Drukke treinen


NS voorziet voor 2016 en 2017 dat er, met name in de spits op specifieke trajecten, hinder zal zijn voor reizigers. Drukte in de spits is van alle tijden, maar in 2016 wordt dit versterkt door groeiende aantallen reizigers, krappe reserves en werkzaamheden aan het spoor. NS spant zich in deze periode daarom maximaal in om extra zit- en staplaatsen in te zetten en de hinder voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. Met name de werkzaamheden rond Utrecht raken dit jaar veel reizigers. Treinen kunnen door werkzaamheden soms niet in de gewenste materieelsamenstelling rijden, bijvoorbeeld omdat er minder of kortere perrons beschikbaar zijn. Dat kan ervoor zorgen dat treinen korter zijn dan gewenst.

Op 16 mei worden door ons flyers verspreid. Dit doen wij om onze reizigers te informeren over dit onderwerp. Wij doen dit op het traject Hilversum – Duivendrecht en Utrecht Centraal – Den Haag Centraal/Rotterdam Centraal. Heb je aanvullende vragen en over het reizen op dit traject, stel ze dan gerust in dit topic.

Informatie over traject Hilversum – Duivendrecht


Op het traject Hilversum – Duivendrecht is het tijdens de ochtendspits druk in de trein. Deze drukte heeft de volgende oorzaken:

Hogere reizigersgroei dan voorzien
In de zomer van 2014 werd bekend dat de Studentenkaart na 2016 niet zou versoberen, maar in de huidige vorm blijft bestaan. Op dat moment was het te laat om materieel te bestellen dat tijdig klaar zou zijn. De kaart wordt per januari 2017 zelfs uitgebreid met MBO-scholieren onder de 18 jaar.

Effect van verstoringen
Wanneer er sprake is van defecten aan materieel, storingen aan de infrastructuur of rangeerwerk dat niet goed is uitgevoerd, rijden treinen in de spits niet als gepland. Treinen die (als eerste gaan) rijden, zijn dan niet berekend op het grote aantal reizigers.

Weinig tot geen reservematerieel
Om het wegvallen van de Fyra op te vangen, moesten 170 rijtuigen van de strategische reserve op de HSL worden ingezet. Hierdoor kunnen we op de binnenlandse trajecten minder goed bijsturen bij problemen. Toch zijn niet alle treinen op jouw traject druk. Daarom laten wij je graag zien hoe de drukte verdeeld is op uw traject. Mocht je niet aan een vast tijdstip gebonden zijn, dan kun je mogelijk kiezen voor een rustigere trein.

Op welke dagen is het druk in de trein?
Reizigers per dag in ochtendspits (6.30 - 9.00 uur) - op het traject Hilversum – DuivendrechtWanneer in de ochtendspits is het druk in de trein?
Reizigers per doordeweekse dag in ochtendspits (6.30 - 9.00 uur) - op het traject Hilversum – DuivendrechtInformatie over traject Utrecht Centraal – Den Haag Centraal/Rotterdam Centraal


Ook op het traject Utrecht – Den Haag/Rotterdam is het tijdens de ochtendspits druk in de trein. Deze drukte heeft dezelfde oorzaken als hierboven genoemd, plus de werkzaamheden op Utrecht Centraal. Door werkzaamheden is de beschikbare perronlengte korter dan normaal. Treinen richting Den Haag/Rotterdam zijn minder lang dan gewenst. Toch zijn niet alle treinen op uw traject druk. Daarom laten wij u graag zien hoe de drukte verdeeld is op uw traject. In het geval u niet aan een vast tijdstip gebonden bent, kunt u mogelijk kiezen voor een rustigere trein.

Wanneer in de ochtendspits is het druk in de trein?
Reizigers per dag in ochtendspits (6.30 - 9.00 uur) - in Intercity en Sprinter naar Den Haag Centraal/Rotterdam CentraalWanneer in de ochtendspits is het druk in de trein?
Reizigers per doordeweekse dag in ochtendspits (6.30 - 9.00 uur) - in de Intercity naar Den Haag Centraal/Rotterdam CentraalTips voor een prettige reis


Welke maatregelen neemt NS?
We nemen verschillende maatregelen om de overlast door drukke treinen te beperken of de drukte zelf terug te dringen.

