Geen fiets meer in de trein


Reputatie 2

Begrijp ik nu goed dat de ns vanaf volgende week de fiets gaat weigeren buiten de spits? Een nieuw hoofdstuk in fietsertreiteren door de ns!

Er was altijd al plaats tekort en je mocht je bij de ic direct altijd afvragen waar het fietsgedeelte was. Nu heeft de ns het smoesje dat dit gaat helpen tegen het aankomende plaats tekort. Oh ja?

In het weekend of buiten de spitstijden. 

Ns kent zijn reizigers en weer dat dit alleen mensen zijn die voor een pleziertje reizen. 

Beste ns niemand gaat voor zijn plezier met jullie mee. Gore treinen en onbehulpzaam personeel, dagelijks vertragingen verdraag je niet voor je plezier. 

Maar ja zonder concurrentie kan je nou eenmaal alles maken. 

 

 


406 reacties

Reputatie 2

Mensen verzinnen de meest onzinnige smoezen om toch met de fiets op reis te kunnen.

@Tamzin 

Ik ben de persoon in kwestie. Niet netjes om uit te gaan van een smoes. Al zal het ongetwijfeld soms voorkomen. Heb de kwestie per brief voorgelegd aan NS en Kamerleden volgen. Er moet echt wel beter maatwerk mogelijk zijn dan helemaal geen fietsen of fietsen gewoon toestaan. 

Badge

Mensen verzinnen de meest onzinnige smoezen om toch met de fiets op reis te kunnen.

@Tamzin

Ik ben de persoon in kwestie. Niet netjes om uit te gaan van een smoes. Al zal het ongetwijfeld soms voorkomen. Heb de kwestie per brief voorgelegd aan NS en Kamerleden volgen. Er moet echt wel beter maatwerk mogelijk zijn dan helemaal geen fietsen of fietsen gewoon toestaan. 


Dit is iets wat de uitkomst is van gesprekken met de minister dus verwacht niet al te veel. Er zal geen maatwerk komen inzake de fiets omdat dat dan weer neit controleerbaar is en voor problemen gaat zorgen want waarom mag de één wel de fiets mee en de ander niet.

Reputatie 2

 

 


Dit is iets wat de uitkomst is van gesprekken met de minister dus verwacht niet al te veel. Er zal geen maatwerk komen inzake de fiets omdat dat dan weer neit controleerbaar is en voor problemen gaat zorgen want waarom mag de één wel de fiets mee en de ander niet.

In de brief een aantal suggesties gedaan. Eén daarvan is toestaan van kinderfietsen, die zijn heel duidelijk herkenbaar, en toestaan van fietsen met kinderzitjes, ook goed herkenbaar, zij het met kleine kans op misbruik door een enkeling. Kortom: voor groepen waarvoor OV-fiets, vouwfiets of grote afstanden lopen geen alternatief is.

Reputatie 2

Bij deze de gehele brief: 

Fiets in de trein; sta het verantwoord toe!

 

Geachte medewerkers van de betrokken bedrijven en instanties, 

 

Onlangs is vrij onverwacht besloten dat als gevolg van de maatregelen rondom het Coronavirus fietsen niet meer mee mogen met de trein (behoudens enkele verbindingen van regionale vervoerders). Een besluit dat impact heeft op de bewegingsvrijheid van groepen mensen, in het bijzonder voor gezinnen en voor mensen met (niet zichtbare) beperkingen. In de communicatie over dit besluit lijkt teveel over het hoofd te worden gezien dat de fiets in de trein gewoon deel is van de vervoersketen. Dit betekent dat ook een reis met de fiets gewoon noodzakelijk kan zijn. Naar mijn mening zijn er alternatieve maatregelen mogelijk waarbij het aantal fietsers in de trein drastisch kan dalen zonder het reizen per fiets volledig onmogelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld door een prijsverhoging, het alleen toestaan van fietsen in Sprinters, het maken van uitzonderingen voor gezinnen en mensen met een beperking of door het reserveren van een reis.

 

Noodzakelijkheid leidend ipv vervoermiddel

 

Uitgangspunt sinds de coronacrisis is dat op reizigers een beroep wordt gedaan het aantal reizen te beperken. ‘De trein is nu even geen uitje’. Dit om voldoende ruimte te bieden aan reizigers die noodzakelijke reizen moeten maken. Het is aan reizigers zelf om hier verantwoordelijk mee om te gaan. Er wordt niet gehandhaafd. Voor specifieke groepen reizigers, die afhankelijk zijn van de combinatie fiets en trein, wordt nu, juist nu elders versoepelingen plaatsvinden, echter wél een reisverbod opgelegd. Alsof we van een ‘intelligente’ naar een ‘selectieve’ lockdown gaan, zonder een einddatum in het vooruitzicht. Voor deze reizigers is ineens het vervoermiddel leidend bij de vraag of men mag reizen, in plaats van de noodzakelijkheid van de reis. Dit is inconsistent. Terwijl andere reizigers in de praktijk nog wel de trein kunnen blijven gebruiken als uitje, wat ook gebeurd, kan de betreffende groep reizigers de trein nu ook niet meer voor noodzakelijke reizen gebruiken. Wat stoort is dat de NS op onder andere sociale media de suggestie lijkt te wekken dat er bij het meenemen van een fiets bijna per definitie geen sprake zou kunnen zijn van noodzakelijke reizen.

