beantwoord

Fietskaartjes zijn te duur.

  • 12 januari 2019
  • 34 reacties
  • 1359 Bekeken

Zojuist ben ik weinig charmant de trein uitgetrapt door de hoofdconducteur van de trein tussen den helder en nijmegen die om 21:15 in Anna Paulowna stopte.
Vanavond ga ik een avondje naar vrienden en omdat afstanden tussen plaatsen in deze regio groot zijn en openbaar vervoer geen gegeven is (de bussen in mijn eigen dorp zijn afgelopen zomer opgeheven) wilde ik met mijn fiets de trein in om één station verder (Schagen) van mijn instapstation (Anna Paulowna) de laatste kilometers per fiets te overbruggen ipv een half uur in deze kou lopen. Toen ik echter lang en breed met mijn fiets in de trein stond geparkeerd (waarvan ik onder de indruk was dat dit toegestaan was buiten spitsuren) kwam de hoofdconducteur tijdens het sluiten van alle deuren mij vragen of ik een fietskaartje had waarop ik antwoordde dat ik niet wist dat deze bestonden en hem vroeg of buiten spitstijden men niet gewoon met de fiets de trein in mocht. Hierop verwittigde hij mij dat hij een groen sein had en ik mocht kiezen om te vertrekken of hem 60 piek betalen. Hierna vroeg ik hem of ik dan een half uur op de volgende trein mocht wachten en zijn antwoord bevestigde dat. Nu ben ik zeer geirriteerd uitgestapt en naar de automaat gelopen om er vervolgens achter te komen dat een fietskaartje ongeacht de afstand van de rit zeven euro mag kosten. Ik betaal nu dus naast €2,60- voor mezelf (wat 5 jaar terug overigens nog 40 cent minder kostte) ook zeven euro voor mijn fiets. Ik leg dus tien euro neer voor een treinrit van 7 minuten, een half uur te laat komen en in de kou te moeten staan wachten. Top! Nu dit klaaguurtje klaar is wil ik de conversatie starten waarom kaartprijzen jaar in jaar uit omhoog gaan en een fietskaartje in vredesnaam zeven euro kost ongeacht de afstand. Er moet naar mijn idee voor een fietskaartje ook een tarief per afstand komen.
icon

Beste antwoord door Tochjo 12 januari 2019, 21:53

Elk jaar worden de tarieven van de vervoerbewijzen gecorrigeerd voor de inflatie. In sommige jaren wordt ook een stijging van de gebruiksvergoeding (de kosten die NS moet betalen voor gebruik van het spoor) doorberekend. Dat was dit jaar niet het geval. Nu speelde er echter wel iets anders: het lage btw-tarief is verhoogd van 6 naar 9 procent. Omdat vervoerbewijzen vallen onder dit btw-tarief, heeft dat geleid tot een extra prijsverhoging van zo'n 2,83 procent.

NS heeft in haar adviesaanvraag aan het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (LOCOV) aangegeven waarom de Dagkaart Fiets relatief meer in prijs is gestegen dan andere vervoerbewijzen:

Het aantal fietsen dat meegenomen wordt in de trein groeit hard, ondanks forse investeringen in fietsenstallingen en de onstuimige groei van de OV-Fiets. NS speelt hier op in door met name in de zomermaanden veel treinen te verlengen. Deze verleningen zijn niet nodig om de benodigde reizigers te vervoeren, maar enkel om voldoende fietsen te kunnen meenemen. Om de kosten van verlenging ten behoeve van de fietsplaatsen voor een deel op te vangen, ziet NS zich genoodzaakt de prijs van deze dagkaart te verhogen.

Wellicht is het een idee om een volgende keer een OV-fiets te huren op station Schagen? Het huren van zo'n fiets kost 3,85 euro per periode van 24 uur en is daarmee goedkoper dan het meenemen van een fiets in de trein op een korte afstand.
Bekijk origineel

34 reacties

Reputatie 7
Badge +3
Je komt hier serieus klagen omdat je zelf niet vantevoren hebt gecheckt of en voor welke prijs je een fiets mee mag nemen? Moet toch niet de omgekeerde wereld worden zeg.

