beantwoord

Drukke trein en corona

  • 6 november 2020
  • 36 reacties
  • 2064 Bekeken

Hoi! Ik sta momenteel in de trein van Groningen naar Rotterdam centraal. Het is hier behoorlijk druk en het is nu natuurlijk niet de bedoeling om naast mensen te gaan zitten. Daardoor sta ik nu met redelijk wat mensen in de tussenruimte tussen coupes; niet heel Corona proof. Wat me opviel was dat bijna de hele 1e klas leeg was. Daarom vraag ik me af of het niet mogelijk is om in zulke gevallen mensen ook daar te laten zitten. Wel zo veilig toch?

icon

Beste antwoord door Thom 6 november 2020, 16:58

Iedereen mag eerste klas reizen, een eersteklaskaartje wordt niemand geweigerd. Het is wel duurder. Als u Flex heeft - veel mensen hebben dat inmiddels - kunt u binnen een kwartier na het inchecken uw kaartje nog omzetten naar de eerste klas en mag u er dus ook gaan zitten. Als u eerste klas wilt reizen, kan dat echt, maar u moet een duurder kaartje kopen. Wilt u dat niet, dan reist u tweede klas.

 

Er zijn wel vaker vragen of er in sommige omstandigheden eerste klas mag worden gereisd zonder de forse meerprijs te betalen. Het antwoord is tot nu toe altijd nee geweest. Wat overigens wel mogelijk is dat de conducteur de eerste klas vrijgeeft. Dat is niet gebruikelijk, maar ook niet onmogelijk. Het komt voor als de omstandigheden zo extreem zijn dat de conducteur er toe besluit. Het is natuurlijk wel erg unfair naar de mensen die wel het bepaald niet geringe eersteklastarief tarief betalen en het valt niet te verwachten dat die de plaatsen krijgen toegewezen waar al een reiziger met een tweedeklaskaartje zit.

Kortom, normaal gebeurt het niet en het is aan de conducteur dit besluit te nemen, naar zijn inzicht. 

 

Er lopen op dit forum overigens een keur aan topics waarbij mensen graag in de eerste klas willen zitten en daar een rechtvaardiging voor zoeken. Als het tijdens de huidige omstandigheden zou mogen, heeft het geen zin meer een eersteklaskaartje of -abonnement te kopen.

 

NS zal een compromis moeten vinden tussen de kostenfactor en het aantal reizigers dat nog acceptabel is in de trein. Het is echter niet voor elke treinrit te voorspellen.

 Neem de opmerking van @Jeroen hieronder mee, zeker als er nog zitplaatsen in de tweede klas zijn.

Bekijk origineel

36 reacties

Reputatie 2

@Ben3Aart : Een heel betoog maar in de trein is de 1,5 meter regel al vanaf 1 juni 2020 niet meer van toepassing. In plaats daarvan is het mondkapje nu verplicht. Reizigers mogen ook gewoon naast elkaar zitten. 

Badge

@Robert Bin de trein hebben we ook ventilatie en wat betreft kinderen op scholen die raken net zo snel besmet als mensen die ouder zijn alleen hebben ze er minder last van omdat hun afweer blijkbaar beter functioneert.

Iedereen mag eerste klas reizen, een eersteklaskaartje wordt niemand geweigerd. Het is wel duurder. Als u Flex heeft - veel mensen hebben dat inmiddels - kunt u binnen een kwartier na het inchecken uw kaartje nog omzetten naar de eerste klas en mag u er dus ook gaan zitten. Als u eerste klas wilt reizen, kan dat echt, maar u moet een duurder kaartje kopen. Wilt u dat niet, dan reist u tweede klas.

 

Er zijn wel vaker vragen of er in sommige omstandigheden eerste klas mag worden gereisd zonder de forse meerprijs te betalen. Het antwoord is tot nu toe altijd nee geweest. Wat overigens wel mogelijk is dat de conducteur de eerste klas vrijgeeft. Dat is niet gebruikelijk, maar ook niet onmogelijk. Het komt voor als de omstandigheden zo extreem zijn dat de conducteur er toe besluit. Het is natuurlijk wel erg unfair naar de mensen die wel het bepaald niet geringe eersteklastarief tarief betalen en het valt niet te verwachten dat die de plaatsen krijgen toegewezen waar al een reiziger met een tweedeklaskaartje zit.

Kortom, normaal gebeurt het niet en het is aan de conducteur dit besluit te nemen, naar zijn inzicht. 