 

Fiets in trein is deel van de vervoersketen

 

Het kunnen meenemen van de fiets in de trein is gewoon deel van de vervoersketen in Nederland. Net zoals treinverbindingen, busverbindingen en de OV-fiets dat zijn. Dit betekent dat mensen er hun keuzes voor vervoermiddelen en woon- en werklocaties op hebben aangepast en er van uit moeten kunnen gaan deze reizen te kunnen maken. Het vervoeren van fietsen staat ook in de concessie die aan de NS is verleend. Het is geen recreatief extraatje, maar gewoon een vervoersschakel waarmee plekken in Nederland toegankelijk zijn waar (voor bepaalde groepen) geen andere alternatieven voor handen zijn. In deze uitzonderlijke tijd is het logisch dat er beperkingen van kracht zijn en dat er wordt gevraagd het aantal reizen te beperken. Dat is iets wat voor iedereen in Nederland geldt: we doet het ‘met elkaar’. Er zijn tot voor kort echter geen verbindingen weggesneden. Elk station in Nederland bleef in deze uitzonderlijke situatie bereikbaar, ook al zal het aantal reizigers tot nihil zijn gedaald op de rustigere lijnen. Maar als het gaat om de fiets in de trein wordt er ineens wél een vervoersschakel doorsneden. Dit is niet consistent. Je slaat ook niet ineens de helft van de stations over om meer ruimte te creëren. Ook op kwetsbare ‘uitjeslijnen’ zoals die naar Zandvoort aan Zee blijven treinen gewoon rijden, omdat ook inwoners van Zandvoort thuis moeten kunnen komen. Ook Europese richtlijnen[1] stellen dat bij een verbetering van de situatie, waarvan sprake is, verbindingen stap voor stap hersteld moeten worden, onder andere omdat zij fundamenteel onderdeel zijn van het dagelijks leven.

 

Het gemak waarmee de fiets in de trein uit de vervoersketen wordt gesneden is vervelend in deze Coronasituatie, maar schept ook een zorgelijk precedent voor de toekomst. De fiets in de trein lijkt te weinig op waarde te worden geschat. Deze kwestie raakt aan het fundament van het OV. Als dit zomaar kan veranderen, is de trein dan nog wel een alternatief voor de auto? Spijtig is ook dat er behoudens communicatie via sociale media geen duidelijke verklaring is afgegeven door de NS. Het is belangrijk dat de NS inziet dat de fiets in de trein een belangrijke rol speelt en geen extraatje is dat je even kunt wegstrepen. Als de mogelijkheid van het meenemen van de fiets tot capaciteitsproblemen leidt, nu of in de toekomst, dan zou er gekeken moeten worden naar oplossingen, in plaats van het, al dan niet tijdelijk, volledig afschaffen van de mogelijkheid.

 

Gebrek aan alternatief

 

Het kunnen meenemen van de fiets in de trein is voor een aantal groepen belangrijk voor hun mobiliteit. Waar ons spoorwegnet van hoge kwaliteit is, is het aanvullende OV niet altijd toereikend. De combinatie trein en fiets maakt echter vrijwel elke plek bereikbaar, zonder ver te hoeven lopen of lang (in weer en wind) te hoeven wachten. Daarbij geldt in de Coronasituatie ook dat, zeker voor  kwetsbare groepen, het meenemen van de fiets voorkomt dat men in lokaal vervoer nog langer blootgesteld kan worden aan het virus. Natuurlijk is voor veel mensen het meenemen van een vouwfiets, het huren van een OV-fiets of het huren van een gewone fiets een prima alternatief. Maar niet overal zijn deze voorzieningen aanwezig, of voldoende en op alle tijdstippen beschikbaar. Ook hebben deze fietsen niet altijd de kwaliteit om meer afgelegen plekken te bereiken. Daarom is het meenemen van de eigen fiets soms cruciaal bij het bereiken van werklocaties, woonzorglocaties, medische en therapeutische bezoeken, speciaal onderwijs, mantelzorg en bij onverwachte acute situaties als overlijdens, uitvaarten en crisissituaties. Ook zijn er mensen die op drukke tijden de fiets nemen en op rustige tijden de trein, waardoor in ieder geval één OV-rit wordt voorkomen. De trein is daarnaast van belang als backup als bijvoorbeeld tijdens een fietstocht de fiets het begeeft of het lichaam eerder dan verwacht tegen beperkingen oploopt. 

 

Cruciaal voor gezinnen en mensen met een beperking

 

Vooral voor gezinnen is de fiets in de trein een cruciale schakel. Vouwfietsen en OV-fietsen zijn niet geschikt om kinderen op te vervoeren en er bestaan geen OV-kinderfietsen, bakfietsen of kindertandems. Lokaal OV is infrequent en leidt dus tot lang wachten en lopen met kinderen, of het komt er niet eens. Kinderwagens zijn voor sommige gezinnen een alternatief, maar nemen eveneens veel ruimte in in het OV en op het platteland bestaat helaas het risico dat ze niet meekunnen in kleinere bussen. Daarnaast bieden eigen fietsen dankzij fietstassen, kratten en betrouwbare snelbinders ed. meer mogelijkheden om spullen mee te nemen wat bij jonge kinderen van groot belang is.