En ja, kaartprijzen gaan ieder jaar omhoog, net als brood, melk en allerlei andere dingen die je koopt. Toen ik kind was kon ik voor 50 cent een Italiaans schepijsje kopen, kan ook al jaren niet meer.
Badge +3
Elk jaar worden de tarieven van de vervoerbewijzen gecorrigeerd voor de inflatie. In sommige jaren wordt ook een stijging van de gebruiksvergoeding (de kosten die NS moet betalen voor gebruik van het spoor) doorberekend. Dat was dit jaar niet het geval. Nu speelde er echter wel iets anders: het lage btw-tarief is verhoogd van 6 naar 9 procent. Omdat vervoerbewijzen vallen onder dit btw-tarief, heeft dat geleid tot een extra prijsverhoging van zo'n 2,83 procent.

NS heeft in haar adviesaanvraag aan het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (LOCOV) aangegeven waarom de Dagkaart Fiets relatief meer in prijs is gestegen dan andere vervoerbewijzen:

Het aantal fietsen dat meegenomen wordt in de trein groeit hard, ondanks forse investeringen in fietsenstallingen en de onstuimige groei van de OV-Fiets. NS speelt hier op in door met name in de zomermaanden veel treinen te verlengen. Deze verleningen zijn niet nodig om de benodigde reizigers te vervoeren, maar enkel om voldoende fietsen te kunnen meenemen. Om de kosten van verlenging ten behoeve van de fietsplaatsen voor een deel op te vangen, ziet NS zich genoodzaakt de prijs van deze dagkaart te verhogen.

Wellicht is het een idee om een volgende keer een OV-fiets te huren op station Schagen? Het huren van zo'n fiets kost 3,85 euro per periode van 24 uur en is daarmee goedkoper dan het meenemen van een fiets in de trein op een korte afstand.
Reputatie 7
Badge +3
Als ik een afstand van 7 minuten met de trein moet en 7 euro om mijn fiets mee te mogen nemen in trein te duur vind en vervolgens 30 minuten zou moeten wachten op de volgende trein, omdat ik mij niet eerder had verdiept in het onderwerp "fiets meenemen in de trein" was ik die 15 km gewoon gaan fietsen......
Reputatie 7
Badge +3
Inderdaad MoDe. Dat was ik nog even vergeten in mijn post. Wil je niet betalen, ga dan lekker fietsen. Daar is dat ding voor.
De afgelopen tijd is het niveau van vragen en klachten wel flink omlaag gegaan zeg.
Reputatie 6
Badge
Eigenlijk ben je er nog goed vanaf gekomen, omdat je nog 'gratis' mocht uitstappen i.p.v. een boete. Die 7 eur is een fors tarief voor zo een korte afstand. Je kunt het dan ook zien als een aanbod dat een fiets tegen betaling mee mag.
Reputatie 7
Badge +4
De conducteur heeft u zestig euro bespaard. Weinig charmant? Een bloemetje voor de man lijkt me eerder op zijn plaats, dat kan daar makkelijk van af.

Wie weet nou niet dat je moet betalen voor de trein?
Reputatie 7
Badge +3
Voor die 7 euro mag je met fiets (in de daluren) helemaal van Den Helder naar Maastricht of Vlissingen, dan is het helemaal niet zo duur. Het is ook niet bedoeld voor dit soort korte stukjes die gewoon fietsend zijn af te leggen.
Hallo Joost1999 en welkom bij de NS Community.

Wat spijtig om te lezen dat je niet op de hoogte was van de regels omtrent het meenemen van je fiets in de trein. Ik zie dat er hierboven een aantal kritische geluiden staan maar zie ook dat Tochjo een prachtig antwoord heeft gegeven op je klacht. Kom je er zo verder uit?
Reputatie 3
Ik word niet goed van mensen die denken dat je altijd, ook tijdens de spits, je fiets maar gratis kan meenemen in de trein. Als je een beetje je verstand gebruikt snap je toch dat dat niet kan.
Reputatie 7
Badge +4
Het is eerder een maatschappelijk probleem.

En het meenemen van de fiets in de trein is sinds 1 januari 2020 weer fors duurder geworden.

Was € 6.90 en nu maar liefst € 7.50. Een forse prijsverhoging (meer dan 8.5%) en de reden hiervoor?

Bij onze Oosterburen betaalde je vorig jaar slechts € 4.90

Zo wordt het meenemen van de fiets in de trein ontmoedigd en zeker voor korte afstanden is deze prijs veels te hoog. De NS doet dit bewust om de groei van fietsgebruik in de trein in te dammen. Jammer dat de NS hiervoor kiest

 

Reputatie 7
Badge +3

En het meenemen van de fiets in de trein is sinds 1 januari 2020 weer fors duurder geworden.

