beantwoord

fiets in hsl zuid intercity


Reputatie 1
Was vandaag op station Schiphol. Daar zag ik een treinreiziger die met een fiets in de IC Direct wilde instappen. Deze treinreiziger wist natuurlijk niet dat het meenemen van fietsen niet is toegestaan in de IC Direct. Een NS conducteur legde deze treinreiziger uit dat het meenemen van fietsen niet is toegestaan is in de IC Direct.

Weet niet precies de redenen waarom het meenemen van fietsen niet is toegestaan in de IC Direct. Het schijnt om veiligheidsredenen te gaan. En wie weet is de oude IC Direct ook niet geschikt voor het meenemen van de fietsen op de HSL Zuid.

Valt wel wat voor te zeggen. Maar de IC Direct rijdt met slechts 160 km p/u op de super stabiele ballast loos spoor van de HSL. Zet dat af tegen de fietsen die worden meegenomen in de conventionele IC (140 km p/u) op klassieke ballastspoor met verzakkingen, wissels, scherpere bochten enz.

En hoe zal dat vanaf 2021/2022 gaan als de Alstom IC zal instromen? Eerst zullen die op de HSL instromen. Maar de kans is groot dat na 2025 deze IC ook gaat instromen op de hoofdrailnet. Moet NS gaan uitleggen aan treinreizigers dat met deze IC fietsen verboden is op de HSL? Maar dat buiten de HSL de fietsen wel meegenomen mag worden. Lijk me een lastige discussie.

Kan wel maar dat betekent dat een aantal treinreizigers met fiets niet worden toegelaten worden. Dat is een afweging die NS dan moet maken. Veiligheid op de HSL (geen rondslingerende fietsen)? Of fietsen meenemen. In Duitsland worden fietsen meegenomen in IC die met 200 km p/u rijden. Evenals in Zwitserland. Maar in de ICE verbiedt DB fietsen mee te nemen.

Dit is iets waar NS al over kan nadenken met de aanschaf van 49 vijfdelige en 30 achtdelige Intercity van Alstom.
icon

Beste antwoord door Miriam NS 31 juli 2016, 14:13

Ik heb inmiddels een terugkoppeling ontvangen en helaas is er nog geen informatie bekend over hoe het fietsbeleid wordt zodra de intercity Den Haag - Eindhoven via de HSL gaat rijden. Ik hoop dat we jullie hier spoedig meer over kunnen laten weten.
Bekijk origineel

40 reacties

Bij veiligheidseisen moet je vaak niet zoeken naar de logica, vaak is het namelijk zo dat bij een nieuw systeem er gelijk bij ingang strengere eisen gesteld worden die bij bestaande systemen pas jaren later ingevoerd worden. Het kan dus best gewoon de pech zijn dat de veiligheidseisen van de HSL recenter opgesteld zijn en daardoor strenger zijn.

Is eigenlijk al bekend hoe het fietsbeleid wordt zodra de intercity Den Haag - Eindhoven via de HSL gaat rijden? Deze vervangt dan immers de normale intercity op dit traject, moeten fietsen dan met de stoptrein mee of mag de fiets in deze treinserie wel mee straks over de HSL?
Reputatie 7
De eisen op de HSL zijn door de overheid gesteld, dus ik verwacht niet dat je tussen Breda en Rotterdam een fiets in de trein mag hebben en als de treinstellen niet geschikt zijn, op heel het traject niet. Dus dan inderdaad, gebruik maken van een ander traject of sprinters.

