden:
  1. U zet uw reis met NS voort langs de gebruikelijke route, of langs een alternatieve route die door NS wordt geadviseerd. Niet in alle gevallen is een alternatieve route mogelijk; of
  2. U beëindigt uw reis en wisselt uw eenmalige papieren Vervoerbewijs bij NS in voor een vergelijkbaar papieren Vervoerbewijs dat geldig is op een door u gekozen moment. Voor het nieuwe papieren Vervoerbewijs gelden dezelfde beperkingen en Voorwaarden als die op het originele papieren Vervoerbewijs van toepassing waren. Dit betekent onder andere dat u uw originele papieren Vervoerbewijs niet kunt inwisselen voor een papieren Vervoerbewijs voor een ander type dag of tijdstip dan waarvoor het originele papieren Vervoerbewijs geldig was. Zo kunt u bijvoorbeeld een papieren Vervoerbewijs dat geldig is voor het weekend niet inwisselen voor een papieren Vervoerbewijs dat geldig is voor een werkdag; of
  3. U beëindigt uw reis (en checkt uit indien u ingecheckt heeft) en vraagt NS om terugbetaling van de prijs van uw eenmalige Vervoerbewijs. NS zal u in een dergelijk geval de mogelijkheid bieden voor vervoer terug naar het station waarop u uw reis met NS begon. Op terugbetaling zijn nadere voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden en nadere informatie over de procedure kunt u vinden bij de NS Klantenservice, op ns.nl en via 030-7515155 (voor dit informatienummer betaalt u uw gebruikelijke belkosten)

Voor een aanvraag op basis van dit artikel bestaat géén formulier en deze andere regeling wordt ook niet automatisch toegepast op aanvragen op basis van de regeling 'geld terug bij vertraging'. De snelste manier is om direct te bellen of te schrijven naar de klantenservice, het verhaal uit te leggen en aan te geven dat u een beroep wilt doen op de regeling in artikel 6.1 van de AVR-NS.


Je geeft aan dat je na 3 kwartier wachten de bus hebt genomen naar Leiden. Zou je de reistransacties van jouw reis per bus willen sturen naar forum@ns.nl? Dan kan ik dit controleren en je claim alsnog goedkeuren.
Dat bewijsstuk is nergens voor nodig. Wat telt is dat NickH310 niet met minder dan 60 minuten vertraging door jullie op zijn eindbestemming is gebracht. Hij heeft ervoor gekozen de reis af te breken volgens de derde optie van de bovenstaande regeling. Of hij uiteindelijk met ander vervoer op zijn eindbestemming is gekomen en hoe, zijn jullie zaken niet.

De "nadere informatie over de procedure" waar artikel 6.1 naar verwijst, is overigens niet terug te vinden op ns.nl. Zou daar in staan dat de reiziger moet bewijzen dat hij met ander vervoer is doorgereisd naar de eindbestemming, dan zouden jullie niet aan Europese Verordening 1371/2007 voldoen, dus dat staat er niet in.
Pe_pe, ik heb elders al aangegeven dat ik via dit forum een extra check wil uitvoeren. Via mijn collega's bij Claims is dit niet altijd nodig.
Ik ben nog steeds benieuwd wat dan de reguliere weg is om een claim op basis van artikel 6.1 in te dienen, als dit hem niet is.
Via een formulier met begeleidend schrijven, of een brief/contactformulier.
Hallo Sivan, bedankt voor de reactie. ik heb zojuist de gevraagde gegevens verstuurd naar het opgegeven e-mail adres. Alvast een fijne jaarwisseling toegewenst!
Via een formulier met begeleidend schrijven, of een brief/contactformulier.
Er is geen formulier voor een aanvraag voor artikel 6.1.

Van een brief/contactformulier kan ik me nauwelijks voorstellen dat dat de bedoeling is. Als alle gevallen waarop artikel 6.1 van toepassing is daadwerkelijk op die manier worden aangevraagd, worden jullie overspoeld met chaotische reisverslagen met ontbrekende of moeilijk vindbare gegevens. Het zou me verbazen als dat niet regelmatig vanuit NS de reactie "vul maar een gtbv-formulier in" oplevert.
Ontvangen Nick! Je claim heb ik aangepast en goedgekeurd.

Reageer