 

Daarnaast is het kunnen meenemen van fietsen in de trein extra belangrijk voor mensen met een beperking. Voor duidelijke zichtbare beperkingen maakt de NS al een uitzondering: een aangepaste fiets mag mee mits voorzien van een gehandicaptensticker. Maar als het gaat om beperkingen is er sprake van een groot ‘grijs’ gebied van minder zichtbare beperkingen. Zo kunnen mensen een doodgewone niet-aangepaste fiets hebben die voor hen wél cruciaal is in hun situatie. Zo zijn er mensen met problemen aan voeten, benen en knieën, die goed kunnen fietsen maar moeite hebben met het lopen van afstanden, wat vaak wel noodzakelijk is bij gebruik van lokaal OV. Er zijn mensen met psychische klachten, bijvoorbeeld angststoornissen, voor wie de fiets hun houvast is en hun manier om zonodig snel terug te keren. En er zijn mensen die last hebben van bijvoorbeeld wagenziekte en overprikkeling in andere vervoermiddelen dan de trein. Bedenk ook dat het vaak mensen met beperkingen zijn, en hun familieleden en mantelzorgers, die naar afgelegen zorglocaties moeten reizen. Beperkingen waarom een fiets in de trein van belang is leiden er soms ook toe dat autorijden geen alternatief is; fysiek, psychisch of financieel. 

 

Voor ons persoonlijk speelt het meenemen van de fiets in de trein een heel belangrijke rol in ons leven. De jongste kinderfase is inmiddels voorbij waardoor het weer wat makkelijker wordt, maar de afgelopen jaren hadden we deze reismogelijkheid echt niet kunnen missen. Onze zoon is autistisch en daarom snel overprikkeld. Op drukke stations raakte hij vaak te vol in zijn hoofd en zakte dan soms letterlijk en figuurlijk door zijn benen. Hij wilde niet verder lopen en wilde gedragen worden of bleef liggen. Op andere momenten werd hij zo druk dat hij wegrende, wat gevaarlijk was vanwege de treinen en ander verkeer, of zijn zusje te lijf ging. Het bereiken van de trein, fietsenstalling of bushalte was een hele uitdaging, evenals het wachten op perrons en bij bushaltes. Het kopen van een kaartje, waarbij de aandacht even niet volledig bij hem was, kon al tot grote problemen leiden. Het meenemen van de fiets was echter een ideale oplossing: de fiets was zijn veilige cocon. De fiets bracht ons ontspannen van onze voordeur tot de trein, en van de trein tot de bestemming en hielp ons door veel lastige momenten heen. Op deze manier reisden we naar familieleden, die ver weg woonden. Als ‘uitje’, maar ook vanwege mantelzorg door en voor familie, wat de reizen dus noodzakelijk maakte. Uitjes staan nu vanzelfsprekend op een laag pitje, maar bij onverwachte dingen willen we kunnen rekenen op de combinatie fiets en trein. En als uitjes weer mogen en steeds meer mensen op pad gaan, is het erg spijtig daarin sterk beperkt te zijn door de keuze van de NS. Inmiddels is onze zoon wat ouder en fietst hij vaker zelf. Maar ook in deze situatie kan de overprikkeling toeslaan waardoor door/terugfietsen niet veilig is. Het is dan fijn om bij een onderbroken fietstocht met de trein terug te kunnen keren.

 

Mogelijke oplossingen

 

Het volledige verbod op het meenemen van de fiets is al met al erg onwenselijk en wentelt de capaciteitsproblemen af op een specifieke groep reizigers door een specifiek deel van de vervoersketen weg te snijden. Het verminderen van reizen zou leidend moeten zijn, niet het verbieden van een specifieke reis. Het is begrijpelijk dat fietsen in de trein tot lastige situaties kunnen leiden. Zo ontstaan er bijvoorbeeld wel eens opstoppingen bij het in- en uitstappen waardoor mensen te dicht op elkaar komen te staan. Maar als er minder reizen per fiets worden gemaakt, zal dit minder voorkomen. De uitdaging zou moeten zijn het aantal reizen met fiets te beperken, zonder dit volledig onmogelijk te maken. Graag doe ik dan ook een aantal suggesties, variërend als het gaat om de benodigde organisatie en impact.

 

  • Tijdelijke prijsverhoging

Het huren van een OV-fiets is goedkoper dan een fietskaartje, maar het huren van een gewone toerfiets is doorgaans juist duurder. Hierdoor is het vaak aantrekkelijker om de eigen vertrouwde fiets mee te nemen. Een prijsverhoging waarbij het voordeliger wordt een fiets te huren zal het aantal fietsers, waaronder recreatieve, waarschijnlijk flink doen afnemen. Mensen die er afhankelijk van zijn gaan wel meer betalen, maar dit is beter dan een verbod.

 

  • Fiets tijdelijk alleen in Sprinters

Mijn ervaring is dat opstoppingen bij het in- en uitstappen vaker voorkomen bij Intercity’s dan bij Sprinters. Sprinters hebben doorgaans veel ruimte rond de deuren, hebben meer deuren naar buiten en hebben geen tussendeuren. Fietsen staan er minder in de weg, kunnen vaak twee kanten op naar buiten toe, en reizigers kunnen makkelijk bij een andere deur uitstappen als er een opstopping ontstaat. Zelf namen we soms al vrijwillig de langzamere Sprinter vanwege het meer ontspannen in- en uitstappen. Als fietsen tijdelijk alleen nog met Sprinters mee mogen (+ de doorgaans rustige trajecten waar IC’s de stoptreindienst verzorgen) ontstaan er dus veel minder kritieke situaties. Daarnaast zal er sprake zijn van een ontmoedigend effect. Reizen over grotere afstand zullen veel langer gaan duren, waardoor veel mensen afzien van hun reis of ter plaatse een fiets zullen huren. Bij internationale reizen bestond al een dergelijk onderscheid. Ook bij dit voorstel geldt dat mensen die er van afhankelijk zijn langer zullen moeten reizen, maar het is een beter alternatief dan een totaal verbod.