Was € 6.90 en nu maar liefst € 7.50. Een forse prijsverhoging (meer dan 8.5%) en de reden hiervoor?

Bij onze Oosterburen betaalde je vorig jaar slechts € 4.90

Zo wordt het meenemen van de fiets in de trein ontmoedigd en zeker voor korte afstanden is deze prijs veels te hoog. De NS doet dit bewust om de groei van fietsgebruik in de trein in te dammen. Jammer dat de NS hiervoor kiest

 


Je geeft zelf al de reden aan: ontmoedigen. Voor deze prijs kun je onderhand 2 OV fietsen huren.

Badge +3

En het meenemen van de fiets in de trein is sinds 1 januari 2020 weer fors duurder geworden.

Was € 6.90 en nu maar liefst € 7.50. Een forse prijsverhoging (meer dan 8.5%) en de reden hiervoor?

 

De reden hiervoor wordt toegelicht in de adviesaaanvraag van NS over de tarieven:

NS is voornemens om de Fietskaart Dal ook in 2020 in prijs te verhogen van €6,90 naar €7,50. Het aantal fietsen dat meegenomen wordt in de trein blijft toenemen. De extra inkomsten uit de prijsverhoging worden gebruikt om de extra kosten te dellen die NS met name in de zomermaanden maakt door specifieke treinen te verlengen. Deze verlengingen zijn niet nodig om de benodigde reizigers te vervoeren, maar enkel om voldoende fietsen te kunnen meenemen. De meeste treinen die verlengd zijn voor fietsers, zijn de Intercity's tussen Zwolle en Leeuwarden, in aansluiting op de treindienst van en naar Harlingen Haven en vervolgens de veerdiensten van en naar Vlieland en Terschelling. Om de kosten van verlenging ten behoeven van de fietsplaatsen voor een deel op te vangen, ziet NS zich genoodzaakt de prijs van deze dagkaart te verhogen. NS blijft investeren in de OV-fiets en fietsenstallingen om de groeiende vraag op te vangen.

 

De reizigersorganisaties, verenigd in het LOCOV, reageerden hierop als volgt:

U stelt voor de prijs van een Dagkaart Fiets te verhogen van €6,90 naar €7,50 om zo de kosten te dekken voor het verlengen van treinen. Afgelopen jaar is dit tarief al verhoogd van €6,20 naar €6,90. Hierop hebben wij d.d. 2 augustus 2018 negatief geadviseerd. Wij hebben u destijds geadviseerd naar andere oplossingen te zoeken. Wij constateren dat u in uw besluit (d.d. 25 oktober 2018) hier niet op in bent gegaan. Wij vragen welke acties u inmiddels hebt ondernomen om een andere oplossing te vinden.
Ook over de nieuwe prijsverhoging adviseren wij negatief. Deze prijsverhoging zal ontmoedigend werken. Met name op de korte afstanden kiezen minder reizigers voor het meenemen van de fiets in de trein. Wij betwijfelen of deze gemiste inkomsten (fietstickets en reizigerstickets) opwegen tegen de extra inkomsten uit de prijsverhoging. Bovendien kunnen kosten ook worden beperkt door meer ruimte te creëren voor fietsen in het bestaande materieel zodat materieel niet hoeft te worden verlengd. In het buitenland zijn er treinen met ophangconstructies waarmee de fietsvervoercapaciteit is vergroot. Ook kan er gewerkt worden met demonteerbare banken die tijdens het zomerseizoen worden verwijderd om extra ruimte te creëren. Zo wordt voorkomen dat het aantal zitplaatsen buiten het seizoen onnodig wordt beperkt. Wij vragen u dergelijke oplossingsrichtingen te onderzoeken. Als de vraag naar meer fietsvervoercapaciteit beperkt is tot bepaalde trajecten, data en tijdstippen kunnen dit oplossingsrichtingen zijn. Wij denken daarbij vooral aan de belangrijkste binnenlandse toeristische voorzieningen in het toeristische seizoen.
Voor de korte termijn adviseren wij tevens het marktpotentieel van de fiets in de trein te erkennen, en af te stappen van de gedachte dat de OV-fiets en fietsparkeervoorzieningen voor alle reizigers een alternatief zijn. Op middellange termijn zien wij dat de instroom van ICNG de vervoerscapaciteit voor fietsen vergroot. Kunt u onderzoeken of het mogelijk is om bij instroom ICNG een lager prijsniveau te hanteren om betere bezetting van de vervoerscapaciteit van fietsen na te streven? Op lange termijn juichen wij een modulaire interieurvisie toe om het mogelijk te maken dat (ook) de vervoerscapaciteit voor fietsen flexibel wordt ingezet per traject.