Het ligt dus niet aan de serie, maar het feit dat je wel of niet gebruikt maakt van de HSL(strenge regels).
Hallo hanzeboog2012, welkom op het Serviceforum.
Bedankt voor jullie reacties Bemined en Slidestops. Dit is inderdaad een kwestie van veiligheid. Zodra de intercity Den Haag - Eindhoven via de HSL gaat rijden zal dit ook hier worden toegepast. Hoe het verloop hiervan zal zijn wanneer de Alstom IC zal instromen durf ik nog niet aan te geven. Zodra hier meer duidelijkheid over is zal dit worden aangegeven.
De samenstelling van de verschillende treinseries is wel net iets anders. Op het eerste oog zijn er 1e en 2e klas rijtuigen, maar als je verder kijkt zijn er verschillende varianten van. Zo heb je naast gewone 2e klas rijtuigen ook 2e klas met bagage- en/of fietsafdeling. Niet elke stam heeft elk type rijtuigen erin zitten. Zo zitten de fietsrijtuigen momenteel alleen in de Benelux en (gedeeltelijk want er zijn er onvoldoende) in de stammen die tussen Den Haag en Eindhoven gaan rijden. De stammen die voor Amsterdam - Breda bedoeld zijn hebben geen fietsrijtuig maar alleen een bagagerijtuig.

De vraag is dus of in de stammen die wel een fietsrijtuig hebben het wel toegestaan is, of dat deze fietsrijtuigen straks functieloos meerijden. Met de juiste maatregelen (een riem om je fiets vast te zetten bijvoorbeeld) lijkt het me geen veiligheidsprobleem, maar ik weet niet in hoeverre de speciale fietsrijtuigen na de revisie voldoen aan die eisen. Maar zelfs als de fietsrijtuigen toegestaan worden, daar zijn er maar 21 van geloof ik, terwijl de NS 42 treinstammen heeft van het type ICR, dus slechts de helft kan een fietsrijtuig krijgen.
Ik zou dit even voor je uit moeten zoeken Bemined. Ik ga daarom even navraag doen bij de afdeling die hierover gaat en zodra ik een terugkoppeling heb ontvangen laat ik dit weten.
Reputatie 7
Badge +3
Er is geen enkele veiligheidsreden om geen fietsen te vervoeren op de HSL. Het is puur een (waan)idee van de directies van spoorwegmaatschappijen dat het vervoer van fietsen en Hogesnelheidstreinen niet samengaan.

Maar er zit enige beweging in. In Frankrijk komen er plaatsen voor fietsen in TGV's.
http://www.mobilicites.com/011-2046-La-SNCF-va-embarquer-les-velos-dans-les-TGV-a-double-niveau.html

Ook in Duitsland wordt er steeds meer gevraagd om de mogelijkheid om fietsen in de ICE mee te nemen.
http://www.adfc.de/ice/deutsche-bahn-contra-kundenwunsch
In Duitsland is het natuurlijk al mogelijk om fietsen mee te nemen in IC-treinen. Die rijden met snelheden tot 200 km/u en dat wordt ook niet als een veiligheidsrisico gezien.

En ook in de Eurostar kun je beperkt fietsen meenemen.
http://www.eurostar.com/nl-nl/reisinformatie/voor-u-vertrekt/bagage/fietsen

Kortom, er is geen enkele technische reden om in Nederlands materieel dat op de HSL Zuid rijdt geen mogelijkheid te bieden om fietsen te vervoeren. Als NS eens zou investeren in IC-materieel dat een gelijkvloerse instap heeft, hoeft het in- en uitstappen nauwelijks tijd te kosten.
Ik heb inmiddels een terugkoppeling ontvangen en helaas is er nog geen informatie bekend over hoe het fietsbeleid wordt zodra de intercity Den Haag - Eindhoven via de HSL gaat rijden. Ik hoop dat we jullie hier spoedig meer over kunnen laten weten.
Reputatie 7
Badge +3
Dit is inderdaad een kwestie van veiligheid.
Dat is dus onzin. Tenzij je een bronvermelding hebt.
Reputatie 7
Badge +3
Gaan we nog een keer een officiële bron krijgen waaruit blijkt dat fietsen om 'veiligheidsredenen' niet op de HSL vervoerd mogen worden?
Zonder bron kunnen we stellen dat het niet willen vervoeren van fietsen in treinen op de HSL gewoon onwil is van de vervoerders en dat men zich verschuilt achter 'veiligheidsredenen' om maar geen voorzieningen te hoeven treffen.
Als er meer over te melden is lezen jullie dat.