 

  • Uitzondering voor fietsen met kinderzitjes en kinderfietsen

In veel gevallen voorziet een vouwfiets, OV-fiets of gewone huurfiets. Maar voor gezinnen met kinderen is het veel lastiger omdat er simpelweg geen geschikte fietsen beschikbaar zijn. Daarnaast is voor- en natransport met lokaal OV voor gezinnen lastiger. Een uitzondering voor deze groep zou reëel zijn. Het gaat maar om een kleine minderheid van de reizigers, dus druk zal het er niet mee worden. De fiets in de trein is een cruciale schakel wanneer een reis per auto geen mogelijkheid is. Een gezinsfiets kan gezien worden als alternatief voor een kinderwagen, die net zo goed veel ruimte inneemt in het OV. Een kinderfiets is kleiner dan een gewone fiets en leidt waarschijnlijk niet tot een verlies aan zitplaatsen gezien de afstand die men toch al moet houden.  

 

  • Uitzondering voor mensen met een beperking uitbreiden

Omdat veel beperkingen niet zichtbaar zijn en niet per se een aangepaste fiets behoeven, moet er iets geregeld worden voor dit ‘grijze gebied’. Het zou goed zijn als mensen een uitzondering kunnen aanvragen via de vervoerder of een behandelaar. Zoals bv in onze situatie met onze zoon. Wellicht zal een enkeling er misbruik van maken, maar die enkele gevallen zullen nooit tot drukte leiden. Een dergelijke uitzondering geeft mensen hun bewegingsvrijheid weer terug.

 

  • Tijdelijk verplicht melden/reserveren

Het reserveren/melden van een reis per fiets zal een ontmoedigend effect hebben zonder het reizen volledig onmogelijk te maken en geeft enig overzicht op de hoeveelheid gemaakte reizen. Dit kan al dan niet met opgaaf van reden van de reis. Het reserveren van een specifieke trein reguleert het verkeer nog meer, maar kan lastig zijn als je deze trein toch niet haalt. Het ontmoedigende effect van het moeten regelen van een reservering zal het aantal reizen waarschijnlijk al voldoende doen verminderen. Ook in landen met een strengere lockdown moest men een formulier hebben om naar buiten te mogen. Zodat het aantal verplaatsingen werd beperkt, maar men nog wel ergens heen kon als het echt moest.

 

  • Laat mensen hun reis afmaken

Het kan zijn dat mensen de komende tijd toch hun fiets meenemen omdat hun situatie urgent is. Bijvoorbeeld door een sterfgeval. Of omdat ze nog niet op de hoogte zijn van de nieuwe maatregel. Het zou goed zijn als mensen in het geval van een goede reden hun reis dan wel kunnen afmaken. In dergelijke gevallen valt het afmaken van de reis met een boete te prefereren boven het uit de trein zetten ergens halverwege een reis wat schrijnende situaties kan opleveren. Ook een zwartrijder mag normaliter met een boete een reis wel afmaken.

 

  • Beperken van reistijden

Tot voor kort mocht de fiets niet mee in de trein tijdens de ochtend- en de middagspits. Het tijdelijk oprekken van deze spitstijden zorgt voor minder belasting in de waarschijnlijk relatief drukke uren voor en na de spitsen. Daarnaast maakt ook deze maatregel het meenemen van fietsen minder aantrekkelijk, wederom zonder dat het volledig verboden wordt.

 

Ik hoop dat er oplossingen gevonden kunnen worden waardoor reizen met de fiets in de trein op een verantwoorde manier weer mogelijk wordt. En dat bij beslissingen die worden gemaakt de fiets in de trein als volwaardig onderdeel van de vervoersketen gezien kan worden, een onderdeel dat niet zomaar weggestreept kan worden, en waarvoor niet altijd alternatieven voorhanden zijn.

 

Dank voor uw aandacht en met vriendelijke groet,

 

Josse de Voogd, Utrecht, 19 mei 2020

Frequent treinreiziger, fietser, vader en onderzoeker & publicist ruimte, politiek en samenleving

 

[1] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_transportservices.pdf

Badge

 

 


Dit is iets wat de uitkomst is van gesprekken met de minister dus verwacht niet al te veel. Er zal geen maatwerk komen inzake de fiets omdat dat dan weer neit controleerbaar is en voor problemen gaat zorgen want waarom mag de één wel de fiets mee en de ander niet.

In de brief een aantal suggesties gedaan. Eén daarvan is toestaan van kinderfietsen, die zijn heel duidelijk herkenbaar, en toestaan van fietsen met kinderzitjes, ook goed herkenbaar, zij het met kleine kans op misbruik door een enkeling. Kortom: voor groepen waarvoor OV-fiets, vouwfiets of grote afstanden lopen geen alternatief is.


Dan ken jij de Nederlanders erg slecht, als er een gaatje is om de fiets mee te nemen dan doet iedereen dat op die manier.  Als een kinderzitje de vrijbrief is dan zul je iiedereen op marktplaats op zoek gaan naar een kinderzitje en deze op zijn fiets monteren.

Ben dan wel benieuwd hoe dat op een racefiets er uitziet.

Reputatie 2

 


Dan ken jij de Nederlanders erg slecht, als er een gaatje is om de fiets mee te nemen dan doet iedereen dat op die manier.  Als een kinderzitje de vrijbrief is dan zul je iiedereen op marktplaats op zoek gaan naar een kinderzitje en deze op zijn fiets monteren.

Ben dan wel benieuwd hoe dat op een racefiets er uitziet.

