beantwoord

Benen op de stoel leggen


  • Anonymous
  • 0 reacties
Waarom een boete van 90 euro, wanneer elke ochtend honderden reizigers de stoel bezet houden met hun tas? Je mag toch serieus wel je benen op de bank laten rusten aan het eind van een lange dag? (lees: benen, niet voeten). Reizen dit soort nutteloze undercover boete uitdelende personen vaker met de trein?

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/opmerkelijk/ns-reiziger-betaalt-lullige-boete-toch-zelf
icon

Beste antwoord door Thijs2 2 maart 2015, 13:40

Politie reist soms met NS-personeel mee op de trein. Op dit moment onderzoeken we deze situatie nader en wordt er contact opgenomen met het betrokken personeel.
Bekijk origineel

43 reacties

Deze mensen kunnen ze aan, de echte overlast gevers niet.
Hoe wil jij je benen neerleggen zonder je voeten? En dan nog vind ik die stoelen zijn om op te zitten en niet om te liggen. Maar dan nog vind ik de boete op een rare manier gegeven en erg hoor. Foutief parkeren met de auto heeft dezelfde hoogte...
Je ziet dat het om een tweezitter gaat in een hoek van de trein zonder naastgelegen stoelen. Als je je benen op de zitting legt dan steken de voeten uit (in loze ruimte, zonder hinder). Los van de bovenstaande situatie, verdient dat een boete van 90 euro? Dan moeten al die mensen die hun persoonlijke eigendommen naast zich neerzetten ook allemaal op de bon voor misbruik van voorzieningen.
Klopt. Mensen die expres stoelen bezet houden met hun tas of weet ik veel wat dan ook horen eerder op hun vingers getikt te worden.
Politie reist soms met NS-personeel mee op de trein. Op dit moment onderzoeken we deze situatie nader en wordt er contact opgenomen met het betrokken personeel.
Klopt. Mensen die expres stoelen bezet houden met hun tas of weet ik veel wat dan ook horen eerder op hun vingers getikt te worden.

Ook daar kan ik en mijn collega's gewoon een proces verbaal voor uitschrijven, want als men voeten op de bank legt, wordt het uitgelegd als dat jij de bank of stoel op een andere wijze gebruikt dan dat deze bedoeld is, dus dat geldt ook voor tassen, koffers etc op de stoelen en banken.

Niet dat ik verder wil ingaan op deze specifieke situatie, maar dit wel even ter extra info.
Naar aanleiding van de ophef die afgelopen dagen is ontstaan over het geven van een boete van 90 euro voor het hebben van de voeten op de bank, is bij mij grote angst ontstaan voor het reizen met de trein. Het was mij tot nog toe niet duidelijk dat boetes uitgedeeld kunnen worden voor het niet in lijn handelen met de huisregels. Ook schrok ik erg van de hoogte van de mogelijke boete en de wijze waarop de communicatie hieromtrent verliep. Deze was uitermate respectloos, provocerend en buiten proporties gezien de “overtreding”. Ook is het risico van het geconfronteerd worden met dergelijke boetes nergens beschreven in huisregels dan wel algemene voorwaarden.

De huisregels zijn op verschillende punten aan interpretatie onderhevig, waardoor de angst bij mij vergroot wordt dat ik mij zonder het te weten niet aan huisregels houd. Kijkend naar bijvoorbeeld de volgende regel: In de Stiltezone moet het echt stil zijn. Overal in de trein geldt: "stoor uw medereizigers niet met luide (telefoon) gesprekken of muziek". Wanneer ben ik dan in overtreding in de stiltezone? Mag ik bijvoorbeeld nog wel hoesten? Ben ik al in overtreding wanneer ik vergeten ben mijn telefoon op stil te zetten? Mag ik antwoorden als iemand mij een vraag stelt? Mag ik medepassagiers nog wel goedemorgen wensen? Betreffende de niet stiltezones. Wanneer is sprake van “luid”? zeker met dit soort woorden die iedereen anders kan interpreteren wordt het erg lastig.