Ps: Als wij iets schrijven, omdat we iets uitgezocht hebben, dan kun je dit voor waar aannemen. We noteren niet bij ieder antwoord de bron. Wij zijn de bron.
Reputatie 7
Badge +3
@Klaas-Jan
Als er 'veiligheidsredenen' zijn om geen fietsen te vervoeren in treinen die over de HSL Zuid rijden, dan moet daar een voorschrift over zijn dat de vervoerders opgedragen hebben gekregen. Ik zou graag dat voorschrift willen zien. Er moet dan ook een risicoanalyse zijn geweest. Er kunnen bijvoorbeeld bezwaren zijn van de hulpdiensten tegen het vervoeren van fietsen. (Ik zou overigens niet weten waarom. Dan zouden er in Thalys ook geen trolleys van de catering gebruikt mogen worden.)

Het feit dat NS zelf iets bedenkt en dat intern uitzet, wil natuurlijk niet zeggen dat er ook een wettelijke beperking is om iets te doen. Als die beperking er niet is, is het onwil van NS (en Thalys) om fietsen te vervoeren op de HSL Zuid. Dat kan om allerlei redenen. Maar kom dan niet met het smoesje van 'veiligheidsredenen' op de proppen.
Ik zal collega Miriam vragen of er nog meer achtergrondinformatie beschikbaar is.
Reputatie 7
Badge +3
Ik moet terugkomen op wat ik eerder schreef. Er schijnt inderdaad een bezwaar te zijn van de Inspectie Leefomgeving en Transport tegen het vervoeren van fietsen in treinen via de HSL Zuid.
http://www.treinreiziger.nl/actueel/binnenland/ns_wil_fietsen_in_benelux_blijven_toestaan-147656

In dat geval hulde aan NS dat de mening van de ILT aan de kaak wordt gesteld. In andere landen met Hogesnelheidslijnen is er geen technisch bezwaar om fietsen te voeren. Hooguit willen bepaalde vervoerders geen fietsen in TGV's en ICE's vanwege commerciële overwegingen.
Dank voor deze toevoeging / terugkoppeling!
Reputatie 7
Via via via via het gerucht gehoord dat er misschien maximaal 4 stuks meemogen bij icd stammen die geschikt zijn gemaakt, met toestemming van alle partijen. Meer heb ik niet gehoord, dus of het waar is geen idee.. en meer info heb ik niet.
Via via via via het gerucht gehoord dat er misschien maximaal 4 stuks meemogen bij icd stammen die geschikt zijn gemaakt, met toestemming van alle partijen. Meer heb ik niet gehoord, dus of het waar is geen idee.. en meer info heb ik niet.

Ik heb er nog niets over gehoord, zal ook eens balletjes opgooien of ik er iets over hoor bij collega's.
Reputatie 7
Badge +3
Hier de antwoorden van de staatssecretaris op vragen uit de Tweede Kamer in een brief gedateerd 28 oktober 2013. Er is toen toegezegd dat wordt onderzocht of fietsen meegenomen kunnen worden in de IC Brussel en de binnenlandse verbindingen (nu IC Direct). Het heeft blijkbaar bijna 3 jaar moeten duren alvorens dit geregeld kon worden. Er zijn indertijd meer dan 40 BKD's, dus met fietsvervoerruimte, gebouwd. Dat zou voldoende moeten zijn om alle stammen van een fietsvervoerruimte te kunnen voorzien.

Het antwoord van de staatssecretaris op vraag 3 was overigens inhoudelijk gedeeltelijk onjuist. In Frankrijk waren er toen al TGV's waar fietsen konden en kunnen worden meegenomen. Ook het verhaal dat TGV's (en Thalys) geen ruimte hebben om fietsen mee te nemen is onjuist. In veel TGV's en in ieder Thalystreinstel is een 'fourgon' aanwezig.