 

Helemaal waterdicht zul je het niet krijgen. Maar dat geldt voor elke regeling die je treft om bepaalde groepen te ondersteunen. Geen reden het dan helemaal niet meer te doen. Zie bv nu steun voor ondernemers. Het zou moeten gaan om het minimaliseren van de besmettingskans. Stel dat 95% van de fietsen afvalt ipv 100% dan lijkt me dat het beleid ook aardig is geslaagd. Desnoods vraag je bij controle om een Kids Vrij kaart, of moet je een verklaring aanvragen en krijg je net als gehandicapten een kaartje voor om je fiets met een gezinslogo of zo. Nu is het systeem net zo goed niet ‘waterdicht', maar dan voor de klant. Omdat ánderen vaak niet-noodzakelijke reizen per fiets maken, mag jíj ook niet meer met de fiets voor een wél noodzakelijke reis. 

Reputatie 7
Badge +3

 

 


Dit is iets wat de uitkomst is van gesprekken met de minister dus verwacht niet al te veel. Er zal geen maatwerk komen inzake de fiets omdat dat dan weer neit controleerbaar is en voor problemen gaat zorgen want waarom mag de één wel de fiets mee en de ander niet.

In de brief een aantal suggesties gedaan. Eén daarvan is toestaan van kinderfietsen, die zijn heel duidelijk herkenbaar, en toestaan van fietsen met kinderzitjes, ook goed herkenbaar, zij het met kleine kans op misbruik door een enkeling. Kortom: voor groepen waarvoor OV-fiets, vouwfiets of grote afstanden lopen geen alternatief is.


Kortom jij wilt met het hele gezin elders in het land een fietstochtje gaan maken in een tijd dat gevraagd wordt om de trein alleen voor noodzakelijke reizen te gebruiken en zoveel mogelijk alleen te reizen (dus geen gezins/familie/vrienden-uitje).

Helaas waren er in april heel veel mensen die een fiets meenamen in de trein om elders een stukje te gaan fietsen. Op sommige dagen zelfs veel te veel. Dat is iets wat voorlopig nog niet de bedoeling is. Over misbruik gesproken. De maatregelen om zoveel mogelijk thuis te blijven en de frisse neus in de buurt te halen, werden gewoon genegeerd. Ik verwacht in een zomer waarbij een gros in Nederland vakantie gaat vieren, dat heel veel mensen een uitzondering willen zijn en anders de fiets gewoon mee nemen.

Uitzonderingen op het fietsverbod zijn hulpfietsen die mensen met een beperking gebruiken en vouwfietsen. Die mogen wel mee.

En wat te doen met die alleengaande die ook graag een fiets mee zou willen? Die moet dan eerst een beperking krijgen of een gezin stichten?

Fietsen alleen meenemen in sprinters gaat ten koste van zitplaatsen. Zitplaatsen die broodnodig zijn in de 1,5 m samenleving.

 

Badge

@JosseV de uitzondering die jij wilt gaat er echt niet komen, 100% zeker weten.

Reputatie 2


Kortom jij wilt met het hele gezin elders in het land een fietstochtje gaan maken in een tijd dat gevraagd wordt om de trein alleen voor noodzakelijke reizen te gebruiken en zoveel mogelijk alleen te reizen (dus geen gezins/familie/vrienden-uitje).

 

@MoDe Jij en de NS en anderen weten helemaal niet wat het doel is van een/mijn reis. En het stoort me dat ook NS personeel het nogal eens wel denkt te weten, bv ook via twitter. De noodzaak van een reis bepaalt de noodzaak, niet de aanwezigheid van een fiets. En het reisdoel familie kan wel degelijk noodzakelijk zijn als die familie ons mantelzorg biedt of wij die familie mantelzorg geven. En de fiets kan daarbij een noodzaak zijn als de locatie of de persoonlijke situatie daar om vraagt. Als je gezin is ingericht op OV +fiets dan kan die fiets in alle mogelijke situaties ineens nodig zijn. Therapie, zorg, mantelzorg, crisissituaties, overlijdens, werk, enzovoort. Voor meer uitleg, zie de lange brief enkele berichten geleden. 

 

Reputatie 7
Badge +3

Helaas waren er in april heel veel mensen die een fiets meenamen in de trein om elders een stukje te gaan fietsen. Op sommige dagen zelfs veel te veel. Dat is iets wat voorlopig nog niet de bedoeling is. Over misbruik gesproken. De maatregelen om zoveel mogelijk thuis te blijven en de frisse neus in de buurt te halen, werden gewoon genegeerd.

 

En o jee, wat hebben we dat teruggezien in de cijfers ...

Reputatie 7
Badge +3

Als een kinderzitje de vrijbrief is dan zul je iiedereen op marktplaats op zoek gaan naar een kinderzitje en deze op zijn fiets monteren.

Marktplaats? Kost alleen maar extra geld. Allebei mijn buren hebben kleine kinderen, kan ik vast even een dag een kinderzitje van lenen. :rofl:

Reputatie 2

 

 

En wat te doen met die alleengaande die ook graag een fiers mee zou willen? Die moet dan eerst een beperking krijgen of een gezin stichten?

 

@MoDe Ik zie dat je bovenstaande nog hebt toegevoegd. Zoals de NS zelf stelt: alternatief is een OV fiets en een vouwfiets. Er zijn geen OV fietsen en vouwfietsen voor gezinnen/kinderen. Dat is echt een fundamenteel verschil! Er is bewust besloten die OV fietsen ook niet aan te bieden, en proef met kinderzitjes is weer gestopt. De fiets is dan in feite een kinderwagen. Die nemen ook plek in. 

En verder: een beperking is geen privilege. 