Wat gebeurt er als ik mijn tas op de stoel naast mij heb liggen? Ik doe dit regelmatig op momenten dat het rustig is in de trein. Bij drukte plaats ik mijn tas tussen mijn benen of op schoot. Echter, formeel mag ik volgens de huisregels mijn bagage alleen plaatsen in de rekken, onder mijn stoel of tussen de rugleuningen. Gezien deze regel ben ik dus zelfs in overtreding wanneer ik mijn bagage op schoot houd of tussen mijn benen in zet.

Dan de huisregel met betrekking tot het meenemen van fietsen. Hier staat “als er ruimte is”. Wanneer is er sprake van “ruimte”? Ook weer zo’n regel die in grote mate aan interpretatie onderhevig is.

Kijkend naar de gretigheid waarmee de boete werd gegeven voor het hebben van de voeten op de bank, vrees ik dat dit soort medewerkers maar al te graag hun eigen interpretatie in de strijd gooit om boetes uit te mogen delen. De huidige huisregels bieden daar ook alle ruimte toe. Een reis met de trein wordt zo een angstige en zeer onprettige beleving. Bovendien is het risico van het geconfronteerd worden met dergelijke boetes nergens beschreven in huisregels danwel algemene voorwaarden. Welke onaangename verrassingen staan reizigers nog meer te wachten?

De huidige informatievoorziening geeft geen volledig beeld van de risico’s die reizigers lopen. Wat voor sancties kunnen er buiten de in de algemene voorwaarden beschreven sancties nog meer opgelegd worden? En in welke situatie kunnen deze dan opgelegd worden? Tevens is de huidige informatievoorziening te veel aan interpretatie onderhevig.

Gezien bovenstaande wordt ik graag beter geïnformeerd over de risico’s die ik loop bij het betreden van NS grondgebied.
Hoi Peter,

Het is vervelend dat u nu zo een angstig gevoel heeft bij eventueel treinreizen. Ik ga proberen het makkelijk uit te leggen, zal me wel even gaan duren, maar ik ga mijn best doen.
NS en net als alle andere vervoerders hebben huisregels opgesteld, om het reizen per trein zo aangenaam mogelijk te maken. Het is meer als normen en waarden te noemen. Simpel gezegd, gebruik de trein waarvoor deze bedoeld is, dus om mee te reizen.

In de spoorwegwetgeving hebben wij als toezichthouders en dus ook de hoofdconducteurs te maken met de volgende wettelijke artikelen:

Wet personenvervoer 2000


Bepalingen voor de reiziger:

Artikel 70:

1.Het is verboden zonder hiervoor geldig vervoerbewijs gebruik te maken van het openbaar vervoer,
alsmede, voor zover de vervoerder zulks duidelijk kenbaar heeft gemaakt, van de daartoe behorende voorzieningen.
2.Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing in de bij algemene maatregel van bestuur bepaalde gevallen.

Artikel 71:

1.Het is verboden een onbevoegd gewijzigd of anderszins bewerkt vervoerbewijs
te gebruiken, een vervoerbewijs te misbruiken of de controle van vervoerbewijzen te belemmeren of te verhinderen.

Artikel 72:

1.Het is een ieder verboden zich in een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig dan wel
in of in de onmiddellijke nabijheid van een station, halteplaats, of een andere bij het openbaar vervoer behorende voorziening
en de daarbij behorende perrons, trappen, tunnels en liften zodanig te gedragen dat orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang
wordt of kan worden verstoord.

Artikel 73:

1.Een ieder is verplicht de aanwijzingen betreffende de orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang op te volgen die door of vanwege
de vervoerder duidelijk kenbaar zijn gemaakt.