 

Er lopen op dit forum overigens een keur aan topics waarbij mensen graag in de eerste klas willen zitten en daar een rechtvaardiging voor zoeken. Als het tijdens de huidige omstandigheden zou mogen, heeft het geen zin meer een eersteklaskaartje of -abonnement te kopen.

 

NS zal een compromis moeten vinden tussen de kostenfactor en het aantal reizigers dat nog acceptabel is in de trein. Het is echter niet voor elke treinrit te voorspellen.

 Neem de opmerking van @Jeroen hieronder mee, zeker als er nog zitplaatsen in de tweede klas zijn.

Het gevoerde beleid zoals in deze reactie omschreven schiet in het licht van de maatschappelijke plicht die op ondernemingen rust gedurende deze buitengewone tijd, al helemaal indien zij direct aan de overheid gelieerd zijn, tekort.

Allereerst is niet de vraag aan de orde wie bevoegd zou zijn een kaartje voor de eerste klas te kopen, maar in welke gevallen verplaatsing naar de eerste klas omwille van veiligheidsredenen toegestaan is.

Een regelmatig voorkomend probleem is dat reizigers in spitsuren, al dan niet door een verkorte trein, de 1,5 meter afstand niet kunnen waarborgen. Zo staat men in een gesloten ruimte in of tussen coupés dicht op elkaar met een, volgens de uitgangspunten van het RIVM, zeer grote kans op besmetting.

Het (enkele) feit dat in bovenstaand geval het verlenen van toegang tot de eerste klas voor reizigers die daarvoor niet betaald hebben zuur zou zijn voor reizigers die daarvoor wel betaald hebben, is, bijvoorbeeld, bezien vanuit het zeer ingrijpende overheidsbeleid met betrekking tot bestrijding van het coronavirus, hooguit een mee te wegen factor en logischerwijs ontoereikend om als doorslaggevend te kunnen worden aangemerkt.

Daarnaast wekt het verbazing dat het tekortschieten in (de levering van) een zitplaats voor reizigers in de tweede klas die daarvoor wel betaald hebben, kennelijk niet meegewogen wordt, daar waar een minder ingrijpende situatie met betrekking tot eerste klas-reizigers al als doorslaggevend wordt gezien bij de beoordeling van onderhavige kwestie.

Het argument dat het geen "nut" zou hebben om een kaartje voor de eerste klas te kopen is bovendien een drogredenering, omdat de kwestie niet vraagt om onvoorwaardelijke toegang tot de eerste klas, maar alleen in gevallen dat de veiligheid van reizigers niet gewaarborgd kan worden. Het gaat hier bovendien om een feitelijk oordeel, namelijk, eentje op basis van de 1,5 meter afstandsregel. Tot verschil in interpretatie zou dit dus ook nog eens niet kunnen leiden.

Een buitengewone omstandigheid als die van het heden, zo onderstreept het overheidsbeleid, vraagt aldus om adequaat en afgewogen beleid. Miskenning hiervan door ondernemingen is onbegrijpelijk in het licht van bovenstaande argumenten, des te meer wanneer de onderneming direct aan de overheid verbonden is.

Badge +3

Wat ik vooral niet begrijp is dat mensen allerlei niet-noodzakelijke reizen met het OV blijven maken terwijl daar de anderhalve meter afstand niet altijd gegarandeerd kan worden.

Alsof die anderhalve meter wel gegarandeerd kan worden in winkels, in de supermarkt, op scholen of op het werk. Om over terrassen en afhaalhoreca maar helemaal te zwijgen.

Op een terras zit je buiten en daar is de kans op besmetting verwaarloosbaar, in een supermarkt heb je maar kort contact (tenzij er een besmet iemand een kwartier lang in je nek staat te hijgen bij de kassa), en op (basis)scholen wordt er behoorlijk gelet op de ventilatie, plus gaat het om kids die niet gauw besmet raken en bij klachten ook gewoon naar huis gestuurd worden voor een paar dagen. Middelbaar en hoger onderwijs is nog maar mondjesmaat open.

Blijft in jouw rijtje het ov inderdaad over, waar het allemaal oke schijnt te zijn om je langere tijd met grote groepen op kleine afstand in een afgesloten ruimte te bevinden, waar geen controle op klachten is en waar mondkapjes (of wat daar ook voor door mag gaan) lang niet altijd op de juiste manier gedragen worden.