Extra (rest)capaciteit
Niet noodzakelijk treinonderhoud wordt tijdelijk uitgesteld, waardoor treinen in de dienstregeling blijven. En in een deel van de Sprinters worden 1e klas zitplaatsen omgebouwd naar 2e klas stoelen.

Alternatieve reismogelijkheden
We informeren onze reizigers op verschillende manieren over mogelijk alternatieve reismogelijkheden. We benaderen hen gericht via e-mail of per brief, of maken een folder zoals deze. We participeren in diverse pilots waarbij spitsmijden wordt beloond. Ook spreken we voortdurend met grote werkgevers en onderwijsinstellingen om hen te stimuleren en te helpen bij het in de tijd spreiden van werknemers en leerlingen en studenten.

Wat kun je doen om rustiger te reizen?
  • Rijdt de trein met meerdere treinstellen? Vaak is dan in het achterste deel van de trein nog plaats.
  • Raadpleeg voor vertrek de Reisplanner Xtra app. Je ziet de actuele vertrektijden en de drukteindicator van deze trein. Dit wordt weergegeven door 1, 2 of 3 poppetjes.
  • In de Reisplanner Xtra app kun je onder ‘Treindetails’ de samenstelling van de trein zien.

121 reacties

Ideaal, gratis reizen in de spits, controleurs komen er immers toch niet langs & ook nog eens 1e klasse!
Reputatie 7
Badge +3

Weinig tot geen reservematerieel
Om het wegvallen van de Fyra op te vangen, moesten 170 rijtuigen van de strategische reserve op de HSL worden ingezet. Hierdoor kunnen we op de binnenlandse trajecten minder goed bijsturen bij problemen. Toch zijn niet alle treinen op jouw traject druk.

Ik vrees dat hier het begrip 'strategische reserve' verkeerd wordt gebruikt. De strategische reserve is materieel dat niet bij de gewone reserve geteld wordt maar in geval van nood ingezet kan worden. Bij NS zal dat betekenen dat materieel eerst onderhoud nodig heeft voordat het van de strategische reserve kan worden overgeheveld naar de reguliere reserve. De strategische reserve is per definitie materieel dat niet direct inzetbaar is.

Bij mijn weten was het niet de bedoeling van NS om ICR-rijtuigen nog langer in te zetten op het reguliere net en waren de rijtuigen en de locs inderdaad strategische reserve geworden. Ze hadden dus zonder effect op de gewone reserve verbouwd kunnen worden om ingezet te worden op de HSL.
De tekorten aan binnenlands materieel zijn door heel andere redenen ontstaan.

Strategische reserve is van oorsprong een militaire term. In het dagelijks spraakgebruik gaat het over de situatie dat een overheid (of een andere organisatie) goederen of andere zaken opslaat en van de markt haalt. Een bekend voorbeeld is de strategisch oliereserve waarmee een periode van beperkte aanvoer van olie opgevangen kan worden.
Een ander voorbeeld zijn de Zweedse spoorwegen die tijdens de Koude Oorlog lange tijd stoomlocomotieven die eigenlijk gesloopt hadden zullen worden in loodsen opgeslagen hebben zodat ze in geval van oorlog snel ingezet hadden kunnen worden.
Reputatie 7
Badge +3
Als ik het me goed herinner zijn jaren geleden de binnenlandse stammen trek-duw met ICR uit de dienst gehaald en terzijde gesteld. Een gedeelte daarvan is verbouwd voor de Fyra-dienst. Een ander gedeelte is nog in dienst gebleven voor de Benelux en is in december 2012 terzijde gesteld en moest in allerijl weer in dienst komen toen de Fyra uit de dienst is gehaald.

Als ik het me goed herinner waren de laatste inzetten in de binnenlandse dienst in de 3500-serie en op de IJssellijn. Daar zijn ze vervangen door VIRM vanwege de capaciteit en de betere punctualiteit met hogere aanzetsnelheden etc.
NS had best eerder kunnen kiezen om de terzijde gestelde rijtuigen om te bouwen of ze weer in te zetten in de binnenlandse dienst. Daar is om welke reden dan ook niet voor gekozen met als gevolg dat er al jaren IC-materieel wordt ingezet in Sprinterdiensten. Dat is niet bijster slim als je al materieeltekort hebt. (Materieeltekort dat natuurlijk mede is ontstaan door de trage besluitvorming rond de OV-Studentenkaart. Daar kon NS weinig aan doen.)