Op basis van deze wetgeving zijn de huisregels opgemaakt. Als je nu gaat kijken naar de stiltecoupe, dat is een service en kan daar als het moet een proces verbaal voor uitschrijven, als men echt te luid is, telefoneert etc., veelal wordt er eerst gewaarschuwd. Voor voeten en tassen op de bank, wordt vaak gewaarschuwd, maar als er een actie gaande is om overlast tegen te gaan, kan ook de nietsvermoedende reiziger daar helaas dupe van worden. Er mag direct bekeurd worden. Een fiets op het verkeerde balkon plaatsen, het mag niet, maar ik heb nog niet gehoord dat daar voor bekeurd is. Het is ook aan de inschatting van de hoofdconducteur of iets wel of niet kan, maar dat betekend niet meteen dat men de wet overtreedt.
Andere bekende overtredingen zijn het roken op plaatsen waar dit niet mag, gebruik maken van een wc op een station, in een trein bevinden, die op dat moment niet meer voor reizigers beschikbaar is, het belemmeren of hinderen van de controle van vervoerbewijzen of de vertrekprocedure (deur openhouden), opgeven van valse identiteitsgegevens of geen inzage bieden op eerste vordering van een geldig identiteitsbewijs, en alles wat orde, rust, veiligheid en een goede bedrijfsgang verhindert, spoorlopen.

In heel veel gevallen wordt er eerst gewaarschuwd, maar er zijn acties bekend dat we direct over gaan op verbaliseren. Zelf heb ik in denk ik 2 jaar tijd bekeuringen uitgeschreven voor spoorlopen, valse identiteitsgegevens, niet tonen ID bewijs op eerste vordering, verstoring orde rust en veiligheid, bedelen, misbruik van een vervoerbewijs en roken in de trein, voor zover ik het me nog kan herinneren.

Deze boetes, dus anders dan het Uitstel van betaling zijn een stuk duurder en komen niet terecht bij NS, maar bij de Officier van Justitie. Een collega die BOA (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar)-bevoegd is, mag voor de eerder genoemde artikelen dus verbaliseren. Een agent mag dat natuurlijk ook. Bij twijfel of een collega BOA-bevoegd is, mag er altijd naar de legitimatie worden gevraagd.

Komt het vaak voor dat er in de trein extra bekeuringen worden uitgeschreven? Nee, dat valt reuze mee, maar het kan dus voorkomen. En ik denk ook dat de sanctiebedragen daarom een stuk hoger liggen dan het Uitstel van Betaling, aangezien het via Justitie loopt.

Mocht u nog meer vragen hebben, ik zal ze proberen te beantwoorden.
Deze boetes, dus anders dan het Uitstel van betaling zijn een stuk duurder en komen niet terecht bij NS, maar bij de Officier van Justitie. Een collega die BOA (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar)-bevoegd is, mag voor de eerder genoemde artikelen dus verbaliseren. Een agent mag dat natuurlijk ook. Bij twijfel of een collega BOA-bevoegd is, mag er altijd naar de legitimatie worden gevraagd.
Bedankt voor de uitleg Loes, ik moet zeggen dat ik ook met hartkloppingen in de trein heb gezeten bij controles, na een onterechte behandeling van een HC. Krijg ik nu trouwens ook regelmatig, omdat ik "niet ingecheckt ben" en maar hoop dat HCs de regeltjes kennen (wat dus ook vaak genoeg niet het geval is).

Maar goed, wat ik mij afvroeg: je zegt dat je een BOA om legitimatie mag vragen. Is een HC een BOA en mag je een HC om legitimatie vragen? HCs zeggen namelijk dat ze zich niet hoeven te legitimeren.