Voor taxibusjes iets soortgelijks, maar als ik daar soms wel enkele uren tot wel 6 mensen vervoer (o.a. asielzoekers, dat kunnen flinke ritten zijn) gaan ze allemaal zo ver mogelijk achterin, draag ikzelf een FFP masker, gaat uiteraard de ventilatie een standje omhoog, en de ramen open bij lagere snelheid.

Reputatie 7
Badge +3

Na deze maand mijn tweede vaccinatie zal ik volgende maand hoe dan ook weer met de trein gaan reizen. Daarbij zal ik me aan de basisregels en het dragen van een mondkapje houden. Ik heb meer dan een jaar niet gereisd en vindt het dan ook welletjes en een risico waard. Maar ik zorg dan wel voor een drukkere trein. En aangezien ik eerste klas rijd zal ook deze voller worden. Ik neem aan dat vele gevaccineerde er zo over zullen denken en weer van de trein gebruik zullen maken. Noodzakelijk reizen en lege treinen loopt dus hoe dan ook op zijn einde en alles zal meer normaal worden en veel drukker ook in de daluren.

Ook ouderen zullen hun plaats in de trein en gemeenschap weer gaan opeisen na een lange tijd van voorzichtigheid en thuisblijven nu ze gevaccineerd zijn.


Ik heb mijn 2e vaccinatie al gehad, maar zal het OV nog zolang mogelijk mijden. Vaccinatie betekent niet dat je geen corona meer kunnt krijgen, alleen dat de kans een stuk kleiner is en als je het toch krijgt je minder ziek kan worden.

Voor de baan die ik nu heb, werk ik op locatie en heb met bezoekers te maken. Mijn veelal jongere en nog niet gevaccineerde collega's en ik dragen mondkapjes tijdens het werk. Ik kan dan ook zo moe worden van mensen die klagen over dat het niet te doen is om een mondkapje in OV of openbare plekken te dragen. 

Reputatie 4

Natuurlijk blijven er risico,s verbonden aan het reizen ook als je gevaccineerd ben maar dat risico ga ik toch nemen zeker gezien mijn leeftijd wil ik nog even genieten van treinreizen, bezoek aan andere steden en musea,

In Azië duiken inmiddels steeds meer gevallen op van mensen die twee keer Pfizer hebben gehad en toch ziek en/of besmet worden en vervolgens ook weer anderen besmetten. Daarnaast is niet duidelijk hoelang een vaccin bescherming geeft. Het risico blijft dus en je moet dus inderdaad zelf de afweging maken. En dat geldt niet alleen voor het OV maar ook elders.

Dat klopt, zie het ook in mijn eigen familie. Alleen heeft de gevaccineerde slechts milde klachten (beetje verkouden), maar die heeft wel iemand anders besmet die nog niet gevaccineerd is en veel zieker is geworden.

Reputatie 6

Dan wordt het hoog tijd dat die stickers weg verwijderd worden.

Reputatie 7
Badge +3

Niet iedereen kan thuiswerken, dat is zeker zo. Maar de cijfers van afgelopen voorjaar lieten zien dat er toen meer mensen thuiswerkten dan nu. Als het toen kon, kan dat nu ook.

Reputatie 7
Badge +3

Kan me voorstellen dat veel bedrijven er na een paar maanden thuiswerken achter zijn gekomen dat ze misschien toch niet zo productief zijn als voorheen.

Reputatie 6

Een prachtig betoog van @Ben3Aart, dat ik nagenoeg volledig kan ondersteunen. Slechts het aanhalen van de RIVM inzichten en de daarop geënte regelgeving, te plaatsen in een juridische denkwijze, strekt niet tot overtuiging. Dit vanwege het pseudowetenschappelijke karakter van de RIVM/OMT benadering.

Nog afgezien van de realiteit dat niet iedereen zich (meer) houdt aan het verzoek om zijn mobiliteit te beperken tot het noodzakelijke, noop t de situatie, zelfs te alle tijden, tot het maximaal spreiden van de reizigers over de beschikbare capaciteit. Met boerenverstand valt in te zien dat ook  in het geval dat de 1,5m wel gerespecteerd kan worden, het maximaal spreiden de volksgezondheid  ten goede komt.  Verder zou het verstrekken van superieure beschermingsmiddelen uit de inmiddels bomvolle en overlopende depots van de rijksoverheid eveneens een nuttige bijdrage kunnen leveren.