Feit blijft dat er 170 rijtuigen vanuit de dienst in de motteballenvloot (strategische reserve) zijn terechtgekomen en dat die zonder bijeffecten geschikt hadden kunnen worden gemaakt voor de HSL. Het materieel bestemd voor de HSL werd en wordt immers toch niet ingezet op het binnenlandse net en telt dus niet mee voor die reserve. De relatie die in het bericht van NS gelegd wordt tussen de HSL en de reserves voor het reguliere net is dan ook feitelijk onjuist. Die relatie is er niet.
Ideaal, gratis reizen in de spits, controleurs komen er immers toch niet langs & ook nog eens 1e klasse!

Jammer dat HMH de kans aangrijpt om gratis te reizen, betekent gewoon dat ik meer voor mijn "kaartje" moet betalen, de kosten van de poortjes (die helaas nodig zijn) in mijn kaartje verwerkt krijg en eigenlijk ook het controleren van de vervoersbewijzen. HMH, volgens mij moet je iedere keer als je niet betaalt even buiten bij de trein iedereen bedanken voor de reis die ze voor jou betalen. En bottom-line, iedereen die gratis probeert te reizen moet in zijn handjes klappen dat er mensen zijn die wel betalen, anders zou er geen trein meer voor je rijden.
Reputatie 1
Gratis reizen in de spits lijkt mij niet de eerlijke en ideale oplossing. Maar dat de NS probeert te bepalen hoe laat ik moet gaan werken of studeren gaat mij ook te ver. De NS moet gewoon voor voldoende materiaal zorgen om op de piekmomenten de dienstverlening te bieden waar de reiziger recht op heeft. En dat is een op tijd rijdende trein met voldoende zit en sta ruimte voor de reizigers zonder dat het stapelen wordt of reizigers op het perron achterblijven omdat de trein te vol is.
De NS moet voor voldoende materieel zorgen? Wie moet dat betalen? Ik wil niet dat de NS van mijn geld al die extra treinen gaat kopen die nodig zijn omdat jij zo nodig op het drukste moment van de dag in de trein moet zitten. Ik pak altijd bewust de rustige treinen aan de rand van de spits waar ik een zitplaatskans van 99% heb, maar betaal daar wel de volle prijs voor.

Om iedereen in de piek van de spits een zitplaats te bieden heb je heel veel extra treinen nodig die vervolgens maar 2 ritten per dag maken. Prima, maar dan komt er wel een toeslag voor die treinen, want je kunt niet naar redelijkheid verwachten dat reizigers buiten de spits meebetalen daaraan.
Reputatie 7
Badge +3
@Bok
Je denkt zeker dat NS onbeperkt geld heeft.
@Bok
Je denkt zeker dat NS onbeperkt geld heeft.


Dat zie ik hem niet suggereren.
Je kan als vervoerder gewoon niet gaan bepalen waar de reisbehoefte zit.
Dat is gewoon een feit waar je mee moet werken en dat ben ik met hem eens.

Er wordt aan alle kanten gestuurd op het het OV omdat dit land chronisch op slot zit maar dan moet je spoornet dat wel aan kunnen en dan moet je geen debiele randvoorwaarden gaan stellen als reistijden.
Als je er zo mee om gaat blijft het namelijk altijd een ondergeschikt, tweederangs, alternatief voor mensen die gewoon tijdsverplichtingen hebben.
Je kan als vervoerder gewoon niet gaan bepalen waar de reisbehoefte zit.
Zo werkt de wereld niet, bij vraag en aanbod hoort het begrip schaarste. Je kunt niet verwachten van een vervoerder om zonder tegenprestatie te zorgen dat aan de volledige vraag voldaan wordt. Je moet de vervoerder het recht geven om een spitstoeslag in te voeren op de drukste tijden voor je kunt verwachten dat men dergelijke investeringen doet.
Reputatie 1
Beste conducteur die vandaag in de intercity trein werkt van Rotterdam naar Leeuwarden 19:35 uur vertrek vanuit Rotterdam. Waarom biedt u de 2e klas reizigers de gelegenheid om in de 1e klas te reizen. Ik word helemaal gek van die drukte in de trein terwijl ik extra betaal voor comfort en rust. Ik wil gecompenseerd worden. Conducteur ik hoop dat je ervan bewust bent dat 1e klas reizigers een fucking hekel heeft aan dit soort acties van jullie. Ik betaal 70% extra voor. Geef mij dan ook die 70% dan ook terug als ik geen gebruik van kan maken.
Reputatie 1
Het is helemaal niet eens druk. Ik zag zelfs dat wen vrouw in de 2e klas en opeens na het bericht 1e klas ging zitten. Schandalige actie van de conducteur. Ns doe hier wat aan!!!
De conducteur zal 2e klas reizigers alleen toestemming geven om plaats te nemen in de 1e klas, als de veiligheid daar vanwege de drukte om vraagt. O.a. omdat het niet eerlijk is tegenover de 1e klas reiziger als dit met regelmaat gebeurt. Aangezien ik zelf niet ter plaatse aanwezig was, is het voor mij helaas lastig om in te schatten of de conducteur hier juist heeft gehandeld. Mocht je dit echt dagelijks/wekelijks ervaren op een specifiek traject, laat het dan alsjeblieft aan ons weten.
Ik word helemaal gek van die drukte in de trein terwijl ik extra betaal voor comfort en rust.