Oh, blijkbaar moeten ze dat wel? http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identificatie/vraag-en-antwoord/wie-mag-vragen-naar-mijn-identiteitsbewijs-en-wanneer.html

Wat doe je dan als een HC weigert legitimatie te laten zien? Ik zie dat namelijk regelmatig gebeuren.
Bedankt voor uw reactie. Uw reactie onderschrijft eigenlijk precies de willekeur die toegepast kan worden en dus blijkbaar ook heel bewust toegepast wordt bij het bekeuren danwel waarschuwen. Ook de ruimte die de BOA's hebben voor de eigen interpretatie omschrijft u heel goed. In de opsomming die u geeft waarvoor u zelf in het verleden bekeuringen heeft uitgedeeld zie ik overigens de voeten op de bank niet terug komen. Hieruit maak ik op dat u afgelopen week de betreffende meneer eerder een waarschuwing had gegeven. Mogelijk gaat deze conclusie te kort door de bocht.

Het feit echter dat er BOA's rondlopen die zo'n kortzichtige benadering toepassen bij het uitdelen van boetes en hiervoor ook alle ruimte krijgen en, zoals u zelf aangeeft, hier mogelijk zelfs een opdracht toe gekregen hebben (acies met direct verbaliseren), geeft mij een zeer onaangenaam gevoel. Dit bevestigt eigenlijk de angst die ik in mijn eerdere reactie al beschreef.
Reputatie 6
Badge +2
Om de risico's in te kunnen schatten zouden er statistieken moeten worden gepubliceerd met de aantallen bekeuringen, de boetebedragen en gedetailleerde omschrijvingen van de vergrijpen. Je kan dan bijvoorbeeld inschatten waar je je tas zonder al te veel risico kan neerzetten.

En dan ook met het traject en de tijd erbij. Je hoort bijvoorbeeld weleens dat de risico's op bekeuringen in de nachttrein hoger zijn, bijvoorbeeld dat een vergrijp waarvoor meestal eerst een waarschuwing gegeven wordt dan gelijk wordt beboet, doordat er dan meer kans is op een speciale controleploeg die strenger is dan de gemiddelde HC.

Bedankt voor de uitleg Loes, ik moet zeggen dat ik ook met hartkloppingen in de trein heb gezeten bij controles, na een onterechte behandeling van een HC. Krijg ik nu trouwens ook regelmatig, omdat ik "niet ingecheckt ben" en maar hoop dat HCs de regeltjes kennen (wat dus ook vaak genoeg niet het geval is).

Maar goed, wat ik mij afvroeg: je zegt dat je een BOA om legitimatie mag vragen. Is een HC een BOA en mag je een HC om legitimatie vragen? HCs zeggen namelijk dat ze zich niet hoeven te legitimeren.

Oh, blijkbaar moeten ze dat wel? http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identificatie/vraag-en-antwoord/wie-mag-vragen-naar-mijn-identiteitsbewijs-en-wanneer.html

Wat doe je dan als een HC weigert legitimatie te laten zien? Ik zie dat namelijk regelmatig gebeuren.


Hoi Niek,

Wij HC hebben twee verschillende legitimatiebewijzen, namelijk:

1. De pas Toezichthouder
2. De BOA-pas

De Toezichthouderpas moet op verzoek altijd getoond worden als men daarom vraagt. Dit is een pas, die aangeeft dat de betreffende collega toezichthouder is en naar vervoersbewijzen mag vragen en aanwijzingen betreffende de spoorwegwetgeving mag geven. De toezichthouder hoeft geen BOA te zijn.
Op het moment dat er sprake is van verbaliseren, dient men op verzoek de BOA pas te tonen, als men dat niet doet, zowel de toezichthouderspas als de BOA pas is men zelf in overtreding. Meestal wordt daar niet naar gevraagd als toezichthouder, want dan is er vaak geen sprake van een discussie. De BOA pas dient altijd desgevraagd getoond te worden en zelf, net als enkele collega's doen we dat we eens pro-actief, dus vooraf legitimeren. Als wij dat gedaan hebben, hoeven we dat niet nogmaals. We zijn het dus gewoon verplicht.