 

Reputatie 7
Badge +3

Wat ik vooral niet begrijp is dat mensen allerlei niet-noodzakelijke reizen met het OV blijven maken terwijl daar de anderhalve meter afstand niet altijd gegarandeerd kan worden.

Geef je plaats in het OV op aan iemand die voor zijn/haar werk met het OV moet reizen. Dat zou een nuttige campagne zijn. 

Daar zal het wel niet van komen omdat de OV in een enorme spagaat zitten. Ze kunnen de inkomsten van al die niet-noodzakelijke reizen niet missen.

In de tussentijd begrijp ik niets van de onbegrijpelijke versoepelingen van vorige week. Daar was cijfermatig gezien helemaal geen aanleiding voor en heeft gezorgd voor een totaal verkeerd signaal naar de samenleving.

Ik ben het dan ook eens met wat hoogleraar statistiek Casper Albers vandaag schrijft in de Volkskrant: “Kortom, de overheid moet veel beter uitleggen waarom bepaalde maatregelen wel en andere niet genomen zijn. Onbegrip leidt tot onvrede, en onvrede leidt tot minder bereidheid zich aan de regels te houden. Goede communicatie is op zichzelf dus al een coronamaatregel.”

Reputatie 7
Badge +3

Wat ik vooral niet begrijp is dat mensen allerlei niet-noodzakelijke reizen met het OV blijven maken terwijl daar de anderhalve meter afstand niet altijd gegarandeerd kan worden.

Alsof die anderhalve meter wel gegarandeerd kan worden in winkels, in de supermarkt, op scholen of op het werk. Om over terrassen en afhaalhoreca maar helemaal te zwijgen.

Reputatie 6

Na deze maand mijn tweede vaccinatie zal ik volgende maand hoe dan ook weer met de trein gaan reizen. Daarbij zal ik me aan de basisregels en het dragen van een mondkapje houden. Ik heb meer dan een jaar niet gereisd en vindt het dan ook welletjes en een risico waard. Maar ik zorg dan wel voor een drukkere trein. En aangezien ik eerste klas rijd zal ook deze voller worden. Ik neem aan dat vele gevaccineerde er zo over zullen denken en weer van de trein gebruik zullen maken. Noodzakelijk reizen en lege treinen loopt dus hoe dan ook op zijn einde en alles zal meer normaal worden en veel drukker ook in de daluren.

Ook ouderen zullen hun plaats in de trein en gemeenschap weer gaan opeisen na een lange tijd van voorzichtigheid en thuisblijven nu ze gevaccineerd zijn.

Reputatie 2

Afgelopen Zondag kwam ik vanaf Eindhoven naar Utrecht met de Intercity lekker helemaal alleen in de 1e Klasse. In Hertogenbosch was het gedaan met de rust!! Een tiental voetbalsupporters van Ajax kwam luid en lallend 1e Klas zitten; wel lol gehad met een biertje;maar dit was geloof ik niet de bedoeling…….Ik vertrok om 12:34 uit Eindhoven Centraal met Vertrek uit Den Bosch om 12:56, Groet!

Een prachtig betoog van @Ben3Aart, dat ik nagenoeg volledig kan ondersteunen. Slechts het aanhalen van de RIVM inzichten en de daarop geënte regelgeving, te plaatsen in een juridische denkwijze, strekt niet tot overtuiging. Dit vanwege het pseudowetenschappelijke karakter van de RIVM/OMT benadering.

Nog afgezien van de realiteit dat niet iedereen zich (meer) houdt aan het verzoek om zijn mobiliteit te beperken tot het noodzakelijke, noop t de situatie, zelfs te alle tijden, tot het maximaal spreiden van de reizigers over de beschikbare capaciteit. Met boerenverstand valt in te zien dat ook  in het geval dat de 1,5m wel gerespecteerd kan worden, het maximaal spreiden de volksgezondheid  ten goede komt.  Verder zou het verstrekken van superieure beschermingsmiddelen uit de inmiddels bomvolle en overlopende depots van de rijksoverheid eveneens een nuttige bijdrage kunnen leveren.

 

Dank Bruno, goed te zien dat jij op voorhand niet een kennelijk belang te verdedigen hebt.

De kwalificatie "pseudowetenschappelijk" doet denk ik geen recht aan de statuur van de betrokken wetenschappers. Belangrijker nog is echter dat we het hier hebben over het wetenschappelijke oordeel dat het bewaren van 1,5 meter afstand noodzakelijk is. Deze zienswijze wordt in bijna alle getroffen staten ter wereld aangehangen, en zou slechts ongeloofwaardig "pseudowetenschappelijk" kunnen worden genoemd.