Reputatie 4

Ik snap de kritiek wel. Dingen worden juist net losser. Dat de trein geen uitje is strookt niet met de "40% capaciteit". Zeker niet in het weekend. Dit soort dingen ondermijnen het respect voor de regels, waarvan er veel wel goed zijn (of waren).

Reputatie 2

@JosseVde uitzondering die jij wilt gaat er echt niet komen, 100% zeker weten.

Het is nog maar de vraag of de maatregel past binnen b.v. Europese richtlijnen. 

En ik zie de bond verwijzen naar de overheid, maar hoor elders dat het een wens van de bond is. 

Het verhaal rammelt.

Reputatie 2

Ik snap de kritiek wel. Dingen worden juist net losser. Dat de trein geen uitje is strookt niet met de "40% capaciteit". Zeker niet in het weekend. Dit soort dingen ondermijnen het respect voor de regels, waarvan er veel wel goed zijn (of waren).

Ja dat steekt. Als iedereen in lockdown moet en het is crisis dan is dat zo. Nu gaat juist vanalles weer open. En komt er ineens alsnóg een fietsverbod. Dus de fiets mag ineens niet mee voor een noodzakelijke reis, maar massa's mensen gaan wel zonder fiets naar Zandvoort zonder dat dat wordt gehandhaafd. De Gek is nu ook dat vakanties waarvan ik al lang dacht die gaan niet door door Corona nu ineens toch door lijken te kunnen gaan, maar alleen de mensen met fiets mogen niet meer mee, en kunnen hun soms niet annuleerbare reis niet meer maken.  

Reputatie 7
Badge +3

 

 

En wat te doen met die alleengaande die ook graag een fiers mee zou willen? Die moet dan eerst een beperking krijgen of een gezin stichten?

 

@MoDe Ik zie dat je bovenstaande nog hebt toegevoegd. Zoals de NS zelf stelt: alternatief is een OV fiets en een vouwfiets. Er zijn geen OV fietsen en vouwfietsen voor gezinnen/kinderen. Dat is echt een fundamenteel verschil! Er is bewust besloten die OV fietsen ook niet aan te bieden, en proef met kinderzitjes is weer gestopt. De fiets is dan in feite een kinderwagen. Die nemen ook plek in. 

En verder: een beperking is geen privilege. 


Dus jij bepaalt dat iemand die alleen er op uit gaat, iets wat het kabinet graag ziet, maar een OV fiets moet nemen. Hoe doe je dat op locaties waar geen OV fietsen (meer) zijn? Dus een gezin mag met 3 of meer fietsen de trein in en een alleengaande niet? Ooit van discriminatie gehoord? Dat is als je bepaalde groepen uitsluit. Ook gezinnen kunnen met een OV fiets er op uit. Gewoon zelf zitjes mee nemen. En ja mantelzorgen doe je natuurlijk met je hele gezin. Persoonlijk kan ik meer doen en meer tijd geven als ik in mijn eentje ga mantelzorgen, maar dat terzijde.

NB. Ik heb geen rijbewijs en doe alles met fiets en OV.

Badge

@JosseVde uitzondering die jij wilt gaat er echt niet komen, 100% zeker weten.

Het is nog maar de vraag of de maatregel past binnen b.v. Europese richtlijnen. 

En ik zie de bond verwijzen naar de overheid, maar hoor elders dat het een wens van de bond is. 

Het verhaal rammelt.


Welke Europese richtlijn verplicht dan het toelaten van een fiets in het OV ???  Wordt nu wel heel nieuwsgierig.

Reputatie 2

 


Dus jij bepaalt dat iemand die alleen er op uit gaat, iets wat het kabinet graag ziet, maar een OV fiets moet nemen. Hoe doe je dat op locaties waar geen OV fietsen (meer) zijn? Dus een gezin mag met 3 of meer fietsen de trein in en een alleengaande niet? Ooit van discriminatie gehoord? Dat is als je bepaalde groepen uitsluit. Ook gezinnen kunnen met een OV fiets er op uit. Gewoon zelf zitjes mee nemen. En ja mantelzorgen doe je natuurlijk met je hele gezin. Persoonlijk kan ik meer Fien en meer tijd geven als ik in mijn eentje ga mantelzorgen, maar dat terzijde.

NB. Ik heb geen rijbewijs en doe alles met fiets en OV.

@MoDe Zoals in de brief te zien is doe ik een reeks suggesties en noem ik ook dat niet overal OV fietsen zijn. De kwestie kinderzitjes en kinderfietsen is slechts één van de problemen. 

Liefst is er plek voor de fiets van iedereen. Maar binnen de gegeven crisis situatie zou het op zich niet heel gek zijn dat een alleengaande reiziger naar een OV fiets wordt verwezen en een kind dat daar niet op past niet.

Eigen zitjes op een OV fiets; veel zitjes zitten vast, zal vaak lastig zijn. En vraag me af of het mag, geeft krassen. En lukt waarschijnlijk maar voor één kind. 

Kinderen heb je altijd. Dus vaak ook bij mantelzorg. En zoals aangegeven kan ook het kind zélf de reden zijn mantelzorg van anderen nodig te hebben en daarvoor te moeten reizen. Waarbij het overbruggen van de afstand trein tot fietsenstalling al lastig kan zijn.

Reputatie 2

 


Welke Europese richtlijn verplicht dan het toelaten van een fiets in het OV ???  Wordt nu wel heel nieuwsgierig.

Betreft deze Twitter reactie: https://twitter.com/herbert_tiemens/status/1261192875272032257

en de link, die ik in mijn brief noemde die ik iets terug in deze discussie postte:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_transportservices.pdf

Verkeer moet in opgaande lijn worden hersteld. 