 

NS schreef vervolgens:

Met betrekking tot de verhoging van de Fietskaart Dal vraagt u specifiek welke acties inmiddels zijn ondernomen om een andere oplossing te vinden. NS heeft naar verschillende oplossingen gekeken, zoals het aanpassen van de inrichting van de trein om meer ruimte te creëren voor fietsen, het invoeren van een reserveringssysteem voor fietsen en betere communicatie aan reizigers.
NS werkt in 2020 deze maatregelen verder uit, waarbij de extra opbrengsten door de prijsverhoging van de Fietskaart Dal gebruikt worden om (operationele) kosten te dekken. Met betrekking tot het invoering (sic) van een reserveringssysteem neemt NS de resultaten van de proef op de Intercity Brussel in 2018 en 2019 mee. Op basis van de resultaten van deze proef wordt nu onderzocht of dit ook implementeerbaar is voor binnenlandse treindiensten.
Wij zijn het met u eens dat voor de langere termijn wenselijk is dat er een structurelere oplossing komt voor fietsen in de trein.

 

Lijkt inderdaad op ontmoedigingsbeleid zodat het meenemen van een rijwiel te onaantrekkelijk wordt. Om volume gaat het niet, want men mag wel vijf gigantische hutkoffers meenemen zonder dat daar wat van gezegd wordt. Ik zie geregeld passagiers op weg naar een luchthaven met bagage ter grootte van een kleine koelkast. Als ik nou eens zo’n reusachtige koffer meeneem, of zeven overvolle boodschappentassen die samen groter zouden zijn dan een kleine mountainbike, dan verwacht ik eigenlijk geen enkele opmerking.

Reputatie 2

De topic starter moet zelf uiteraard zorgen voor een geldig vervoersbewijs. Dat gezegd hebbende lijkt het consequent duurder maken van het meenemen van de fiets sterk op ontmoedigingsbeleid. Je zou bijna denken dat de NS daar belang bij heeft omdat ze zelf iets met fietsen doen...

Met de OV-fiets stimuleren we inderdaad reizigers om minder de fiets in de trein mee te nemen zodat hier meer plekken beschikbaar zijn. Bedenk dat een fiets veel plek in beslag neemt en bij drukte aardig wat tijd in beslag neemt om in en uit te stappen.

 

Reputatie 7
Badge +3

NS zit natuurlijk wel een beetje in een spagaat wanneer het om het meenemen van fietsen gaat. Er is een enorme druk om zoveel mogelijk zitplaatsen aan te bieden in de treinen. Hierdoor zitten er weinig fietsplaatsen in met name het huidige IC-materieel in vergelijking met de treinen die een jaar of vijfentwintig geleden in Nederland reden.

Ook bestaat de mogelijkheid niet meer om extra fietsrijtuigen aan te koppelen aan IC’s omdat er alleen nog maar met treinstellen wordt gereden.

De enige oplossing die ik zie is in creëren van meer flexibele plaatsen in de treinen zoals bijvoorbeeld in de SLT. Soms zitten er mensen op de klapstoelen, soms staan er fietsen. Met de gelijkvloerse instap is het in- en uitstappen dan ook geen probleem. Maar zelfs dan kunnen er problemen ontstaan zoals de keer dat we onze fietsen ‘s avonds rond 23.00 uur op een zaterdag meenamen van Amsterdam Zuid naar Hilversum en de trein in Duivendrecht voor ons onverwacht volstroomde met mensen die naar een of andere manifestatie in de ArenA waren geweest. We kregen allerlei fijne teksten naar ons hoofd of we wel goed bij ons hoofd waren om fietsen mee te nemen in de trein.

 Als ik nou eens zo’n reusachtige koffer meeneem, of zeven overvolle boodschappentassen die samen groter zouden zijn dan een kleine mountainbike, dan verwacht ik eigenlijk geen enkele opmerking.

Dus de oplossing is simpel: stop je mountainbike in een grote tas. Die zijn wel te koop, ik zal geen linkjes plaatsen want wil geen reclame maken. Maar Google maar eens op “fietsvervoertassen”.

En overigens, dat NS treinen verlengt zie ik niet echt als een goede oplossing voor het fietsenprobleem, want het overgrote deel van een bak bestaat uit coupé's met stoelen en daar mag je fiets niet staan; alleen op het balkon volgens mij.