Juridiseren of niet, een rechtstreeks aan de overheid verbonden onderneming staat op de voorgrond als het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid in een buitengewone periode waarin dezelfde overheid buitengewone regels stelt.

Reputatie 6

Natuurlijk blijven er risico,s verbonden aan het reizen ook als je gevaccineerd ben maar dat risico ga ik toch nemen zeker gezien mijn leeftijd wil ik nog even genieten van treinreizen, bezoek aan andere steden en musea, Niet gevaccineerd vond ik het risico te groot, maar nu met de basismaatregelen mondkapje en gevaccineerd durf ik het wel aan. Nog langer thuis zitten in mijn eentje dan ga ik ook dood, en ik heb intussen heimwee naar de trein, en alleen wandelen in de omgeving gaat ook vervelen.

Helemaal covid vrij wordt het niet meer dus hoelang nog wachten en uitstellen na vaccinatie, te angstig en je kan nooit meer iets doen

En ik denk ook dat het risico vanaf de zomer steeds kleiner wordt.

Reputatie 7
Badge +3

Natuurlijk blijven er risico,s verbonden aan het reizen ook als je gevaccineerd ben maar dat risico ga ik toch nemen zeker gezien mijn leeftijd wil ik nog even genieten van treinreizen, bezoek aan andere steden en musea,

In Azië duiken inmiddels steeds meer gevallen op van mensen die twee keer Pfizer hebben gehad en toch ziek en/of besmet worden en vervolgens ook weer anderen besmetten. Daarnaast is niet duidelijk hoelang een vaccin bescherming geeft. Het risico blijft dus en je moet dus inderdaad zelf de afweging maken. En dat geldt niet alleen voor het OV maar ook elders.

Reputatie 6

 

De kwalificatie "pseudowetenschappelijk" doet denk ik geen recht aan de statuur van de betrokken wetenschappers. Belangrijker nog is echter dat we het hier hebben over het wetenschappelijke oordeel dat het bewaren van 1,5 meter afstand noodzakelijk is. Deze zienswijze wordt in bijna alle getroffen staten ter wereld aangehangen, en zou slechts ongeloofwaardig "pseudowetenschappelijk" kunnen worden genoemd.

Juridiseren of niet, een rechtstreeks aan de overheid verbonden onderneming staat op de voorgrond als het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid in een buitengewone periode waarin dezelfde overheid buitengewone regels stelt.

 

 

Bestudering van de uitgebrachte adviezen aangaande de eenvoudige maatregelen en vele, in de openbaarheid gedane uitspraken, laten helaas geen ruimte voor een andere conclusie. De mogelijke statuur van leden ten spijt.

De 1,5m is een gewoontenorm, stammend uit een ver verleden. Het arbitraire karakter van deze norm blijkt o.a. uit het gegeven dat deze norm, wereldwijd, verschillende dimensies kent.

Gezien alle nog immer bestaande onzekerheden ben ik van mening dat meer voorzichtigheid en solidariteit is geboden dan waar de huidige maatregelen toe aanzetten. In dat kader ondersteun ik je betoog.

Reputatie 5

Natuurlijk blijven er risico,s verbonden aan het reizen ook als je gevaccineerd ben maar dat risico ga ik toch nemen zeker gezien mijn leeftijd wil ik nog even genieten van treinreizen, bezoek aan andere steden en musea,

In Azië duiken inmiddels steeds meer gevallen op van mensen die twee keer Pfizer hebben gehad en toch ziek en/of besmet worden en vervolgens ook weer anderen besmetten. Daarnaast is niet duidelijk hoelang een vaccin bescherming geeft. Het risico blijft dus en je moet dus inderdaad zelf de afweging maken. En dat geldt niet alleen voor het OV maar ook elders.

In de Aziatische landen waarmee ik veelvuldig contact heb, waar vaccinatie nog maar net is begonnen en waar ze coronaregels hebben die min of meer gelijk zijn met hier, is het aantal besmettingen minder dan 1/7 van hier. Daar houden de mensen zich ook nog eens veel minder aan de regels. Het gebruik van Pfizer is daar trouwens een uitzondering. De andere merken die niet zo extreem gekoeld hoeven te worden zijn geschikter om te vervoeren bij temperaturen van rond of boven de 30 graden en daarom zie je Pfizer daar bijna niet gebruikt worden. 