Een eersteklas kaartje geeft u alleen het recht om plaats te nemen in een coupé met ander meubilair. Dat hoeft niet altijd rust en comfort in te houden.
Reputatie 1
De conducteur zal 2e klas reizigers alleen toestemming geven om plaats te nemen in de 1e klas, als de veiligheid daar vanwege de drukte om vraagt. O.a. omdat het niet eerlijk is tegenover de 1e klas reiziger als dit met regelmaat gebeurt. Aangezien ik zelf niet ter plaatse aanwezig was, is het voor mij helaas lastig om in te schatten of de conducteur hier juist heeft gehandeld. Mocht je dit echt dagelijks/wekelijks ervaren op een specifiek traject, laat het dan alsjeblieft aan ons weten.

Er werd via de intercom opgeroepen dat 2e klas reizigers in de 1e klas mogen reizen.
Ik zat van Rotterdam tot aan Zwolle. Geen enkele conducteur te bekennen en wat ik het ergste vond is dat het helemaal niet druk was. Er zat zelfs een vrouw in de 2e klas en zij ging na het omroepbericht opstaan en in de 1e klas zitten. Zoals ik nogmaals zei, het was niet eens vol. Zoals u zelf mogelijk heeft ervaren is het gewoonlijk in de 2e klas dat je vaak reizigers tegenkomt die zijn of haar bagage op de bank zetten ipv rekken.

Nee Pe_Pe, ik betaal niet alleen voor een ander meubilair in de trein. Ik verwacht ook dat het wat rustiger is. Het meest asociale volk zat toevallig in de 1e klas. Continue heen en weer lopen. Echt verschrikkelijk.

Ik ga toch ook niet met 4 pakken melk uit de winkel weg waarvan ik maar 1 heb betaald.
IK BETAAL EXTRA hiervoor, die gasten die in 1e klas mogen zitten van de conducteur (plek zat in de 2e klas) niet!!
Nee Pe_Pe, ik betaal niet alleen voor een ander meubilair in de trein. Ik verwacht ook dat het wat rustiger is.
Dat mag uw verwachting zijn, maar dat wordt u niet beloofd bij de aanschaf van een vervoerbewijs voor de eerste klas.

Ik ga toch ook niet met 4 pakken melk uit de winkel weg waarvan ik maar 1 heb betaald.
IK BETAAL EXTRA hiervoor, die gasten die in 1e klas mogen zitten van de conducteur (plek zat in de 2e klas) niet!!