Daarnaast trof ik o.a. dit. https://ecf.com/news-and-events/news/european-parliament-backs-eight-spaces-bicycles-trains

En dit. Het is niet helemaal duidelijk wat er inmiddels wel en niet is aangenomen qua wetten. Zou dit halfjaar spelen.  

https://ecf.com/news-and-events/news/will-there-be-better-conditions-bicycle-carriage-european-trains

Verder staat het in de concessie. 

Badge

En welke pagina staat het in de Europese richtlijnen voor het heropstarten van het transport, want ik zie niet zo snel iets over treinen staan.

Het andere artikel gaat over nieuwe en gereviseerde treinen en is volgens mij verder nog niet doorgevoerd, heeft niets met de huidige bijzondere situatie te maken.

De concessie houder zit dus aan tafel waar dit besproken is en waar besloten is dat het op dit moment verboden is, is een aanpassing op de concessie maar die is al meerdere keren gewijzigd dus ook daar zie ik geen enkele grond waar u iets mee kunt.

En als u echt uw gelijk wilt gaan halen zult u dit juridisch moeten gaan doen, wordt een lange en kostbare zaak en dan is het verbod waarschijnlijk allang weer van de baan.

Reputatie 2

En welke pagina staat het in de Europese richtlijnen voor het heropstarten van het transport, want ik zie niet zo snel iets over treinen staan.

Het andere artikel gaat over nieuwe en gereviseerde treinen en is volgens mij verder nog niet doorgevoerd, heeft niets met de huidige bijzondere situatie te maken.

De concessie houder zit dus aan tafel waar dit besproken is en waar besloten is dat het op dit moment verboden is, is een aanpassing op de concessie maar die is al meerdere keren gewijzigd dus ook daar zie ik geen enkele grond waar u iets mee kunt.

En als u echt uw gelijk wilt gaan halen zult u dit juridisch moeten gaan doen, wordt een lange en kostbare zaak en dan is het verbod waarschijnlijk allang weer van de baan.

Ik meen dat de medewerker van de Fietsersbond wees op punt 4. Ook daarna kom je een aantal keren tegen dat herstel in een opgaande lijn moet zijn. Daarnaast dat er duidelijkheid en transparantie moet zijn over de regels. Bv bij punt 13. En o.a. dat het nodig is mbt toerisme. 

En zie punt 22, dat regels vergelijkbaar moeten zijn tussen aankomst en bestemming, ook over meerdere landen heen. (In ons geval. Buitenlandse reis van ons kan niet doorgaan want fietsverbod, maar als dat verbod over de grens er niet is, zal vervoerder daar het waarschijnlijk geen grond vinden voor annulering.) 

Gezien vele reacties, ook van NS-ers, is er een fundamenteel verschil in hoe er naar de fiets wordt gekeken, en dan kijk je vanzelf ook anders naar dit soort richtlijnen. De NS lijkt de fiets een extraatje te vinden dat weg kan om ruimte te maken voor meer noodzakelijk transport. Ik zie de fiets als deel van de vervoersketen die dus soms ook nodig is bij noodzakelijke reizen. En dan hoort het bieden van die mogelijkheid er gewoon bij, desnoods met allerlei extra restricties en langer reizen, maar niet schrappen. Ook als deze kwestie voorbij is, vind ik het van belang dat de NS ziet dat voor mensen de fiets een rol kan spelen in de vervoersketen. En dat OV fietsen en vouwfietsen die rol niet altijd kunnen vervangen. 

De huidige situatie is blijkbaar toegestaan door de staatssecretaris. Die kan daarover bv bevraagd worden in de Kamer. Ook al haalt het niks uit, een beetje hete adem is goed. 

Naast het besluit an sich en de gevolgen gaat het ook over de opstelling van de NS. Bij verklaringen, bij reacties op Twitter, etc. Ik irriteer me als NS voor mij invult dat een reis met de fiets per definitie niet noodzakelijk is, of als ze verwijst naar alternatieven die geen alternatieven zijn. Zeg dan gewoon: wat ontzettend balen voor u, maar het is even niet anders.  

 

 

 

 

 

Reputatie 7
Badge +3

‘En zie punt 22, dat regels vergelijkbaar moeten zijn tussen aankomst en bestemming, ook over meerdere landen heen. (In ons geval. Buitenlandse reis van ons kan niet doorgaan want fietsverbod, maar als dat verbod over de grens er niet is, zal vervoerder daar het waarschijnlijk geen grond vinden voor annulering.)’ 

Daar komt de aap uit de mouw.De fietsen moeten mee voor een Buitenlandse reis die niet te annuleren is….

Maar met jouw fietsen-mee-moet-mogelijk-zijn-voor-gezinnen begeef je je op een hellend vlak. Het vlak van discriminatie.

Ben benieuwd waar NS heeft aangegeven dat fietsen niet meer mee mogen omdat ze niet voor noodzakelijke reizen werden gebruikt. Wat ik begreep was het om meer ruimte te maken in de trein.

 

Reputatie 7

En welke pagina staat het in de Europese richtlijnen voor het heropstarten van het transport, want ik zie niet zo snel iets over treinen staan.

Het andere artikel gaat over nieuwe en gereviseerde treinen en is volgens mij verder nog niet doorgevoerd, heeft niets met de huidige bijzondere situatie te maken.

De concessie houder zit dus aan tafel waar dit besproken is en waar besloten is dat het op dit moment verboden is, is een aanpassing op de concessie maar die is al meerdere keren gewijzigd dus ook daar zie ik geen enkele grond waar u iets mee kunt.