 

Reputatie 7
Badge +3

In het Aziatische land India is de situatie totaal uit de hand gelopen omdat de overheid religieuze en politieke massabijeenkomsten heeft toegestaan en zelfs georganiseerd.

Als er nu nog steeds mensen zijn die niet inzien dat het nemen van maatregelen om de pandemie te beteugelen noodzakelijk is dan zijn ze horende doof en ziende blind.

Badge

Natuurlijk blijven er risico,s verbonden aan het reizen ook als je gevaccineerd ben maar dat risico ga ik toch nemen zeker gezien mijn leeftijd wil ik nog even genieten van treinreizen, bezoek aan andere steden en musea,

In Azië duiken inmiddels steeds meer gevallen op van mensen die twee keer Pfizer hebben gehad en toch ziek en/of besmet worden en vervolgens ook weer anderen besmetten. Daarnaast is niet duidelijk hoelang een vaccin bescherming geeft. Het risico blijft dus en je moet dus inderdaad zelf de afweging maken. En dat geldt niet alleen voor het OV maar ook elders.

Onderzoeken wijzen toch echt uit dat gevaccineerde nog maar zelden ziek worden en het ook nagenoeg niet overdragen.

https://www.parool.nl/wereld/nieuwe-studie-bewijst-vaccinatie-voorkomt-overdragen-coronavirus~b7cadeb1/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

 

Reputatie 7
Badge +4

Iedereen mag eerste klas reizen, een eersteklaskaartje wordt niemand geweigerd. Het is wel duurder. Als u Flex heeft - veel mensen hebben dat inmiddels - kunt u binnen een kwartier na het inchecken uw kaartje nog omzetten naar de eerste klas en mag u er dus ook gaan zitten. Als u eerste klas wilt reizen, kan dat echt, maar u moet een duurder kaartje kopen. Wilt u dat niet, dan reist u tweede klas.

 

Er zijn wel vaker vragen of er in sommige omstandigheden eerste klas mag worden gereisd zonder de forse meerprijs te betalen. Het antwoord is tot nu toe altijd nee geweest. Wat overigens wel mogelijk is dat de conducteur de eerste klas vrijgeeft. Dat is niet gebruikelijk, maar ook niet onmogelijk. Het komt voor als de omstandigheden zo extreem zijn dat de conducteur er toe besluit. Het is natuurlijk wel erg unfair naar de mensen die wel het bepaald niet geringe eersteklastarief tarief betalen en het valt niet te verwachten dat die de plaatsen krijgen toegewezen waar al een reiziger met een tweedeklaskaartje zit.

Kortom, normaal gebeurt het niet en het is aan de conducteur dit besluit te nemen, naar zijn inzicht. 

 

Er lopen op dit forum overigens een keur aan topics waarbij mensen graag in de eerste klas willen zitten en daar een rechtvaardiging voor zoeken. Als het tijdens de huidige omstandigheden zou mogen, heeft het geen zin meer een eersteklaskaartje of -abonnement te kopen.

 

NS zal een compromis moeten vinden tussen de kostenfactor en het aantal reizigers dat nog acceptabel is in de trein. Het is echter niet voor elke treinrit te voorspellen.

 Neem de opmerking van @Jeroen hieronder mee, zeker als er nog zitplaatsen in de tweede klas zijn.

Badge

Als aanvulling op Thom zijn tekst, elke zitplaats in de trein mag gebruikt worden. Omdat de 1,5 mtr. niet altijd mogelijk is zijn de mondkapjes verplicht gesteld in de trein.

Reputatie 7
Badge +3

Hoi! Ik sta momenteel in de trein van Groningen naar Rotterdam centraal. Het is hier behoorlijk druk en het is nu natuurlijk niet de bedoeling om naast mensen te gaan zitten.

Dat is wel de bedoeling, alle zitplaatsen mogen gebruikt worden mits mondkapjes worden gedragen.

In Azië wonen ongeveer 4.5 miljard mensen. Als Pfizer 90% van de mensen volledig beschermt en je zou iedereen inenten, dan blijven er 450 miljoen mensen over die toch nog besmet kunnen worden. Als die allemaal tegelijk even hoesten, dan raakt de aarde uit zijn baan ;)

Wat ik bedoel te zeggen: “steeds meer gevallen” is alleen van waarde als dat vele miljoenen gevallen betreft.

Reageer