U betaalt 4 pakken en krijgt 4 pakken. Een ander betaalt 3 pakken en het staat de winkelier vrij er eentje gratis bij te doen.
Reputatie 6
Badge
Hoe zit het met het traject Rotterdam CS --> Dordrecht? Op dat traject verdwijnt binnenkort de IC Venlo. Wordt het daardoor erg druk of zal dat wel meevallen?
Dat is moeilijk te voorspellen, maar ik denk dat de impact hiervan voor het traject Rotterdam CS - Dordrecht wel mee zal vallen. De trein zal niet doorrijden naar Venlo, maar zal eindigen in Eindhoven. En de treindienst Den Haag - Eindhoven zal worden versneld.
Reputatie 7
Badge +3
In Metro stond vanmorgen een artikel dat de drukste maand van het jaar vandaag is begonnen, nu ook de vakanties in het zuiden definitief voorbij zijn en de colleges weer zijn begonnen.
En uitgerekend vandaag was de sprinter Den Haag – Roosendaal van 7.43 vertrek Den Haag CS (treinnummer5127) slechts een SLT4 waar dit normaal 2 treinstellen zijn. Gevolg, vanaf HS / Moerwijk geen zitplaatsen meer, vanaf Rijswijk / Delft volle balkons en gangpaden.
Zelf stapte ik uit op Delft Zuid en ik had echt te doen met de reizigers die daar instapten. Veel langere rijen dan normaal voor iedere deur en de trein was zo vol dat mensen zicht er echt in moesten persen.

In zo’n situatie zou ik heel goed te begrijpen vinden wanneer de HC om zou roepen dat 2e klasreizigers 1e klas mogen zitten. Dan mogen 2e klasreizigers minder betalen dan 1e klas reizigers, zij hebben wel recht om op een enigszins menswaardige manier vervoerd te worden.
Onbegrijpelijk dat de ns in de spits een intercity inzet op het traject almere centrum Den Haag centraal met maar 4 delen en als de spits voorbij is er een intercity het station binnen komt rijden met 10 delen. Planning is niet het sterkste punt! Idioot gedoe!
Welkom op het NS Serviceforum Fiederels71. We rijden met treinen door heel Nederland en materieel wordt zo optimaal mogelijk ingezet. Het zou goed kunnen de de IC met 10 'bakken' uit Groningen of Vlissingen komt - om maar iets te noemen en eerder wel degelijk terecht op volle oorlogssterkte was.
Goh, wat toevallig, trein 559 is sinds deze zomer ingekort van 10 naar 8 bakken VIRM, en nu staat ie bovenaan de lijst: http://www.ns.nl/reisinformatie/service-verbeteren/wekelijkse-analyse-druktemeldingen.html En trein 12561 staat een paar plekken lager, ook deze trein is enkele weken terug ingekort, reed voor de zomer op de drukste dagen van de week nog met 12 bakken ICM, zijn er na de zomer nog maar 10 van over.
Reputatie 7
Badge +3
Goh, wat toevallig, trein 559 is sinds deze zomer ingekort van 10 naar 8 bakken VIRM, en nu staat ie bovenaan de lijst: http://www.ns.nl/reisinformatie/service-verbeteren/wekelijkse-analyse-druktemeldingen.html
En dan ook nog de status "Deze trein lijkt met voldoende capaciteit te hebben gereden. We onderzoeken wat de reden is dat deze trein toch gemeld wordt."
Nou, dát misschien 🙂
Reputatie 5
Sinds september reis ik vrijwel dagelijks tussen Hengelo en Amersfoort of Hengelo - Zwolle. Het valt me op dat de NS zeer weinig investeert in oost NL.

Voorbeelden:
Spr Hengelo - Zwolle. Altijd druk en NS zet raar het materieel in. Trein van 6:46, 7:16, 7:46, 8:16 hebben 4 bakken. 8:46 is ineens 6 bakken terwijl die niet druk is. Gelukkig laatste jaar van die dieseltreinen.

IC Hengelo - Amersfoort. Trein 7:54 10 bakken dubbeldekker, trein 8:24 6 bakken geen dubbeldekker. Dat iswel erg scheef.
Terugweg: Altijd blijft er 4 of 6 bakken achter in Deventer. Waarom? Het is druk en het treinstel wordt gewoon afgerancheerd. Erg frustererend en onnodig.
Reputatie 7
Voor die laatste, in Deventer, die blijven achter omdat ze op de terugweg richting randstand weer gecombineerd worden, daarom rijden zie niet mee richting Enschede.

De treinenloop is niet altijd logisch, maar er zit altijd een reden achter waarom iets gebeurt.
Reputatie 5
Ja dat klopt, maar qua capaciteit boeit het niet. Laat hem doorrijden naar Enschede en weer terug. Of doe het tenminste in de spitsuren. Erg frustererend.

Het kost je in totaal 1 extra treinstel. In Deventer staan er altijd 1 of 2 niks te doen op t rangeerterrein voor langere tijd.

Reageer