En als u echt uw gelijk wilt gaan halen zult u dit juridisch moeten gaan doen, wordt een lange en kostbare zaak en dan is het verbod waarschijnlijk allang weer van de baan.

Ik meen dat de medewerker van de Fietsersbond wees op punt 4. Ook daarna kom je een aantal keren tegen dat herstel in een opgaande lijn moet zijn. Daarnaast dat er duidelijkheid en transparantie moet zijn over de regels. Bv bij punt 13. En o.a. dat het nodig is mbt toerisme. 

En zie punt 22, dat regels vergelijkbaar moeten zijn tussen aankomst en bestemming, ook over meerdere landen heen. (In ons geval. Buitenlandse reis van ons kan niet doorgaan want fietsverbod, maar als dat verbod over de grens er niet is, zal vervoerder daar het waarschijnlijk geen grond vinden voor annulering.) 

Gezien vele reacties, ook van NS-ers, is er een fundamenteel verschil in hoe er naar de fiets wordt gekeken, en dan kijk je vanzelf ook anders naar dit soort richtlijnen. De NS lijkt de fiets een extraatje te vinden dat weg kan om ruimte te maken voor meer noodzakelijk transport. Ik zie de fiets als deel van de vervoersketen die dus soms ook nodig is bij noodzakelijke reizen. En dan hoort het bieden van die mogelijkheid er gewoon bij, desnoods met allerlei extra restricties en langer reizen, maar niet schrappen. Ook als deze kwestie voorbij is, vind ik het van belang dat de NS ziet dat voor mensen de fiets een rol kan spelen in de vervoersketen. En dat OV fietsen en vouwfietsen die rol niet altijd kunnen vervangen. 

De huidige situatie is blijkbaar toegestaan door de staatssecretaris. Die kan daarover bv bevraagd worden in de Kamer. Ook al haalt het niks uit, een beetje hete adem is goed. 

Naast het besluit an sich en de gevolgen gaat het ook over de opstelling van de NS. Bij verklaringen, bij reacties op Twitter, etc. Ik irriteer me als NS voor mij invult dat een reis met de fiets per definitie niet noodzakelijk is, of als ze verwijst naar alternatieven die geen alternatieven zijn. Zeg dan gewoon: wat ontzettend balen voor u, maar het is even niet anders.  

 

 

 

Wat onzettend balen voor u, maar het is even niet anders.

 

Zo… ook weer geregeld.

 

Reputatie 2

Daar komt de aap uit de mouw.De fietsen moeten mee voor een Buitenlandse reis die niet te annuleren is….

Maar met jouw fietsen-mee-moet-mogelijk-zijn-voor-gezinnen begeef je je op een hellend vlak. Het vlak van discriminatie.

Ben benieuwd waar NS heeft aangegeven dat fietsen niet meer mee mogen omdat ze niet voor noodzakelijke reizen werden gebruikt. Wat ik begreep was het om meer ruimte te maken in de trein.

 

@MoDe Raar wantrouwend dit met ‘aap uit de mouw'. Die reis ging ik echt niet meer vanuit, en ook niet dat we alles terug zouden krijgen. Iedereen levert wat in deze periode. Ik noem het in relatie tot Europese regelgevingen. Ik vind het overigens wel raar dat de reis an sich nog wel zou mogen maar met de fiets niet. Reis is immers niet noodzakelijk. 

Waarom ik er zo'n punt van maak is omdat de fiets mee voor ons noodzakelijk was voor cruciale mantelzorg aan ons gezin. Lees anders m'n brief even. Dat is echt een andere situatie dan een alleen reizend volwassen persoon dat gewoon naar een stalling kan lopen om een OV fiets te huren. Als het gezin niet mee is ben ik ook zo'n alleengaand persoon en logisch dat NS me in deze periode naar een OV fiets verwijst ipv eigen fiets mee. Met kleine kinderen en zeker een autistisch kind is het leven echter volkomen anders. 

Elke beslissing sluit mensen in en uit. Ik ervaar nu discriminatie. De ene groep kan nu helemaal niet reizen, de andere wordt verwezen naar OV/vouwfiets. Die eerste groep alsnog laten reizen vind ik dan minder discriminerend dan de huidige situatie met een volledig verbod (waarbij overigens ook uitzonderingen zijn voor fiets als hulpmiddel). Maar ook als gezinnen wel mogen is de situatie nog steeds heel vervelend en wat mij betreft onwenselijk. Maar blijft het een ander verhaal vinden als er alternatieven zijn. 

En mbt stations zonder OV fiets heb je gelijk. Zijn dan weer andere regeling voor nodig. Weet niet uit m'n hoofd welke stations het zijn, maar mogelijk vaak rustigere lijnen, waar je bv dan toestemming zou moeten kunnen krijgen OV fiets van nabij station stukje mee te nemen in trein. 

Reputatie 2

Ben benieuwd waar NS heeft aangegeven dat fietsen niet meer mee mogen omdat ze niet voor noodzakelijke reizen werden gebruikt. Wat ik begreep was het om meer ruimte te maken in de trein.

 

@MoDe Hier vergat ik nog op te reageren. Dat rondom noodzakelijke reizen is helaas beweerd door een aantal mensen van de webcare. Dat is niet fijn, als je de fiets soms noodzakelijk nodig hebt. Argument ruimte is in ieder geval begrijpelijker, werd soms ook genoemd. Maar blijkbaar zijn beide punten dus geïnstrueerd. 

Reageer