Bedelaar actief


Reputatie 4
In treinstel 8649 tussen Gouda en Utrecht is momenteel een bedelaar actief. Treinnummer 2065. Ik heb een foto kunnen maken.

19 reacties

Reputatie 7
Badge +4
Twitter zo snel mogelijk naar @ns_online. die ondernemen actie. Als een moderator hier nu is, doet die dat ook. Ze zijn hier vaak maar niet altijd.

Neem een foto als hij actief is met een smartphone. Doe desnoods alsof u belt.

Edit: Ik zie dat u dat al heeft gedaan! Tussen Gouda en Utrecht is er bijna 20 minuten waarbij hij geen kant uit kan.
Ik heb je melding net doorgezet, er wordt contact opgenomen met het personeel in de trein. Een volgende keer mag je dit inderdaad ook via Twitter doen.
Reputatie 4
Ik heb geen Twitter. Een foto heb ik via Facebook gedeeld op de pagina van de Nederlandse Spoorwegen. Personeel heeft in Utrecht beveiliging ingeschakeld.
Dan mag je dat ook via deze weg blijven doen. 😉 Dank voor het melden!
Reputatie 7
Badge +4
Mooi Waldo, een samenleving heeft wat aan mensen die wat doen, niet aan mensen die alleen mopperen en verder passief blijven.
Reputatie 4
Hierbij nog een foto.
Reputatie 7
Badge +4
Je zou hem kunnen gebruiken als ondersteundend bewijs naast een getuigenis maar daar is bij het plaatsen op het forum geen sprake van. Het lijkt me beter dat je de foto weghaalt.

Een foto waarbij briefjes worden uitgedeeld, heeft meer kracht en kun je goed gebruiken bij aangifte.
Bedankt voor je foto! Ik heb hem voor de zekerheid weggehaald in verband met de privacywetgeving.
Het traject Utrecht naar leiden is al 2 dagen achter elkaar opgelicht door een vrouw met zakdoekjes iemand gaf ook geld
Reputatie 7
Badge +4
Geld geven stimuleert het bedelen alleen maar. Als u het ziet, onderneem meteen actie zoals vermeld in reactie 2.

Wil er tegen opgetreden kunnen worden, dan kan alleen een snelle melding helpen.
Ook de NOS heeft het opgepikt:

Bedelaars in de trein vallen reizigers lastig - http://nos.nl/l/2099174

Ik hoop dat dit gaat helpen dat er niets meer gegeven wordt en dat het fenomeen gaat verdwijnen.
Twee bedelaaren op station Amsterdam Amstel, richting Maastricht.
ik ben toch wel benieuwd naar het wetsartikel , waar staat dat bedelen niet mag in de trein ?
ook graag antwoord hoe ik aan een vent vergunning kom , wat ik vind is gemeente maar geen trein

een bedelaar met vergunning mag namelijk wel 🙂
Reputatie 4
Badge
ik ben toch wel benieuwd naar het wetsartikel , waar staat dat bedelen niet mag in de trein ?


Ik vermoed op basis van de volgende reglementen/wetten:

AVR-NS 1 juli 2015 (bron: https://www.ns.nl/binaries/_ht_1437557885634/content/assets/ns-nl/algemeen/algemene-voorwaarden-avr-ns-20150701-.pdf )
Op de stations en in de trein dient u zich zo te gedragen dat de orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang niet wordt verstoord of kan worden verstoord (zoals nader bepaald in artikel 72 van de Wet personenvervoer 2000);

Artikel 72 Wet personenvervoer 2000 (bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0036694/2015-07-01 )
Het is een ieder verboden zich in een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig dan wel in of in de onmiddellijke nabijheid van een station, halteplaats, of een andere bij het openbaar vervoer behorende voorziening en de daarbij behorende perrons, trappen, tunnels en liften zodanig te gedragen dat orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang wordt of kan worden verstoord.

Besluit personenvervoer 2000 Artikel 52 (bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0011982/2016-02-02 )

ยง 3. Bepalingen over verstoring van orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang
Artikel 52
1 Onder verstoring van orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang als bedoeld in artikel 72 van de wet worden verstaan:
...
g. tentoonstellen van voorwerpen, maken van reclame of propaganda, verspreiden van drukwerken, bedelen of houden van inzamelingen,
...
2 Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de vervoerder daarvoor, met inachtneming van de belangen van de reizigers, toestemming heeft gegeven.
staat niet dat het verboden is, ten tweede is zakdoekjes aanbieden volgens mij geen bedelen, maar een voorziening voor het weer eens geen wc papier in de wctrein, het zelf schoonmaken van gemaakte rommel in de ns stoel 🙂 een schone trein begint bij het gebruik van een zakdoekje :)

vele gemeente hebben trouwens de wet op bedelen namelijk al afgeschaft.

deze mensen met zakdoekjes voorzien in een behoefte, om je behoefte weg te krijgen in de wc papier en water loze trein !
Reputatie 4
Badge
staat niet dat het verboden is

Waar staat dat dan niet? Zo interpreteer ik het wel. In Artikel 72 begint toch echt met Het is een ieder verboden en in Artikel 52 wordt dat verder uitgelegd. Alles wat in artikel 52 staat is dus verboden, tenzij de vervoerder daar toestemming voor heeft gegeven.

Bovendien is er ook nog een kapstok lid in Besluit personenvervoer 2000 Artikel 52 als het al niet onder lid g zou vallen:
l. op een andere wijze hinder, gevaar, verontreiniging of beschadiging veroorzaken of kunnen veroorzaken.
je kan het een niet met het ander verbinden, de bedrijfsvoering wordt niet gehinderd. daar gaat het artikel over
@duikkie

Het is strafbaar. Men wordt bij het verkopen van zakdoekjes beboet voor het uitoefenen van een beroep, diensten of aanbieden van diensten. Dit staat onder feitnummer E 129b. Om dit te mogen is er toestemming nodig van de vervoerder en het verstoort wel degelijk de orde, rust, veiligheid en goede bedrijfsgang.
De meeste groepen komt veelal uit Roemenie en ze verdienen meer per uur dan de eerlijke werker. Na een dag verkoop moet men hun dagwinst inleveren en de zielige verhalen kloppen niet.
Minder ๐Ÿ†’

Reageer