Beter zou de NS wat meer rekening kunnen houden met het feit dat reizigers ook wel eens bagage, of een fiets, mee willen nemen. De trein richting Schiphol, die ik ‘s ochtends altijd neem, zit soms ook vol enorme koffers/tassen, en dan te bedenken dat ik al vér voor Schiphol uitstap.
Maar ik heb het idee dat NS bagageruimte vooral ziet als ruimteverspilling...

Reputatie 7
Badge +3

De topic starter moet zelf uiteraard zorgen voor een geldig vervoersbewijs. Dat gezegd hebbende lijkt het consequent duurder maken van het meenemen van de fiets sterk op ontmoedigingsbeleid. Je zou bijna denken dat de NS daar belang bij heeft omdat ze zelf iets met fietsen doen...

Gezien de hoeveelheid ruimte die een fiets in beslag neemt zijn de fietskaartjes nog steeds veel te goedkoop. In een SLT of Flirt neemt één fiets minstens drie zitplaatsen in beslag. 

 

In een SLT of Flirt neemt één fiets minstens drie zitplaatsen in beslag. 

Tja, dat is dus maar hoe je het bekijkt. Als je zoals NS liefst elk hoekje en gaatje wilt benutten om zitplaatsen te creëren, dan klopt het.
Als je bij wijze van service aan je klanten ook ruimte zou creëren voor bagage (dus ook fietsen) dan was het al een ander verhaal. In veel landen heb je dat. Daar is minder licht nodig, geen verwarming, geen stoelen etc. Maar NS ziet dat volgens mij vooral als ruimteverspilling.

Denk aan de balkons waar dan vier klapstoeltjes zijn en een bordje hangt: “fietsen voorrang”. Maar als daar vier mensen zitten, en jij komt met je fiets binnen (mét kaartje en buiten de spits), ga je ze dan vragen om op te staan? Ik zou daar moeite mee hebben...

Reputatie 7
Badge +3

Als daar vier mensen zitten, is het waarschijnlijk behoorlijk druk in de trein. Dan mag een fiets niet mee, al is het in de daluren. Mocht de coupé leeg zijn, dan zou ik denk ik de mensen toch echt wel wijzen op die sticker.

Als daar vier mensen zitten, is het waarschijnlijk behoorlijk druk in de trein. Dan mag een fiets niet mee, al is het in de daluren.

Oh? Die regel geeft NS niet op haar website (https://www.ns.nl/reisinformatie/fiets-in-de-trein.html).

In de AVR staat alleen: Als de trein waarmee u wilt reizen (bij uitzondering) geen speciale plek voor fietsen heeft, of indien er geen vrije plekken beschikbaar zijn, mag u uw fiets niet meenemen;

Maar aangezien er staat “fietsen voorrang” geldt dat alleen als de plekken voor fietsen al door andere fietsen worden ingenomen; niet door mensen.

Reputatie 7
Badge +3

Hmm, inderdaad wel vreemd dat het nergens in de voorwaarden staat. Ik baseerde me op de posters in de trein. https://www.ns.nl/binaries/_ht_1527840942226/content/assets/ns-nl/stationsinformatie/huisregels-ns.pdf

Als er ruimte is en u uw bagage van de fiets afneemt, mogen gewone fietsen tegen betaling mee buiten de spitsuren (6:30-9:00 en 16:00-18:30).

Maar je kunt “als er ruimte is” inderdaad op meerdere manieren uitleggen :slight_smile:

Reputatie 7
Badge +3

Bij de aanduiding fietsen voorrang moeten mensen plaats maken voor een fiets. Dit geldt ook als er een bordje staat met bagage voorrang. Echter gebeurt dat in de praktijk weinig.


Niet iedereen is voor aparte bagagepleken voor grote bagage vanwege risico op diefstal.

 

Reputatie 7
Badge +3

Er is ook nog een bepaling dat de HC bepaalt of er ruimte genoeg is. Zo nee, dan mag een fiets niet mee. Denk bv aan situatie waarin je Jappanners met witte handschoentjes nodig hebt. :laughing:

Op https://www.ns.nl/producten/onbeperkt-reizen/p/fietskaart-dal staat dat genoemd, al is het dan alleen bij de maanden juli en augustus. Maar zoiets kan natuurlijk ook in het weekend of tijdens daluren voorkomen wanneer er te kort materieel is of treinen overvol zijn door een verstoring.

Reageer