Als wij dat niet doen, kan je daar een klacht over indienen.
Als wij dat niet doen, kan je daar een klacht over indienen.
Goed om te weten. Dus iedereen die een vervangend vervoerbewijs uitschrijft is BOA? Nou, dan heb ik heel wat HCs in overtreding gezien: reizigers die er specifiek naar vroegen en de HC die zegt "hier is de bon, daar moet je het mee doen".

Helemaal in het geval van mensen in burger, die overhandig je toch niet zomaar je paspoort gegevens.
@niek

Ja, elke HC of welke collega dan ook dat een nieuw vervoersbewijs uitschrijft is BOA bevoegd en dient zich desgevraagd te legitimeren.
Ook hebben de de draagplicht van het BOA insigne.
De collega's in burger moeten zich in principe altijd legitimeren bij een staande houding, want die zijn niet als dusdanig herkenbaar.
De verbalisant is ten alle tijden terug te traceren via het boetekenmerk.
Reputatie 1
Het is precies wat macca728 zegt: de echte overlastgevers kunnen/durven ze niet aan.
Zit na een dag vol vertragingen in de trein van Utrecht naar Leiden (die uiteraard ook vertraagd is) in de stiltecoupe. Zit er een man te tetteren door de telefoon in een voor mij niet herkenbare taal. De conducteur komt langs, checkt de vervoersbewijzen, maar zegt niks van deze schreeuwende medereiziger. Typisch weer. Nee, ik ben al het vertrouwen kwijt in de NS. Het is dat ik afhankelijk ben van deze incapabele dienstverlener.
@Yvo86

Het kan zijn dat je het zo ervaart en dat vind ik persoonlijk jammer.
Over het algemeen zal het waarschuwen en aanspreken van reizigers op hun gedrag voldoende moeten zijn en is een bekeuring niet nodig. Mensen die na een waarschuwing doorgaan met hun onwenselijk gedrag mogen wat mij betreft bekeurd worden.
Spontaan bekeuringen uitdelen zonder waarschuwing lijkt me onzinnig en veroorzaakt meer problemen dan het oplost. Dit lijkt op het flitsen van snelheidsovertreders die net 2 km/u te hard rijden.
Met een kanon op een mug schieten is onzinnig.
HC's dragen een uniform en zijn als zodanig te herkennen, vragen om hun legitimatie is dus een beetje een open deur intrappen.
Agenten in burger zijn niet herkenbaar als opsporingsambtenaren en moeten zich dus altijd (ongevraagd) legitimeren als ze een bekeuring willen uitdelen of iemand willen aanhouden.
Reputatie 1
@ Loes:

Mijn opmerking is - uiteraard - niet persoonlijk bedoeld. Ik baal er van dat het de NS niet lukt om me één week probleemloos heen en weer te brengen van Leiden naar Utrecht. De trajectkaart van de NS kost me €225 per maand, dat vind ik een flinke smak geld. Ik vind dat ik daar te weinig kwaliteit voor terug krijg: ik wil tijdig van A naar B worden gebracht. Die lukt, zonder overdrijven, nooit een hele week.
Ik heb overigens geen slechte ervaringen met conducteurs en de medewerkers op stations: mijn ervaring is dat die altijd vriendelijk en behulpzaam zijn. Ook zij moeten roeien met de riemen die ze hebben. Vanochtend werd ik verkeerd doorgestuurd: op Leiden werd me verteld dat via Den Haag naar Utrecht moest. Kom ik aan op DH, wordt mij daar verteld dat ik via Leiden naar Utrecht moet. Daar baal ik van.
@Yvo86