Vragen van de leden Paulus Jansen (SP), De Rouwe (CDA) en Hoogland (PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het meenemen van de fiets in de Fyra en de Thalys (ingezonden 27 september 2013).
Antwoord van staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) (ontvangen 28 oktober 2013)
Vraag 1
Klopt het dat in de Fyra-treinstellen die rijden tussen Rotterdam en Breda en tussen Den Haag en Brussel, en in de Thalys die rijdt tussen Amsterdam en Parijs, geen fietsen meegenomen mogen worden, terwijl deze treinstellen wel beschikken over een geschikte ruimte voor het vervoer van fietsen?
Antwoord 1
Fietsen kunnen in alle treinen worden meegenomen wanneer deze zijn gedemonteerd en als handbagage kunnen worden beschouwd. Wanneer dit niet mogelijk is, dient een fiets los vervoerd te worden. Los vervoer van fietsen over het klassieke spoor is mogelijk wanneer de trein beschikt over een geschikte ruimte hiervoor. In de tijdelijke treindienst naar Brussel («de Benelux-trein»), die over het klassieke spoor rijdt, is het daarom toegestaan om fietsen los mee te nemen.
Voor het rijden over de hogesnelheidslijn gelden andere regels. Hier geldt een veiligheidsmanagementsysteem. Dit systeem houdt in dat NS de met het hogesnelheidsvervoer samenhangende gevaren en risico’s vaststelt en vervolgens bepaalt welke mitigerende maatregelen nodig zijn om deze te beheersen.
In dit veiligheidsmanagementsysteem voor de hogesnelheidslijn is los vervoer van fietsen niet opgenomen, ook niet in het geval dat treinstellen wel beschikken over een geschikte ruimte voor het los vervoeren van fietsen.
Ondanks dat de treinstellen die rijden tussen Amsterdam, Rotterdam en Breda over de hogesnelheidslijn beschikken over een geschikte ruimte, is het los vervoer van fietsen in deze treinen hierdoor niet mogelijk.
De Thalys-treinen beschikken niet over een geschikte ruimte voor het los vervoeren van fietsen.
Vraag 2
Wat is de reden dat er geen fietsen meegenomen kunnen worden bij deze treindiensten?
Antwoord 2
Zie beantwoording vraag 1. Fietsen kunnen in alle treinen worden meegenomen als deze worden gedemonteerd en als handbagage kunnen worden beschouwd. Fietsen aan boord van Thalys zijn bijvoorbeeld toegestaan als het voorwiel is gedemonteerd en de fiets is verpakt in een speciale fietshoes met maximale afmetingen van 1,20 bij 0,90 meter.
Vraag 3
Hoe is het ontbreken van fietsvoorzieningen te rijmen met artikel 5 van Verordening (EG) 1371/2007, en met het feit dat in Frankrijk en Duitsland TGV- respectievelijk ICE-treindiensten wél deze voorzieningen bieden?1
Antwoord 3
In artikel 5 van verordening (EG) 1371/2007 is opgenomen dat een mogelijkheid moet bestaan om, eventueel tegen betaling, fietsen in de trein mee te nemen voor zover deze fietsen makkelijk hanteerbaar zijn, dit geen nadelige invloed op de specifieke spoorwegdienst heeft en het rollend materieel dit toelaat.
Voor de TGV, ICE en Thalys geldt dat vouwfietsen of gewone fietsen uitsluitend als handbagage worden toegelaten mits het voorwiel wordt gedemonteerd en de fiets wordt verpakt in een speciale fietshoes met maximale afmetingen van 1,20 bij 0,90 meter.
Ondanks dat de treinstellen die rijden tussen Amsterdam, Rotterdam en Breda over de hogesnelheidslijn beschikken over een geschikte ruimte, is het los vervoer van fietsen in deze treinen hierdoor niet mogelijk. Voor deze trajecten wordt momenteel onderzocht of er aanpassingen kunnen worden gemaakt aan het veiligheidsmanagementsysteem waardoor los vervoer van fietsen over de hogesnelheidslijn mogelijk wordt.
Vraag 4
Bent u bereid om u er voor in te zetten – en indien mogelijk ook af te dwingen – dat op alle grensoverschrijdende treinverbindingen en op de binnenlandse Fyra-lijn op de kortst mogelijke termijn fietsvervoer mogelijk wordt?
Antwoord 4
Zie beantwoording vraag 3. Voor de Intercity naar Brussel en de binnenlandse verbindingen over de hogesnelheidslijn wordt momenteel onderzocht of er een oplossing is om los vervoer van fietsen mogelijk te maken.
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2013Z18338&did=2013D42233
Reputatie 1
Voor het rijden over de hogesnelheidslijn gelden andere regels. Hier geldt een veiligheidsmanagementsysteem. Dit systeem houdt in dat NS de met het hogesnelheidsvervoer samenhangende gevaren en risico’s vaststelt en vervolgens bepaalt welke mitigerende maatregelen nodig zijn om deze te beheersen.