Ik had je topics gelezen en ik begrijp die frustratie direct. Dat heb ik als HC zelf ook, je wil gewoon je treinen van A naar B brengen, hetgeen jij en andere reizigers verwachten. Ik trok het niet op mijn persoon hoor, maar ik geef vaak hier wel mijn persoonlijke mening, aangezien ik nooit voor een collega kan spreken. Ik ervaar als ik met me collega's werk, dat het gros hetzelfde werkt en de echte raddraaiers wil ik zelf ook aanpakken.
Het geven van een verkeerd advies is zo irritant. Ik weet nog dat ik eind vorig jaar een reiziger adviseerde dat later een minder goed advies bleek te zijn. Mijn info was tegenstrijdig.
Laten we hopen dat het verbeterd en ik kan je wel zeggen dat het rijdend personeel net als de andere collega's veel bespreken om het te verbeteren, de hoop die ik heb is dat we dat nog gaan meemaken en het verbeterd. Een kritische noot is goed en ik hoop vurig op verbetering.
Bedankt voor de uitleg Loes, ik moet zeggen dat ik ook met hartkloppingen in de trein heb gezeten bij controles, na een onterechte behandeling van een HC. Krijg ik nu trouwens ook regelmatig, omdat ik "niet ingecheckt ben" en maar hoop dat HCs de regeltjes kennen (wat dus ook vaak genoeg niet het geval is).
Ja hoor, was weer raak vandaag. HC komt vervoersbewijzen controleren, ik presenteer mij OV-Jaarkaart.
HC: "ben je ingecheckt?"
Ik: "nee" –alle ogen in de coupe richten zich op mij– "dat kan niet"
HC controleert kaart "geen geldige checkin aanwezig, je moet wel inchecken"
Ik: "nee hoor, dat kan niet"
HC denkt na "kan ik je een tip geven" denkt na "als je niet incheckt kan je ook geen geld terug bij vertraging aanvragen"
Ik: "maar ik kan helemaal niet inchecken en geld terug bij vertraging... daar hoef ik niet voor ingecheckt te zijn".
HC spreekt nog wat verwarde woorden over poortjes openen en loopt weg met "weer wat geleerd vandaag".
Reizigers kijken mij verbaasd aan.
Ik probeer verder te lezen, wat lastig gaat door de irritatie.
Reputatie 1
Ik heb het filmpje eens goed bekeken. Wát een misselijke figuren zeg, bah! De reiziger erkent - terecht, hoe kan het ook anders- dat zijn gedrag niet het juiste is, maar de manier waarop hij wordt bejegend door maar liefst 3 van die fop mbo'ers vind ik net als de man op het filmpje bizar. Dat drietal geniet er zichtbaar van, vooral de man rechts, met al zijn denigrerende verkleinwoordjes richting de reiziger. Ik kan me voorstellen dat, zoals de man uit het filmpje zegt, dit 'agressie opwekt' als je met zulk 'machtsvertoon' wordt bejegend.

Los daarvan is een boete á €90 (exclusief €7 administratiekosten) volslagen debiel. De NS lijdt überhaupt geen schade door het gedrag van de man uit het filmpje.
De NS zal van deze boete geen euro krijgen. Het gaat naar de Rijksoverheid.
Wat ik me altijd afvraag is het volgende: Stel je gebruikt een wc mét bioreactor tijdens een stationnement, zou je hiervoor ook een boete kunnen krijgen?
Reputatie 1
Mijns inziens is het niet zozeer relevant dat het geld de staatskas invloeit (of anders naar de NS zou gaan), maar dat een boete ter hoogte van €90 wordt uitgeschreven voor een handeling die geen (risico op) schade met zich meebrengt.
Een en ander los van de ergelijke houding van dat trio uit het filmpje.
@sebastiaan

De meeste wc's met bioreactor hebben geen sticker op de deur zitten dat het verboden is. Ik zal daar niet voor schrijven, denk de meeste van mijn collega's ook niet vermoed ik.

@Yvo86

Zelf vind ik de sanctiebedragen ook hoog. Zwartrijden is daar nog een schijntje bij, maar waar de sanctiebedragen op gebaseerd worden die vaststaan durf ik geen uitspraak over te doen.

Reageer