In dit veiligheidsmanagementsysteem voor de hogesnelheidslijn is los vervoer van fietsen niet opgenomen, ook niet in het geval dat treinstellen wel beschikken over een geschikte ruimte voor het los vervoeren van fietsen.
Ondanks dat de treinstellen die rijden tussen Amsterdam, Rotterdam en Breda over de hogesnelheidslijn beschikken over een geschikte ruimte, is het los vervoer van fietsen in deze treinen hierdoor niet mogelijk.


Wat wordt bedoeld: mitigerende maatregelen om te beheersen? Moeten de regels niet aangepast worden waardoor mogelijk wordt de fietsen in de HSL IC mee te nemen? Veiligheid staat voorop.
Reputatie 7
Badge +3
@hanzeboog2012
Dat heb ik niet geschreven. Dat was gezwam van de toenmalige staatssecretaris.
Reputatie 1
Dat was me al duidelijk. Ze hebben nog de tijd om te bepalen hoe het vervoer met fiets via HSL IC geregeld kan worden. Lijk me zinvol om eerst de regels te bepalen. Zodat NS bij Alstom kan aangeven hoe ze de ruimte voor fietsen willen inrichten.
Reputatie 7
Badge +3
Het is in ieder geval bemoedigend om te lezen dat NS in ieder geval het mogelijk wil maken om fietsen mee te nemen in de IC Brussel wanneer die via de HSL gaat rijden en de ICd. Als daar BD's voor gebruikt worden, is er geen probleem. De fietsen staan in het geheel niet in de weg.
Een goed punt is de bagageruimte in nieuw te bouwen materieel. Niet alleen zou het heel goed zijn om een fatsoenlijke ruimte voor fietsen te voorzien. Ook is het een uitgelezen kans om da gehele trein van meer bagageruimte te voorzien zodat reizigers naar Schiphol fatsoenlijk hun bagage kunnen meenemen.
Reputatie 1
Volgens treinreiziger.nl kan mogelijk fietsen mee in de Beneluxtrein & Intercity Direct:

http://www.treinreiziger.nl/actueel/binnenland/fiets_mag_vanaf_2017_mee_met_intercity_direct-147765

Niet verkeerd om het eerst in de Beneluxtrein te proberen. Dat is toch al meer een trein waar toeristen mogelijk hun fiets willen meenemen.
Reputatie 7
Badge +3
Het is een voortzetting van de huidige situatie. In de IC Brussel mogen nu ook al fietsen mee. Het enige nieuwe is dat de IC Brussel een stuk over de HSL gaat rijden.
Reputatie 3
Is toch wel apart dat de fiets niet mee mag met een IC (direct) die niet harder rijdt dan een gewone intercity (160 km/u).

In de Benelux mag de fiets mee totdat de trein wordt omgeleid via de HSL en dat is de laatste elk weekend door werkzaamheden. Dan mag ook hier de fiets niet meer mee.
Reputatie 7
Badge +3
Het is niet alleen apart maar tamelijk krankzinnig. In dit geval ligt het niet zozeer aan NS als wel aan de Inspectie Leefmilieu en Transport (ILT) die voor de ingebruikname van de HSL blijkbaar heeft verordonneerd dat er geen fietsen mogen worden meegenomen. NS is in ieder geval bezig om het verbod op fietsen meenemen op de HSL opgeheven te krijgen.
Het duurt alleen wel erg lang voordat het beleid ook wordt omgezet in praktijk. Op 27 september 2013 zijn er Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris........

Reageer